view raw text

date (1842-08-20) topic_Agriculture_and_Livestock newspaper_issue 


•-•V* J -* •'‘‘•SWv r k.“*. ;-.- . A. * •% h ~ 

r ' I /f v 

\( 0 \A 

/ O * ^ 

J 


\ ’• ( (lh 

■ V H 


^ 1 ) 


4 1 f 

■4 
4 i. CO, 
■-ia^ -w* *L. I uhlishetl ?• ■ ■/,/»/, at s J,. il i» advance, or ^11 if not / iai /1 at tin: commencement of the year. 


v i»i.i’mk V, — !Vr,. ;{•*. 
ItICiniOM), IvV., SATURDAY, UTGUST -jo, INIS JVrMIIBH JOtif). Till? 

. — * 9 - — ^ — • ri i **•••*** — * 

.^..g W .... J* . * 

roiiiiNNKo ii v 

' V»T,MA 1 I !!„ MVVIii:, 

I. til I * II \\l I* 11 ( 11 * III t. I . . 

!' I • * t% Ii • • .ml lin-. c (tioir piiprf • !•» tin 

nt i .. i .• / .it lUf* itn l uf llir )imI Hill liu • «*ii» 

■ * u Hi ;.|(V Ifiir Hltl lll!|l i •• 99*1 llO |lit|icf 

■ ■ ’•*• '**|| MIHI'I, (unit ill lit** 1 1 1 » 1 I 1 1 ml 

• l. lil'ir,^ until nil .irrt* «i •»•:»* in* ji.tiil. 
II’V Ml HiK HKV f »ill t». mi*. Hi tl ul 

• n I nil. i .* mu ftlrt; — I ' ,,,n ' ku-biimf «urli ii letter ntthi«.' own hre.i-l, mini, In III. ill. limy, |c Ilf vli'ise* In llmwr the complete iiulil Imlinl llmt hit soil nlft cl miu » tic el- 
fr Ifncii mill i iililue** of his heart In laugh. I. 'I In. durovery «.,i» no imA- 
M!i, why * 1 1 tl | nr CP|it In. iT ni.iilf, ('..in In: wrote .i pic-sif" nil .i v ■»'*! Irom whirl) hu hem 1 re mil ( | lesiiom of .im a u rim.t rpienre, l or ! Julio’, horirt bool tamuituouslv. 
,H •"“ 11 woman gni in ii mill u.e lime Im turgid Matin LM.ii, win i nuM, 1 Ihniflil .lit, ‘ur III. mu.lt \ .tnl» iiii’, (Hi, why ill tl I accept his it m.itlf, IS, hi In: ivrotu 
Ii iml. ti l.i, Ii w a. rallicr liis father’* of. letter In .liilm, u Im iv.i. nn nrphan.injcd Ii 
limit Iii* own! \\ by , 1 1 , 1 | mil ■ time noil make Inm n \rii ,,i „ nwai 
li.li n In in) reusmi, ratlur tlmn my week*. Tim icuson lie jmv 
I miil mill foolish heart, Mini resist tin: Jinn, her tv 
l.iinl nl.l 111,111. ri!, i.uuiiig. uml tile; 

in trembling mnl ri:lm I • c, though 11 
t|it||| In lie Uliilt il In Iiiiii it Im poise*-- 
 ■ 11 tl 1 viilt-il Mlfrcli'.i •• W'ouMJ i n • • | I M' 

. . I. . » ! . - 1 three t urrli tn*. nr Vn, f ! 
■ t l in.* 1 1 mu | •MM *1 I V I « lil'llllli', m 

Mil*** •imiil |*« ( 

• *l »**• « V 1 1 1 Ui* | IMrfl i-.| 1 1*| |f • » ft, |ll 
1 1 ■» r mnl u 1 1 y 1 . f i« t # , 1 1 •* 1 . 1 in m • I V h im • ' 
r t I |«e t*l flit II ol III .1 r It I’ll tilt* MU III In f nf 
*'* • '»* -i. viinil, Hill tin mill mill'll until 

• 1 *| 'illil itliil^i'il HiJUiir.il It r t  . 

* \ II I. tl." '•v tm 111 ill Uliir.il tiol*9 11. 1 
.•"•ttii If.r K.lllnr,' ii. . 1 • | Im |in»t •|i.ii*l i 

• r m 1 «*• t liry h 1 J I li. J S»* i.iMi.fi .ml u.' |i.r 

• l  IN L \ 1; T MS. 

tsiH mIu^ and lYiiiuift;?* 

I l'v.|..i in i^lic .in J Imiuiiiul ti.u'im 
ririiinM, J in* t.irilt \v .*  I i«l 11 .1 
'.ol 1 1 • rirlii’tl iinJ hi I Ini - 

• Mil llicrlcMi i'ci u li'tiii ol (lie !:«* »v 

. / in* ft l* 4 v # net. ir (Im? * i lii i s tun, tn 

»n»i^ •-.ill v* .1 ( ofiif , 1 iivi-r iv Jin li 

• . » 14 * 111 1*/ 11141 'inU. rut il i.iiit'ii 
i itt»*«it iliililt. I 'irllitT liiw.n l. NVl . y 1I1 . 1 I lidictt' liinn, wln**i 
tm tut.! nm I tliunl I win l.is .on', nil,', • 
l.t.i.n * I ,'nl I uni knmv Hint hi. I11.11I 
«,t'i'ivtn lu iiiitilln 1 ! I) nr nhl iimu, 
lii'lli:»,!tl In. lTiiiliii 11 k'» ,il 

t'Oiiiti II. if (uni* hr nnlill, Itl | Itlliu ol Inr lii.lv 

, I li.it hi. Ilc.ll Ii Mil. r.iji 

oliy ili'i liiinii; ; whit'll vv.i* m,l | |ao| 

ir nml he l. It llmt In r go, ieiy ivi)i|i . 
he .1 »• l.ire In hi. Inntrl, Jnli.i tn.tr 
— »hn Mt * I ii'ilfiit It; lie. ml hit rfi. |jiv * The (veiltliiig rui t- in. , . 1 y oyer, Hfr. hr in t 
Iri'lnni 

hum nne wlinni he hiuiti'lf lovrd 
It 11 h 1 ly — mnl Im r.inily tlr.ili!. 11 

1I.1* rnt.iirenre. Amid nil Ihe.nrrmv 
1h.1l I lf|l ( while k'ni'i'hlli* hy In. tl*- 
hi:; hrtl, hut. dul nil liiMl't .wi ll wilh 
niidt lin ihlr (ih iMjif, ns he I, till hi. 
h '.t l.tlrt'.idy t ill lltil liy ilt:.ltll,ll|n n 1111 
In nl, f 11, im: 1 ii.if mg lilea.iiig, nml West bury iniini ili.ihly Innk In. hud 
In hurl I'M n I ly liu i.i. I h'iI Imne, |!n, ■« 
it Iijiell furs week In I. rtin hriil.ll 
vivil* — .'iml thru (jltdl) nlmji tin  0 m 
mniu to New Yoilt in iiii ml in .om 
’Mlli.il  til import. inrr. On knviii'i ii.ilf uneopscioii j tl.nl Jnli, 1 n.i. hi* r,v *li l|i« ullentionl 
 * ilej nnd viewed her only «» n ruin I il •* |b«i play* •ml ting. ■u»Hre ;.\ 1 
p iiiiun, ho (i.i.seil mi boi*r ur |wu J ^ 0,1 (C , ou ,|, i , i in d.i ^ii. T 

I' mn|'»rliibly. . | lltntbod, pll yniuw worn won, 

j; mo„ 

lighlelli'il I nnvi'l.nliunt olu. ru il l^i(.bo* * II, fell ns if 1)1. mvil fiumlmn- 
|.iduht d in .11 nr 1 rtm.irk. I t hiiJ '.-V " In?;* u f |tn.|n ,.  h 1 I n 

hlili InTerM 1 ' who urn: 
|Mty. 1 

I l|(ivr pot r ..hunt •* »plonili||/, teg- | 

'' r ' Thj Inv It t IlIlL in. In In mid i;mn 


ini 

HU r, tl niuwer, •I., 1 m.y, without in si.lhtM h.linu. 1,1 hi* fiiend. with .,,, „t'M.. IV o.lUiry ; 'm.t I 
1 r. 1*1111 or |irii.h: III e— she lovril h|i||.| J. ilUl n Iiiiii, at lu.ul, wliih: lliii.uvrll ‘ ,.d il.* iriio I 

nut k in iv. i.i_ u'hi'Uii r • voo would 
. KI ncappl I., m . 1 Jivi..’!' 

. '"u^r iin- » •l-’i.r vqir*Qif y. ( jc ' ‘ r i J 

HOUjlj 

3,. 1 “..rUiiiTyTiiP „|ll*bn 4 to Julia’, k. .. . 

I»ck pijniM tftkor heart, iika « (uri 
verllg^orTriJlMjr; on tr.:l (!,o o 
furo n*r t wo*, Jar a b*Oiqcnt, on 1,. 

^Jibriioir But wit. Jul flyl t . 1 . 

rtU iIk;,'.,. hgj,, 

lh« first o]ii* dump 

ihi| took loo hit. Iir her •ecuiily, hut tfojtoiio.itul.ilioiii i'on('f«|,d lii»hemlb ’I nm  t u.io inJill’urcitl nlmui *|,i| i rook; 1 ° '.in! Hi it In. .mi would love me! Mi 
l.iki'n 1 •■ui inte 
1 1 ml i 1 ! Wen: 

:|||'|| h ivr tin: knot milled that milk 
in liu Im hit I \ it lor 11 world like 
thi«! Nn hr i. mine mnl I'm his--ln 
if l.nn nl l ■ till mnl in. in. we me 0110. 
Mr in !•( mi, in: 1 111,1* he nt home, uml 
.1 in 1 moil il hour ill III. sin ifly Hill ■ Ii soon (or her | cnce, »hu leurned tlnj hrii.itiuif to mind thu lit • Im hml furm M “' 1 • ll| hu, '«* ouuh iveone* uilunl mu luflcUno ani,i ..i| „ r ... nl ) l(jn( M 
he hived miolhiT. llrbHililig Iv ^ 1 il,c ; ed w ill. uni! hg.toilld nul Inve, to (hr I 1 ' *'|M, but oliunld he |. v i»e.| to dyuit you j illj uol uy, , 

•hniihl Imii. i) her folly to the olijunt j inijniv i liilily ol tii.'fnrmiii^ tiu in with f l' 0 * 1 ’’ I If r voice trmiikloJ us al.p , —nluMily (ef^. liar hu*!ian 4 , » i 
nl hi r nimi i eh t ull'ri Imn, o' i: w idle. ' one w ln.,11 In: idolili . 1 . M hell III! h id 1 * 1 ’ ' * ur ** 10 *' 1 ' * " ul ) 111 1,01 ‘ ,ino sutliei- . tiio lljyt llmiy [hat aroused |,*i 1. 1. 
imini'di. ili-li lu return to her nuli|e.heen iilu.'iit about lind.yj, he nv.nl | 1 ’ ttcciiftpinoil to Mr \\ i'*|hury'* HvjtfWttn'tillmt'ii nr In r wuh 
pl.ue. I,; In till. J ml go \V; W..u|l;cd hiin-ill uf nr, opiiorliiii.lt t„ ■, ,„| ‘ '''^r tnwurd. horself lu hoar lllf^onifrM h-.Hlf m. nridcnl tl„.i u 
! .ill, why did 1 tun il I y not listen, lie .oon discovered tlijverh.il im usage to hi. ml-, ii.l.iriniii^ ' rlt ’ kt 111 ^ ahn.ild tlnolrillof ih« 

I now line ! — w no Id I stale ul Ini h i lings, and it give lieu, her Ilia I In; ti;n Well, and jlinull | i nil 
iiii.iiiun Ii I s iliol.n lion. It iingurti j ably Im at limnc mi 
well Inr llm sueeess nf In. «|. arc* wei k», hut when tll il n, i md n a« ,|r m - 
v ,. ■ t h ly hi |ir , and a* hi. stren 'ili «•* ! ing ton ar.l. a eluse, l.n hmi,,. u 
■ ipidly d,-i lining, roiluiiii|iiiuu li.ui tg | nut nm|d. led, nil, I a In, hu it tin, 

Iasi e m d In i di adly la iig. ii|inn liiuili j the l.ot |dare he tvi.lu d l tint, I, , 

olvetl to protract his ,■ lu-. m e, ,n Ioiij' ahnald think it j of thyr.i averi 'ittarii ,d bur i.rovin, 
i HI..I .110.111 ...nil „ , •’UM 'W.* Il.at you pay Mr nntj Mr* fopks ui.c»m,miii y ■ 

’ . ( l.i.»i.. 3 llii$oitamioi)i .Mr Uo*ihnry roplj. nig!»t,' V^bury '» comi, 

I"" '..d. • ... I her Jam i-^liftrl/Uvomnig.’ 1 

l! ‘It would V,*»ai ! Mr We.ihiiry,*n l|.|*U'l| lli.tl til fill! j'lMVi*, III' ^ IVC I jf ‘ I in pvoniirg vi.is lo Mr* Brooks nt ! ’ll wouldl»,Ntti.!Nlr Weslhury, 
l"i,. : i orrivwl, .’uni Julia rop-iircl to bar n« for thosu Uuo rihands; hut I e.,n 
e*ti ■iiilior lu di iv- •* hi,' this oeiismn. Ti.jno lady inuku well, who lias *iiy „i 
r I r harsall |ileri»ioi* m tho oyo of bur odious color about her,' ii i r hlii. than might this tvoi Id whole mi ml In the ai roni|di ilrni'iit d ur hu hid a rea.-mii • all Ii 
lil^ u 1I1 • 4 1 4 • 


1 Ml 


i'li 


W.U Ml«i,kr 


im! 


cl 
1 Ml* ll! 


