view raw text

date (1881-12-20) newspaper_issue 
VOLUME X.- NUMBEK 43. STANFORD, KY.. TUESDAY. DECEMBEK 20. 18^. WHOLE NUMB£B61h r. * (•MrRllTIOM, t3.f,n Vrn Anm m, 

iNVARUBLr IN Adv^NCK. nr amgr $t»r tr » $mL im till II 111 wtitt 
Imk la* MNfli h p m lbl, 
iMi laiM tMfk « • k». •NiHiw ll 'Arlllilrlii, Mud lltT- 

II/. m U r«M Ml»«kt 

1*1 fe yM fHli U f» MM 4t AiMnL* 
"I HI Mity, flww, 4i 

•W I doaV JMk M r flllfo 

bU d* fuorral. I e moat ct«rrihl« M- 

Iwrieoo* Tit I lilt III my lilr vu Ten ltr),000,000 or il 

I idayt up Tiiii n )()il Mill * nirpar. iilaii.ljnK. In |h U 1881 UmoM liia M44ltl1%L 
flail, iMlMliag tUJtH intfMlrf 
•pmilM or WmI VW- 

Mitoakoatli.'i.nn.ooo, boMi. AlthMgh «• • f» l 
dMit yatr pMMd Um mm/ iUhy pmoM nowidaTi, ilxn 
In kn4 mi, which laft w* • (ran many Im and lank »nm 
111* iibi, »ary pmprrljr, in who fixh f. r Ih* fuhionahl* mM-urr 

ha paM bj W«H VirKinii. In |A7| ..r pl.Mni an.l w miI.I I.. va.|. 

•ad 1872 about IIM.IHMI (Hhi „( rnn ly iiiit r'...-.l m licalili aiMl iirin.M. 

htimla wi re iafur l, IriTiiif; nxild Ihur fciriiii lie Miin.lrl siih 
i.M liori.U ..III f( » l a.. Ill tl.ili .N'.ithiMK 
llif I.f'Ki l«liir ' O'.vi'tril lit a lliiii wcitiian lliaii a Tull ATTOmilY AT LAW, 
taAlteJkvrMI. KT. luH i«antau.i(li lu t 

JaM i^ka tMa«k M kt 
JaM «A w ga ta t w ailM, 

T«ar iMaf t iai»* ika lalpaw m»y gtmi. iaM 
A iMgw thai ran t«lk . 
luH BlOTatrf tnouah l« ivaap, 

MtltDf rt I Much tu l»  

TkM a«t MaaMa M f. «f •  u«h, mm! kla4*b«M1W, Km ia tiM aa«ili abav*. akaaakv Ml 
PViMkaikaa c UrariH. 
l.fMrAMriMl af 

Ha« Twk mk wmt |«t «( 
iahcoait. TktpiM,atMfdiatto Mi 

fnyMlur. lb jMAlMttlwliili 
baiU aUpi trhitk Win laka paMaafwa 

ftoai Na« York Moaday ■oreiag 

aoii placa th«ni in K'ni'lmi Ivlura ' al- 
unUjr night, makuig tha trip Irun 
lanl lu lauti la 
haK day*. 

Mr. IxirillanI laid Ui a rr|iort«r: 
"« ur TaaFla will \» V i frfl l.ioK.and 
will bt built uf ateel tu raduco aaigbt. 
Tktyailt ba pwvidid ailh p iwar 
Uiaa liaMa at |r«at ia proportiun t.i 
■I aa it abliiaiJ bj 
afloat. Thaia Old Moat". Klfiiila rn,  il lif al aninidrd the riini'i|i lalii)n act lijr pro- figura, ainl Doiliiiig will lo ariaa iho 
Vltbtbarg, linn vrii Ivan lir.'. iiii'l Ti.llnn that thp riiupoDi uf iht bondi ira tod pMTukr the icindal ..f the 
■a aiid l.fvi  .lii'ti. iind .liitili Uriel- t i Iw iiau  l fur lha raaaiaiog lift,- '*elippar'build^at the ooiueiiiuinaai nf 
iafilcl.ler uud aomr ni irf rant ovd t.i IMNI/NNI of iho old dehu ihoald aol plaapaaM la t flTtl. laetwor ItT' 
bit buaae l i Ml up mit Jc r.ir|iae. Vail, ba rrrrived tor tasai or otbar daaa lo ar aad laBaaar ataiflaial, aiiik it 
da corpaa TM in de front room, und lha Kuta. Uodar Ibii aet 8400,(100 bow givan wilk linftnT ittt'- 
•II af oa dakaa wau on de pllary I7 aaw bMidt wiN htatd. Tha Viii|ia Tha Maa MM aNk It ImrM bai aa. 

bOtartaf Appaaii dmdad UmUn 
■■■ pw "tiMay ba rMri«a4 la pat. 
iMalaraB 
if lha •Mk" Aa 
■apiWM OnH to 18M dtdaial tfM 
Um aaapMa aTibahnadt tIlUX, 
thoald In raerlvaH in ptjmoiil nf tax- a tiada* Tara vt on. lae in da rogm. 
A«^li4ii||Mfa dalkt la katp 
•MhhaiMli Mm nya. 'Otta 
fa*wMM|rhi mMv Mlii^ ha 
oaaiait iMMWli «* «p * ktal- 
iu.' aad Jaaab lUhWu^illir «pa,I 
vanta to tall 701 pnjta at t ibaeala' 

lioa TOt I aakai da odrr day. Yuu Mb Tka Mol'alluuxh ici "I IH7!t 
kanw dal aoJiag hat a had aame *ill prorWal an hiua "f Imada r. refund 
laat l.iii^r .Ian an »l.l army cirircoat ll ' «l. Ii .Irlit i f Virginia in lU Ihrn 
A frrnt nf nunc va» ilrllinK nn' .1.1 lia|ir Thf .lel.t al ( IN),. ■adIlliaM Iba pli}tl8t*4,a 

lataiiiailitrflpiiMilii, l 
it a aintka la tarlap lha arilb pink- 
•r. Taba itira tiilk tM kay 

l«aa meat l.mk lo yoar mitkoiaa: r. L. wwLntM « a. riv ym. 

ATTOmilTt AT tAW, 

i.,inianTT. mv. 

M^lal rtiia l l— afvaa ta Mllartlaaa oa«a 
■..« R T. riaiaa'iMan. l l».||fl^ 

rjMKiMAa P.aimJIL. 
ATTORNCY AT 

■tTANKOH II. kAWi 

K V. HOLIDAY PRESENTS 

rii«fflMl irolldii.r Pr«M)ntN I 

Mcl^)berts & ^tag^'8 

1 M ■ 

ACKNOWLEDOfciD ILEADQI AUTERS ! Toys, Dolls, Boob. Writrng Desks, 

».Mia.tac^« MajM ^" specially for tlie Ilolldiiy tmrto n Inrseand 

CV^ia iiao^ Vj^C-S^.. ImiidHome lot of Jcwelrjr, Fine Gold and Sllrer 

. Al... u oivMi. ' ^^ir^n for Genu and Ladles. DmiH fldl te ma vu 

^il^l-rr— Ht,HkkilM»f«t*iAii. Gmm early AM ATOM Ike 

ATTOIVIIbT at LAW, rush. bav largf* 1.J/..1I, 11 rtli^l 
tti on tlw la)ilr aaeb laaal, 
will havr Miuad AM Mi 

tun' bilU. •\ |Mlrh- 
LU'I jrnu il I rant !.• put ti|i 11 nr imn . nt I" ti \ imk\ Iniving \V. 

AmU/ dot vill laat iiiilil .II' ^..iiiilrv al ..ul II 4,ihhi,I)Aii | |,„ 

gMiSfay, iK't III vaile :iny tii. iii y in I mi);Ii k I wa« i |i|' .»i''l liy th 

aiarblt, hut to liatg up an army |«rty, »hu g.it up the "lliildliliargti 

orarooat *at I ran gat fur fifdy atati. bill,' rrpudiatiog iha 

Vail. I dinki ufTitny frrotdalla ma ly lu raduc* it ia llU.eSS.Ut, 

urd I KM vrrr I ran maka toaM protidhig la tbt Afla of tka 

Booay. I bajn a lot of da orareoau ! Oaart dttlrft*, Ikal tka aMipiiaa tf! •adlMTi idyidrlMk, 
llNal 
¥9 and 
I dan I •ill, ki dMM \mmk TkA Maaa wAly 

WbiMlaMiy aaAaigklor aay ton. 
W«lMlpr«vU« au aoeuBoindaiiaat 
Ar fl g raatt. KTrrytbiug ia to ba 
in brtt-oUjia tlylv. Our atittit will 
kt virtually flualUf paWai. .What 
Pallmaa'a parlur coacliea arc in thr 
nilway Ber«K« uur rlii|ia sill Ik' ou 
tba ootaii. 

• Wa akail buiU Ibraa abipt lo 
ilart witk. Bach akip will htva aa- 
ooBBodalloot (tir .ViO puifngen, 
and aack will prubaldf cuat uvrr 
ll.i|B»,«Ogi A» 
a kak. Skatt 
dMi U*IOkka «|a, "Haik. I diakt 
I baai iwrilaf." Va liidaat aad 
baan a MMM, bi4 M eoMt A«ai Ttia 

.If t'ur|ia«. viii, un.l ut de 
an uwl un .! ■ h.iux h.iiiU 
hwila. I 'I 'II I ay ii.nliu^.', un.l no 
Tua laya ii.aiin);, l ul 1 leela dot ao 
lea-houar Ta . n my park. l ro vv 
btait uiuder moan und aour kniK-ka 
aa da daUa o«ar ««aa da enriMo vek. 
Lavi Oakaa dryi lo mj tomeiling lii|i 
kaaeaUat tbiak, aad da owl huoti 
MMBt aMfw. Mj gf aaiaaa, UaiBan, 
raa I kaan da aMiaa agiki I tayi , 
■Pojrt, I diakadmwi— I oaaalda 
galaaalllH«%I*Ui|Mkd i««at 
diptaalik' IkMiiaeMipaaeHi't 
eaa iial ««w yaar aMt vat, aad I 
ikoil pat aijr kiad dowa aad kaurk- 
adakataliawda kiekal Aaoa batter 
•aaioal. Van I gut ili- Jui.'.i'U' 
af da yarii all At p lyn dink .1. y h. »r 
Mouif i iii. t all li-iii t'. . iiii'l I" t 'T.' _\ ' 11 
can viuk y.iur vyu .l. y ku K ki d.i«n 
I'.iur l.anel* of .U- Irnre. uml .Tac li tka llaCaUai«l IM ka«lt tkaaU act ' 
ka rtealTad fcr Btato daat.' Tka Mi 
boat par^ riptiUMw aaa^kird af the t • tile I ^ III, dwaitttt 
J}'* , aa W^i a*i Nwn At4« p«n. , I 
 iahooe all tkt fiaai MMMpalht aad pro* 
Italrf laliiwii at Ika aMMiy aimg- 
gHac tktit to ptipttaato Ikair prif I- 
Itfh I kavwMaa the alilaat Uayar* 
aigaa itoir aaMi \t*y diy by day 
— aoBM I'lr aall, loaM lur irou, •••lue intarrat, lirinKi'ig the lua repudiated 

up I.' m arly f 1 I Oilil.i w Kl. ThU it re- 
p .liali .n III. I niilificati 111 b.ith. Tba 

dima'K.n.lhoKIcr-. .ImI i^.t. r. .. gi«a 

goupla of tlwlr cuoaeut 1.1 ilie Mahuue repudkk fir biaakata, aoaia fur oultuo, and lor 
I'viry tiling; tlu: i. pr.itectad. Rut I 
n -v 'r MM .lua l.iiiiiaii baing c.iiue 
lagal debt, with i,^,^ y^, i,, ar^ne I .r ,a re ltKii.iii ii( 
taxitiuu III tlie luteraat uf the pruiluc- 
en ufitiia cHiair/.— [Daaaiar Baak, 
a |U»«*m- ^ ^, . 1 . 

AHkar b i i p ttod aa kaHat 
i^ZTi: p. STUKENBOBG BBO. ATT«»IIIVt AT LAW, 

■TAMa Oni»^ N « a 

aia,l^fi^. T.w.vaaMa. wau« «a.«aa«aii. 

T. * W. A TAMIUll. 
ATTOBMtVt AT VA,W. 

aa^A !*■ '«»••■ , '• \ ■ HaanhrtMran tmt l^iUr^ I.. All KId.I* «r 5'ITT|It|2Jr|IimTJiI?,IE!!(! jkaud •« PinliiBl aiitliri ««k. 
WiMwtaf aaliokal kaak tloak aw Wa taaaol IwHllai AWIWa aBotioa 
not in all caaii aw^ of Ika kMt tkat ' witboal ihiaking of tkat uM aiory «l 

llu' man haudiug a telegraph clark iba 
full.. wing leligraai: Ratco»--4 an- 
Douuoe viiih Kri -f that oar friaad il 
dta.l.  Mui' i|uiekly lo raad ilill. I 
believi' ».. art! tlia ke n. Tl^j clark 
reail i T«r llie trlr|;raiii and Hlid: 
There are t«i) wiiriU mure than you 
hara paid ur. Wall, Ibau, tuika 
out "wiik giiiCaU Ai*w.— {Tm* Ml|tow Mi WajMlMina-ft 

Uftrpoal. Oar kudiaff plant wiU 
 UI|Nd Hwaii. ia Waiiiy wkiak it 
MeaihtaMarLaadaatkaait Ut- 

•rpool. Ill harbor, too, can ba entarad 
•aall tidea. t'|Miii lliii M.le iif tba 
OOtan »• ■hal! '.av.' lliouaaiidi of 
doibui yaarly l.y the fa. I thit w, 
iball be alile tu aaci| r irharl«j,'i' na- 
MttaMali. Carrying .inly paiaen- 
tn, it will ba our plan tu anchor 
ia Mid^lNaM, at do men ol-war,and 
IpM akiNM aoaiBuaiaalioB by aaana 
If tauden. I-ying oil tba liattery, 
■a wouM ba at tatily aooaaiibla m 
Ttitalt at tkt oily pitia." 

tkS*tllitir«^^ 

•%i!!im|pX''«i'~^ ka Ml 
Oar WMiA yal to kt 
rpaHaf aarai- 
•It la tlkar ■■IIm* •la ttill 
IwoBpltte, Bat 
tioa at 
Our I 
!('■••" 

I ke line will hi calltxl tlis ".\inrr- 
taaLApretiLioe,' — [Scitotific Aiaar- 
Ihb. 

Yaan Maa wkato kUkar «m 
mif «wll^,aad wka a|a«|d m n g lleidiugifcliler runn un.l falU 111 a 

guUy *al va* tnurr den dweu.ly frri I couldn't git atou lui. k r 
datp. Vat you dink, Herman, it' ilartad to la% I luam J up the tack 
faa dot nade Je |H ya w igareil?' 