•1 »' 


llll*! 


1 ill UlM If i 


• • Jy 


• ll 


S ul lit: 


• 1 , 1 *1 1 . 


1 .If 


!* j 


! 4 »M 4 * li'l f| 1 * 


M  


d.i 


« lil.i* , 


• 1. 1 


'»•* 1 


9 . i 


iiii si lining 


lli 


4 - 


1 h* 1!. 


MM I | 


l!n 


1 . • 


I’l 4  lit II, 


vv 


l.l 


Ci ll in II pvt « I'm I IIICS 1 1 ' l a md.' 

■ . i , (In' t v eii i a 4 i i a hi. i 1,1 
l ., imii [ .in , tta Im li' l hu 'ail 

.. I'll lll.lllMUil |ll'l 11.11 III Ini 
' • ji i , a, lint h id hnlti I'm' i and 

■ im, u tlfi'lteil tv 1 1 Ii I a |n! ,1 
• r, lin n lu a'lly an I III igiuU 
ti mil 1 li i Vi' In rii tml i i a li I • ! .1 


( '»*i 


1 


, til 1 


Ai\ 1 


• s 1 1 * m *• , 1 \ 1 9 


1 

I ■ 


1 l,J 
iii i» ' 
n mi 


tk 


VC i 


** li ( 4 * 

: l.« 


1 •! 111 ll.** 

1. i sin Ii • 
j 
M N 


,*i '4 


It* it ■ 1 . 


VV 


• 9 Um 
. It- 


|i» 


,,*)! 


lil.J 


III! Mil! lli 1 


il* 


iii nl 
V IM ' 1 


*14 


. I w 


i» t: 


1 *si 1 iiii 4* u i 


1 \ 


. .)• 
. •• ll 
a ail , mi 11I11 la d rills 


III 


1 1 - ( .11 
Cl it 4 


V 1 


ll.lt 


1 


1 9 (lit 1 I lit. - 


i) 


1 1 Ml! 
t II. 1 


( ilil'k* V 


, Mli 


III V llil-llt ll 


III 


9 1 i , 
• li tilnw 


of , 


1 I tlililll* 1 ( itliitl 


t'l 


.illil' 


l  * 


(t |%* 9 


III 


" I.HI 
t , Mi .19 t ll* 


«*i 


III'!' 9 ' 
. ip.tr 


In: 


hire 


till I 


|-| il^ 911 ( 1 -- 


w 


1 lli . , 


, ‘ .I III 


at All  


nil 


Ibis 


M » 1 * 1 


1 III 111 * . • Vi'lk 


II 


C Mr 


. (I M 


g mid 


. 1 


1,111 g 


.• iM. 


* .llll I'll-.' 


III 


in m 


 19 III 


1 1 , 1I1 


 ’ « • 1 4 1 1 1 


1 Ml 


Ill-* llkillll »l 


• II 


htMM' 


4 4 *, iii' 


ti ll Ih 


it 


Iii* 


l» 9 l •*- 


9. ii .« Ill *• 
. 1 . ••* 


, || .* if illil* MCI 1 


1 .* 


VV si 1 ! 


i ill* 


il Ml 1 1 1 * 1 1 1 - ll 


10 


4 -r 1 1 1 * 4 


1 hIi-im: 


(a In 
-oil 


- vv ii 


11 - 4 ? -Ol ll l V 


p * 1 


-.-lull • ••'.' v lii.nlf, liu I, tiller', hh 
el 1 1 1 w.inil al my heiirl! I still 
u li.uiil tin my lieail! I.et nm ait 
iiiuii d I .liuulil aft, mid all may 

will, I talus are mini:— and 
lif.iviuily lather, are the results. 

• .air in) min niiiifi, luigivf all 
1 1 or g iv i iii *1, mi. tain iliv We ak- 
in and I’linlt me I y lli) iiiieiiing 
i • hint.' s a: ii II no her km e* t •* 

■ til llnl 

.■a' I., i lull .mil lii'luru her Inllna m 
in at . u --. ini h In n .In: rose, her hf . ii I, 

. n i ha| | t , w as i a Im — her hru w , il 
an. i n f i till, tt as sere lie, 

l i ii. mk Wfsthuiy tv.i* an only 
il.: in Vf r en|nyt'd llm advan- 
I n iliiii.il iiuii im l ion, i hi | v 1 1 ••• 
In , nl hi inalfTn il (fin) '■ 
»- • his di sir lu llm mih |. ti with uiidi*g iiuml iiii;u 'hang. 

, iW 1 1 i-ii it* ; Iml hi. fueling* sulltiii il»t. I yrcin y diiuaud.it. Yet limv 

‘•"'"t •■ '"HIV Jlllljv/ 111 V ill 

— »lie^ . dear I 

xl i xep J ‘.She i. my wi fe — .li e j. Mr*. \V 
a |u i .iii 1 1 tun Jo i,j Int'J — site- is hui, 

1 1 , jil liu* I, and of. a sli.iie nit K/»iif) , 7 '*Libvit suliii a ia .md tit. t!i a Hie wi*h of hor ho art.l ‘It is one of tlraiaost beautiful i 
nul now to do tins tfa* tau quM(joo. ,Sh* 1 cato color* in tlio ttofld,' su.an.i 
I bavo givon thu tt ur ; J ly Know hi* gwiiloiuan. •( woodar at your l.. 

'i ui.', li .a favorittt.i'oairs, mnl othor trills | 'llduea fiuely in it* [ilaec,’ s.. t Xrii'C. ‘J 

At lirst In. son li.liunj 1 inil.t mile ami iufomi In r of the 

in my plan’ thou :ht he — ‘.! . , . 

sliail I ol 1||U l, *‘ L tt-tture; but of fhuwv.alia wn*j Wo»tburyj *lbat i»— in iho Jioprem 
-itv hi. hit In r sinking lo the ton : wiite I .Mi ileaiv Jnh jt ^ my iharwili' * ***  t • * *fy 
ainl iii an onguai (led hour, lie pi'otl 4 1 ho sui li ihing- 
ed him llml lie would make Jnli i H i nef’ » * - — w I I J • IIIV # I oil Mill] 

V 1 1 ’ ’ ignorant, mid must therafuro | our heads, but never upon th* is r i 
■ nl ul byhurowu fmoy. *fli(njilieity,' I Indy.’ ttile, Judgi: VVi'.lhurv 
liimo'lf lo oMain 
(hat she would at 

sou; and In n-atcil nol uiilil they .... 

In i supplii alioi, nn ii pour mulually pliphte'd tlieir lailh at. A|*lie tnarrii 1 Ik- 

• ■ ■* J 10 'sitnplii'ity is ihs auro'st tt ,y; i Jolm tvisJuvl bur uinntio and bar 
i. i nm r oifunds, i| it iiuver caiitivatu*.* j in Alricn; 'Vet why?' thought • Tijl; el t»‘ i, " 1 " 1 ' .rd.ng ly »lin array 'd lie, 'self in plant fdaru say ha is igpomnl ll.ut | iipvo 

liou*e .an i Iota on nn; mid over her sbivillilors wns ‘bo color ha *oinueli dislikes, ate, 
ll. r a, in a tt into bloudo mnntlo wild un | His honrt belong* to onoilwr, und I 

tlii'sf llml ' asura border, while n girdln of llio aumo . not, minds not, bow »ho n r.kd w! 

n.ii.i. : a lujBuni ! bin fi.f.r.'lid lier tvni,t *ilor toilet cone calls wife.' 

fi ll g.mt vilnblishm. iit! .Mi ii,! am 1 i'iftud, Julia d. »i. ndul to ilia parlor, lur Mr tVusibury and Iii* fiiuud no t . 

'I hmi, Mai.’.i— I ■’'""I anj cola.li m |„, r lomj. ,\| r lo uuothcr part ofiba room, au.l u n 

iljifighl, hf.iutilul t i i . Ji( — llioii ’dan y tvairvi ailing l, • r ln;r, n ad just tnutli us Julia could du, to mistier 

In I ij* vjoul.l-'l hale murriiu! 101 ! fill tny self! c ^hnjjbi* 0 )Hw r if r p, tsoii, ho Slid: ; propruuy liu few remarks tbal a 

e In.- Ii .v( J «la*, 1 .ini undone! Oh my hither!' — 

• • ■' ' ■ ■■ go iminn.lmif|y,a* It I. Ii.nv lalo.’ 

I ; ui llm gui'ii , uuo alr.rfnly ussun- 
Ij!. It tliU 9 t III? 

lilt* ill; in HTICil mo* A 

(Mil Slllc* lo 1 U iii l.i k (.11 kVJ^‘, 

looiiieiil of iiiiioingli.’d mi-fit. jig ) Idioti.-!- hoarilfs*! Tlmu. .M nia — i *huti I and 
-■•it i !. . l In- lai h i was dj ing, ninMvIij ifiyhl, h.'.nitiful If I. dll — ll iCm ' ^ 

liiuivi ll miiiiroini il lo ino niu^i i AuMai h ire niorrilTj irn* Id nijh* h ! ' . ( „ 

l • h ii il (0 (»n c \\ out in, w IijU: In.' Ii .1 1 ' mIi', I ii iii uihloau*! (,)h n.) I.iihci ar ^ roady, .Mm Wcaihury, uu ill '‘^^uiiutanco uow uuJ ilycn i.m! t 
nil) in j)o* 9 i *iuii ol .mo' In r. , 1 ■! P mic •* tin: miliu'iicr uf i« c hn^s |jk r " M 1,1 l’(to.* ( ‘distil tlio ruinpniiy IfC^nn io . 

.lull. »*» t iholioni wt fc «*i t lie f ft li »l* Iii! w ruflf! tho I •« ••!* i«* , , \ '} tko uoio nlro/njy bbsoin* ^*1 prrsi'nily Julia huh Mr U 

Oi.llu tiller i i.,*i,ii trr. _’l o !»•• Aj finch « * ilia bride ru lo tuv L.ll* i llttl .ill It 1 ol i' * • 

hum l»i» iii h o 

\\ .!• 01142 ol I III} 
•, one ol liu* l)f»t ol ii rn, 
till lo li »0 III IIM^UllU’Ill 

I.- *\ .It 1 0(1 1011 ll III*. f 
H hi nit im ir!*(* 1 1 . \ ran ol.l, 
i • • i* li.ol I vol i* •! 

• iiT.i 

i t • " * ' " * * • • TL | * m . vj 1 1 * i 1 1 * CJ,i* | 1 | i 

,nad‘- *le‘ f We * if TV.." * f t J'u'v *'• ^ ’r.* 

tier laiih in. * ‘ v ' 1 * i \ ' i ri ,r in I. r h i.'li i. i'i tilling ‘i 1 ’ uuo r ..t iko u niisiou i ( . u |„r tbo.r re.:.'p-l loading Mins i.ldon from tlm i 

ttttw Hast • In oasv to g. t a,-, head wj» uniiuu .1 toward her; a 

s 

I " f * fvtbury'* a .ti'd'iri l i i ,')' v *“"* 1 " 1 -.-«i . - 

i lor liia wild Shewduldbuvi "" "'' 7 “"^ ; ‘ 

pn I rr d romaii.ii.g nn hiaVrinal lonsl for "«"vl |«*« »nd p.oaaerc. Ju ... h 
' tv Ini' , ns fow por.0,.* present v,f r ,,;lu.wo,,ougi..a i r.m .rs n. llns.c ill ,b.lt VI 9 ** 11 , 
llll il .19 olUn iii i .1* 

aim'd Iiiiii not.-- autl ho n 9 
lo-il lief . I,(yii m-U "'3 r 1 -'"' .1 . | ||- . mmit,. 4 ; . . |*|l. I IT ‘U I’ OHIO IIIIII^ till W« H rilfunviia* ««*• • 

\ fn ilril. v.l vvh.ii fill * 14 11 U* li tlittic*!*); lo r.i gf • ‘ • , u |„i, p low |Kjrion* protout worn 

, tiunii'iutiM r of her Liu., ha ' ... |va. lor door ope. elf I I.Ue^^ , u ^ Allll „, 0 lcll *, llw whH mu- 1 “•» ™ 

lur hi* ml *ank wiihin Imr. S. nil » i|it •Micn-.l/ VV ub n.l.ng «v t,.. r , , , . . , and confused, Iml .ho dural nol »l*ouj;h»*ho, 

|| (ll ,r into tin* I. Inf, '.!»t knJ glutting b*ek*. • »,• M'^'b lu " :lK from her liu.kiml’a mnnmr. 

u, ^*.1.11..^ ,.«•« • l. I 1 I Ol l l. 

I M . liuolhfi IM. 01. Ul I a * ■ I ; 1 it i« teif vix -hart month, nm lie 
» Ini w i« now hi* w lie - 
I,. 1 n .1 1) I h al trill I* •* p rind In 
If , 11 I I I ‘ill litliliil Ol lute,' liilt nl 

, III) m*.['II jug Ilf I' a. I,ls OH II* Ilf 

•it nu ' I liu nhji'i 1, ill nl 1 1 If * ini 
11 a I h' lnro him a p H.nllse ol d. 

', hhnamug Wil'i inn s, miai'i mil • 
u d ht thin as, 

,ui I toii.nv in Ibis world do. II 
,1 , li, »idf. In a *lntelv in nui 
, ,' ,ai v out) tro 11 llif oaf I . 1 
, .1 un.'.t d mo joy i«l Ini'b t;. 
nl h ippt , it .* 1 ll nne tv hu i •. 

, 1, I,, n 1 v il. . I In lh d s .in 

I,, , a . she wm silling lu th 

.III. ,1 n lily lai iil.hcd fh .ui 

1,1.1 1 ! imw s 1 f*l nig 1111 a I able, hri 
I, * ipp. tiling h. i head, w lulu .1 
. lit -jtie.i I tie lore Iter, on wliiini 
I 1 . -, hlllldod hy IfWIs, ill'll' nun 
I h. I III V Was 1 1 it II ll- I' hl!*h llld- 

It, had lift'll leane l»f, Illy three week*, 
fit nm,. si.. Ii ul In ud li i.li Iiuii -11 h hi 
III all. 

Ill -g tl 

k ' I I It ligimt in leal lung 
hui m»i ruction and du* 
J not, av llif)' ever should do, 
d in hand, mid Ini' llm waul ol 
1 ijiliuc, I'hi dfin li gift* up "iiii 
iiiicoiill'ollf d — wilh a tv ill un 
d. lie received a llnished id. 
11, and his mind which vv as ol a 
Old. I', tv .* lit Illy si. ut'il with 
, d 10, His pi iih: of 1 harm li'l 
1. .1, and lie looked down tv ilk 
all that was .lisHoniil'.thli 
He I1.11I a * In v . I runs g. n s al be 

it it’i.!- 
,1 tin in- tt 

* iiii 1 rilipl Oil 
nl t ii : * * M. ll* KIHIIIIIglcd gl 

gnil al Ike iippro.11 lung «l r 411 
lather. She lull Hint lie vta* mat. 
a-ati'llice of Ills louJi'it tvi-h 
tin ini' ol likiil duly , 

Judge U i-lhui'y difl, »ml 
most hu puling brcalh. In 
i i d a hlf-sllig upon Julia 11s h 
it 1 — mnl lui vt lie ol 
•ideiniily n pealing kis 
slm tto.i 

ill I j llirie 

l,u ' ' ftfler !of bopc, pluyiaj; nt Ike boitom ol lur rrf- — iiut In* ceremoniciu how nd 
rool ‘good evening, Mr?. Wesllmry, 
i Lcalling her recollection- uml sun • 
ly utde lo ri plyj^fti his litihly, »lu' 1 
tank h u I, oil hi'lfiWnir. Sat: Ihoii.; I | 
the h if prep. liv'd lo mu' him 1 old ..ml 

* * it — I 1(49 Mill 

* I’t'llV l« 

jtioji it i'urc lli* I*' ** l v ti.t |||. I 4 X |»' 1 »l »1 - }' 

, -1 1I10 It I ci* « 1 iwl 1 “ 1 * w " l, ‘ 

n'n I A 'standing nil In f ruminal ions on Ini t I, . UlvO. 

th In- 1 1 mil 
, ,v a h r. Is it llmt li 
p. : oriathoaoof in. 11! 

Julia 
he. 
ml riauii, Hj, ill. I 1 were 
•llmt 1 were al home' 
n, — m-iny grand’ Shu a-, I p ■ 
fonliy uuu^.iseklti* d all lh. 

In such matt, utlio hoar, of a| **8 IWW0 " I ‘ «" M ' ' ,r 

1,'lduin .1 . to In r, ‘iKtipugii 'whetber s.,o in m- 
[iislui' ls arc sn- lbelaxt toTReleavnl JuImimkI.-' a.ii|*ilivi) woman st ldiiui u - t Ills indiirercni e lott.ti'ds Ini, ly aruuo, n.fgltauK'al.v mndu lu : 

, , couiplinienUlo Mrs i ro », and 

•'. Ud **»» know any thing tdl „.a arntod al 1 

Mruud Mra. ( in.iu.,, : .anppro u l.,^ i|oor J||#l (oucl , lltrf lm r ..u.baud , 

,«nd l, 

ti .in couhl bald tv.pl lit ll. .'.solitary an. t)oor ^ ^ ( ay 0 f melmg. 'lliema. mill untored into a l.sily mun rs... h# f^,, the . urn.^, 

Hum Ins was p gruat Mid !■. Julio, , |or X,mUj|. Lrawh.ir. llirie had been a little under cimenl id situn lion - a "no in me ... o. , u|)dor ttl ; ich ,|, e | UlU |.,i„ r 0 i.. son. 

' " Mis, • ‘-I "‘.'"‘"uncronsu laolf . . 

lUol fho wid* I'rcu to Ui‘ln!;'o it. * 109 , fethrr, jvii... ret,..,."d i‘ij : f j,*, „ (i » , llf „.v , i* ,o ‘,r^ o,*b«., » J. .« U ^ 

salutation* und folder i t f, Mill la 1 to 
tir.'iihcd, mid would luivf giva ,|ne | f Irii'iid mn 

,t I a lvmd.mV. nl in ihrif mouth,, I'.nic u b 

It, 1*1 licr lo liiliill l«i» |)io»ni9i*. . 1 

tt mild have gitf^ke ker . cat d.h.ppo.ut. d, Mf.l al I (hat I. ad Iii III lo th l' il d fi'eil, 

"""" a"£ ■■ 

ami mu, l ke ickgnj'ly .*•' • || *"b *'i la 11 nilllUte, 
nil po- •! .till make h.r ...t ' tmV l""|" “ ditU ! c *!'. ”• 1 *' Im, dll. mill ju'iriu y , ih • 
In ?| lie ol him 
sin fecdud in * am : deglci HI 
I, im out. Sue tt a, genii', 
ainl unobtrusive! iml cu 1 1 \\ i»m: 1 

il (HI* , tilt 1 * IV It 114*1 

nut Hi- 1 g lei ling 

„ uu.g 1.1 11 prim c . N iel. "• » I'wl- "* ' 

"".V'"'  ;;,i; 1 ^ 'i c ;„.i 

' 'aV.'.u iw 1 1, 'i',"i, l.i. ,n„,i,s,.ai,..i 1 a'"”^ . | V , '.V.' ‘k ,'i ; — |i, V." 

r. .I.,., i, " l,l ‘ '■'■ I'f,'' 1 ''-, 1 ■ h j ,n 1 |.,o ( "i.i, 

I.J, a«n»f|ll paw-"' , J “l|»..l ,l„, Il-i'lf ■ 

ttfJCZLTXEXSi : k c **& 

«-• 

1 '- ' * ■*- t onr ■ dim!— no flil nn',' ■ ^ , 

lit a lu ' .um . a"*- jTWI«*Ttf»«k tf‘f • » »l'n|dn' 

.  1... • . 1 . 1,1 tin fit . h It , 1,1 lisle tt * h 1 1 1 d i I r 

•l urn iiuii' ai" no lu thu in dsl ol , 

11 » 111 1,110 fmereoM tlsu violent o 1 
,U, and hor bush., no app.-andlbu l“*|" | llinl ., l0 WLm , 0 , 

I- 

1 mg wdu was I . iijt •“I'h **'"• •*»•)'* } tt wbita however, her .. soubeg u. . 
rv. si, do.. her w.in n h"toi tonduro* lu.oi' alR \ wi|kl UkJ , u lM | 

« !l ' ! 1 1,1,1 * **« h0 ^ ‘■^.^••wd von- 1 nol l0 imV£) luil/ . J |, 0 ua i. l ,| 

m u.tly 10 nvvak. n iboil.r.ll of plousnro in . V \ hit* liavw 1 k.rni'tl that I know . 

" ' a,! " with -Julia *-s r - r .-s- u 

iittiino, Alra. l unnuiah.'iii, aalib *ib» U‘l co|llX)r|in r m hilabaml', las;..' 

, , Sitting lu walking, Mr* Uoslbury! ( ,» j hrrspu., 

I'r-y , inko my arm, and mmo ubunt wi ll , ^ ,,, 0 w , w#- j fnruior r 

ns a Imlc'i iiJoo". *od. II lor a poison lo hullVCIl f or mx 

a party. Jana g'lldly a.. opt- ( gul j Jf00v | wipaq^tt* lor.nunn liar, a.,, she l.iok.d 1 
iif, tl,i)ug!i 1 alb- lh- 11 

let If mid 

• age, *1*1*1 
had j 1 1 ai 1 1 
h 1 i et'ei iff. .1 
I, and I ill 1 In: • 

. Will ho 1 1 • • I 
hit • ifi, cl !■' till I V lit I till ■ 

, ll- ll 1 it h I'm • 

, ,' t 1 * I • I, » 

d 1 ll tl r hu* 

II., II '! t ** I III g 1 I 

. • ... .1 ll '.Of I , J in! 1,0 West Iml » 
n ine, nu t I'm (• iv 
 1, 1. do in rv fusing 
if, the w i»k uf ti,s la . 11 1 
1 a I 'iitughl hr ih I  , 

I ml • •a i ti ipai' , 
him-' If. »! in- I 
| ot mu, a du 1 1 a 

ill J* C 1 Vl ft *A I «)'•*’ » * * • 

.1 as pi"»f? a d I 

t,il 1 , dc . 1 ..In, oiler, and ties * -i. draw now » * ilklllo h e t mnntlo wm.b would 

*•" ' , , liur8j, ’. : ‘ , . l '‘ ! ““‘.'.S 10 ‘.'la. ! Ve iL r ‘ ' 1 a nh bo imoIom to h«., *1.0 load 

t b - - r hi 

nUflHaKhJki. 

vtUfcJM&rfb'd't' . I' bur eoinpai.u.iis, tt ho alllioueb only lh(0W # ( 

, Julll ofa few weak. JU ik, unit* t'UlliM'il 1*4 

,1 hu Ido was oh- wife •»•' *'• |1 *" , 
lo Iiululg" his sou ! ahmil'i be 1 oiiip * J) er ■boulder* 1 

, ''looHlff utiluaky glfe‘0. and, l 
d ulrokily ll. ijU 'inttsl %V dh yl' 1 ' 3 , ) l0ur w,i» |iU», Wid" I to tlio pm 
iillfmon and I nll too l.t.lle^ffvp.l, W 'i»*y..ry t, u sh.Hng * y a tabio. , 
\n hour had I ij. - 'M' l 111 tan. nuin , h,» huu»l , *n bui lw»«Uoj |l hiiikiIo 

!ul tu |*ut k‘fe k ; * • VnrilJi'H i *-fj finv * i'-w l ** 11 1 1 r rr*-iv% , ; i!m •i'li 

i t! I. 

* Ii J .4 
U*v (’»»•• •i 1 1 


h.l 


V 1*4 i.i 


■ *i ui 


k Mil 1 


:* il il •• i 


PU 9 1 III* 


ll 


k-.i.,; 
Ml! 


1 ! t u * inf 


I I iN 


• V S 


'• . M' Iiii! 


4 i) M» .» • J ii 


r 1 . 


il*.* -* 'i • 


1 111 


Illil 


\ . .1 


9 \ 


•V I * id p»» *'i 


s-|»i 


ii ul ii 


J ‘ ll 


ll Is. 


\\ i;ti 


:tun \ 1 


, . 


iii i 


• ll 49 1 


lo 


»l 


I • 1 i 1 * 1 1 IM 1 


1 ill 


• S\ ' 


( il il M ii 


HI 1 - l 1  4*1 * l*‘l 
• 1 1 


f. , a 


l(J 


J llll 1 *1 


! i! ' 


' 1 11 


r f r 11 9 


..it M'l Mill 


IV . 


,'l -M) 1 • 


|«(t i 


^1 14 * 


f »v i 1 *!*•'• - 


ri •( 1 mnl. 