■■I don't know, Mitdat 
■imn," replied tka elark, datply la- 
ta tka ttorjr. 
Veil. It VM aadiat kat a di( ihcy are rci|Miu ilil(ifur tka amount "f 
lhair holding. If t pwita buldn a 
 harc valued at ll l| par ba ia re«|M n 
iihlc fur ao ailditi Dal 110(1 :n Ilia 
avaiit of Uia liank K failuru lim any 
laaae. II itnrkh.il.lera w.iul.i think 
of thif when tliey ar4 d.-cling direc 
tun. they Wiiul.l c. rtianlv exerciw 1 
greater circumii| ei'li.ja, mi l fewer fig- 

urehaadi wouU ba cbminally plaead | a« Siftiay. 

ia tkai|t mflkatUPkiladal|Ma | ^ p^ru of"lkallaiVtaa« pta- 

^ , r\ . \ iotula Iba (..lluwiaf ia kriiaatdia ka 

A KKTBi vaaa-OLo Vv at Barttu | « wra caia /»r rhiUaaad timn: k li«« 
I' linl. .\ J., t1iU4 ileM-rihea bit dan- apiiler la caught and placed m a ihiiu- 
^cr an.l lii«  aca|K' Itft Saturday; "I hie and a cli.lli lir.l over at-currly lu 
WH-. a liiinniiii HI..K11 the irark, when keep it oooliiii.l I'lic Ihinihlc i-. «iia 
I aien the ingin a tuinniil I kii.'Hi"! |n.ndrd ar iiiii l ih. lo-. k ot the lllicl 
• iiflb, au I • URCtON DINTIflT, 

•TAMVOnD. KV. IkaMrwl 
ran ail JUTTRISSIS. CBAXaS. 

Fnrtmr Bolta, Ao. 

K«ih#Nnd II Knat IVitrl .Hirorl. 

CmCIVHATI. O. 
Ti.u WIU. tAvgitToiiraaaairr.tM A 

un .4 al aar kaaaa. 
Krmrb Difliig Caat IMi, 

Marlik-Toii »lih Larve Ofaa. 
At 145. ISO. KH). ITS a Upoarda. 

ILiM-Mii .Sri,, m. KU, laOaiid np^ 
Parl'.r Muita. 8e*en Fieoea, 
Kiil.i'r in Hair, Clolh or Terry, 
Al KO. 140, VM a L'pwar la 

Tititori to onr city tra tcipcctfnl- 
ly ioTlttd tt tall aad tta au tttak 
•f goodt, wki " ' 
•kata araat 

aaob L»a rr a : t r t t i r ; i i ■ ■ — J.Ha&SaHaSHMXS a.r. ■•■tiaa. aba^a. QI'XIKtiK W. UUUUITT. 

e«lltTA*L t.' STAif roms. Kr- 
koTM kMiH iM 
and gr»wliaf at da 
kuB ataka-'-CNMi Ml dtU 
vat kttp 

TiaMt. 
AnllM Happy Pab wm tkm to 
r aaddte jMMay. *• 
waal np to Mt aotkarJa- 
laviadkitaad bar. A M«ld «ko 
wat itaadiDg by, and wat aaatod at 
tbii Kxtraonlinary Action, Ite 
Mdifnom tor Ml eialaaa^pjli M 
Conduct. He rrplicl llarayoaaa*- 
er read thoar laauiitiil line* by Taoay- 
a.in " l b, latlar er« the awael, Tka 
ihorua lirfoie thr roae. Kra apriog 
tiuta ouaaa ailb haluiy biatia. Tkt 
UM«r vlabi Umhi Aa Mtad 
■id ka kad aal aolbad IkMB. kat kt 
taw tka appUetliun. Thia fable teach 
•t tkat bttfiiatf a luau gela marriul 
kait Bot ntoaiitrily whuUakMlAai 
PMa-M^'hitago TribuaalML' Kiataeky. to awOip h agaagi af 
Balh^ii 'll—lai afiMb m 
bMilaik.aai bmnt k|Mb to kaaa 
autklfckallil ktok. ' Al htol Ikb 

tiaot tha abation al tkat katokf«tok 
W fciat ktarte.lmn, Luke P. Blatk- 
bum, at guvt rnor i f the .State. Ilii 

abuw ufihi' p.ii'l iiiiig |i'i»('r hai aerr- 
u.t ill a gi.'u! iiu'H-.Lirc l.j tli .roughly 
.llajjUat til.- p.. ip'c Will) hull. :ui l the 
law aUdia^ ciuitu will bail willi j ly 
tba dtJ Vbea BuullMr goveruur ahall 

lakakbaala Ub taunt ia thit mat - 
tar hu baao nothing but wrong from 
Ika vaiy itori, aad tkt loagar ka 
kolda tka oflaa Ika woTM it .baooBMi. • Uttb«apaak4 ti|toble4. I hear.) 
tba iagia a-laBMia, aad I abut my 
apat, tod put my baa abA agto Ika 

• iuitcau a caac i» not "I'.'i 'iii prea^ 

denta. .\ lt.i ti'ii pt|«r muHa tba 

atory of i nun il.'wn 111 Mitmc »hii 

guilty to a charge of murder, 
..... .. . . jj,.;^ cil {MT^ I.I ualii lilt' -J.l.ler liii-a. wblch 
11 t (inly cureit, liut prefenli the rbilli. 
It will d'juUlcKS tickle the ppider Ui 
Itarathtt ke worth aaytktog to ■*»Ama» AVBAA 

LriMM tka C lafc OiTWt | lt» IS iMm llMa 
HiAA^vvda iBtfvaviHMvM aea ovev asv ^^ad 

lad tka hfai U wall «aiat«d. (IaII aad laa. 

( AKRIAMKS ft BIHKMKS Pry Qpod83oot8,ShoeSp&o AlanataMlBM'aaad layt'IaU aad WUt« Olalktoff 
■mot Ml aad Viator Ikaat, tf Itigltr'i Im't' aaka, aada 

Ar Aaa, Ladiw 
aaiTtd  tw •teek of Clotkt and Oolmtat jntt ra- pitadtd 

PS latoMatcrpt by VKmAOo., Boa 
toa pabliaban, aad approvad. Tbay 

■ooonliagly publiiheil it, and tba IrM 

c.liliiiii "f I I""' c ipiea w»» 'luickly 
»..!il lh.it 11 i-fc.'ii.l "111, laiirittl out. 
lhathaaotetl on divia* "ITian 'H'"* "'» ii 'i'"' 
la that cate, h,w«*er, aggtuMaio • ! taiJ.uOU. The uuvaliai 
il laid that he dia«rT«l and bad uoi only iutrtKluce.1 rual perauiia 

tekakaH**. UUekawto 
aaibd ap Mgabrly far ladtAatf 
ararytMriaatrtkaaaaft far iiaaly 
ytaia. aad at Nfabriy ataiaatd. Tka 

maa flaally ttdiajan. 

In Kngland tbara are live hutdrcd 
pack) ot houndt, aumbtriog ttwut 
aigbty taok. or ltai|| tki 
Tkaraar* 
GEO. Da WEAREH, 

STAMFOBO. LANCASTER and HUSTONVILLE, QwiB, Woo^, Orchard Oram and otk#*||||ll» Hairtm knaal a | atla atU tt 

a o il.ll l k I an tmn ai^it aim ii 1 m 
Hr ■! iMMai «llh all ataawi al wan I.  
arilMtelwilirtara.4 ^Mllir dila i i., 
.'I«irlaa J-Hia ... lha CESUE 
au| - 
lUia. 
Ru,. 

IM 

 M •a. wM'wMKav*. N^liaa mwt 
If 'kaiWili UliC'.iiipIl 1 eiilitry faaliloli, 
iu llu'ir lull iiaineH. Aa iavttligatioa ol _ 
toaat ka* jm ktn ii ag T ibi at Kib. 
It wat a taitalUb iaqaiiy bio tkt 
Mpotitita oi tkt air abora 
of grtat ataitlariat. Tkb 
Aaai to hi ««aMly tbi 
kb laaia iiai 
•riha 
b m 

to tka pipabiiiNl HuH* I ^M W ip 

iafluaooa ovar tka H|||m Ik vkiak 
tkay an ittaalad. 
patch either. 

A C'hicaj;.! ▲aoU 
•ar gtatlimaa atkadaaM ia 
I tkt otkarday ka« (May tkt otkardMT 
oWUlraa be bld^l»y Katkar a uaaai Mia louk plaaa on 
tka public Mjuara Thuiaday, from 

the Cuurt hiiuaa dour, ('onilabb K. 
K. ('Iiiiaimii It'virtI .iiitlo.'iO, iaoatk- 
iu ihu hauda "f Hniiley Perry, tkt 
projicrty ol an.illiri |»rMin Several 
biddara galliero.1 ah .ut the au. tioneer. 
•nd the m.iney wnn alartiMl at M" 
In a lew minuiaa it w«||l UA W tlV,8u 
' and »aa kaoekad aAMBfllri^llb WoMK l welt- einpl.'VtHt an.l c.illl- 
■•aded aa ty pt- aallera aa ear ly aa 1 48 1 . 
Thelii-i iiouhle fciaale priiter waa 
Charlutte (ijilUr.l. who wa-i in Imia- 
oeia for fifty )eara in the ciiy of I'ar* 
il, Thia piuueer uf feniiniiie follow- 
an of Oai laubarg waa re U hratetl for 
Ikl aorrecturta ut the wt.rki iiiuad 
aaai k*r preaa. Slie first e lUrd lha 
|y|u i:nipki ° lanka in 1.S06. 

1 1 w« work upott aarbia, it will 
ptirial.. it we wurk upjo liiau, tiiua 

will ellacu il; if «« roar leiiipie.*, they 

uaiuralul atatetl in Ua will orunibla iul0 dual; but it we wui k 
btturt that a black btar could hi^ upon immortal miuda, il we imliua 
ttvaa limat m kard aaa MM. aad th» ikam wit k prinviplea, with tba juat 
aaxltiiM a managaria vitited ihA tear of Owl and luve uf our fallow- 
town, traijr girl ia tbt crowd madtinMa, wa aagrare on ihaa* UblaU 
•ywaad jg*HJ|^^jyrtw^l|n^ *k ''i to all 

•MMition that he gut eoaAMd ana . ,„ ..he, ''laldTh, laU D. . H d- 
klaakail^ _ ilid, • wa. lu d c ltiaat aad Muaiuaa 

The lau-hlul yullUK min who aikad that the wat aUaya ill at 

• lady al a .-oncert il "he t .uld aee her 'preeenre ..f ilriig.r», and I couUI nut 
home,' wai mui h lurpri^eil tu hear , imr tu aee all auge liauda lil'uug tier 
bar reply, "that he cuuld go aec It if euruuut frame.'' I'hat wai why ha 
ba waalad tu, but she tliiln't ihmk bar Staifnd Toaali Cdligi. »• B«S 0A T IK HUTU MKIt. VKXT. moBovei laeLin oeeteB Moaiu vaa laMMVAai •mtolt* M trf* R'N A T •'l. tmVa ^ 1^ TalMua. prka* ra..a« li-m IW U Ma M U n.l hia briitber bure the luvetl f .roi I.. *;a ^rx&Ca^ir::rj»?Q£i warn vamw. Orer 'i.uOO Mbai wtri killal l y 
I oat man la a K ta t aah y ko-t A Di'Mlmblv KvaldeMoa •koiot 

A truthiul etlitor. K«y« au ci 1 oat man la a Ktataafef aw-t laaaui 

t Imnte ".S . niiu li »('«. e la to-.lay ly. K very branch of a oailar thicket 

kivwi tu t'llil.irMi nialUr lliut a large ality arcei 111 Mtaot k« iia rtn- "ur um aauti, tiU lUa ainai.~ Tki^ i.ail4ii 

, ■ -I. .,, 1I..1.1 uaail. ... » i.»J .a,). aa»jaNB 
amount .if iiileraating leadiug li | ucsaalikl Li lger, aao, alih.a^ii llie ..„■ ,,,e 1. ramaea ImB aM ni 

i.row.le.1 out.' The oditur ia frank, •lai^blrr li; hiiuiera.whu uaa a UuImu I'uui.' 

at all evenu, auti abuuld be koaoiad | tltd club, la Itiiilic, tktb aatokwi 

ldiip»wto.i»iMH«i |mSEit;!lii.«^pMf 
•Miir Blp4lerK. Moat r«. Ilii) •ilukra. 
UMIm DrIIlK, ('urii-riiiiili f. « iiIU) I*I h . 

Callltalwra. llarraiiiia, « wrii'-Slirllfra. 

aimia^'MMata, Ua Fra-BM . I lireala 

lua IbU-btlM-i. tauU Lu«lB«M, 

Aa4 atker lai Uiueiiu and Maakiaery. We bur e lif iv. ly fruui li naf;:ctur«ra, 
jhwtt. bi caa^i.ia. ow-b^ bit. Mf teMequeully ujMbM^tba Jargeat ili-eepi|t aad I. aya WMaa ktaalad |...'|.*itt U 
^.immm ana- nMaialM. |.«»a Ja.. 
...a.'. AMdr i« J- a. Crala. »laaftM4, wf 
W. CMf, aaie J a L. Iini m eail A u jhint. W ca^, IB oal-ltM lali. Ml ttttequeullf ut W. L. ".iMaAid.Iy. * WILLI j^mi-^dUrklj) 3intrrior journal -A M. isn. •  '.,atM li«i*rr ■« KlMMnl'aaM panlouU* prM* tbouih aot mIMj 
(rw (ron ■Mgi*iiigi. TIm uwkrtek- 
iiig in  bwTj one, but w» trc grMlly 
•■cournfMl l jr ihr lilwmlitr "f " ur 
■MrcbanU, e*rli  nr ol whnni.wiihiiut 
• tioik cxoepliun, igiwl t  »iir ul 
I ia •dTcrtining rmm, without ■ 

Uur lubteritNn, too, 
I ktmimmtij wd w«m( out nitb 
if MMII7 M- A bi!I 8i:»t • I'c'tllt f-. r ffiltri I' 
qaon wtihniil lic«M*al|*U k» litm 
raf onrd i* iKf K wH i t y Hmk, 

to- 

ai|lHi i 

of iMwtpkiMr •Mrapti that kid fail- 
ed bare, than wan aaar o|iinioo( 
eipreM«l that wa bad nada aa ax 
cMilinlj ha i ioTaatmant. Tba good 
paopla, howavar, Maiag wc wan da- 
larminad tu make it a lucoeai, earn* 
aobl.T t i Dur lopport and fan u a 
aubaeriplioo liat axoalled io aumban 
bj birt fcv papan in the Hlala. TbU 
haa aoooaiagad oa to maka a iltll 
furthar aiort in tkair bahalf and 
what MW aaaaa !• ba a raah mova- 
, «• iataad to dtaMaatnla, ii juat 
lit (M Mite «mUj baa Ml k *«M|M to Ml pmtm 
UM^ WciMp* Ii MM to 
mmmrniM* apiritaadle Ikat awl 
«n Ind ear aatin aoargiaa. It will 
ba oolioad that tba papar it tomewbat 
•mailer, but we bare exchanged at a 
large caub dlOereDce, our Ciocinnati 
Cylinder a Campbell Impro»ed 
Power Pree and a* it it large enough 
to print a papar nearly twice the (iie 
af tUa, wa oan enlarge, if oocaaion re- 
faiNf, to ■aarij iIm diaanaiona of tba 
ild Oninar-A^imn^ 

Xlifriea of tba papar km haaa 
IhI U tba low rau of 91.80 par nn- 
MB, whioh «a will in a««ry eaaa n 
MmMtUfM iaadfMaa. We Ho— to ■■panii U w la ewMtfioAd 
• poritaa af Iba «Mn-lM.Ma M| ian i 

Thr tiienilwt" "I Itif I »,i.UiMrr, ailk 
iktir •■•ton llMir ohimm aad ikeir 
•■■u, w«M j« iat,al Iba aapMMaf Iba 
I,.,, Huu, « tiMt le lb* AlhMrta Eapwiihn. 
It will aial HtpiMi pnJi mMt. 

—hmadtf *■* *a law m aWag 
Ika JoMlaea to awH wlik tW OMwty 
Mga bi the Oban yl Cleiaw rvpeaM, 
and live tk* kal* •uiburiit 1 . ihr Judf* 
If «b* IhII Iimmbm • ! ' i i«i|i ir«l 'i 

ami »«(iiyil l» c«crii|i«ii"n "ill Iw foM. 