A tit! u- 


 1 4 * ll* l*kll‘ 


I‘* 1 


! 1 1 tu* 


•» • tl 


III 1 


1 ii*; liu i'i 


a 1, 


oi du 


* | 4 4 Ullll’ 


Jijt .l M 1 — 


tin • 


11, ill* 


:*r . I* ||| 2 ‘•••kir 
Mi nr 'hi .; »* 
Ml In • rn 
p ' Ii *i\ to »4* irl’l iMI vv It it 
liu «i 1 I** ii I Imii In 9I 
( I lie •) »* I i u i im'i il!  Mill i Im* 

« «»*•»* *1 mi |#liiiii r I *r • inn * 

«' til) 1111 . 1**1 •i*l» 4 l! I( VV 14 9 l|» lllll*f, • * 4 * » I 
Hi III It ll III 4 1 • 4 * |»i»Mll Ml 1 1 1 4 l% 4 * illil l 1 

MIL! Itillt-li 4 V'iIt'| li' UUMi ► 4 i|» ll ill * 

» 1 •* 1 v* * li mil Iii* ii in'tliivira, I lire m^I* 

di* ,ijf*'»ii y .( 1111 .iitM.i.iy* ‘Ikil * ivi 1 
jo-Jflilul i Jo* clioiighl flic, •ict live /Mi* •i) 

* i ic ft)* 
liiiiiii ll. 

J •illil I I M Illil 
l.iit Im' HilM^ln 
• It; mi v» *»‘ii ' ~ 

,1 !» iVt- IIimiI^ 

|l 1 4* 4 * 1 1 1 9 4*4. 
nuiiii i t iM«t 
till' ill VV 1 44* • II 
|Mll|f 4 « llv’ Ilf M «V •* 
i I4*' i'!i III i'll 

 1 III* vv 1 ic • 

I k ul keen . du 
i.iifd, 01 ti pin a. rc uol*' lion* .Indg' 

IV, ,1011. '» tnh iue; but Ii mn t nm 
,U t. .Sim ss ltd Inm '" ,0 4 k.*i 
a iho 1 on. .lit hi wkiik krf p 
orl.h d. Ill'll 

.1 lies, il tirmind llm 

uml from t ul |u rio i he 
i,.„| look'd on her a* ***** femre wil. 

In* •mi. Hi view* and wi.k. ». 
eve., were itriilly euuUncd to In* , man • r r .in off’ kl "‘t • 

a  1 .)' 1 n "■ 

. li *s I'll 

m in u p *•• 

d mad I.. 

iiiiii I'ti.i 
In'ui't 1 ■ l . 
piv, ?"ti h a 
• IV lit t 1 
mill ll ,‘a ll 
11 my l.d  1 T in at. \*. 

1 . 1 fill' lit ! 

• 11,111, 1’ t as -il 
, , J , I - -a till *' 1 
, nt I, unlit I 
1 r tl I  "I » 

H | f'llt II. I 

l II 1.0 l d* 

* l ' 

unit ml pfoa 

: 1 . I* a it ill vi y 

tu r hi- , v‘ipl ' III r • ii 4 t| (U % 

■ |i'tley.nm;h. 

., j ■ if IMP, « 

1 : 

. | 4 «* 

|i( 'iiT VV i. 1 
' : 1 yf ' p trio 
. n ' , hi, lit ll' I , 
, |l»H, w , II 1 
lliiniltt I a 
Uf. - ||c* li* 
,! cn nph'xi 1 s I l-.all I Ih 
d I II 1 . 1 ," , l ri ( - iVk M • I' ' 
,i t Juh 1 T 1 1 n 
fid it 1 Ul 

l..f Judg wliiik her 

ihllllklUld sin 
lull • | tun • • 

•M 

1 1 \ *li 
I *r& I*, 

V 

it .1 I 

•l*j vv 1 

In ' 9 

*1*1.4; 

I HIM ‘ 1 I.I I tin I Mil 

l nidi), a cl hi Ii a 
• | , ,n ma li k i»lvt 10  
ill nd,‘ 4 lli “ 1,0 ‘•H 
si, . lu 111 bo Hindu, Ml 
id I iff no ic.uun 
1 , . tv ell be Ilnii 1 H'ti 
,1 paiind. I* )•*•* * y on will t. as fixed, and 
anting ihu •"•"" 
, I, hi iiilM l-iiku f 1 1 nu t ill' at llt'11 ol . 

| 11 ild 1.1 I Ir ill fi. w il 
1 wrt » rin g 
vjc tS'e*' hui ' 
, HI ,i|l rv -I U 
1 ||«T lit' odd 1 

I' I ui. ill j *t 

1 n ek tut ) • ' 

• t.l [I ll h ,1 r 

•V I ' ll 
t II* th d ■ Il • pi "• 

hal l ie III I g .1 
gin v nf i t i,I. '.ll |\t l" ' l '*" 1 Vol 

•lAjud lar.'lM »•“» 

•riii'' ed (ur p ilt--»a p •' • • l ‘ l1 ■'*• " 

. i ' |„'| id. d, with *“i|r a 1 Ilk* appf .rani'f 
g» o in amt. •wlli'tliir her heillk w i- 
itil ll* go d a* U'Ui.lf li' r in..' -Hu', 
jve w.u eU •)» sail *» *• 

k .v , a- .'it’ll -id* fi lli.n Uuiil, u.nemuw.i 

ii ai*l 1 ei* nil it "a** 

s'V ' .Ml Witikuiy al leiig'k w . ids" f " 
a* lu iiu-bf »u ij i m.| o, 
h(Jv tig t h he vie* u|, tlluus da mg 
gf „* .. |t di r -kn bad 
hi 1 I . • ll* 4 ,'li" ' ik, up nil do 
■ •I .iii aft *v 4 iiil ••* 

1 mi ui-j.f a: 

* iilinl ill^l.W 
liilfetl t i 

* t) Ui'l *v •». 

i ..Ml* 4 t* *|\|* 
Jtl iii • 4 * 

.1 A Ml' 

*•.• iiii ill 

\r i.i ii* si Vf 

f \ till » v\.- a 
m*if f . ’ t - 

t .4 *.r’ ti.u ii ii. 

.«• iii n« *4:. . ri 
•:i^ lu|»U v. , 9 
.•(hj it* .1* If 
..l ikiil ai u.i 1 
,1 r tU on] t\ * * 

1 i * • 1 * 1 1 ll** * * *» 
u y w l •• * 9 n 

.(• »* if 1 C t.. 1 l O) 
* I .!.» l .4 II* »»' I '* t| 

(11 .nii r 4 . r* y w * t -• »•» lU nt 41 1 , 
I iv* '• r m«' m 1 *-m 

• lift* ii/ Im cun.iit‘ 1 ' u .*. * 

4 .ti.« 9 II . 4 % l U r. 4 l#* 4 »i *jl*»'- 
if* *», )il«ltO fu« 4 ' JUw-K. .i «- 4 ' 

Hi'.lull atUt ftiii'ii. 4'i A r v* 
u;» % : 4 1 v* 1 li » V 4 i.» ■:rv*v K !*v \ 
4* *. • * C;i f* i' v li» •• J' 
f* ‘I 1 4 44 i.'*» 4 . I‘H r v* ’•nib 4] r 

O 1* * 1 Li , \ t III. 

(Ilk l I lllV *’ !• 
44 1 |»«* II* 4 ** 

•In* 4 i *v 
1 \ Oi ivi  4|0 
hi* ( 

^ M»r.  , 4 H 4 * 4 i‘l r iij» i!n % 11 imbsT 4 *f | 4 i?r»‘»:.» 
| nM' ilt»a|ul Ii*»vk i»i^uy llio 4 *%* rr*i Hint | • !**•* 
llif t IH liiiimc of iliOlf 1* . 4 1 * t" 4 )tf li'a loitny 
Olltlir lt|*iuily, ill* r wai «t'S r*i.,arki.l.:t 
sit. 1 -a 1 lanplina'Ul ii s r 1 4 * 4 * by l ns V»,,ic ! 
ol* at llm pc no, uuo play, d nnd •aug 
w (1 ■, rou 4 skill mid luhug, Juituael 

It'lilhiU H'ti whiii c lie iv C *t 10 h.r hii*h -0 i- 

hus *l ncaig on in. . vp '»d : le b.’ oi 

la ' rtOiid, I 4 -L *“ '■* laa ** dl, hu 

"fin, felilu 1 10 a ", la, l'"i.l, h toyis f 
u, , on l 1" prrli'i me r t ia Ml Uvl'iv,'--"". 

oi u ui'ili »il i'ii "tian. toHii a '1 os I  i*tip no nr f,s 0,1. 

I. , . sui"'..o Uv'f 1 • n ;si 
,  uo'lisind li. v.i| ■ 1 •’« ' 

Im , - oa, t* Cot b.u Iff 

ti *m imr cut. s 1 her u 
V Util, tu la  1 , Ih .1 ol as ... 

■ h ; I. r uu a fa, « u » f ■ 1 i. a 
h.r, unit Ur Wmkh .ry lad 1 
an .iter, d la i;46*iii'U, 1 ,n 
•You led let* rr ret ro, Mrs A 
\ Oil look ns if tho f ti , ,ns of ih« 
li id ti hi, 1 tu) ililielj lor l ".il* 

•/’.it . "art of llm eii'in.ip! 4 y 
1 bar,’ ihn.ieiil' Julia i lu .1 llu r klnr 
h sd.md' * 441 , 1 ', »oo dmn ' ludi u 
otllabvy -4 '•ut  i#r. 

I lo 4 . lO'IHd is) l 4 s.li ul 

1 . 1 ' H" lli • I 1 lo JlUPf 44 I J .* .a* I- vlpics j 4 t ) a paity o tud , V" A 

V *^r - S-nJ ♦ 


A « 


* 

P v : 
/ •* 


4 t- 

 •* dfj,\ 1 .■ — ■ It ■ ■ n M . ^ 

I ’»• ! II’L S\ f I NFSl .lY il ! * CKY 

f? j !ia i:. 

• u .1 n . nil I,ri4 i.ili.p* I* I* • b 
h »( i •• s 'ii ruuuh had •• i M '!• 

I ' * 

... I bins ii V, l«t t l%»» . 

» ill. | h |»ri% 1 v nl " ' ' *i 1 1 . 

, hi . .'III l d ! t |l jj 1 1 1 « • i I* '* ' 

s lis hi «•! lu. ' : *t, t • • • ’* 

. H 

. i. t i.*r l* .'ii. » "i, 

i • :r« t W ?, • iv n 
. ‘i ii« u»is i »•/ l»n\ i sf ' i • • 
.if h M ‘I b\ »' in,' •* l' 

. , i | .it!, ' ( : *4i r. /. t 1 ■ 

,1 . u ry* 1 1 « 1 ! i'i i .i r« 
iil*m nn ' 


N« «« 0» li»,i it* !li •*, ol * l »i i itt I . 

1 'oin flViri ". *.t 'Mil 

Oil 

* l 

.1 lit 


r * - Vi* /..c’npt Wri^M, 

fJ/l TTl»»»a * Inl S'UHImII, 

i »• liUli in -t. 7 rn*.. H1 , 

hy tin# nrrivit!, » 

mu itt t». I wiMMi i i 

. J I IS* III 'ills ill ' « N I* 

i^i II. 4* 

Ml ••n^n^ 

** tUl\\\\ ii 

» * Mill 
l ier Ii if. 

• II, II.. •• Ci.'liiiii.n.l I riu;il«* 

\ Ill'll \ • 

i in tint INirnUTinN Si Miiu'i'u i.'iil oi llio hu t: 

I I U*. I I. MAN Mil, 
m i:i:i;t 

Null i.\ ,7 ill July, IN I'J. . W lit. 

. i • ttii i/ i 
t .'V . v 

'f H ,#»• 1 ml Marin* : 

ii • ri »r I rocoivrd s'lTtriiii Mill 


ton 1 

.1 Ik 4S ' 


' *») a ki 


f 1 


'J' 


4 u i 


h •• # 


' * 1 


M 


’hi V I 


IMS 1 


. Ibt . 


r 1 . 4.1 1 


, i 


.SI 


'8. M 


Nt i, 


S 1 H V 


Nd .11 


• 9 


Mr- 


1. J.I.I 


»l* N » 


Td. * 


l 9i'Mf 


Mm 


1 


’orb*. 


.4 , , 


Ul,,* I 


• If 1 


i.bei 


Will 1 ik 
al. 


X* ...I. 


. HI hi I , 


I’ll hi 


b, l)i 


• a P • •• 1 1 « I Imi ntl ic'.. .' 

n \|. \H-iin lortf, 

I i»Ci:ti|iii'ii boiiifjnii 

Mil nl lure© i«» . «mi- 

rnmtivril iuv « V| ] !•' |l li t V I IMI 

\ ; , v . . I’li'.u a r . i *n‘ 

. » - . . .'i.ili! .in ii I i 

i u«* \ | , hi ill* .'I a v ill.ui 

I , . ,|||. t C»f I J I • ‘Ml* 

Ii. u ii ’ .1 ii nl? . . i a r- » 4*:.. i » I 

. r.im. i t, ss ' r M nl* 1 *1 *1 p 

I * Has r. • . 5 1 r dOtfU nl In.* • i. ' i.uir I l ■ \S M » .11 1 III Ihi II 1 1 ■ l C Ill 

■ tun* I v n hr 

. nl u I III* I 

ibid s,u » •*» *r 

dud a l». rp»» on 

.. lit 9«l||i0 I’.iw Si 
• «iii. mi. 

• i » n* •• 'I 4 In vfiglit, llir c i 

I III I'lSii ‘ Mill . OfUlUUtl Oil. 1 

i. , .Mill tn i I iii • nut .* it tt. i* 

. i* n,.\v | ' nil ion, u hi Ji t 

. r at .i it tu . v luiiiiili*.*, hi 
• a ri lr .(• Tnn o M ^ 

. lion ill • fit ", it;»| Irom I 
s . i . • I • . t V; I'f ir K 

ii i *i i ii if. i . i ii.i\ a (kuui l‘ , '“ i 
, i. | • m rippy In »nf *riii \ •» i 

Ii 1 I III III I'llllltr kill* I of 

\\ s w • l.» luivi), ill iii'liii ; 
i*m i*o ini ny oi inn 
 I ii.«i .‘\ .‘ I lui limiilr. il, i i  

, a* I I f frUill tl M li'iiul- 

r. ••« ih.*», I oi t %v« i Ii 1 1 1 1 Ir. i » ~* 

. ♦, ri.; : f i V » !j I.uir I r III. I. r.'S 

• m. man I of * • • r • ' 

l! 1 1 il Ml IS Ub till 1 •• *1 
imi nl lilt if km 'l.« 
.i lit 1«1 [ii* A \ 
I ill 


i l t. H I . fh!ri’*i \ ar l* i*  i ir Mil I . 4 PI I * 

*11) 1,1 
.ll.lp 

Millllt* 1 1 it . 

osi I I.i I , 
m . f t rill, i il 
i ii ' It*, lu ll 
M f .Nl II. *1 I ■ 

l «• c r •! » % i tt,.|l ll.li III I ll III .•••Ilf, i. l.l, i 

• . |.i 

II. .1 I I. I.r, »s»|«ihuU 
i*. ii m* i i^ii'hiii 
I t!i*t ijiliMi*, »rtii*ci*i 
i. inn*  In* i • *|iin*i- 
i % .il m* «i ! .»•• i linn in 
I II M* lilll UC. .illl | ill*l|,iil III* 
i«. iiiiii, l.i»l, In HnliliMf* 
•i. i t.t • I i tilt ii£lhrn I I.i* 
iii. »i i i » I rii' k'.'u.l liiila 1 *, 
i 1 .1 h I i '» ii.il if net n.*ij 

• t l. i, • i» 4 ii.i.l t f iiTl.li 

oi i sluhi i.iii id 1 1. .• r i » fi *!•• • 

II* Ii iii .it itilin. in, i, a .illuil* 

I, llll, I i| I'll. It s , \ .*. ^ 

.ri.'.tli I I.I ) 1)11(1(4 

• t ' k. ull.‘*.» * * 

i •• ^ - v jt n 

i 1 ■ • ■■■— 

•msiiiT^’UKTmix 

r.*» »*««.• rh’ AijIrii.IfiV ll.ilrl 

"J '.j' J "/ .Short h tilt, I't- 

, ,1 ‘ ‘ tier* i* '.)**• I'll'* of l.oiUurt 

\ Ihmtn, 4 f.r. H M^uoiium, 

„xi.x/.N(;/oA, hr. 

( i 1 1 )f hi ii. nit *il«. , f..l.y .... 

. It |..ru, I.i, i.l.f 'tu*l*’f»i. • » »••*! Ilm |. tiUli® 

‘ j-, nrr.ill) , O'M hr *'*•• j»» - 1 •»•••!••••• IiuiMmin 
i ii ittr^t* Milt in In tut I.t 4 ii. r l* • » •• •• % mitt u 
ii.iw | r«*|,.iinl I* mq* ( nil mu. I *il* tin* lr**dl* 
IKK | util..., Ir.intinit fini.'ii, nIi. I li.tNi.lfM, 
ii • in. i. in. r luil *ur |i.i m .1 I.) tii.J nil.* 4 4 i 
lutili* ‘in. ul III Ki Hint W y ; mill, U|MMi I twet 
Untit I Ini ii mi, f(nltl* ImiMt* ill It.* »*»4) 

lit. (ilr.l^i • Ilium I.' Hull iirilliif Ifiiiiltlii 
tiuf i*l p • inr *lin 1 1 l»r S| till it l'» pu* •nImIhc 

Iiuii (o In* tit In* it *lt IriiMiir.l t» mu- 

ll it •l.tiu nl II.* |miI»Ii« |»..lfi»lirtn*. 

Ill* /.at liuuin •••••!! nl iH Iiim t t *4* k**|.l . M . ■ _ ■ .! ! . Jl * JUMt " .. ■■■■ 

NOPFAT* 
VEGLIMIlLi: lilFU .Viii/ny. 1'^ lUtjttJ tX 
t.i* mull* I » ♦•*• r * w* 

Hu* N s i |jt n. tlJ tun 
i j.i.i. , nit. ! 

iIhII. | i’inilO TILLS ,t\l) OoMaui|i|i 4 )n, hy riti»vin« th* mr in 
of V l«o luiigt fr.im I ho iuiioii* wltioli 1 1 
•light col.li will 4 ct inion, wl.idi il ii.il 
in. v*il iilonii.*i 1 l.m.lr.iMl, mi. I pr.xlu 
ili.no (Iron. Iiiil iIimmi.i. Mourvi*/, I i 
muiI biftilitit tornt, by lh* |M*fl«*ol | ii 
jo || (|J t V 1 1 11/ V 'rtl It ! ^bloli llir *o l.ilo 1'ilit givo ii# Ilm hlo'i l, . 

^ j _ nil il.o liiimort* biiurliuho • f ii|»liou*, .• 

O lllOISfnt Ml. .... I. M CIIICIMKU. ! H« , l c »'", , !r , i , l.y ll. .r . 

— n. nil. m.i: mli.icinm, 

j h. ""* ""* ,l “" llio nrr Jh Mu- 

i iiiii.il. f. «t Ml* (I. Hi I lie i.figMi of Mh/mI 1 * I.H* llrill- 
. i rtf i wut lh»» n**ull nl h |uolnit (i*(l niu| 
, Hi.iiul illuett of llirir vngiimlor, Mf J.oi. 
i Mt.riiv. When lolion ill, Mr M. tut « 
i |»r«!t|i*raui nml d..u» ••l.iog i.itichmil iii llio 
| luwvi poll oi Hi* iiiy* nut) liMviug cumuli 
' « .1 mi«l mu | lo) nl ■ iiiimlmr of imio motl thill* 
Ini | li j •icih.i*, In*, niter ni'iii Hit (if tulTfr* 
writ |»r*%Hlr.l ll|H»ll (•* |IH4Cll*»# HiO 10 
ci|M lur llir nit ilu*il»lo %*gi Inlilo |.rtjuira* 
I pin in* w i.ffrrnl lo liie 1 1 «i line Uni tl n lo uf it Inch uuiiii o • . i • . o oil liru/ 
r.iiiupbiiitlt h.iiluw, nluiply, iin.i ulln i ,i 
( grernhlo puiii|ili-ft|niit. I l.u ii-d •• I I 
I | 1 1 1 1 fur o very tlmrl liinr, will » If • I .*  • 

j lire euro uf h.ili lihunu.* I* ) -liirl.it, 

j iinkixg improve mam •«. u.e t iouf.it . i 
1 thin. (l.iWMiiii Uil.li mnl | •. ll it * i c . , 
Ii* cure. I by nit* ilutr, im Iw.., otrn i*. 

1 wort l nun i Pil.i-j-.it u remedy I r 
j ||tlf?ttl4if oud uboliiiNlO uinl.idy, ll.. V 

I child Llio I'.lit di *• 1 st* M |l|*| lllCl ■! | i.r.li. I.ifu Mr.lieiii.i ill In, i O 11 *. 10 ,'«»n.».«»'li»li. ... 

,«l..r I ....... k .hir,' M') || !• Wi II In 

Hull lb* lit .tipplii .1 mill Ibc It ndiitg (.oIiIichI |. 0 | t ft ii I | |# i^mcilmlrlji ilolorn.iiieil l» nlTiir In ] l ,r % 'l •ket* n.toliiaMe I'hli w,it Inu.. ■.on. ir rr • Ii i 

im ti* I H i ll.t ill ; r l .is . 
"'P' 

. |M'-| 

ll.fi M 
nut 

l iiit ii i' 

n.ivli Ii I. v. t a.ljoura 
.'N.iria With 
;.!. i ilo.iLil .'X ■' 
i, •. Ti.u *•«■• r I.I 

t l.) I lull 1 III Ii. ' ( lit t l 

. i* • ; i a.. \ i 'j’li il s’. 

It so a B *b 
IV nl - T 

Hull 

I ,n \ i s.t* i.r 1.0 to 1 1 . 
;••!•* » ‘MnillMuJor-illn lti 
. i i . 1 , uii.l i*. rtain 
. .1 In r iioa l i • n - 
n ri *iivn lurvp mi I , 
l • . ' 1 ' I , * ' bill Will |. . 

. 1 ra i * iiiucS) Oji[»4 

lit M4 

i . riii, t'lr.Miglioul ... 

! i.i Niiiir is 1 1 1 l*. 

..si ii, • 1 1 1 1.* 

h ii I. s „ 

eid o it i . • • i.i 

in, I in t*» » i 

\| . 4.1. 

flu* i in .1. , 
., w d In l 
my lur Hit* it 

ILM • i • I 

in i . - i rf, 

ill ti, 

in .in r, 

Mi, . 

t.lr.m i 
1. i..i 
I r in inu ' \ i . II I II, il lilt t n . it « lltrftmx 

• i ilii •',i,iiii.. I'ii|i.l. u illAjxx . 

. . i nl ,i , , Inn. ilm mq lliii li'iir 

i I inr it I. • |n ,i nl .Ii’.., 

ill Im rx i.iii.n il u« In i 
• I X-. I I I'll I'll.V) mill «h*»- 

In . 4 |MI V.iUH ,»t'l| MM*. I )Hl# 

• . .1.1,114 ».iii dill* .* i , .• r .* f rt^ l*«| 

lint N .ilur.il 5“,* i . in .1 nit 
r uii.l Iii j.t in ilm S 4 |.lf 
ti .. li t I’uj'ilt. 

• io.VM* fU'K Md.XTIfi. 

. i.. i* . s lb;* i ri* 

K*« ninl Hi ii 
• • 2 !* »* • 

I nli. jinr I. ’.,,n i — — »i»o o/Ili- 
a ■: I |nT itiritilli. 

I. im. • Sf ADO 

I 'ii i.it.n**, ,1 ij (It I 

n I I. iiiv l  I j.; r iiiuiml 

, r..r i'i»i:ii)^«ii. ii a. 

I I, III r nl b ,I4||| I4t it 

\ i mb in \ i n 1 1 iin^, I lie ll.t) . 

Tlliw. n MIWOWAjf. 
r.riiiitit'di, */iily ’ill — — - • — i»»*i f t 
l.'iuitviilo ^nnrrinly May-% ii* K • !•, • 'h 

' riniMfi Ihiioll.*, I*‘rn uhlnf I l .. u.n niwe.illh 

( uii.l lit* liifitMlil i*lif. illicit* • im.*r« lu l ho *4n. , l 
I 'ii ) .i, mill t ln.r^y llti* idf . o.— 06*. • 

4JO.S! Ml!SHO.\iat,V S.SU'J. 

N |-ii4tiiiiure ill n ill rreo uf ll.t) (*i«nhi 
I I'ilimil I’l.tlll, will hi* ■nl.l In (in lil^ilt**! 
Iitllti, mi I he .‘llil nl Augml, im (!•* |trt-tit - 
im (li«s fmii.^lur mi.) )f »i * l hr* riid'lenrr 
I Mi l | . Su.i^g iiV. ft ot*l l.ili ly ui Ju« M 
\ 1 1 in, l)nii; .ni .Slttr I'll*' k, \|a iit..n on., 
iiirii llic t mill f r ti it* I, iiim .i*iei (•• M|f liuiuitil, I. hi l ...i lo i.. 
I In I. 

Tim 

•ll*. I . 
' ’ 

of ii* T i 
1 ll ibti.il ii, ili-t from ll.t* lull, r t ronhtiiig idiuul 

is « h f \ r Dfi a*: s . 

• * 

'I I »• |. tint 1 1 of tin* ti*ryr lift ipiniil) { 101 

ell . 1 1 lt*it ( IIMll'K II IV 111. I.I Nli, nli.) c.*u»» 
i, u. limit bull, liit^t ul fitly life ttui) hiu.l. 
It Mill In* kul. I iii line or inure p iruel* In tml 

tii(l. .tirt. Ii I wiHi g nit I m cuidy will 

!.« ri i|iiiif I u i |i*ir cl..! *f i inr ll.u |tuiciii*e 
iii mi y . I l.c 4 l fill It Will lull h v lut lit, ill 
• liu Mint Iwti )i lift, 

JOHN 11. UlM h I ON, ( ..mV. 
July HO— Sl1-(il». 