—T)Mnu • hill on th * ('jUiMl*r to r - 
pnl lhal |x l ' I I'kipui tk'i • ( Ike Ueaenl 
Ihuukiwkkk •!■•«• Ike AM^tont 8 e»- tor/ •( llM MMea eaierj, Hid M antbl to 
kaaaae a law. Thai aflter wMlaMaa iWi Wi laMrf to mIm haptMa 
i-ipg^ tolhnpapirw wim nwinr 
rfm Mwny. Into aMN bjr tola- 
' piyk beiog among the Mat ialpar^ 
ant In fact, we ihall aadanvur to 
make each iatue u uearlj equal to a 
daily on the daye that they an p«b 
liibed ae ii |XMaible I ir ua to do. But 
we have made enough | ri iiiiM-r. Wc 
ihall now detote our whole lime tu 
fulfllliuf, onljr aaking Iba public to 
patroniaa aiaa Iba oMtbofAi 
ahall Wa ■OPB tba L#gialatan will w- 
paal the law granting a vpadal tna to 

tba Agricultural and Mecbaaical Oul- 
lege at I^xinglmi, aud if a ipccial 
tax is made f»r any thing, let It he tor 
tba Couaiou Schi'ola. It ie much 
more impurtaut that alt the cliildreu 
tbuuld gat eTeu a better education 
than lor a law to get a collegiata 
•iafMk haaidaa it ie urgad liuii tba 

Tut fria^oT Oaa. WalM (Mm 

that ha will go iutu tba (^unnntiun 
with 140 vulaa, and Iba old warriur •Jul M abbaen bMae 

Tke Huaa»kae|MMadakill .. it |uira 
a linnw »r tl5 |«r • nauai f..r .*llin| 

^•idcH tlix ik« m n.liani atiouM 

go III tlia llinkiii( IiiikI, kul Mr llaaafced 
BMiv»d lu iitavrl 

K»Ua« Faad. wkWh waaii gi n * 
-OA. Vlark, af Oaahf, eeUawHy ba- 
haae laaoak-lklaa 'fiiea k 
Tba O wta W Mf In kit Mn eeae 
mf» that tke Aadiinr'* a«liw l« I' r ik* 
year eadiac aril Uetoker, akow* Ikai iliera 
ie* delcil $400 '.'•i-i 0.1 Tiir AiMliiur 
^ aiade au r*|x rl lt» llt^ llvnvral A««rM' 
kly aa Ika la« rv4 iir««, »ii l C1«ik 
•MM ibalrvp'roi iha«ail»-i ("Mikle -Al ud Jiai BameidaeaM Taai Wm 'a 
oi Borlr, Its ibaep, aaiiaalaa lU Ika. ai 
iaenle. 

— k W. Mtoa to n bnlMHIa 

l^lpaaaA^lkr wMeb kag« 

-Chwiie M. Reid aed WllliMn WbMa 
M« ai kdsa from V.li«t« While la aWl, 
hal aat wrtouelr ao ..Mi.a Tafkane, if 
Manet eoaaly, it iailia( at fnt liaiMa 

— Tkt aiOof Ika laia Kl.l K P. Kirk, 
eto, ktedaridad Ie noaa hia In«I; Irt.n ..nr 
O mtltt y toana aaeivr ker. Mr K Ii 
mm, if VktH MtoM »^ (Taet. 
Mf,) wM ll. 

— Il la maand *M aa» Maad W. H. 
lHalay(%fawJlaaafn touniia Mtdaa- 
Hay wM Ibal af a eaty tkurniai wi.l..«, 
aear towa. The aaiteaM louik t.l iha 

gmom It all Ikal raaatt aa; d.. il lli« 

•ubj«-l, 

—The Knleiyntr tfftmml Frial.;, aa aa 
ad*«rlitiac tkari, chlair. with W 1) 
Daalap, al the wheel, aad Okatlia \V«*k, 
"■ ndatofb." UwMhabaaadwaably.ai 
Ibaaaaiaal fttaa «f tNy anto iwryaar. 
May kpriiyii. 
— Tbe Trualeta paaaad Oid l naaaa 
Aiaworka ia ik loan, hnl ktta or- 
'^•efaaiiun ul ika rulta" fruai 1 
*! It aelack, .Saiurdar aiiki, daring 
wbiek ilaM tht aaiall hay aw» "paf* a* 
aahaplaiata. 
—Tba laiaanal a w anna IMIactoca uf- 
• k« toai MaMnad bam lla etam|nd 
otir IMMd«Cb.'atMtak Mike 
■■aafW.O Maf.M 
UalafMa ilteel. CKa. LanJram fcat Il- 
iad ape aioe oflca ia Ika rvet laaa kt 
kia.aali ar.J ilaiiiilr Tha rn al mmmb it 
ocoupiati b_» lha ltrki. .i.ii,,n,r.r riet^ 
the akola praaaalmt an iiu|o.i*| 
and kailattt like ip|Maraace. 

-^ia OUIan haa gaaa luUacihaaii aiik 
eaMK Jtm tN%« ' «. NTRW4RT. 

ATTONNIY AT LAW. iarA'{ratmyiiii'H"ii NAM a. ATV«««IV 

/_ AT LAW, CLARK &BAKER •wClaNMin, fJrmfrlra. Ilala, Hnnln. Mharn nntl t'.t- 
•fviklail I'nanlly Hr|tl la 
• rim(*(inaa NInrv. 

Yli»* ratnalaiH) y I-h ^ an t aril Nlill bna fnr nnlr tlM wanatrrral M A Y 1?» I XL. 3Z Vtll pr«rtl«« kta 

■4)«lBliit rwiailM la llM Ctoart •! A H«rrjr CUuriftMM Am. II ,rrr N «w V ► ttW tttti Ctm' Htiifwrtift ■hinglee. Pnata and All Borta of 
Lumber at Fair Market Rataa. 

Ballll. Ens.. Faalkara na4 bII kindaaf 
Oa — My P i aAnte Wanta*. at tka I. HeAIMffhtAOo. •••«ll al IhlMaT 

AIImom. In arral , t -, _ 

inn HMtk, I'M^rwriM. ilit.M-al iaaUM- far tM. ••*•! M** •'••• aSSftMli! aH ^ ara aaf Tallal aMa. La- , ••rr.i.ir.l i.. !•• -ii.!. im.i. Mr,.  .1 ih. tiu 
Mat* ftfeiaa— aan MrttMam^aaanaknar- ' tttfM ai t* 9n avr thoMwnJ Any on* al.hiiic aor 
a iak^MiK^ JA^An A«TL ^ laiaa la lll» •III | l m' r.M oa ,1.0, i t 

aaa,«t. | rlairt law tkh n laa alara la «» w-an. WATERSLBVATOR Over 100 now in use in Lincoln Co,, 
and we refer by permission to the 
following: John J. MeRobem, R. B. 
Withers. W. H. Anderson, A K. Dtn- 

ny. R. E. Barrow. John W. Log:an, A. 
D. Newland, John M. Reid, Thornton 
Porter, W. H. Hays, S. H. Baughman, 

ej^j—a a. I Dr. O. Powler, O. P. Peaomdi^ AdMB 

S^lSfHttL^ttE Carpenter. G. L. Carter. Peter Carter, 

A. A, Warren. R S Lytle. S. J. Embry, 
J. H. Shanks, J. M. Philips,W.T. Green, 
James Hendricks, M. O. Neirlvs, Qso. 
D. Wearen. T. W. Miller. - — Givens, 
Dr. Bailey. John Dudderar. Jno. Baugh- 
man, Sr., John Shelby, John C. Fry, E. Wakt a t kraarlart al rr»lr-»i«la *ilklaf. 
wklak aaalllMlIt--*. »• ha" •*'ti » ••• 
ak a l aaiplila 'laa af Ihw aa4 MatMaaa Hll'tra In «IM A lUmllll Off an tot %ri a W .1 MarlllBt' 
l.«r ^Km. ftnti 
Hn. k al Ih* \ Da S. JONES & SONS, B.Beazley,R.C. Warren, BaABaWoods, 

' " G. Seargent. Sss jow Aiiglibots Ika- J. 

who have them in usSa Choicest Christmas Goods wm df irtm. —The Oarlald M iaaaiaM raad 
gfvwa to 977,815. 

— Il ir aaiJ ikal Ika .Aicial liaad C l 
(»waye it likaly i" Im rui oil 

— Il ia taid ikat Et-MeMtor U -«t aill 
•iirt-r« l I' .M.litaerai Jeaaa. 

—A kill it kafare Ca agiai 
pciaaW I III ifciwttoi 
-U baow 

af _ 

aliaiad 

JlUBihliain ' Uhi» R. k. 
Ikr Ika Mik Mm. 

— Tka (irind Optra H»u.t at C klaMkne, 
Ukiu, aal iirnad Fiida;, r ating a Inn af 
•'-'•.000. Nu \tody kun. 

— Tiitrt liaa baaa auolkar cm, I ri^ ainl 
Io liar a.Vdil.UUU l uah.-la tra landing al 
Cincinaali tad ulktr pi inlt. 

— Uarkaai (ailed to itl lha C, a., fcr lat l anae ; Ha aw iwa iiiiliaiel 
laMghiiieia r aa M ng WW ipaadi tba lad 
kat I itctiaa aaly t er Ma Iktt kaklad ike Im, 
! tAar wktck he louk t tetl oa lha rear 

pltlfara ot Ikt etkuoaa aad triad lu ra 
□laBkar a aliorl (ira^rr Bui lika Ika wan 
Ike kerae Ikrtw ia ikt niudhula, ika kaai 
kaaanMdawaa *Laed aakt ua ikiakfal 
 kr wkal wa ataahaal M teaita." A / yaataaa MM WW Mte||»«M blha 

— CaagiMt will adiuara to-day fcr i 
MaaawkUea|ipi iaiaienH fcr 
iraitlHia will of cuuraa. It; uvar. 

— Tke iacrtaaa- of fuuaiiuiplion ol lu 

barci ia Hit Ciiltd Hulta fcr lh« iaat la 
cat ;rar over I lie glalltaM^kVto 1^1^ ■ 
UOO cuuiida. 

— Wt an lu iatoliila«nlbanawe.Hi 
Niluiian |nitliaatolMiaalka M| ian, 
If tta Liuilgr f aaaaaMlM kill dna't mr. mm 

Imm. g. tanMt IMkr. 
— UCotra of Ikt Hundty Hebaal far 
l. i(i; will bt claclaa nail Huiidty. 

— Tkara ill l a a (rand C'krialata alia- 
Mttl paifurataot at Ika ackoul liuuaa neii 
aalardar aigkt. 
— TkaairiafaU a lailraad itlk. la 
af IkaK. Claeo- Mn.WanaaaMiaaaallbeUuiia a irial 
t'liday, aad Mlapavhad M kla ^iwr ikai 
kt Btter taw a iaaer ata or t mart c a-u- 
luala ador tkaa llia aataaain lla aatiua 
la kaia atadiad hia |iari in ikt niinuletl 
detoil, andpl^iiwiibatklll a»«Mea- 
aatoaa kan ai d-agamlan OwbigMiba 
MawkMd IHMMi 4m* «f Ite alAaf 
Mi if.lka laniik ndahrbi ibaMW la 
I lar laa m ikta daya 
Wm IM aaw lyga aad aanMty gttoi 
a.1 iMtet, Iba Valan Jfcitrd it Urly eat 
t ill tatoaiwnritt. Wa MIIMt- 
.toa kroihtr Murray, M ftiiaai- 
dtol pnt|W«ai eundiliua. 

A UTTI.I T-yatr-ald hny ia Kaaallf illav 
that uf tkt akult l | of taalktr lillla 
kay'a ktaJ, tad aaca|itd The datira to 
■urdtrttatMlttwaM ntiurall, lotatrltia 
cittt in Ktnlnekr 

IC N'. KafftMMan A liao, advariiainif 
acania ui I'im-inaali, l afa (ailad i**' and 
•be atwa|N | tra ara uui t lo,UUV i'urlu- 
■itoly. kt aala ua lur ituiy $26. 

Tti« Klata (iraHK* uial al BardaMWa, 
la-1 aaak, aail alaclrd itir L.tluatn^ uMeete 
fcr ika anauiiig ;aai klaai. I. Jaa. I.. Mai, 
Utrrudabura. k; , i'««i av. J i ' ^Itrdj, 
LeaUirar, Uaaa b. t il, II —Tba Qaaanar kaa aal Jaauary V, aa 
Iba day Ibat Majnl Hicka, aba luurdarrd 
Mr. «illlaaa of tka V. K. S. K. akall 
baag ky the aack till ba iadtad. 

— Ili|iitaatotitt Ckalatort iaUudatad a 
kill prutidiag fcr tke iaiat of 93M,0M, 
000 ia Trttaary auitt, to kt uatd in au| - 
(ilantini Ikt eircalaliaa af Iba Malleatl 

"-Walak, tka Na Yurt aaa ako aub 
kad tu death kit tatatk»an in t muiuaiii 
of jttluut frtni;, will ka knag va Ike Mik 
ul Januarj, iba Court uf M$fmt$ baaiag 
coalratod tka aanlanca. 

— Johany-Juai| -r( - Wliiir, baa prtatal- 
td a kilt ia C ea g raa to t|if ru| riala tlli,- when Ikace b tkt aoti llliitrac/. 

— k it tiptcttd Ibtl killa lu Ika 
aiMiaalef akoul tl2'\00u till bt aaal in 
for Mcricaa during tba IttI illuraa »i 
Prtaidtat Uarttid, of akick aawaal tha 
Ihrtt pkyticiaaa. Bliit, Agntw and Hito* 
ilMa, will laaeite Wa- l fclrda, 

ladianal 
la Iba VblMd MUMa 
OkaMairWt W^n% af tandlag abatna 
gaeMi eaida tbiangb Iba aailt w a yaaag 
lady. W etana ka't a ila|Hiklitta. 

~A alark ia the Uuitiillt P-.i iia t 
baa ktta atda cttty by tba la'k oi a 
af Kttaitaiera ia Ikal inj Mr 
akoald aaa ikit inaiaa.1 oi iba 
lar h n ked UalMaa aaa to |M iai ikt wur 
ll If Hi lIllllMlllllMlllBIHiBm 

-A plaMr af Miaa* waa aadt al 
OtiMaa't btod. iMfdw. todi aMah an iaadty attaiag at iba 

af Ikt kridt'a faibtr. Mr. Wm. 
Ma:Oha% Jr., u Miaa (Wgia, jtuangtai 
Jtugkltr ol T J IlinwII, yj^. 

— Ad affurt will ba uiada lu bava iba 
l.rgialalurt ra|Mal Ibt lucal u|iliun Ian ol 
ibia county. If it auecttdt, iba toau 
aiual kt iaaorparalad.iir iM riiiwaa Itfi u. 

-IliiMgaato d hawlkalian. Jaka D. 
Wklie ka taatad lha afpaintaieal ■•f J. 
^ Laalh. af binrti auaalt, a wail 
eatalMi Ike Kai-taillt Branch railrutd 
Tha kalMf eleaa of Kt|Hiktietna in Ikia ai- 
tiailT trt diagualad wiib the a|ipuinlnwnt 

— W. .M W.bar, Jark AilaniN A Hoa, 
aad J.J. WlUiaaa ga,a tl.OMOO atck, 
andJ.a.UMtrtlOO.OOloatcurtlka K. ( 
Jnnalh^ al Mb plaaab uiker eitiiau 
ipwe tab 9m fn» Wmm aaah. Tkt 

atarllMlM. *" **"*' 

— LaaktM Thuaiiaua. Iba laditMaaal 
who aa BMallnaad Itai week -a kttlng 
btta irratltd for 'latling atraatoaa buak- 
ala of ahaat (roui II. I) Biirnatl. taa 
tria l laal Salurdajt Lafura l'j.|uir«a Whila- 
bttd and Tbar| , aa an altuining lourl. 
Tkattidma ttry |«tiiiarlf aaljbliabad 
Mr. Tkaagtna'a gaiil aad Ikt Court rt- 
fabidakaadaf Mlibr kb ayrtaraaet 
allbaObanbCbart. rtilfa« to gin Ikt 
band, ka ata atat |} jill. 

— Ckitf EagiutarJ H. Udyaid, af Ika 
Ktatucky Canlral, and a earyt af aaitl- 
tat tagiattra, arriitd kart Halatdty etea- 
ing and bagmn raatardaj morning to aur- 
Tajr tba roula fur Iba rilanoioii ul ibair 
road a«nk (rua ikia pUet tu B xina'a Ua| . 
Oargaa^lhhiblhlN b • bir iwaafiaM 
fcglbnlnnailaaaf ibaK-C aad L.AM. NEW STOCK OF DRY GOI^S, 

IsTOTIOIvrS, ScC. 

Thm Bmt Lot of Hmiml 

Tbry r\er had. 

• IdOAMHrCI SHOT - fllJHS, 

And other Fire - Arma MAlisfer&BrlgM 

Have Jwrf r«twl*c«l ami mlH htrp raaalMliy hmmt m Ovah 

QvootriMyConfbotioneries, All af whii-li Ihry Mill SPEGML ITEMS SeU St tiM Yerjr Uwwt Pi«iUs HstflB. WsMblMiig kair aad wbbban JMd to ha Aaaad ut. 

Clark Milla, tba walytw, wanM to make 
batM tf kia br tale. Wa akeaU aal 

laagiiia lhaf vould ba gratllr in dawtnd. 

- Htnrr Wbila, cbarjia*! wilb ■Italiag 
kuodt froH a Laiinglon bank, ia out oa 
kail agaia, Ikt jarj ktaiag failed bi agrat. 
TUt b Iba iNlMaad br Hary, tad ii 
aartoMrbnfaidWidlhMhn will aatar 
an gaiiiy he —A llailiaill aaaab and knnka alaw 
wwatnatltd for attllag up a yawa in 

litaingloii, ICr., and Jallad biil aflaraarti 
gtvt bond and Bki|i|irJ In I anaja, abara 
ka ia tut attjling Ika ra -a|*lion ut liar 
Ohaiilin. Akaw Kiag. fbilftlrt 
Jaawe M. Uaik, Hiackkura'a yardua.-ll'.ai And 
Kaary dalbr (af Iba ViigtoU dab) Ihaaaadba eiready hata la- 
I Wabawml aoiiib of Keiie'i 

Onp. 

— Oa balTknanlar uiibl, Ma -ra. li u. 
W. l anU| tad W A Yaaiia, K ainaliau, 
ktgaa t attli^ ia lha ChriMitu ckuic.'i 
atlkltflaa. birtlaa aw ktid Iwia a 
day, tlltaaaaa aad a( altkt Tka ler- 
atoaeof Mr. Dualt| trt al»4ua«i, miumI, 
thougkUnI and iui|irtaaira, aad tka Buait 
I lurnialiad b; Mr Yaalitand t litila urgaa 
wtiii-li Iba arangaliala a^rr, with Ibaiu 
Iron |*lact lu place, ia full uf uiabMl^ and 
yeaMtaiftatat. I'p tu Hundajr nigbl Ihtra 
kad kaan na i t al m l «t, but tkt iaUftti 
lalhaMillwato MMinily baaail^ 
badat toand^ Mb Iwt. 
(Mi) IMto, wlbaf 
Or. W. r. Mate. Wm teb ana 
and aanap^aaally aatiytattd. 
a BMtl a i ealbat ekriaiiaa lad;, 
by all wkn knan kar Hhr laaaaa 
abaibgndaad foiii iluUivn tita youiia- 
ettaUU kting jual a aaak old Mar 
it a atat aad a Mieikia to kar hu 
aba ta ana uf tba aablati, awai 
Kor 
  THE HOUDAYS 

Genis' Silk Handklrchiefs ,J.R.WARREN&SON 

' On la Ihr l*onl OOlrr NIorr r«r Ninplf mill Kanry 

O-ROCERIES QUmSWARE, WOOD£NWAIUB,&c. 

W* laid ia, ba/aratha late riie in lamt, a large and 

Cenylete AiMriBient of CamMd €fesdi» 
DRESS SHIRTS, 

mm f AMT 14 MK Coftl Suokets, KitohMi 8sti» Shoftlib •B ktafll taken in exchange 
■put market price. ASHER OWSLEYg bi i|ka«a»»b|^iMan ffika kabia tka nw, by IbeHiaM, 
iiiaillutitaal au tkari liaa, aad had ha 

iavMltd ia «aluaa wkitb auraiva lu lb 
ilaji.aiid aiaa.ia aii|i vail Oi bai .ii.a-t-* 
iBvrataing Ikair vanJik and vuu,l"ri aod 
Iba ganar af Iba IViMMtanalik karund i W. liaiM taikariabakkTk 

Ja Wa MMNVa, 

ATTORNIV AT LAW, 

Ml. Vt»ruou. Ky. 

I ail ito ttefUi uac« awbia mim FINE DRESS SUITS, 

$10.00 TO ^5.00: 

mJL PLUSH HATSk 
Best Bootein the Worldl 

BRUGfi ^ CO. Hardware and QxooeriMi 

Larfwt auortMalif 

STOVi^ AN1 OBATBB 
yiM-BRIOK & CLAY CHIMNEYS, 

Iron, I ^ailM, Itoi*we.liUAo««, 

QUEEN8WARI AMD TINWARE. 

,j f mi-JMff hin .'"ntf rior .^oiirna MT A N F'CJH.rj. K y TwmUj Monilkc, DmabM »i. IMI. Thu hni • i(in m inwa •) llrft A IN* 

n«.ll»T'« r«M for r»ft(i • 

Ji "T Tn-ttitA If .MrAli r^r .% Hnflil'n  
frwh *upt»lj of Orma|««, l *aioii«, (Unant*- itau mriut. 

KtwiW full rtoek • U«to Pmt 
Moat Bin aUnMHMIfllHftl CbrM 
IUMII.TOB Htbbi. Bill ttark of (^iBipina fUrtoJ Wlia 
r»a BMriteiaal BarfaM huT • *mit\» ti lltUBMlMI Toil** 
l)Mki (ihI bolidaf 
ftaa; A McAlMterV 

■bum* PanriiTi, mIcIms, Jfwtlrf 
Bb4 rflfarvit* la irMi T^rirlj, •■  rhMp- 
•r Umb trtr M Pnay A MrAliiWr'i. 
UoUi Pmnt a MrAlitUr'i fur Tour liul- 
glfta. HmU 1»i baa MUbllaiMri 
I f iMn«r lh«rr, wi ih | r*MaH BM- 
autiful Doa'TllHiBl Um 
reuaBaBlals bo; 
faiiiaik Maaak aa)! wwli, fur  hruimw. your (»ii.lir-. IK ll,.  •l\ .liai Mr ^lf..i.l 

th« •| |H in(iurttt. Ikii ti* hi l not * #*n enn* 
IrMd •! Ikt ailjuurniMal uf CaiHIiB^ 
Wb bIMmM MA MRpitHri If 

BBMB Iks a4Mr«lf*aMM* !■ 
IkMlf ■mm «u. 

#■■11 
I'llKirt I i iru \l Mr ttmm 0 
Itwipi. on iKe ITili, Mr. MartiaK. IWfB^ 
m lahal of lo, «w itaM la BMrrl^pi la 
MiM M*lli* H ('irltr, • 4a«Nl s( Um 
— Maa. L. ItKilUTeoali rill. TamNtvlMB HiN, MaUlailr, Mc 
AUMar AO*, wlU ki|la M iriad wktal 
for lltBir raXoflNH Ml T t l n J y . Ths 
griai aiill hii bMB la iMMaM 
k* ■twal aaaki. 

flM ataak tkai ahnyMMli IIm 
NiMh taataaky Dtafiat la (Vwiraaa baa 
bad a aot bat araak ai a i ad ImIIi •|i|'oini 
s Mai^MlaalksKaaa«UlBllfaaBb. Ii 

b Bit— tl fcMB«g jlHtB 

0 k Rtueious 

It saa • niaao lliiD( la KanliHkiaaa 
lo p«Mli"Piab  Mia|V M ka iaM taaal- 
iaf; a pallr; Borlfias. A* B "Failk 
Urs" M BMMtiat MM IIIHllB la Ika 

llM tmf mkm tm mu w ut rnt wiikia 
w ksiriHh— (Lsa. naMcral. 
-TWilarr Ikal lU*. J. M. Hra«a bad 

I r'la in(o Ifir flrwi*| Markina hiiainM. ia 
iiiilrur Ha I- ilaTolinc hia whoir liliia. 
fiiltal.lr  r III- lilini l«rial ilittir-. I" KalliBg 
n wiff, anil III*- rrport iiiai liavr urigiaa- 

lail frun Ilia ililmaaa with wbicli ba kaa 
laaraadio Ulk a( Mint MMm Ba4 tttmxulm -Mas Plobbx'B Tbcubibt «a*i 
Mar, ^aalaida; aflaraoaa. 

— Miaa Hrri.i.a MaaaaBiBT, of Im 
BBMar, la afuaaC of ika Miaaaa Kiakinla 

— Ma.TiM W. llMwia* aaaw ay Ira 

i/uoiafiiH fmmtm * •■' M rmAMK WoLToBU, kafiag kna 
kr Mr. Haraaa for a ear* af kU 
■oaada, tha frvif -J^ fuit aiiggraia thai 
tha olliar laniliilal^* r. r A|i|irllata I'lark 
I ba baptiaad IB ail, iaia«4iawi/. Il 
Uk* araa fNBI 
I avail. 

AairiuRn larya anJ lia| |ir rrowil «aa 
| r«aant at Ilia lUnk, Kriilajr niiilit, inrluil- 
ing maiij froai a iliataaca. Nail Kridaj 
Bifkl all Um akaura Bill 

— Ma aauMas Jia. IcvBl 
•d yaalarday frum a Tliil 
Hataiaaoa, ia l^baaoa. 

-Cou. W.U. Wau-a. J. I 
tUm M- ClaaAv kBr* (bmIb UkM y IriilMrkaikaBd al MaviUa, Abfcaaia. 
•kH* k* tm IbbbM IWlka aialar. 

— Paor. Abmib Rudcaa, aad R W. 
Koakar, Eaq., raluraod fraai a p l aaaaal 
tiall l» l ah*aoa. Halurdar Judfini 
fraai tka broad i aaiilaa llial III u| ibair 
Ltkar uiual kara board auair 
CBWT. tli kiB lli« i|klMi, uf 
mm kmfM*K *«Mka(a tea. ■• irt IB kafta al Ika aHBHaUaa *r 

•arai rriaad* of Ik* I'lak Orliaga Pailk 
( ira, k prar !•» Ika aSirird Ikar*. Ilka 
»*■! la Ricbmonil nn Kmlaj liat. hiring 
raoaivad praoiinf inf iiationa Iruin a iimo- 
k*t qI ksliBfat* ia Ika tOcaoj of |N«7ar, 

la tmmm Ikakiir « mMmtmt ik* il ■knilil li — Tka nlkcfal* nf Ik* 
Ckrialiaa rhiir«li kara fMallad lliali for- 
BMT fallkfal paalor. KM W. I. Williaaia 
Tka HapilM* kara aiatlB Br a»r bmbm 

Ir. lfr.1wo«lt!BSlMillii M ikt 

mm • pMtf M WIN IWMfti« 

(In iIm rvtnni, m r*|iAri*H 

I bvffftr* lirtani* rvfta«-ir.r*, rikI 
•tWral h »r«»a wrr ii| «»l no lp»ly liurt 
Mri'i ■  i,iti for ilif MiKi-'ial I i.ofr | * *- 

TfcKnitiMl itrM «rt cwkUctuti- I mmkm*i 
Dr. Brwvn** UM, VlM waillM U 

(Hai^ aa4 iv^M -Vaff Ib«, Ilia 
palaa h auai-flial, tmi Mb p»  liBlhat at 
kia raa piraltaa I* aaaMal— B *rty Maa* 

eaaa, "ir *' 

Mr W II - Il !• a tf 

lag nail lo lABcialor John M |y» 

■aa la nMalMai km far a Kr* 4a;a, pra- 
pa r alw y , I Hriafc, la a "drsBMiiag" aaai 

liaa Bf ■ i H lB n a l il pHMi~ — Aai Al 
a ksan bl B« k*a* bMIb 
kigfc laaa i k la BMkalks 

Iking r*a|i*rublr; ho ia aoa rrlilag otaB 
hf ronrrriina lliaai into |irrii -baaaa^ 
llilatolii ilta rah li iaal a | ackln|( rstabliak* 
Biarit Jim  • .  "I*- ini.iir oa I liv li.a« of a 
ia* brlfar, hiiJad laal avah bjr a Irain oa 

ikaCK 

— I Mi I* IkM Ikal ikB B4t«rtiaiag *f 
■ PM aBaairiM ilMa%« 
Vli | Laarol iMiprora^ 

PriziOiMi 
SirHISiw 
nt UtlN rnoifmiiiAFinr PHONETIC SHORTHAND. w ww I I — •Ilk IM MiMff I %€nU mam gfl^ 

J.iat IhP RftlHt rM PIRRriAM fOBtAUl ^ . itf MHrim 

9d AHMAKi ^fcfc f IKI'S SUE! 

▼ALPABLB LAWDIi 

MBonui ctBcvir t'ovir: Joaa aa • 

Brt|ki iHii..rMI , laJabaaaBK laBibM 
liia.^h*^la laalir. 

•'-•''^^-•JX'm. 7Sl 
9 AM. t.  KT (IRR 
I'laoti «i 
i"l.i i«na4 la 

y aaaaitaaaa 

laf Ika all ally s«B*B mm *«fi rtkaaaai PlaklaaaMa Draaa-aakarai Al 
'~ laaalra aanW aa4 praati allaalki. 
I ? iga**n«. PartlaaSaalrlagaaM- ■kjaavB. Hariioiiii 

filaf iBBgaiMiMBB It ChMtaiil HI 
Hen H« ti LovltTUI*: w. 
MiN f«oaly; 

rirai trad la baowa 
Kllaalialk Brl|li 
Ika Kaal aMa a( Ika (laB 
rlka:abaallttBlhialkaa aualfJ. aaj [u.«iton.-v-llle. al. 
B ataaf 

oyalara al Hal* A NuaaalUTa. * 

Klullivi'B Naw (Irlaaaa aogar fual r*. 
aataad bI aala * NaaaatWr'a. 