THICK’S TILLS'. 

OKiiilo, by l!u Im»v or li’idk,*!^^, M 
ll.t* Oiuif 5*1, ut: | I • *. |idlt Initc lit* 

. 1 1 uf, dimii Ulf I I (pnioJ a bigli rrpulatiui , win r,*si r I lit: s Imve 
H, i| M , 1 * 1 * 11 1,, i .///ll,. , ‘til ii*i*.l, l..r fglr. i, ,fdii..r * i ilix.ui  in tins 
in,.!, i tin* |i.iiii. iilur t iO « i ! nr* ul Hi* vi.ri.ni* cmuj.l milt In nl.ultll.o 
j i. Ii«: l,t t ll ll|l|‘Ju tl. 

In In* uni. I. iiliilurigJHt' 1 ; I. D. bMITilt 

A/ . 13, IU41— IC-il ! * 1 1 'Nt, mtttliuiiii t m«. inrlobhel fur (brir 

IIHIMO lo Ibfir IHH It I l*t( MU •I'llilblo H«* i tun 
I i.i purify ing (lie tpli.igt uii‘1 a|iiiiiui It id bio, 
Mini i Miluiiig llu'iii wnlli rpiirwcd I 'lie mul 
vigor, mul (u ll.t- iiinl.iuhtfit It * : | f I. it C nl ii 

it iy t «tly pi ri.ul iii llmir lilflury Ih. y •*.••! 
it tcut'tl titliff, r* Iruiu il.o %,*ry %t »go uf au 
•ndiuiely gmve, itflor nil lint ilrcepltt e hut 
Hum* ul lb* .luf, pretcnbe.l hy pbynri.iu i !•** Il.o geueritlittp nf Wuiun. A* Hu 
•tnier uf liifuuliii* In*-, llh, in lint 

• l.tlr, ll.r lil*t Metlinui t Intsu . 
d|i(l.i|;Mltl.f.t iCjHhili'ti , ii ml l.n i 

(|,4* tl till. Ill I. Hlll| lit.ttrl-, II Inl Punt 
ulll.nttgl. \h.Mli' lid) lud filtf, ll • 

• tl lo In* tupi finf In lilt) ttlln r, 

*1 llll Mb. itr Me.li. it.i t full he j u 
ul ll«c lull U h 1 Uni. (»f 

1* H a If, a- t 

.1 .idi.-rt 

s»»* 

.y.ti iltt p 

. . It I 1,4 

li t . It.* v 
■ %% lib ii 

I i nil .  , d» i i.U 
. A In* riiil.l. iitiifnrigltpd ; 

. 1 * lln h,*liltd lt.Ru ill 
n it it id ir lunirt i »r ! 
It * ,»;  dll-ltil Igll- I 
il r If iflulfetit J 

.1^1, I 

• t U, e.rf^ !u 1 
i . v ii*ih j 
*' O -lmini nli j 
1 1 idrcirb ti , oi* .'Slolcii, 

I.1MO.M , K i 

•111 il* id* 
I mil l •i i; 
h»| • *s I ' . . b‘ If tun I mi i*t s ii f John | 
1 -. V**ui^ # . n|i lln* (..tut ti*- 
i # i. • « *‘‘ r ru.ul, In ,11 III. Iiiiintltl. lift* 

* • \ •» tl'di* *4014 1, w nli t .i ,|| rm.n.l 

' . * *‘*ck, mid bif.e In .id 

e-**' . 

ii, u rli im .*••)- . 

lo lln 1 1. - ’b* 11 Iw/.lr, tluis t, cuiri.L:- * *' r “ - ' 

?d 4 *.v ami j IM | Si*»rt 

’•••si III'' It 4 I iii !,. i Id 


ii*«i,i||) 
i biiii.it* In'iiil, u 
• atiit* Mtarkti-f Ibe 
llu.lit, n ml r til.i-r it* 
Ilf i» im l|:n‘ I l ti lit* 

. ;• 1 ss 1 ! 


, ' 


1 do 


.M i** 

1 1 ., 


..i, „ . 


itn. . );• 
„ , , . , 


• it , 1 I* ul 


it « . I . 


- 


« , , ) , 1 , 


1 ' •*' 


V ■ 

• 1 1 , 


, , - i- 
1 Jh . . 

*" 


1 r (be Ul 


. .• , 


‘ 
nl ll* * 0 * I* 1 


; ,t !» II 


J *| I- 
. • » s). li'.k. 
,4 . 1 Tow. 


1 


• t M 


t\ 111 1 

r. id 


\ 1 


'' ll.i r*p. M 
•* ‘* fii/lil sd t 


. . hi »l l l‘ 
k*. .11 I »• ' 1 


14 .M Ik r 

4 SS pit  Kl « n,. '»( 1,1 


I*. 

n-hr*l 

,.i Vtf 
• ar- 

: i »t* 

.bi 

i . * J . » • : I it rod -i. 

! Iil.gf Ur* • 

1 u;i l tirn I 

* ii i tit* llii* 

lllliftl 4 • 

' »illlildo-4 

I ild, I .  i, i.. (h iftl)u 

: “-v«3P ,r |i 

u i,di 4 : 

I ♦; | 1 . | tic* 1 - I 
i , 1 1 . unite I 
nil lullldijl 
|,.ireuiiyr*ila 
t Inidi rt j 
* vib O* 1 * 

j in i i.U*. - 
Ul i ll. lb* lit. till 

I I* *4 )!• • I to. I. )| ► leu. ll ), Miu I 14 4 . 1 ( 1 * essli.tt duu.nli 
" .id ' ire | » , i Imiit I i 
m nd *. b) (be M .j,, 

t. I'. libOWN 

l.tindiiu, (•nun l (’u. K y 
t ii-ii l b— dO«l I. lb - • , u .; , ji, r or n v *•;•! !» 

’ , v » * »*» lah’io ! * i nr 1 * •* I ' 1 

n , i i id bd — I* * • '*••» » i • 111 l '» lL 

] |) , » 0 l.»i. , t 4 , '.S Si'.IO . ' • r » *» d 

to vv III 111 lb ,» ■»- ' •* i . 1 b IS d ['•» l- 

V I ,j!*- • SV .111 f \ 1 1 l •' ’ * ' ' ■* ,r ' N ’» 

|.,r It t? l to tad . r ’ ,i , t Vo- 

,,t;. - i l i oill ul 
:.n i, rd^.lf^ ui • 
,ii )9 A** , iu 

,1 . !t) .it I d C‘*d»- ' 

. :i !. r 4d till) M \i- 

t 1 I.I l ‘ooiliuitlurp j 
III 4- .il ill/ “III him! J 
nl \ nr a i *r a/, tbo i 
\ u • .i .ii, mul Irom 
i 1 ,'t l .it l billlpnu- i 

• 1 

III Il.o . j'Uy ... i !■ tii.ii |I i * -i ... il.UU 

i, I , ii i ,* i . ti ,f , lx jr 
\x M't '  % Ml |M, , 
AVI I I. .. 0 0'. 
j. It v\ . I u I It. t 
'%'• l l u . l . 1 . 
ll. u nil. \.!*, ! 
I.U no l Ml. 

[■j — ■-•!»: i I h o ok u e: e: s; : 

lliti'Kidii-x! liiiruiiimJI 
.S, Haig of*' Without Ii* Hi-ri r 
.tl toil ti ii tl *art'inti« 

ion o'. /si/ i:\ii. ( su lly. 

B KSIi.OI'M *il' n.li.i.|t.i»l.ii.g il.o Dn.i: 

lln, iiit, ill I.i Xi,.i;lii.i, «.ll’ a ... w •*. i |.«i a uiiii.irina in which ha lull u..l, ,, ' , ■' 0 • , - ,lh I ' 1 "I • 

a i.i, iir-.iiu. h„ I. -i ii. mi... •'» ,,r ' " 1 ■" *""• 

.1 iii’CCp, whirl II,, , '—"''l PW-WMS.,1 III* 

.i. liMbi ,(,*(. o. It. rvrjr Ii.no*, hI.i.i it , I ('• •— "• .hu Mil.'.ii Mi ilir... 11*1 

, Ifni I K.««ll llil .... Im. hr... | *•* M"-* "'«• » l " • 

i.. ii.uMuir.iii,., 

Ill rir lull, uic .urn.. | *., .I.u.l Him.. Mft.r hi, I, , 

r *. ptuMtpirtei-d i»o( ot.i) hnpr.dnt hit* , luil 

T!l|- lalFL MUMi!lNMt«Gl,Nl*.llAI, lulely lo.i'tinikly )iy mty bfiudffi no io 

K..VIAUK*. . | All Sir*- IM.iir.il f’ |«',.  * ' 

fienfe if In l „ pMHfcnl.ii jt • f .kit.- II • 

Mi.llClostt tlMCliy HlPultlMtg In 41s 

h.nst. ll it owl by n in ti op . )•« r i, i. 
by miy (lui.j; Unit lie f, in, •elf in.) 

I hen fuv.tr , lim I i.r ku|.iti 4 mu ro- 
ll i* ul.tuv by (be ft •nil! ul •( t .ii In 

KAtTb KOli MOnir.lU AND Nl  

|( it n hut etlablitl ml by lb. , 

Im.l Ml. Ml) l.llr.l, ... wl.'.th c'l u- il hr, ..f 1.0, Urn 

| ,.ri..u...ull/ h, I Ilm. M,„ r.j..j j' 1 '.’" hy,.. ..'•*«» " 

,.f I,... II II....UI ttl.luh life Ilk... »• I  MM. I . ..* I . II, 1 1,1 1 

i.„i . s., j.,. j •* *■•"•• •" 

1 1, nr . di i .ii . I.I) |.r,.*r.l, il I w i. I 

•fl.Cll) If,, (hi.. ... 1 , ic*l. .... lo lhi»,c win. | 

44 flu HOqu.iintfd with Ik' im itdduil) pbil- 
i,*4tpl.ifal priiunplt-t upon ttltitdi litey tun 
c iiupt,||udt*d| a i, il tipurt wl.icli Ibe) Ct‘li«i* 
tpiei.liy Hid, 4 

i ii k rtu.vix iii rrcut «ii»*.i.j 

i tu.i i)u* ib,-y pt*»ti it H»u potvt r ul rrti t*rii« ^ 

; lln- t-Hpirillg eu.lu ia tt* l.ritlfll. In M g'nwi,.)* ' 
sigor 1 1 It r * tigliuiil Inti etlittlililllt.il, *»• (In i 
I'I leoii la a, ild (it be ft tlnfc.l lit blc Irum , 
lln* it»||i-a id lit own tl|*ttillilftMI. Tit* l'1-ai J 
mi Inlit re are eui inly t .-grlolile, umitpo ! 

•t .1 til fo.d* I Milt, I tlliiy III ftfl.ilit (*• 1 1 • ui ( 

Ibe* tsfiieru Ctuiidry, win I. will 1 1 • I •• 1 1 • I* ly 

.nr.* I I VldiS ANp AGUIbN •*» nil ktutb ; I ^ 6j)X'X'.\C' ./* 

will i.t si r in • I In t r . tills:, tie ei.lin ly 
i if. ci t ul Mi miry, Hdinilrly •u*»n# 
lltf uiu»t puwi-rl,il prepiti it Unlit nl 
nllit, mid will iiitinr.liH It ly rmu llie.ltdif 
n«iu, •I i**ii td III.Ol Ml ID I III: III: \Hi nrs 
it htda i i (lie nckutii made ti fa y«io^' /#• 
main ; uii.l will in- loin tl h mil . .hi r ine.iy 
iii nil e.itet uf i.ervuut ilel'iltl) m..l wi .iU 
llt'a* nl ll.t- iiio*| |tii|Ot|fti,| ClOolllldlOt.a.— 

Aaan inttly fair ('Itrmiiu hoi! l 11 .ti.nl. ir v 
If in U.iiuha.U, li,e • ill t. ot: y nl (l.e 1*1. sT*. I is 
llillt-r* will l.u tlcuuHitlruled b) lid* n*u ul 

.1 ai o^ lu bnl 1 1 * . 

‘Ilo- prt'pn, In- r. j iici'4 iii I'd nppnrlu 
miy a (fin ile. I I) (be qiiisrr*ul rliffimnu ul 
il.e i • »-, (if nbicntg bit Vl.iil I \ Ilf, |-I 
f J*UJ^IU ‘ili.buJ, 

I ....Si th* r- " I' - ’"" ] 

nuuckt lit t, will! ll bnlttl id %•■ 41 - hi tile litgl tp 

111. . hu l.lrll Tll.I.a I'MI.I) 

' ... I. I) Iff I I I ... 1.1 U.II,.»M1 Mll.hu, Ml'.- 

j , A., Ii.uti,.), .4r *nie, »;') " ,l " ' 

11 . 1 .. . c.il, ... ...-) f.'.iu ».,a4. ». r. O'.) 