Wb kaaa locairad a brauiilul alurk ol 
Hilk llaadkarrkiahand l.* -r h mr„ 
far Ika HalUBya. McAliaur A l.yila • 

Mr Alia. aaJ IfM la laka ik* lava, kal Jia bb- 
aalhigr Ba4 Alfaa Baaila/ raa kha ta, aad 
aHwB al|kl la JiU, Uv Jad^ UN M 
MaPaaiM^ 

TnMlMvka aLk aa Ika al«kl bT 

M^VIS^B^ ^9 0d Aifllfk 

Hslal at tM o'thek sad lk*r aill k* ra- 
aart*d frua lk*t* ia • bad; to lb* 11*11 at 
7 o'clock, «kar« tkrr will b« admillrd and 
proridad with akalaa frea of cbargr. Tlir 
g*eU*B*a will aaaambl* al J. W. U«r- 
ilrn'i ator* al aaaM hour wkrfB Ikl^ VMl 
aacurr tickau and akaUa. * 

At Ika I'risary Klcrtion in M«rc*r, Mr. 
JimI W l-ulliaoi. brulhrr of Jokn (I. 
PulltaM, lair a ioui|ioailor in tbi oitu*. 
waa rv nuaiaatad for AMoaaor, by a larga 
ajjorilr. Hpaibiag of candidal** n- 
aiada aa tkai Ikat* do** aol •**a Is ka 
IkallMkfcr sfladalkk saaalr ai aas 
AsaaharfsM^ ikl* Hai Ikia 

STiMat a Jk«i» Ba/?« . 

MaiL DatAvaa.— Oatai la iks «mI 
ol ■ri«i(kllMia*alkB 

TBasMMIraslioB Iraia raa iaio a baml 
BBf aatr Ik* anai^ of K*ok Uck Pika. 
■alBfday, aalifalr daoolukiBg Ika car t.-l. U ikaal, 

ska riMBlly aa«*4 k*t* fruai Milladg*- 
ailla, Biad* aa ■aaifaaiaal Krida.r, to  au. 
W Bokbiit, for Ik* kaaall of kia • radiiora. 
Uabillliaa abuul tl.lUll. aaarl in (o  la, 
I aad aocouata, prubablr, $1,OUO aauly 

bl. Mb. Uabb SaiaCT aecidaatall; dror* a 
Bail cbar tkrougk kia Ikunib, Friday, and 
aa lack iaIo tka plank kasaalk Koriu- 
1 did not .tnkr Iba buna, and wilk 
kal hnifa, ba i-u( tha llaah and r«- 

laaaad hiiuaalf fruu Ika painful ailualiua. 
... - * — 
('A*BT CouBT.— Tk* c*** ol Haaiaal 
llulnaa for akuuUag Kil Dariaur, waa 

contiauad by lha louiuonwaallb 

Couaaal for S M WillisaH for killiafl 
Bur**, aaaouaoad Ikaaaaifa mtij, Bad 
kj •ftaaaMBt, a jaiy 
•B ki usia iU aat an *a kas ftsa t iMlBB U Ia 
•ill akeut 7 p a. FkU lkn« a*ay •( 

uiir I Ilia**, out of tkrir anail thai atght 
but Mr A A Warrrn with hi. arruatom- 
ad rlarrrnraa kapt Ik* iNl*i UAo* opsB for 
aa hour or ao StM^iy MMl||^ ^ iMr 
aaooaaodaiioa. 

Tmb diSculilaa tbat kara attaadad Ik* 
g*tting oul uf tkia iaaua inu.t ba our 
I UM- l.ir ana of il« abort com I nga ^Vitk 
but ia i ilaya lu gu ua wa kara lake* dowa 
tba ul.l |ir*Maadaal ap 
aMchaataai af vkiak aar I.-. Ilia, a a8frn-iiiiintli« * Ul rliittl ol J. 
Mac Suilk, di*d Nttunlav, of liraia fat*r. 

— RaraoLU.— Oa Kriday laa , ol Ik* 
ktHbl fartr Iktl la rigint In tka f ielalt; 

kika of Mr. Osm lavasM*. 

— TaitBB.— Rid Joa. Ballou waa calM 
Nalurday to prrach tbr funaral arrnoa af 

I Mr, 11. A. Cartar, wko diatl nrar Park.. 

, rill*, Ihr day hafora Mr. ( .riar ha.l. 
aftar a bard day'a work, aalrn a haariy 
aupprr and u|Min arriaing fn-ui II** tablr 
fall orar aa l 'a * f*w aioawnla waa daad. 

Tkt^ntmmfttttmikwmmmtt^m 
iftiilii (f Ik* knkk 

-rAaaa^TkaaMiaiBf Mi*. Nmmt 
farrta, a*«ka«f Mr. B. R. Oaalrr, Sr., 
arrirad kara yaalarday froa Kadalia. Ma, 
aad v*r* ooa*igfi*d l i th* a*rlk in Buflils 
Oniatrry. Shr bad inadr bar hr,inr at 
krr aoai'a fur yaara. but in tK-tolirr la.t 
Waal to riait ralaliraa in Miaaoun Sli* 
waa la bar s:kl raar and bar Jratti i. .ii| - 
to kar* nailud froa paruBiiata. 

akakad 
tehwakMakaaaf- 

auk Malli^ Mm, Makalk, aHk af 
ILtM, twiMlH iMialta'' 
«»*aMMl««ftta Mk. tri 

Bom* llr* r*ara ago, aha pro* 
Ion u Hilars ba |ir«ariiinK of lUr 
Ua*. O. Ruaaa, and cuanrctad haiaalf wiUi 
Ika Pr«*krl*ri*B ckarek, of skiah ak* ka* 
aian kaaa a aad aaia**! aai 
ka. J iii y^ ywlaiaBf ^ ^ Iftd raligluiia apactalora, kal aa aaliaM 
BOW, thai Ikara ia auBMlkiag in i . A 1*1* 

nuinbvr uf tha A.'ayttnri giraa llia rr -ord of 
tka orK.tiiailiiiii of a Nalimi.l S . ,etv (or 
ibr anti'iiraKrhiant of tbr rla^ani, inlal- 
laclual and iniproring pa.liiiiv  l rrck- 

Agklia*, wharwin, at tka riHl ol a longood* 
*f Uwa aaUiag lank Iks akia* af UisH 
■lag, hrallag, pitUag, Ac, it b 
■BBsaaMd ikataayBaaaihlita Traat In addition to a AiU line of Drugs, 
Medicines, Ftunily Groceries, &c., I am 
opening the largest and most riigittt 

'..r.-r;':-.-.,!:.:;:,"' display of Holiday Goods, comprising 

n(„ra aod liai.iila mm- *^ , • « __ ,_ _ , 

Toys. Dolls. Statuettes, Toilet applian- 
ces, Jewelry, Silverware, Books, Music- 
al Inttniments, OiadiM, Fruits, See, 
Give me a call. It will be a saving «f 
money to you. G. F. Peacock. Ml •aalktriaf. 

— Of aaara *ask acrikblar ua Ik* laia 
aioR i. alp*cla«J lu roaaw hia ' juw to aa 
indulgaiil I'tiblir" Ihia luoriiinK WrII, 
wr buw! Wa bow tu Ik* rditor, ilau, aad 
to bi« wifo, aiad lo Hlaafcrl, aad— aaia il 
BM far *MBa aakaaAaaaa (aaial Aa*adlalaalk*ai*k Oa ikla (ka* a* aa aal- 
CoatoiM Om KvadrMl Aor«Sg 

i«l«iH«H«»dlliu..all»» •UllaMMi. Tka MrcfcwM « i«a|wirt4 lu 

«U litUrwt truM ibU. * llri) wilLU r«UlikW 

tfmnhtmr «f lb»kiw«iM - ^ — 

ttMMr lli»r»rii r tlkvOMtr OIVE Him A CAIiXil a* aaf kaaa 
iraadaaar 
I Mihd ikM I M 
akla ia ikW lallM Baaksr at Iks laaaaAL 

la Mv fora, lo gira a luoia 
kasllk-raourd tkaa kaa apiiaarwl fium thia 
({uartar of lair ll»i. irnr Ib.t Mr* l.u- 
tiliila Ho. krr I. «iut|ilr w.illi'y li.r tba 
hour of tirr dvparlura Hut aa lo lb* otb- 
rr caai-. Ibr Mi piuuia ia Ikal af F. M 
Wara ara laiirriag. Tkrr* i*saaaUai 
la ikBaariiliBa af Ma^ Bmi 
IB. Jaka BN* *aJ Mn. H*u 

Writk,afS BMaliag Mr. KS. Puw 

M la kallar, aad Mr. Maiaball Puwall. 
^1 aBU.....Mia. W. K. Williaaia U akla 
IB iMb saj^^^^^^^ 

raU aalaaw la tmm Ma. SHk. laal. 
4aasfcHca  laUlag aad a. a. Ibanaaad. 
Tb* Il m l *Maaa-l laaa. 

Harper's Mag^e 

lUDIVRATSD. ••Alwaya nrlid, *lw*y* laaa.alway. ia«r»lag. 
-ICtmtm riaaaaa A«aaa, Jr. 

■Mar*a Manalaa, Iba aaart |Mnul.ir I lluatratad I 
aaillfllto tia warn, kuaa Iia alaly.tiuria 
Vnlaaaa oil* Iba Da^-wW laabat. Il rarraaaol. I 
• kal la baa la Aaartaaa Ulanun aad. arl; aa l 
II. aarka* aucaaaa la K ag l al-wkara II baa al- 
ra*r a cirraiaUa* larga (kaa IBM af aay Ihf- 
H.ii Mmiiua of Ih* naa aiaa-kaa braa g ht l*a 
■ Milnika aut raUaaatsali aaa* atMalaa | ^J"- 1^. COOK, 

— XnritM all to call and hia 

ComprehensiTe Assortment 

— oar — 

cKBunus aaais i IMM to Mfflfit la Msal bar al Iba 
Oiaal .WUU TbroM, ibm to ■toff iW 
•Nffi af tkm rcdv«n«ri furavvr. A kM 
■aiffaboruiJ aloTincui*! «lli^-tiuHt« aiolh- pMwklag •! Bi«. W. la VI 

CkriMlM Hfe vl ymn b*r kv« fcr km aivUr 
mt* Ikrr Caltli In HU ff*rtuua ptumimn ttMftlMJ 
aaaillallhri 1 »f roatu iiit»a wf right 

Ml4 VfMit »iii W  IB r«ritMlUk-B aa tkr gi«* im 
I* MM*. UWrwl WlHHMlMHal, till as lU... WtlliaM 

a»H**tmy mM la a»r Ai»*^Bi »*ru ..u. iuii« 

tM aw aal MMlM bM lite gtoMMJ auJ twx^, u» 

ito asBlMry laa saa aMwUy M jw)wub»wJ ^tHU ri-«l HriUtn 
*tlt la 9tmy ■lag *« Mtfp^ PeriodMn 

rsa Tsaa. 

tCSJW- I oil 

a aa 

la au 
1 oa 
I M Mwoar . aaaar 

TkaTlira. .I- '. fabllaaUaaa. 

All. I • . .1. I. DaaM4 

H.iM" • V-umPau|il. ...._ — 

jtvrar. Maaaal^l^ J IM 

•^sfSSir.."?".*" 'i''^'- °" '~ a 

fmt^ fra* l« all wbM-nlrara (n Hallval 
ai l«« ur  »tiadk* 
T1k« *»luuif-a lb« MaK l " Ugiiit witti 

M!Snalt«a»i|iMiii.U wM ka. ^ Groceries, Hardware, Glassware, Klt'l «ilr, 

1 raUiifaa tetallM l i«. Ill «,-,'|,iii,; inrllJ. 
irr*parabl«, but ibay 
wilkout kupa, fur tb*7 
Ikat tkarloaa 
pria. Bal Bsaitkia 
I Maa af ami, aor 
ka griaf af aartkly put 
la Iks Ikarily aar *i*sar- 
m gyapalky, kal aar* mprriallr to tka 
akIMMa, tor aa leo, karr k nuwn l b« irrri- 
bla pain of giring up a |ira iorn* tuulkar. 
Tha raiuaiii. will ba iiitvrrt-il ili Ituflalo 
U*a*l*ry al 11 o'clock thia auraiag. 
iaaliaatlaa«aa,lkMIBaalill * daa aaa 
■uM a aaa laba IM kaaaaasaa BliM. Ik***p*( 
■urniw .M lajMd a UiMr aaa, aad aar paaa 
I If II ui»aii,i*, MlMaaappaaaaa aa* 

I Kal u.,r t.ik.c. •kodaafcali tbia*. waU, balb 
la «i.U. ui rlu-kad Ikl* Bow.r ii. r.rly wwiaaa- 
tiwoj. .uJ iraaaalaata* tt III Hii llr.., Dlr Eia* 
 tim. Ua baa aat laA aa aaabwUaaa. ikiiuik lla 
I aaglraa aaaUWMtk a baw la bambla auliaila 

aiato aawai TWraibar-i Maaaa.1 yruui.. 

aaBgaaliaiala 
aatnlaa. Baaai aaaata kaa Ba 
i b algaalk a Barrar'. Hacaalaa. « aprla- 

tM O viiluMi.., In am rlulli l.ilidlli,; Willl«i0*t 
by aifraa, fFaljkl al«|iai» I "i' hmmt. aa ra. 
«alMa • asiiar .ulaaM Mori.^ ...luiur.. by 
Mil, ^faM.a aa. Cluih CM.-., tui Uaain*. Ml 
raota krauU, rvi-ralil 

lalai M aarpar'a aaaaaia.. A l|.a.t»ii,al. Aam- 
l.llcal, amlUaaliad. lut Vglaaia l lo au, Imlo- 
.l.a. Inia Jaaa, la*, la Jaaa, laa, a** a*lM*«a, 

i'i»ta, II a. . _ « 

Baalllaaaa aboaM ka laaAa by FM^Oaa* 
MaoayUrdar a liraA. u .n'l-l rlt*a . ,i I m. 
Kawafafaaaaraaaliai i r ii.i, ..l"rll«.aaol 

— ^ 1^. ,.j ll.ruwi .1 llrataara 

Vva lark. 

ami 0am DMtroyar, DRUGS; mm m 

SILS. Boaa liaaafa Mr. Oiaa^T* at Iks Pla* 
Hilt (laal Coaiaar kraagkl nil *(aiaM 
tha managing partnar, Mr. i\ f.'ruoka for 
I biaahara of tln UOU. allrginn Ibat thr r-ini 
pany bad wad* tW,l)OU aad ka waa antill- 
ad to a kurtk. Tk* rail wu bruugkt ia 
Book i»tl*, bat UrasJ; |a** aelisa tkai 
ka BoaM tpplr Mia4* Oariiy, aks Is 
BPS kal4iafl aaait la OMv kta NHifa 
tobBfiaMi ia Aaaii af bAbm af Iks 
C-oafaay. YmIiiIm MT.Oask,aBkkh 
aiisraar* Cel. B*a. M. Bui4atl tad ki* 
aa^Wfc, Mr. W. A. ilurs*id*, paa*d 
Ikisagk laaa *a isaa is UkittT ■* Ik* Tiir Si'rraK. Tha I'raabylariaii India 
or* making grral [iraparatioaa for tkair 
auppar, wkick will ka giraa oa Friday 
aifkl. Tk* ekarg* for *fa*7 lUag, sill 

WalkwaaiKByalaaBap, ala4a,eaka, 
aaK tiB-Hn aad laa*. Aaia ia a gouda 
kr kalylvlka Mli^ aad H tka 
I tlaa tifa VNHM tefkMM af • n •• k-ll*iai4*7 BlakI Bl 
I », Maasaf kora baloaflBg to 
ggNM wilk WakataM'a Omni 

kaa laaa, driring iha abaft vf tha takii-l* 
to which ha waa allai bad rigbl**n inrkM 
iaU tk* br*aal uf tka ul koraa, froa 
akM k* 41«l dailly afar i**«ki*| tk* 

I froa 
Mr. Jaka Voa 

I Ik* Nulaud plaoa uf 
Jaaa l o**;, 110 *«ra. I  * J •«" . and 
tk* otka* b*r*baugkl Millar .k Vaoda 
taar'a Uisaa Kirar farm ul Itu acraa, fur 
91,700. Tkara aro au* fuui lauiliM lo- 
aalad la Ik* CMiaty, aad tkay tail ua tkai 
las as** tbailia sill k* bar* ui tmi 
•iaaiM4ip» liawaUa. MiiWtokBMikBa BoMBB BaasTaa.— Owiac talks hei 
tkat lbs Oaalay Isl la Ika C *aa«ry «aa 

amallrr tkaa tk* faaily i*airad, and iliaia 
boing no cbaaoa to aalarga it, l r. J B. 
and Mr. A.krr Owalay purchaaad a duubl* 
lul in aoutlicr | art uf tb« sruuiula, aad oa 
Kriday, bad tka budira uf Mr. W. P. Uwa- 
lay aad kia IBa ekiUraa. n a* r » Is II. 
Tka kaa «aalBlalB« Ik* aafU af Mr. Ob*. 
lay, aks aaskarMla tkaaaiir fkMBf 
IBTj wa* albalj tattaa, sad Iks Bsfhaa 
aaak Ant f t a la b* diOiall lo kmdlr 
Tk* ko tmi aaBa af Ckaaary Owali-.r. 
buriad about a yaar agu, waa la giHMl t-on 
ditlon,anil lha Unly uiut-h battar |irra«rv 
ad than would k* iaaginad. Tka aarth 
waa tary dry, akoaiaf Ikal lb* dacay of 
tha buiM waa not caua*d by watrr aci-u. 
aulaling ia Ibau. 

tlAVK I.Kii lUii. t ouiity Alturiiay 
Millar want oul lu Wavlir.biirg .Saturday 

to proaacul* Wa. U. tiutwk for aiabktag 
Jaaa fakaak* mt MaBaaM la 
UakaUtotkaaBBail OMhI la 
taa aaaaflat* MaaMtalkiikBaaaB. 
4r«fCbaMkliBlliia aks ia lata ptt 
kia is *kina af Ba*lk» r aaa fraa akaa 
Uasak ***ayBii silk hat Ullia Uaakla ar 
akuw uf r«aiaunc* un tba part uf Ika ral- 
laul guard Willi* in tuwn Mr. Millir 
1 aariMid tkat una PUa*. Kuutrn ka«l It^an 
aalliiig liiiuor lo aiaura and airurdingly 
had kia waalad km paadiag 

UasiBt liwliillii.ka 
In haU aa4 iitfiM at laapk 
■likBa**BUh*J«aa liUkaMa 
alar ia kaadllag aaa aaasial *f 
If b* ca*'i auy ailb Ikaa kiaalf ks 
sa|kl tu pui guarda urw iksa Ikal will — CUcafo p**k*n ka** alaugb laraf I.- 

;i5d,00li h iga ainc* Nurriiibtr I. 

- -'rba i-ullon cru|i f.ir iba (naMaiit aa, 
•OB iaaaliuialrd at t !hiu,ixIO ImIw, 

—A Moalgonirrr laaa ba* jaa aaM a 
kafiaBM.^W. ltw*i 

-VaiMMhs W. 
Bm afMBMaB,lBaB.(l*aliy, J*ka 
laal ABaa.iaf agaallMBBa fasaCbaar 
fatM par am. 

-ThaafUaiisUrBBflka •rtslaVir- 
giaia gita wpadiaa rC Ba M Ba, Bt Oa*. 
aor, rjTI.S majority. 

— Ilia Kii'huiiinil U-fuIrr raporl. tba 
aal* ul a 4 yaar-old J.i k at *«10, and a 
jraar-old Jtwk and i**ii Janaau for $1,415 
Dr. F.J. Dickaraon raid to Mr. Jaaaa 

Walkw mk Mnr-rianata awka*. kia 
feiasf nVsMBaa Mltw CbMk.al|Bt 
pgr aar*, ar aawlf IITjOM 
-Oaa. M. M. Oaao ba asM kia hia 

aaar UwlravIHa, in thia i-oaaty, oonuia- 
iacltt|aana,lu .Mr llurae* llildrrlh, uf 
fby**la cuunly, f r fKiudU rah -akuul 
d^&ll )irr aire. It i. aaol that Iba tian* 
aral inirmla ralurning lu hia fallirr'a farm 
and rngag* •it**air*ly ia Ik* kuaiaaaa o* 
rai aia g tik«fl-kor* catll* — ir» i* Baa. lakaaaat a aar vary aat* r*i bawaaar. u ba M*ly 
tba d*a*y a( aa; wtkly akial 
Itepatlaklagata cbaaaalawar. Ika Ia4lag al a 

lar r ouJ. ar lha laalablag rf aay i bla| lb a I 
It. .ml III.. Iba aal, ImiI for aa taataat. 

till "Tbaugkla Ibal *» lla lao 
daap W taara." If th.a, tba b.rr , ..ut-.| ii»a ur 
pIBll^ away la Ilia, alraiin*!} Uu| raMlf«. tbau 

baa Safly grlaaad an aar baaru wka Uua 
I— man *k* WaBaaaaaa- 

ata* hiiail*g att gia,lt i k«aia riak aad aaa 
liaalniill mtiiiwii 
kMb BprBBlh a Bit* 

tbaa ufi. 

*-Au,l ).t *. wuuld nut rail tba back. 

I„ . ull ri.iiura'. .Iiurl tl«a* ■•waa*. 
I'ru. *viiU hl.lfaiaaar. lakra IrM 

t'raw ihiiM.I warU af awra; 
Bol.lill vbM. b4ui.u kaarl. will a«k« 

Aa* tkrak allk yaaraag yata. a I* ra*." 
Va aa7akli« kaara tad aaatot a aaatdwl- 
ly iroMlag iad-a g aalaa aa a* a*a B*a 
lk*a kay ,ad Ika gmaa, by parhallag au aaa 

Cbrlail.B ll.a bUB AB«kBTIbBBK 1k. H\LiS.iaJa*' by i t 
H**l FOi IAU 01 Wa Btaall Pas 
B«Mllaal««. nalagaflaanaH 

arvvaalad. 
V laaa parltad a baaUJ 
; lliaiiiai praaaalad an* 

rura*. 

: Waaada haM rapblly. 
I Bcaraay carad la a alNirl 

' Trtlla drtad ap. 

a Tkraal 11 U a 
SIrh rwaaa pa- ll ta *ar««'l I r harala.. VaSa 
•uraiur. I ..iiti«lwu ilmiruraal, 
rlta l aa.l ■i.il. Haaaiil, f aawaS ala» Baaa** r»- 
ad .aU rrlinli-d H.tbla( witb Prapbylaa. 
tk riaU ail*a* u* Ika walat: Had wMa i iafla t - 

laaa aaarad by lu aaa 

ta babinr 

Iw^ra Air aiad. bara* 

iM. .U l liiirlbr.1 lir 

•liriBklom Par I. j 'i 
Klutd itioiii 
Tu purti* lb. I' I r K I II , 
I'laaM lb. 1r.ll,. II 
r«a't b. •Mr|««tM-J Cba IdaataU"! BaarM •Ma Pant ria'aaa* by • 
SaM adan. Uaurrk ra. 

» 
la I 

la 1 

■bouM alwaya ba aa d 
abual Iba aarfaa— II 
will yraraat aay aa- 
yl*.iaal Mali. 
Au AulUui. tar aat 
iiial a. .ataubla 

..II.. .lino. * ■ 
Ilftagarvu. .au.la a 

•b (aa«aaa buavli.1. r.aa.a* ky II. "a Y.I- 
las Paia aadlalad. la kcl II la Iba |ial WINDOW OLABB AHD 7UTTT, 

Pure Winos and Liquors for Medical Purposea. Preacrip* 
tionB accurately compounded. We have also a large 
and we!! solected itoclc of Watchei and JBWelrXi wbioll 
we propose to se!! at less than city 
JdWBlry BapalTBd and Wan anted. FALL 11 mm OF 11. 

Notici to the People of SUnM aiA Vifiiaity* »aaa 
Gutting and Repairing Neatly and Promptly Done. 

Tbayatl at p*a aiata, l k*pa, by aaat •Ikaallaa m bualnaaa, U aall a aaUaaaaa a Iba a aeaka UN Itll- UK9UI eimrr. lwlllaallaiaBl, rl.alal|i. Il" 
tKL la fab On-b«J Tk. iii- - i. in 
araaiaal lawaUtoeala*! l-i i.u.,, ,.. 1 . Ui 
•laa raal w aaM a acia a Laail »l ii  »•*  .! 
•laaftlaUakaaUabtlrabai* Hay oaa alaa- 

5uy.,f Adalal.lr.lut.J H. II U« *at -Ian, aliN.a.lL 

lOtk, B daugklrr. I 
-Marriad, u« ika lAik iaaia M»t*lm 
I'kaliM and Mia M.iitir S rkrlar. ' 

-I'.t I'onw.Y b.. . 1.1 t.i K, 1...U 
akuul tlU acra uf land ^parl sf tba t^p- 
a Uact-for tS,7M. 
~Tka Kaisku af Maaii aal aal aa aya- 
af Ite ItBi WB 

* MIBSXa! 

krrp» cuaaUatly oa kand a 
Moira. Ilaaair, krct fall alark 
Iru* aad ■ BLVMtAN SOVTt." 

ttiiiKii ttim 1 1 viv€iirii4«ii 

laaatt urfk aumaa— 

PBaa VABLOS OABl sEiatiii DUDEiu i a 

tMitoWtMaaiaiWaBvaayto'lalMrBMrfMI iMtfa 

SBXOOOPSpNOTlOIiS — Beyla aoaal? bsBfaMsdto Naipi' 

Ula ilalf U|ioB l-ik*(«f, ■ fgf, |^ Ika 
turui uf |KiOTibUjury*Malal*ylkB Miflf 

Haul M Williaiua. 

I i il, at the rraidancrof kia aua, Baar 
Mck*un«y, ua tk^ I7tk, Mr, T. ChristerHOU. 

— ■■■■■■Wa— TIMK TaBLC m BPPauf tMBOB la MM:. b.a l^alaglaa . 

" rilijll^''*^ BiM)^ -SHOES, HATS, 

1RDHK8 Am TALI 
pally ba ap- 
•f Kaalaaky, lor 
a (Bum* la sMlNal a MilHaf Ba« 1^ 
■Mk.Ba*aCLaialteMHl 
IMIaa 

A rsu Liii or •a laMril ikBi •• ry»tl 
- rata 
4n. CUaiaall . J ' . h 
»U a ■ 

la-a a • 
M-M a I l a f a, 

«.a !• a* 

aa i a. 

■ M « a p. a aad artta* a M*ya laaa laakaaa a « a p a aad artta* a 
^l{|Lfci/Br a Piaa fark* Cbr lai 
CS£ua i*i*r a aa«laa« 
tiaalaaall u I *. a 

Ota aaaaaUai a*4 
«attk,t*ai*4 Waa.. 
Abatolkairitaaksf Olukiaf. BaBUaal Ikaai. arhiotthav* 
witk eara. aad thsy fkal aaaMaat tkat 

»yo able to Show th« 
and tho Beat lalna 

W IkM* |M4t avar aikikita4 ia t ttniy lonlM. DM«ator # , IMI. 

"BMillfi OcMgt.' 
TkM iUmm M 

BM (W the iftM of  fc« 

It »ai lh» itiirjr- -th» 
pctitim ul p T«rtr «t ri »hf 
•iking of wMklthy allliiitti 

of tMMtr. 

Ktlkw Dm* fron ' ■■ rhikihoml ap, 
Irthw had returnad kit lore in 
Ml a«MN, bat whta Um dcowi** 
IPHaHl (MM aad k* Mked ricb uKI 
. Ik* varawU. 

' "(:*lUr,' Um old mm tM, -I 
wioi l  i |imk Ul yu\ . I tia«« ikeid 
eil Ul orrrbaul th« nUI liouar, furiimli- 
it ap a hit, aoH la; in ■ itnck uf nrw 
fttrBitura." 
Ealkar glaaoad of M MrpriH. 
"I doa'l nt th*flM4 1^ Ml^t 
■iw,* (ha laid. 

'■Uoa't jroa, V with a iljr wiak; 
•■dofMAMllM *M plaaa ia ti Ctr 
iflki iMMi •Mb Ovar Ik* hilU, not ihraa oiilai Aaaa 
Wkilakall. laya Ika IW*. r**Mf a 
•ko k«T* a lillla l«n jraar iilil 
Tka iMilr kava a km if 

IM-IMT^ MIy *if Hiila 
iTM lBfkahaa.Ml lk« 

tliiitiiiiiiwiiiiw 1 iw ■7 pofarty iba oalr ab- 
Mva tu owaiBf BM Iw* "And ii 
Jaetno yoa kav* 
MQ'Maw, lir 7' 

•■Tkal'i alxiui the long and abort 
III it, my bojr, w* lh» |iriini|il re* 
mi U^m/ ka Mkad ■• br ywk 1 
•aaU Ml b» iMtUr pleaMd W— 
••falkar! Hank, 1 

Dr. B«ll 

••Whjnot'- 

"HocauM I CAU ueT«r l i'n linul" 
"  li thkl • all ri^bl ! ly ihr mm- 
linir. Ill have Iha car|M iil«r oiuuJ Bl tkoy vtV mIm llMif 
Mb •b«i tb*7 baar lb« ^f-^af 
kar appnaohiag hwUlapa. "nttMUV 
molhar, dariag lb* bolda/a, hat Ika 
cradli hroagbt oat, aaJ Ika Mm ao* 
'jiiiHlr likia it* alttrnnnn nap althia 
a lew f»»t of thr and «• lli» 

isotiwr lingf a awaat lallalijr tii krr 
pm-iout ilarling. ihr unakp* aloatu 
juia ia tba cboru*. and ika «« nl and 
■aiiMl Boin of Ika nulla ioiaaiklM 

af Iba aarkMim. An iifvUiwn jnnng la lj and ^n- 
tinman pla v iranmi nf nK hr  niKhta 
in III' )uun^ lailjr'i parhir, aiHlcrlka 
agmniant I hat whan ba m\m ka iaii 
kiaa krr mm! oikaa ako mmm aka i« la 
■" ~ I* 

tolM HlHiak 

•I Aanrt af Hm Mb* vtoanaot 
hi *• Mm vkf M h 4 ■ Im 
lapiiyiwkw. V «■ if Iki 

iTnltlilrilL'lfriltJ" l»RINTIN(i OFFirK 

vlij. ilM MMMSltf llMooatni«ti rarara ataacraai. I Ww iaiaaaaaw tin a tXIr ■^i «^ti n p 

••4 awu M- j : 

«IH MMlfra Ml* *l«a*M4wr«iiiv 

■Jri'Manaii * jaMm.KiMirrb.r,!. 

aniiTH -a» j. a um, ra^ 

1 aaarfsv aMiralaf aa4 algllt. JIE IIIEIIIDR JIUIUL Kieelstor Art Rmiiia m"T -naa. t, 
M ^ ..Ti.t a,,.! FMarta 
 r Maaaai 

arlMalal • 

irniWal 

/inaiirTua.-Wi __ra, aiiM — .TOT3- a«ia-rau r 
DAimiXI. ii pH dr mill • kioriag ojiportaaily 
uaaara, aad it i* Mid la aooM ia- 

alancm whrii a largr oumhar if tor- 

feiu litnNiiiii-  I III' It ri i|iiiri* i aliniHit a 
ooiiiiiiiul k\** aii'l ri*turii I* r halt an 
hiiur ur iiiori* Ui Hniah up. Thii prac' 
tie* a |irriiiii t-ould luppoa^ Ui lir i|uit« 
a waariug and cxbaiuliT* unr, but 
lb* }uaug |i«ipl« kaar up uadar il TB ttORTEST NOTIOEi 

T l HH I Tf 

I I M I I K« UKU.I H, 

1 At t • ' iKi i i.aiti. 

I'RiH.KAUMK'*. Mi»l ► ax. KortJ". 
I IU K-i I ARI *I I Ai-a. ICNVKIiiffrJ*. 
I KrlKk HKAIW N'HK iikaim. aii.i. mCAlM. 

araTBiiMiTa. aackino, avarowaa, RxirrvoKT • Ilk all af Ika 
kaaaika. 
Rf-'af Titaui 

rtif . aaMav. *a 

I, wuMf laiawaa 

anii''itii •ca 
«a*i 
OA*a tk* arotbtr roeki bar akibl to aiMMicrrull/ and mm ^aila iklirfal 
vkUa riM te ka *M wMi « •*! kamr. U«i It aot ktaa ur 
i lM t Ul ntaka a iu«t iwfur* . ^ ^ aarBiag aad hata Ikaoi Uuu» *■* engagol in lining hrr \\ aoajr w 

alftppy, il ia aiippiiafiil. aii-l tlfn it 
araaUd inUi Ihr rratll*. aa it wa nl 
!*• aoeualamad to d" Tlir iiKiilu'r I oaugbt mybiril,aod I don t 
ia4 wky olbar aao ikoulil not l|Ult* 

ilii th* I "(iuiU rigbt, air, aaid the young 
mm, brigktaMOg a lillU; "but aaajr 
I ba« w«altb7 I muat b* bcfcir* I 
^^•n propo** tor Kithcr T" 

Vwaar Jaka Urokad kia ckia. 
vMbsoovarliMila playing about hit 
MMtarkMlM Umtm ', mi, imm 
lug iw Ua poekai aa aavalopa out a bay aiwlaw ia Ika aiuiag- 
rMM." 1 
And wllk a i«ial loiigk ika uM a«ay ibfMi|k MM 
ib«r atari «v.*H«y»«ka 

danghtar.' 