I.l.l. I) * MD'|.».*. *1 Ul* ,l,l.C I, UI.I 
I pi, ,l.H, 11.0 *.,.*.«• «•' 

1 1 .. m b I. I.,n,' S.UIW.I |M ,evr,..l Ul' c 

, M „| r.u. utl; In mri.r fn..i.«nt |..i.il .ii-.oi Ml ' 

1 ..I uhcui.l*. 11 , • ** r uuk.iuu.i .-• 

Il,« ij.i.,., 1.1 |iiflc,Mlr,» Im .unite-, i •cir"«... 

.,.,,1 ».-ii- u.-y.-r t.O-.lo »,l,.i.M..U,f*. *» *•' 
hi|,|.l.) * lliiMuiuu, a touiliiiml.u.i ■ 

I l.n, |J,,t u|,|, ,«l.,n. 1 * •« 

I |,c ul H.o .(oui.ich ....'I h.mil*, Mini. 18 , IHI-IJ-lj. 

 Aiti.M:r sv uEi. i:. '“ij/wK «w*»i u'ink.i, . 

«r. -JU-- 

■4 -• o *5 ri • • 

• * •’ an W u* - la \. 

AVb\ff report lo,*«-. I taf I . N 
Ihe p Id 0 i* | »h,tp f-, run t Is 
by l**t f • *1) mul If nbei (s,«n # relttn,* 1 - 
I in b.t old lrieti.lt on, I co.t, on , , . 

; fbeut 1 1 * *t 9 l.tf It prepmed In oil. . 
j | 0 -rti 4 iia I la .t C lint) I • 4 »»r biinwillt 
! U‘|lt haaure ll ii piople (l.«*l im 
mu| br ••*f« r|tir lit mi) n.-mt. l.u l ,1 S3 ltd 
k Im Ii, U .-«(*• I, A  l.H-!.-M:»5iiil? 

EsrAHLISi! '.!SVL  01 ’ r.bi ula, imTh t’U.lldH*il 

.imi lao At 
: , o-i.-tl !» v I s llil 1 A nil 
I-, 1.1 i „ r iib* rl v. 
■ t t m Ti \iaiM asi* 

, L '..0 I ift.l y 104 llio 
, 4 i r , uU I lively- pc? 

/ ■ ' o 
( 

N. v U IO. 

| tail 1 . 1.4 
lli ii ks I- 

I, II l.lllO,. 

If lln S, kS.lunt'll, I" 

bta crolefnl 
he (ilUTRl id 
. .,i ii iiasinni') 
, I.: . 1 .Ifii.uur- r. * 1 1 .. .si"*: ii» ' l •*» aiiMlIu r mi l reimd* »e. 

ii,.' i ,iMiitr. , ll.f nt.rr i.uw .’ll - " 7 

! , . I .N I I ll L 3 i ll* h. w.tli.M.I I l.or ... ,.UM, III, pi... lie* nh.l *," .. ..“* ) 

I „l, ,1. ..lo uf lfl.,il, il uJM ,.|,.l ...in. if., , ..Itltuq i,.u».t .ho." 1 "M' 1 1 " 

, r , lli,,..'."!, .. ,f.) , x.i .. hunku.-.l Ipcr. which . iil.ool ll. H, t tu«».' 

■ t. , i.iiil w* .. «• ,.. I. 1. ninl l,iw„* .i.i. luiin.. ..(Ilm cium.I Uil.r, .ui.’l 

111 .... u. »i.:r.. I|..m, I I ,1 , .,|S •“ l'|.l I" ", n.iiir, uillj |. 1 »tll.ll) o)*ul'*.' hr»f| 

i, « ii«|.lcc 1 . cm Ii. f i,,.J it. .l-’ “...i IfuntMch c.’lt* « .nl ».«»•• • .... A 


toll. f*iM»p uppu-Ho »be l •• 

— ll.ltk tlM.Ji liiMtu ‘It'd • I) b |. »4 

in.'in, wbi re I i lH bi 1 

N. Ii I * l '»i prepor. I . w4,b a 
•ifM ami brwitf. (*• oiun l ’••»••* 

” nil , ii.i own “f c ami i y . 

"n ( .,n au— i.i-.i^ 

CIIAIit-M SE.IS. 
Ilo. in*, 1 • 

Jf.MI.VTf.Vto 

1» ii p c»* ll E a » i 

(dU)i.Nh Amici. s- 

. 5 . l l.u Id 
,.a- in* him 1 1 
aei s i • ■• 

» nph-M, 

4 lot 

ll. l !.. • .ul H.lh .” ■ I’l’UU, iu* 

. (,,. .., , lit, ii. I.r I.H* IWfU.M* 

i I |,i il I,’ i,\ ul.'r, hi. 

, , i , | „t,!.c it. ,i |".iiiu( ill d •* 

.* .. . , 

ll ‘nl r!o . .K title til 

XilO.I 4‘S % iVf* 

si . *. rs.d.i Hgitl.u ppr.-i.hfeikin of Il.o Vke*l 

111) ssi i|lJ IliStlt. li t- idleull")! ul Ib.iJuisia 

mile i.eiglihuiin; low in, nml uf l'b)»i,|.tua 
pi net a II) hi tiling in r. | *if i.i»b Ibeir alu4,k i 

*. ! • r». Ilulleit, I'.uttlfi*, falnsu i*, uii.l oil 

nibt-rt ilenltng in any urtu b-t m bn line, n# 
liny ssiil probably m s ( buitt auidi Hiiullicr 
nop .,1 fu'dl V offers *1 ll . on 
* ilia rtluck iOlialsl*, m | «ff 
trig 
ti; 4i..u:i 

•|.pi I l*ill V ant • 
fru'init mul I i-r | “bit 
(l.n b« g|i i.mg “I Hm . ' 
lust cnntii.rui t*d Iiimih -• 
| ns C br-lfu io t w I (4 il In tuiaJ 

lu litltd Nt ( • 

piudiicr bill (hill cutl^eni »e, Milk M,i * enrr/ nd irlicirjii ly , mi I Im* bup* 

1 1 , a ll. td evtla, ur au«ldetl tlluriltu •. *•(•» (•• j |,.t hui taf (l»n»u win* nmy j.oliidn 
.1.111, Mi-U I ,ll»1. 'I'hi. t-.C ., ••'!* kl.MW" I ,1111. 1 „’. U| .. , 1.1 ,11 

lu II.I rriulu, .II 1 ,..UM..,U, wl... rim hiir,.-'. Miii.i ur.o, 

huwfl. i.U, -I b.',.cc (h .- 1 u.. hi.,... « « ill i uf ll.u • Uti It-*- 

■ ;c::' ! K'h.'rs. rss " 

f,||".v- Ilm tp.ick .uf.lt *- 1 uf .*•• "* ■ ! p , | \ | -,,.f ill Colin, „.ik* •»«" ' 

o.„„l jfl.ut uf .1. VCUI.I AHI.K I-* u. ; lriIlfr . 

mu.s JiKIilC IMA 

• i i srrv ilt t 4 ri| nun , rmrs n .»! iiidriui.t .da; | 11 c " a • , .. , llM Ii,.- biurt* i tti.il. led; I .,»*U t.:.r-J.“ "!;••'. .t'*' ' l r *, M ,!;' t r AV» ui * 1 ut 

iii | until,, Ihe hlui.tl, wbicl.,N»,»li* TltOTIXTH! 

INMIilMI..' '■ «. r, your |t ml ••*»** 
* — 1 air*i,"t bud 

l j [nl ! “ * r * 

vYltl , nil , Mr *|,u *• 

i.« ll . at *d in* nli ’* h.r by tin 
„ d Tiuyh- 
■ i ssdir tin liu 

i * „!iu*iii tin : 

I 4 *,l»MMp — hO I lit 

Ill’ll , 

tl r»- 

\ i 

s , i -•* \ • »» * • 

r n»H*t •!••'% It 
He I, If !• I — 

,if. r-. niidi Ji .»«• t • i ti n/n.' 

\ sN * U uf Ul i 


louii*. I in auUui l i 
• tfOjlH, ilOOldddl) - - 

\ noMc niiiiil' 
til! VC* Slit li to S' 
iViront .uid 9 nut 
(il JiiHlcl l ) ,»1 •* | 

OllC Ilk  V *' • l d|i 
, , i . ,  ti ;, ,,1*1.41 • : 1,1 • 

. 

Ii.i Ii, » ION ' 1 ’ 1 

lliii inl.. , »«'l l* •' ■' •'"* ° 

in.tr., I i • .:"*■•* ' 

r , (., . .i ' ' ' 

«ir.i|». •' *•' . , iii* ! lo iiu)vo lo ilia 
ii.i* hi. I.i .1 liil li r, 
. M 4 •" * ul I’ • 1 11 ** 

,|l « SSI al tl ill. b 

, o I » . e | s i ll.t) uf s Cplilp- 

. .'**** * 

w i t.t; uttf id h,e 4% men (• 

t, , v t,»n li, a.i l »s *. *M r, Ilia ulb* 

r , . .1 s s f, \ in io) alt,- k ul 

in »/,•** ■ , no as, i;.i rru:, 

••///././', L ll.'MI \ ti I I L.VsIL S, 

In,), I :i.nl lii!«-!x-u 

:: \ 8 V i ss f: , 

i u i. it'ii. ui on I Out. Ill i,.' . , 
N. 

ti ll. II 
Will l„ 
lliutu ' 
age. 

II . w ill. 

I It* gi 

iblu I 
in* may 44 1 1 1 Uf p iinla ul all kind*, nngi aiud »t»ni e4i ... , " " ’ . t ll(ii r mul 

!l,|; C.M.il. llli.U \’i,„.ilu*; , CI. out., r .hi cj i*t the '*- , "" , ' i 

!"'■ I. 1 .*^I fruit. I’ ,,|,1 Itn.l I, ru.hr*. Ic,, i..l »„.,.* Il.e ,u.. * hrfurc .1 |iwi M'»* h»M ,, t • ' *',1111 * )■ lit f ),,, . 

r,,t . ...HO »U,1 . Ill( ,(i l„, t « *,.l.) ‘*',.1 ul f.ipui.u, in* ihu, ,.u ,li. .. . ) the.,, **i«) ..„*,, .*l.r*. »•) [l-A.H il. 

ll. ■■ I.MH*.’* ► ,l ‘- ill.) , h| 11,11 lilt l VV.i.u.r Sirin,. , I , I hl...i. j lllu ,| ou.i.iui I...IU i t loiu *.uiuieh, c, . 

I. .‘"M* ,b ( he , 1 , 1.1 111.1 ui.I.lfifl., n*.l sip*r„,  in, it.*. « tIe ,.|, ,i„.,u k i ll.c «e...e, r«ui» ,«.*"I 1 "" 1 Unincw tl . Sli:..-| .'lf* 

», ry hi* ,*) UcU , pci.....*,) I lull*. Hu* » *“'■ , |f .....! l,...M.pt.il,'l) .u.,u,.l. . ..« lt| , . »c»l*'l " 

.will the., pjfiou. ty Hilicle,, « *r. .. •i'« l »•*•:■ 4 Uio.li* uf hei.ib lu .. • bluuwi'H »b*«k. ll»,.fc*.'», ' 

• .X. It. I »rr, »,...lf ..,M l,.U hi wen;.u(.| .j j,,. f , l|t „ w( , uu."'** ‘ U u ,liU,-.*,..« , ,,„,* , ni.u.r si* • •* - 

,,l pii.f iiul t.iir.mhlf. i( lu which b» ,,, |ti,„. ui, I ll.r ». • 

ip. . 1 . 1 .' •* 1 ./ / M ' / /. i , u ' ll u b| pu| ,1,-ri lf«„* N ' . I ll 1 C**, • ni l. .nor H e Hi m*.* , I »• I y t ( |*.J). ^, 4 , ku«*wu In be lufalh mil. urn .dbri aiu.il u *, • 

yli I, 4u,a 1 ll* *| *n* W (Imr by 

• 'll... • d • III ‘ 1 ,1) I IM 4 

~ I . ... ” in i I , **llt I 0 * aft, lib 4 , all4# f, It il 
. be bad i- 
(i f .fits I *i 
si- In ..is | ■i„ p 

lirug 
d/av I  ;i Nsamiivc, IN«t r i 

a i t V. i *, |a • - 1 1 
.( tv #/, 

n \i».- . 

r, •• r s ► |,( i* *' d H • M il l id 
,i il,, I ll. M Ild *s , 4y* w*4'* 

,i . e pr ir erf v wi’l i*P fold 

•i i, o fifull * I ti inultiba 

i • a. t|ii* ' a f It, tl u*i .till. I i'ti-b 
•i . i I . . i «• - r will bu f i tj'iifesi lu 
,• i*s i d ar. Id ll ( 

s 1 1 I » N • Ml V9 i 
\ 

a ii y I K :LM 4 ^ ■• !|!i|! . 4) 

v. s I »! u V,-n!! 