"All right, air; ^od bfa." 
"Where are you going ?* 
••Weal.' 

' "lio^ kloaa you. i.«il-bya. " 

Andao they parUcI; and ao lightly 
did tba old man tkiuk of bit hartb 
InatloeDt that, liilennii; to thr ilruiic 
af tba kooey bee* in the ruae tr*e out- 
Mda tb* ariodiiw. he fell aaleep io the alan. 

'•r' will die irat," aba aiarMWlJa. 
r«K lut«ly, "fur I ba*« pniiaiiaJ 
Uaoffa tkat I wuuld b* Uim Iu biai, 
and 1 will uui brrak that pruiuiao." 

BriiktMHiaafly opua tba iulboi 
lag Maraiaf aM iMNaHa « bnok- 
ImI, aad, tbuugk bar Cakar ayad kar 
kaaaly, ka aafw Mi M lad tkm aua- 
IkiMigklka 
af Ika paaahNM a%ki. 

WM* 

beard tba oarpaalar* 

aittiiig raui 
her fallirr aiixal in frual uf Iba buuaa 
plaaiiiiig auatc aliqrali u aa wiih ilie 
arrhittx'l, hIih (led up lu her rooiu I" anil tlirreliir* pai l litllr aliriiiiMM t 
w** Katie. Hh* wa* aiKlilanlr attrart 
a4 ky til* rattliog nf lb* anakra, and 
la Ika 4aar. whan •aigbl play 

lll«- 
luf Ii! mwH m lh«7 could Mt tb«B 

lAnU, Aiiil iht't) whfii tilt' l&iil 
i iM|i|»r«l iluwu ht-nr out- ur 
•tii»r Mv. ' O, glory, iU my 
• r. (t. creAiii had pMcbM, 1 FVIi UUI L voncfli, 

— «TC. BTC,— 

«*». Wi f u ram OrKKA HOUSE! 

■TAVVOBB, ST. 

a • 

• r 

■ o ThMlTl.-al 

ufN,.-l llt.t ■ It f..,n,.«r«a* ara tn* 
. iir 11.11. aklcl,. U 

..r II.. Moat Complete I 

!aJaS2 tr II ihi lima!" and could aea 
lb* akoilowy nutioiw at of kiaaiog, 
ikay aoroiiaad tba wbola tbiag aad 
loU iia*ak% ik%»lM Umv mm* 
ntayilMikika4n«*.airiM aaly i%Ma«tlM*iy mitkf%ktm 

in |airl ill ihv routracl. 

l)\Mn--iA - \Vr have ae«a d jrtpap 

aa. ^^^.d^^r' tioi oho anllereil uiiUiliI trirmeiita will 

la*««klMVMM, 
' BatlkaBMatiaoMrkablaolallv^a 

a larg* rattleaaaka parched apoa • 

hicbebairattk d ild.b*ad,«ilbiu^^ loraieoU pan away and! 

U.1 O.I.M .b».i tb*baadle of th. u^ir baagar r.li*aad by living .« lb« , 
palaleaf fan, g«.tly away.og .1 hack ^^^^ ^^^^ 

I .aad. aad («rw«da oa.r .U fac. ^^yj, y,, ^j^^ 4 * ■i«lilli»4» 9t' 

III Bitrlmi  *Mr- ■ 
_ __, _•!»• ••r- 
(lari, «Mw«v««ihtMl kll tb* ft ttm 

•ntM, WMltlllia VVMII or llMMail lUlMWt, wtt4 \ 

r*MMWMitinit upitu atM^ •lili lk« ItatlMMMH afl 
■bnlart* I»I««mmImmi Tb* •«••«■ af iMiM 

rlwMil *aa ih» aurrcM TteVmi. 
prttninrtit •*tiiiv* in fti»tly|i«| 

i:rr 

•M alter rar »aa K r«f »aailaal fiim 
i«a*v aaiMlM a«« iM*a HtnJlft.4 aaJ touaaai 
Ika aata af Tia Iknf aaaar**. 

Tka aaa a( !■* will ha Ika . 

trath toltla* aa* lala*, aitaa aaairarar 
ar a llkaral ttm al Ika saaai aktak aa I ■r IMaaaaa- 
II a*krla4a 
lit i »alflia aMitaa*M«» 
i...i.a / iaiial Maaa*al Ir 
I /'-n raaia aaal kulaaaiaaa 
K"ar kaaaaMBi Jaaia^al' ' M. k. 

Iliak Ii i4(tl .IIMrB 
■ H«ra*al-a7aJaBr n ■ ~ 
•' ll«a llla . . .Itta 
^ Jaaril«ai1lr ^ I « 

■• fSantaniiiiia"' t • 

» ri 

: II 

I -M 

• aa 

la aa 

Ahk ai liraaiaa«lkara I I Um 

II II 
II ■ iiKii-i n 

Ai'.lTa* . Caatra Daor Faaay Chasbar, a Tar :::'aK:"' " **" ■*** " 
mU Maaataia Paai. Xitekaa with wrSau an.i .ink. a..i.i»i«aaaiaiaiaM» 
Praatieal Door aad Wiadow. a Ho- riaaa, a Itraal aad a Practical 
BrMga aad Hatataia Past. alniiiat fvitv kind of liaal; no lii|uitl 
roulil lia lakrn wilhinit luflrriag; 
hrrad l» raine a burning acid; meat 
' aadioilk »ere lolid firca; aad we bava 
Il waa a piolur* for au artial, awl At Ika aM af Ika waak «a ka««gl«M ■koMrarkWNrB^kar '^"^ ' '"^ !" """""ik* kalf yalk it ika an •Mk lha 

«VZu« ZriawurTIi '''^•""•**^»^^~*"'"«^'*|wkliaki 4 «taBlWi«aMla^»l^ 

carpaaiara aayia wura ai ^j^^^ tr^^A ^ ^^^^L ^m^^\ '"^ 

rauM wioduw, aad "biU |a«l fcU af tay UlJ, W9 kaf* MB bi* arm roaUag upu* tbalaufle bar uiiaMy by rMdiug i*.r «a 
letU;r the tweulielb liuie 
' 8aarccly had abe uuucludeil Uia por- 
umI oI tka Iral fa^ abas a rap aaM 
apoo Iba 4t»i, aad iipua afaaiag il, 
Enkor 
taoakia*, 

wiadow till, tba«u«*b pa eiaHaiaiag 

l^liarrW to 
akllMMila 

lata iMit.' 
••■tikar. mm 'Jariiaff, Mt 

cry,' Uaonca iBmM. ••Oaa't yoa 
b* true Ul nit till I ciMne again T" 

*'I e*a, and will 
.«la reply. 

••f^aiiaa il, dear !' 

"tiaai|ak I promiae it iin my life 

Tka akodat o( ihe tuiuniar *»eiiiug ; ibe dirty a atakya a a d witk u aa.b-^Bj,p^ 
MR ckMing in at Ueurge Ulanley | liag fiagaiMMeMiiMilHi* 
■tali at lb* door of tba otlage fur IIUO. 

••Hlipped oal of niy lugara and gratitude. 

Tbe motber alood aad watolml iht- 
reptile ourtea fur a lew nooiMii*, 
wbao all fMiDf of fear *alii«ly Idl 
bar boaook Ufae oiufad toward tbe 
utbla wbaa tiM aiuaic o*ai*d, tb* iiui 
waagwKybU 
Ibrm hrgin tu gaia Stab aad etrengik. 
ami quiw, refreabing tieep. Afkar 
waaka of (bit iraatmeot they btTe 
baaa abb, wilb ear*, to liegin npon 
ollirr f--\ .Ani\ all thii ailhoiit lak 
iitg iiieilii-iiie Hard lioilisl eft^a ari* 
mil Itall'ao liail aa haU'laiileil unn. 
and tan time* a* aaty tu digati aa raw FURNirURRt 

Fl IlMTl RKI 
llllNiTlilU:! 
a tkmu»^ 

• lra.llil"iial i ar-l tm |tr...tlr i 
Ik p»llllr« 
Mruala.ui«tl Ha 

to aawr*** Ibm IB IM(IMM« II wlngha« 
" liMMltM»a . 
• fr....... 

' UvtagMM . 

) 

A«t ]i*nJiait 
Vkkahara aa* M arkJIaa Mflalaa. « 


ia,i*iu:.:::i.r 


1 , 


M 


;aaaw I 


i 


1. 

„ 


jTahaT 


1 ■ 
t* anb 
Art 


k.l.ura 

Kan R'a mUiIcsI mmrm. 

taM MIM mt lhmm*mm dmilf imm * 

■erlH ab.1 a 'n*iar |kr-|»rtl 

U Ac, Mill •lw« «a la laMii^M 
ly M W. make- H lha n*«*i'ft( #t 
Mff BM m nmwt* b ua«ki»«tM llial «a»r«*f p«l«t«al 
Vll»4aMMl kb*)» xn4 rt« l «ii-l lik* tka Kuii- 

IllHMlllg llMnlan, «4U lb« iM f*auf t» tba 

mf, mmm *9mr limt "'^ 

mwhm nmttt k m til 
t»ti*lf iw«r* ««rl«4 mm4 tad 

f^irvb. i u i.r rntU' n.MMeUA*. 

ikVMfell n^irri ▲ raw MMp WLL ura talk tba ukjtal. 
wiU ary, aad danad d t«» alaifa. 

"Foikar. Mkw. laak t" tkiaw 
ad. ••Oaurga ia laaooaat 1* 

With a puulad air the farmer luuk ThaOalmaah* aia kakaaad la ha 

tkahoaaaliMt people qb Um laea of Ike 
Wa aaikMW tkat Ikair Mrvio** were tartb. Tb*y ar* to ugly in appaar- 
■e bagarnqairad, Ikarafar* Ikay re- anre that their blood hat been kept 
liiiijuialied liMir praablMkH|i ia6 i pure for tvveral age*, aa other |ieci|ile 
tb« uiuibar'i keeping. reldinn iniFrmarry with thrm. Thry 

The litlle atury ia, alaa, tooirue, are  f im iigol origin, and i' lialul 
and it auotbex cTideuvc that all Ibe parti ibe Kuiaian and ( hiiieae eni- 
llie iatalligaoea M Iba naka kiagdon piraa. They mtrry ycnug; tbe boya 
wa* aul aMatMiiMd hgr Ikal tradi- naaliMM at Kfteeo ami the giria al 
1.11, M a. . l.tiK \'M4» ,li..i III iwral*. 

Dt, I lir |. r I , 1,1. J )••« - Mi J , 1 . V . 

..bik. It ^ « ,rar ..• iiHri..lU| lUa 

taf aiaii. aa alaki-iia*»aaaai •/ BOj.ila aal- 
a— »laaa«i aa u u oaau |Mr a^ai fc. .a I; n a 

llM iiflhw f r% la alaai fyfliUM 
MaarMalT atrLiOa t*«r fwtaiaf fmi-t 

Tb* |a(t.« ..r ikv W -a-kiy n «. ri/i.i |«gw. kftr* 
•Ik  ' 1 itnlA*. .a 1 1 J f ra |.«.,| t ..t , 

•IftMMeAiag 9*9 «iU mm4 M talM ir.TaWi^iiMUa 

OMLT tl A 
ViRRLr TUr AIKOTHRII TAMLH^ 

M A 'l"!'!! i :*)**!:**, 

OlAIM or £V£kI DSMUFTiOl, 
- MbialBi i Tbr rlr iiUllaaa ill ihl |ia | iilir |i#wa 
it It fMAlalM all t^ 
HriaU a» l la ktnmmd i Aa^laaaula. I b« 

■ uKftll'B 

MsWarA* sftM lal iti^lclbe^ tttmt 1 
(lato. t»4ar(WNM4af 

Mtfltiaelkf TklMeMa P uK t^hMg trmm all 
pmi ar Arr. n *t M 

JaacUaa UUi 1-1 I M •• ' t tl aa 

tlaaillh. ...... t S ■• I I • - 

Mafi *«banJ— a, t It " I * »« 

Hl«k Biklaa I . 1 II - ,  HI 

Mukalaatilla .. I M ■• ' • 11 

- " - 1... .'iti'lrm SR.: itii «i. aaw. 

lakn 

I hill i»l.ra4in| i.,iupWl. ao-t nuwffakvaalva aiapauk. 
i InrtK waaklBflon la.-lt.ll( ' " inns «iriT 

Vl.« l'faal.laal aa* i ii I M . r. i 
IL r WILaiWI. Uaal ftm I «|i 
I lailaaaU, • . J^aaUV t:. a It H ^*'^\ 'inHaaari paaar,^ £ 'ifiSlLl a ^ ^tkad haaMkb h.«M. a«l kaU 

fUU ''iSxr ki^to-tiu 

I wkia Ika gaidaa gala 
« Ik* ••Oeorga, ' ika 

ly, •'! uiuat arreat yua." 

Mrt. Huiiley attarad a Inw ary. but 
Ika yuuiig man bia|ib* i: 

••! thia aoiaa j-4a. Mr. Harilr T' 
%»'arieil: 
'•For tbelt. 
••Theft of what ? 
•'Of a *IUO bank 
'•From wboai ?" 
"FaraMir Daaa." 
"Merciful be*v*a ! I — 
' 4Jla. Oaa* aay* Ikot yuu w»r* lb* 
mtf yaraiMi who kaaw kv bod tb* 
I Moaaaaaiou, au-l tbal after 
k« M iaiu ihai ptaky crack.'' ha 
••By Jo?*, wkal wuulda'l I give if 
Ikal poor boy waa ben wiw ? I'd give 
yu* w Um witkoui uoe aoak iir ika 
«a«r«a*nktar 
bi kbkaaMHMMlkaaUMIiMr bopakil ftaliag Ikal mmm Maa hata 
wkea Ikcy are la dohl, tall* ot a hna- 
rr who owed Walt. Perkina twealy- 
Ira dollara. aud had owed kiai Ibr 1 1 
yrara. One day lie met Wall anil Tbe marriage ceremoay 

ia lha eoapla iMldiag a aboul- 

dar of muttoo wrapped ia a cloth, 

•M plidgiag their trolk kafeia Ibe 

idab wkbb Ihpy worship. 

« ^» ^ 

Tba girl ha* pretty eyaa and re l 
e. ^iit- la going to take a walk in 
thr ilarlit glen, where the rrirkel 
■■Martaaaf 
ibkaat. 

vw* aaaw aaaaavwaar 
ar Ika Waakli Baa*y alaaa ika hiaal m wall i 
 k* Ml amuaal aaaiaaUaaa aa* *lac*aarlaa n 
lailaa u lka*atlaiurika liiwiii, kiala ka fall 
laa oallla. faallrr. palaa. Ilaa« ilgaUlln, «c., 
Ukaagiiallaaa kaa»li« koMMiai **) • V 'a M a'a.Tl.ialiaii. Mka ■^cilCkitfi^■ 
Uaal. ftm All. AfcOL tia l k— g. 

ruarili. T.-a» JAT f U. i.t'l aF dM^KT - .t I' II II v.. I HATE MAaitt:!! DOWN AB l^OW Aa alwUar *aa*a c«a I* u...^til l.y i.ui la I 
litlak 0|M *■* aaaatlaalkaai, ak* faa ni-ifr a. H.waABBa. •iai aol aoiba ikaaH^I^Mda ki«, aad 
wbaa ka raiaed' Ui ayM at htl, hi. 

Iwre BtuudUaurg* SianUy wilk Ka. 
tb*r tightly ela«p*d in hit ariui .' 

"Year wilk i* graatod. air," the 
yuoog Mao wid; ••the boy i* bare, 
bal aot poor. There are the bill* yea 
wea l ed la tea hafata 1 
K lb*r. •aid, "Don't br uiieaay, Wall. I cbirpa lu the hedge aud the jigger* 
h**c ike Ibiiig all filed by which I play in the gran. William it going 

lu walk iu tb* giea too. 
the girl aod ikey wi 
iMguMLMMlei' • ibkal «aly 1 

"Hay aa Maia okaal It, Oourr: 
lake ber, •ha t yuan, aod mtj Jlrav- 
aa turgiva aia, aad blaM yuu hath. 
8m ker*. Mr. WiMl'k yer noiu*. I 
waul you to gat through with thaar 
impruveaiaiilt iu double i|uick time, 
 « ikan'a hi ha a wediliug iwal 
waakr 'DM pay you. Wait aaked biin hu« 
ha had gut it liinl, ami ih* old graa- 
I aval*!. Wall, Wall. irn 4ki«gka^ 
Ipaaa, aoal yaar I bii|i* lu raiMa|aad 
eriip of cora aiwl I ialaad la 
aooM of Ike aura lur a yoka ut 
aailkaaaMiHaHikitk 
OkalMawiMlrilMMMl 
lalnii ktr fcr • faka id 
No*. tVab, «k« I lalgilka^aad 
gal Ika asM I iriH iMka Ika trade tor 
Ika aU Mara aod fkaa I win Wiag 

horbaaMaadraiM mule cdu -auU , p,^, keepiag a «ippJy 

Wah. tka tnl mule  .lt I .ell ;»« „,„j* aod th-p. IfaMixlaiaof- 

on* part of tulpbur with aatoa of mIi He will 
talk about 
Wa woiilda'l give a 
•aai far ikal paiaa of eoarl plaalar oa 

Ika girl'a chill by the time the girl 
gala hark home. 

Mix a iKili' nulphur with tall and 
(bed iici'aKi.iiially to ibjeii. It will ef 
fei:(ually dealmy shet-p licka. The 
lanie reiueily applitnl to cattU' tr.iuli 
leil with lioe will aoou rid thtni "I 
Ihe vermin. The lulphurwith mIi re- ihall ka*e the uiuuey! " 

Wii4. KsAi* KlTHUi Way -Uwr 
ywMg W iadi ka*e haani uf ptlia- 
dwiMi wurda ur liana that read aod 
haakMMM wall • ibkam JU 

Ak. kal Mr. Uoaa kaa ideaiited 
Ika kill M ki*. aftiid, U«i^p, 

yiiu luual c 
uie uulil yo 
liua." 

hike a luau lie lai i^.! the ditgrai'f, the youug tutu waa aakol 
bmI ••■ I'la'l and diguilied uutil Iw purl aiy wiA aud childreu 

1*11 yuu know auybaly thel'a g»l 
any iimrrT " The hula* iu tb* Ooiua are 
wire IhMUgh iag alore a day ur Iwu tioea ami ul- 
bNd lu kny all the p*rlurat*d twi* iu 

lue Ul the luck up with |lli« place at i diauuuul. Alxull.'i m 
ran have lu exauiua ailver wai baudeil over Ui hiiii am 
paid lor. ••What do yi e do ariih il* 
I aup 
ith it I aiafca teoM reed WMfd ky wurd eitkov 
way: 

•^M^M^k^^iMllBiMiw*.WIvaa ^'"S- 
^^rjjJm ' lf«p»r til 

■■A*b«ii«i»aM iik vuikMi ■^•^ mm iHtMiaaeil uu ihe fullawiiig day, 
Ihe eaideuoe agaiuat hnu not being 
uolwidnrwl aerioua •wu^h lu luudnMiii 

biui. 

Ku b* weul Weil laiib * huaTy 
liaart, lu ae«k bi forluue, kiiowiug 
'Ikal uat of bi* lila long friead*. Ha 
ikm aad ki* aiulbar aliMi* dMuad 
nt Ika pUiag akargi 
■aga4,aal Ham^ 
lyriag liaM af gagikar, mi UUad by 
l4eM vd 
htMiatrtog 

Ih* iriMi 

aliMigg it uC f |i lla 
iii kaiBMiig Mkot "Vui., UMua fraal,* ggU iki 
Jaw ia L Nikia whu. albr katlag m 
boaa It akiak. il aa* 
CaraAllly huiUd eg^« are go a| *ad 
pa lalakb. [ Y «i h'* l'i iM|*ii. i- n. 

Waimuta » wit ll*b*a have iHli r 
vol* uf tl**|i, lik* Ih* hiud aitiaial* witb 
which w* eni l*iuili*r, baa JuM haata 
The oM/iuita bahaifair of a' 
■arg b tka Baitta naarlaM 
laoMiigaihHi 
la oariolM 
la abbk iWy 'waaM waiaia 
a MM la Malky atka|i 
tuoM of thaM ilifl au tuaadly ihai 
■abw pfVM Mf «a*«i#*ftrtta hi hia 1al # »ll M n /k m aMaw | guoie of thoM abfl au luaadly ihai 

wlkH mi mmm «rkw '^'i^|2j£j|^]fSfa*^ Mja^^J^*'*"*'*''*^ *^ be appliwi, there will be ao liggblt 
wilk varinio. 

- ^ — 
Taa churehM will lieep on until 
Ikerw Won't be auy fun left. Tbe I're*- 
byleriaii wuu'i 1*1 people deuce, the 
Maitbodiit kick uu imukiug aod kias 
log. and all tbe cburchet prevent tunie 
Ikiag. It will get KI atUr while Ihai 
AO do will b* to join the llap 
a» la •vlHMiug; Tbf Map- 
aaaar go kwik oa a dbiluw*' 
gidag ia twiMMia|^-JPaek '» Sua. 

A WMaftakli balura ul Ikia year * 
•vkaaa* gaovikb ika pruduoUoa of a 

ariNiMil crop la Kentucky from tka 

*iH-U,-iN. mIh-ii- tuharr', waa cut du- 
rioK ilie ilroulh. I.iki' rejcirl* ouiiie 

Ir-.iii . Miie t.| (lie heed leal dutrii In 

Il la .aid that the aeciiud crup iu ma 
HT 1 11 i imi ■ f i T ii kauarikaatii 
iki Kog 
•f Ikiimg 
Miarliy *« A»«aMlfi^ei pHM»t 
UMMa m whilk iMM Mg kid arlUau 
•an (ir kiai aa iaMaM: "I Ihuu 
•urieai; b* depart*; we by traeki; 
j|uM^ aiaka; ikaaitnailalit ar ika- 
'•.fJ kaaa,la 

rtu * 

■arliural. vlilHjf iistfatEtiiiii II H^jya Uw.laiaa . iMaaTaaa^ 
la iku iiimiiiiai It 

fl. tirlori |,abll 
it' 

MM aa Ika fatr biaat kafcicn Tk* H 
M llawl 1 It* Waallr HaaaM wW • 
aaaiawlfc m»f» ihaa u«» fcu» lra*aMa{ 
arik*r***f TkalalariM^ur 

aaiLLau Laaua 
tra l aa k i* aWct. aaj avarrlkla* raMUw I* mt- 
ckaalaaaa* lakar aali^ la la aa mi f Masaaa* 
Tkaralaa|««a*aao adl«aUtka lalaal rkaaaaal 
Ika kariaaaa aurkala, rra*a M«rrkaniiaa. it , *(. 
A aalaakla kalaia la laaa* In ikaaHMlalli laaaal- 
atrah*aaa*e iadliloaa.r t —w- 

TMaraaoiia Maiaara 
Haurllag a.wtal k..,u* .» l ■|jr.«.l. i.^»ll,.r 
all* a alorv aaalf aaak A ^1'b.Hi I.r •"■ - 
aaal *l,l ir, llicrarf. •a^UetfaS 

M^jMM'kl EmIMI *SCiWat«*i«aa«l li a ftn 

llll«.*M*i« l«kil« •akalM ' aruPAT, WOT 1*. liti. ' ' ** 

lb* LoZlUKtOD DlTliilj^ 

I'l  i.uBi.K I, lau. 

TTFrf~«*,VKf. WBTWABO. I 

Halt aaal dKl.ir, llwrair, i.iu „Al, arAuiaUi , |ialav*al rh hiuond ' • 4.. 7 aa . . 

.ad M i...i,a Tk.r. I. ao pafaa I* liii •art* j V!!!,. ^'l^u. I* II ! Z 1* » a 

»lil«b i,MUIiii a, Ma«k MM^^^ SMk la la a • I* la a la 

».f -aa aollat. iiiiiiti A i^r^Ti ' I . 1. 1.' .i.,i„ o,mi ii . a, ii n |, i. 
WllHa«Mk__.. 
wii.ia aaBkar II . 
Hlaba ..Z... loyisnuE i mm 

BAflUBOAD LOOi 

miaiagpiu nonrii. JlDUAir »i lui. 

Lv. III. lm...ii.l 

•* laiKMU-i 

" UiliiaBlua 

■' I'r.l. Ori kaail.. ..„«, 

•• aui.lua* , 

■■ hk.ll., m, 

" Wuvlll. .luli.llwu 

■' lll.k.ll.l,ura. 

*' l^«a. u 

•• Maa Haiaa 

Ar. Laliauua JaiictliiB..., 

•• llailaaalIJa ' Ki. Mia 

IrkI a la 
IlM - I 

lit » 

IM 
iU 
Itl 
4M 
I ill a ai 
.... l .lA a 1.1 4 M a M 
I 111 |i ai A n a ai 
_ laiBpai •a*aai 

JW JS5SSSft'."ji3i"i£)l * ** 
I.I. Ilunllafki* ttlaa l**rai 

I'll.. I.lil.rta .. 7 Xn « III 'I I'lp ta 

M.KI1..A.1 „ - 1* . U. Lit '.lill. 

M' M. I III . It Ml m « I . • Ii, 

" WiBiMi.1 II «ty la, u jaaai 

-* i^Aiuai"!' I *la ai.iii 1ft a I 

 ■ 1ariaaatl ar raa.B' 7) ttpm 
•■ _Laiila»UI«tl,4ll B f-j .. t tf ■ 

iio. u raauiMT Aau'raaaaiii 

■IckaM** *allr aicMl iaa**i al bM aa 
rl»a. ai^«HaiM*»tfcatt« l*y. 

N' i 
Mail, 
" l.ailaalaa 

An. Wlui'Saalai 

*• Ml aiprlliiK 

•• llur,.bc-A.I 

•■ A.lii.iiil 

•• lliiiilJUKiii.i 

I . ik ' ' U K. 

L?a. lluullualua 

iMia Hlalaa. 

WklUHalakai. 
■■ WIIIUaiM^a KoS Ka'. WayaaaUkia 
Lf aakkara ' ' Ma ai' 
t laa la aa'l Baa 
n Ml u HI 7 IA p HI 
1 MpM, IU pai 
Ilia a' • M pa 

• At a aiaajiwa. 
I Mp ■ t 4 t 

I Uallr 
iVlpai'lM aai 

• aaaa, l«ipi.i 

A .11 A HI IAI p W 
T Ift A H la I* p Ul 

... lu ■■ A a 111 IA a Ul 

10 W A u I ill a a 

..... II t** a) I M aa 

.......It ta • a I M *■ 

I »B{B IM aa. PVLl.MA^ I'ti.AI K ( (HN 

Tu Mrii,|il.i, I I . I. .. , M Ml 1^ , 

.i.il  . ■ ..Il, 

KMIUUAN'l'H, TAKX MOTICV I 
Till, ruuialaaaar 
■00 MUM ghaa«Ml la «taa» 

^•^xssr^f^'s'^ k, .., 

IlllaulA, I » W»» l \H *■ 

IVr IM* kr «Maa 
ika* C. A 0. B'|i Ubi 
Mil. I M*ll.-laaBiclaU trKi 
fur Ika Haulk aad Maalk-VMl^ al 
Haula lu all paluU la Mlaaairt. lauaaa. 

liiiliAiiA. K,HA. Mvl.iAAkA, ruK.radu, Aih.i 
111,1; .111,. .kauiiA I., Lbltaaa, kl Luul. ai.* kaal t I 
luluf uiaUwii akaal Tkkala M. a.-K. L. • a. a 

liMa--'^! MlaulaaBlaaar allk * klU Vallar Ualllaa* tw b*1MHati 

Uilu(l..a, K ., allk Kaaliukf niaMaaMMaa 
IlM ni',laaaliaail Ika Wal; aa* aMh ETaff. 

Il l t.'i tlx' N ulli-«..l 

Nil . MA1I I A N Ai»: KAnlarky IVnIi.l 
U I ,  i.uu.i t Al Ilai ^i«u, ky., aa* aalala Vallar 
H i. I A lil4 il, Kr , ana k.. 1 N.. i.uawiu 
Al I.ya kluin JuaaliuB ba iIia He'Ok aa* HaMk 
a.«l, aa* Al l(Ukawa*l lui ■■•« naulk 

MO. tr.XI'Kiea* r.,aa..UAl lluullaataawllk 
aMaafa tm llalaaMI a*a Ik* Wm. 

a . « KX l-KCW-^W*fW * {•raabkari J*ar- 
ilaa ba Ik* Muriki *« i j i k iai*! W^IM Bwiki 
Mrfi^Tjnikiea** ViU*|a auk O. U. a a br 

r aa"* it*a«Maaaa lulwaJyg^lglgMiaMg la r ikt.i. 
ttKift Semi-weekly interior journal, 1881-12-20

4 pages, edition 01

 Persistent Link: https://kentuckynewspapers.org/catalog/xt77sq8qdx8v
 Local Identifier: sem1881122001
 JSON Metadata: https://kentuckynewspapers.org/papervault/sem/xt77sq8qdx8v.json
Location
  Published in Stanford, Kentucky by W.P. Walton
   Lincoln County (The Knobs Arc Region)