\ ll 'll \l I, Ml* 

i |»a a a | (•*••'  ( : i .i I If nii-.s!!! 

Ul) I* in, I ,|,* 1 )»'t 

III, It". *' I* It" lyioll *1 ulitf r 44 tn. Hill b«i to pr •*,« )'(• 
i ulfdf will. .s ti.usii stilf % ninl ul (i.4l 
iroiftyttad uiiler, il m prr-on 

l lit 1-9 II wK'tLLM *%N* 

Cbuap C'utb bit ra. Ni»». I *i,t f.h.tr ,,f 
Mam and I'pior ilreeli# 

I.r IS Dig (oil, July *.» .4, IMJ-Inf $3 

1, i W N OT 114). 

W * M. C. u.e mul C. T Hi's.nc* 

w * is ill l 4 fm:li( t J.*|4» | snl'i -fully , m li u 
, /ji/.ioi i‘h nut in t NV 4 ••«..'!.. ssiil 

I e itlss. i a in idle .1 . eat ll.r I tic*! 4 nuri* 

'i'bei ssiil .ill* *s 1 4. Oil fu ibe pf t pu r .1 i**n . f 
Pit spa in /iunlriijjtiy l*. Im ,j|.b r IliH ii.n-nej* 
It. flit uf Hw-le \ I. ' Hy,. 1 if) Hu hidl.cl 
( ’uiirt ill Kin k lut f hllnr in ll.t- bull, It. .g 
lofiM-r') «lc UpirU it* i 1't.li b lur, win is. 1. 
i . II r ail br tilss iya f lt d 

ll Ik I* II, all I, I till. It’ ill b eel I - If .1 i ui*« a it sh**** 1 r «, *n »vblt b «•••■ rn *, 

Vec* hilt I • I. inr I'lilftOU idiitvu (,» be inlail- wiibctery 

|yj i j %IN ft 

I) VMr KTS| ,l,Sj tbwrmifblf «lw*"i“l Uv I • » »• .••• “* 

:•**•:;:», 

fliw ul ,iu. ,, l.eillh) ktl«, ...•l«»*l • ' U"*».',tc , ..*"•» b-* |)A l| A . • * I’Ci.lh* • hi,..*. I, iCl,..* 1 

h.M'i.-nofMi.Mcv, pi*/-..i'.«'. “f 

|(Ar /ui,., I.*., ojwt'lr, llio, I hu.i. Ilf 

I Am, „./ ,, /li,lluM..i|Wi'"*''.i" 1|, ‘*'' , n., 1 .. 

w lih i,r Ik*’ ■ „ ih, i ,||ip 

|h . lull, y,i„,n, ui J j\jt luui hvijt 

|r|irm. MIU|l .,,.» l*) , |.*P , '-l“' 11 ll,. 

i I. ..II.I .1 " •'« ' .piriu - ul Hi  ui 

ll), i.i* I. i, V  *■ 'f 
I S. 1 ul I. I, I* .III I I'll. I * 1 

, IN, i , 1 ' 

I I * Im. It lit 111 llxiVH tt 1 ' I. , ,. ll I ■ 

I uf w liv.'i Imi ll.», . 1 .1 I 1 1 . 1011 s , I •li,, ill k" mat t 

M r 


•ii .v hi " • l,,v ' 

lu.p, , 1 , ’.W . i' i. '•*« •* I" U ‘ *' '' ' ‘ " 

Ituittc, . . I .V .**.'• « '• - • " 

• ul ■ I,*.'*' ' " '' 1 • 1 1 " 

4,1 U III. 4 I.I »  * * '**". '* 

,, U |.M 4 nl 

,„,»* ! " '• • *'"•“** '•• l ' 0 "* 

,kj Il.t w, ••« *« w ••* »ir.* |»w. rxiwf; »«ilr nl lt»iw •* ••*•••, 

| it. nat - 1 St iHlisr *'• I IdM, 

1 lit t imiiy 1*1 x  * t * * • • • • * be pills 

it ’ t t IU (# I...M „.|iittrt l nt. snvtabi# r* 1 11 • 
t u], 1 , *u tin it kdbt acy in Ilm • •*»•' “t vuriuui 

.ui.,*. a— u-«. 1 h 

lie w id* • 0 • 

^u old ) , a I 
•ti , . 1 . •«» w it* id 
HOd 4 I..* llil -if. *»•“ 
It 1 W.i« k ll. dk In • S 
, m.I . do Will I* 
|, if ll.t ll,#4 Is* • Hi 
sot. d.t. li t na'l kt 1 1 1 •tn d Slid la. 

1 4, .41 id 

ly ixyaii • 
July A 1 44 4 ll. u kl 
1 I . 1 
will d 

It — Jut t , id I* s • 

, t.t , 1 . A. ihu A- 1 I i 
) .,* la-4 1* • 4 L • »h! “ 
ibaihf^ 'p alifl* 
r did l Ib.ikk h*o .• 
w , * . bin. a call 4 id -i'i 
, oil, tl b« will 1*1 y • i 

,lli i.tl It* i: ill* 4 *• fit « 

•d 1 * i *.4 Im ud« l a n » 

,| (,«• .. tdi !• 4414 1 . I. I till • 
4 44 1 k I (-I s,i *i. 

ld.lf \U VkAtbboN. tiiti'd I'I III, If* III, v» Iv 

fflll 
kj'ir.i. 

cie.ti.ail # III# 

(be i‘|h ah"* • W ilit U ••• Ugflt |*f t*s.4-aa, 

With ...I k. '.••«* 1 ill»...P'*l I’"'*'* 

Iwi. Ne". I, » u .,1 cl* «"••.** wl.bil, IW" •f.')* 
Ikli.lt 01 m l . hut, (Mi .h) IfUi ,»110 l.»' 
mui ,, 1 , n , lt.li.le .* win. h tl*. •• c’,»iu|.. |.t.U 

Hflt liU.U'I.WIl .., .*) ^..MIU 1 *'. 1*1 '* * * ' 

Ii, 101. ,v» ••■e" .in., ur .in' uu u.i* „„«• 

0,1 „w ul 1*1 kl hy nil, . 1 , 1.4 ll,e 

1 . ,,il„r «.). «|l.klA '.. .hn., 14 *^ •••» 1 

I’liuV.,',:, 

,i M „ it it.* ht'ia 

I , I ||| 'll.t 1 1 1 • t.l ri* ||li t t 
1 b i.4it»9i4.s if‘41- ‘ . 1 . I, Ml' l .1' 1 

|,D ii ,, ul p. , eplf •• • .••.. 

I I Hi 1 i, .li' -I 

i I IIIN.Jt, 1...1 * i.i’bt 

. . ul ( . o,’,|, 1 if ,. uf (hi 
.1 ”i( l.« It no* |irr|M,„“d 

h | le.iiic * .. r hope* ' , “ I u /' lit’. t 

I.i ,i|Ter n i„u I 

M*')w.aH'4 N- »*• 

. ,i| ' 

• aluii, .1. ,. • 4r,.»nl ,il..f ,f.,u» 

,1,1 K , I. . I will lu fun.i.heJ UII 

f, , I, .in, il iuv * *Mil 

./ wiuw.Un'- ' •• * ,* ' * 1 * •" .. Sir A.n.few 
tt ll t,» . •" ' I .•• 1 ,.•(■•*. 

Id ..nil., ’ llffl hll. wllh. fill. 

iniOM rl I 

id • 

• bat 1 1  1,4 , i.) ten oil | ' 

It. 4 it I'fta ml) *4t 

e)t !.i**i 04 1 

al id lin’d 

an*) •)• •*( ti 

r, f h ro a |tjM**» mr *• 

11 . I., ilia ala ••* n u • i v 

Iii . it 1 | 4 I hs .e l "*» ’n* - H 
I *U( li* »") e 

J Mill'd  7, 

b\\v \(»i i 

ir*— * *a 

WO, II. 4 If*. 

m 

11 . IC4 s\'t 

AVI' • • * » M i .n ,11 j 4 i I it, J.’lhli. , 1 1. 1 

:| 1 IIOUI the be U,,,D. I •*■• 

,,uf ull kiuiU.b) (rtfli.J MI.J M.e,.|.b* n,« cuu.n.ir, lu *4' I. 

Ihr If . lur,. 11 ..I blni.lO, «'••) •I'*' I’ubtlf b.p,«l», »l *,c “* 

„k ,1,114.,. (nil) ui, Ibuie i,mi.« twi.i lie cou.ullc'l 

hive e,r, hie.il Ml,,.. • J una late 441 

Iir|.|lll| *4 la tl !*• neu •I. Alai VVuiu.*, hi tl.d.M.okug \~r Tull T'lliN 

• ✓ 

* * 7 _ , /Ta 
& . 

/ •  y 

i' ■W , 7 ' 

V 1 , * ' 

M '  

V *" 

* . •‘r- *HJ 

. * # * h --•• — r — 

-1 mi xx i iinchI'HV nmM'ii* r *-»m lh# N.w o f i..HM n. #, nttlil I„*t. 

Mi M ft M It M!l[ IW fll , * •*• 1 • * 

- Ill I.rf I IN ""'I' ' V, M|.l W'riitM.I 

, mi i mil m* ■;■"»" ri1 V" "L, 

M of Umi’ilK hr tab** nilnrOjHj , ||( P |i( ,„ „ „„ M#wn lb- 

' ll,r |-r.fr nlV nl / slug ""Vl ■.,^.,•1.11.1 M,’X Tl»' following • 

1 'Hi! ii|»m i" ^ " iim otl'i'inl oni.nuniu .non, * l tho fuel: 

tiicM nr-, surra ns bf»l Ill'.A II-liUA li I I •* • I PM 9 N •' 
r ' th-i anor"ts*l Whig principle' I. N ! InKUS 

, , .-111 r-.r till* mnr.i rnfi'plot-x |  A*r L»r*!*TiTt..l|i,7llt July, 1NU- 

• in • f thi i: rf ^t Whtjj i#’ fty in W. llo* kL v 

j l i / |tfi\ n f ( " i I'* &n r«l»t » v • f n *t» nml llrtfir if 

’ill I jMUli III ir , I li- u-n/ 1 . Itli-linomil I'Viiirai 
\i I Ill-ill Yt 

r gMIl! ii' *i i'. -•'"li il'i* •»! i! •' 

B i, ill romiM— - mix ."foa"*., MJi/'O • 
I tun 'tl, ui-l-r •••n**- I ft, t, "1 It «'♦ 
i II. linn.,* n-il Ml** *• V '"'•I 
1 1 r i • . t* iinlil t 1 * 1,1 ,*f . 1 |- X l| l.-xif 
ini, r .inn - 1 i, |r ,v itii) I tl Clin. I 

'IV m r li rr». 

M'« \ i.*t a I. I - ri.i.r r, I . J . 
Jin*. MlNI'-RfA l''a.tNKMll\ l ’ r 
Mr*..l«'n« , \* Tin WfM'N, Music i min' 
I -t". 

\ • **»»*| I *• » ♦ |  l»l-l » 1* III lit- »»*♦]. I, | 

• fti 4ttiti.it i*p •!- ii, i"ii TO^IJI rTHE ’i s 

rr\&t r*’ ’l'rinl» , i''' * o ,* t **1 

,i vmW IhirrytHhl S \»’ «, rii'.hr- 

t , nM'hi l lt ) »',/ Xtiilil'i /■•» Umrl 

A *(J. U 'I' 

MXfbU M*,v /I V. 

raa j v. mi»u, :.--"i w-ti'-i *-,i— """* -• 

« r.rlt.|.i i.M iii,"iMi” «" " - 

jrntrtlly^*' •* tu hu* J"‘l 1 

1 ii In, i-n mlilitliui tu In* fu* li"" • ""- 1 " 

1 iim* )',p|»iii-i, I- ii-ofiiim— l-itf 1 t"* , | l 

1 lilt i-ulilip, |fnii»i»iit »i*H-„, «"■• I" *,- 1 -'*. 
II « in tillin'* I'll, •H,|ilH,«'l t- * ""* ' ' ’* 

i- inhllVMiiftil In In mu' a* i ' "" 

I li f;i|* Miiifl *•*,■-*• -' | I • itiorr it’n 

v;:r;a;TAi;ii/4i 

IMIJiS AND 

r si a- ,vi i a s r r s: st 

a *. intilN »K l m Mi i Ml 1,1 ‘- 

H r . . I lir Iflllll'l ••"* 1 " 1 l ift' * • ' 

r I, rr thill III* nfipt", ", it|"tf»t'* lr* '** '• *''• ' 
rl n,'. «m tin, *r,illt -it » |ii ,•»*■• - ,- I - "I 
|t'i ■ ii i u I illiiri. nl llirif ,i , in it"'. Mi J m 
*t"f**T. WhPil fitllrll ill, Ml M «"• II 
.,I,,I| r,,i,|. nH' fl.nl, ,*tii" „ rirlnuil 1,1 II I 
I », , 111 • I' II 1 1, 1 , I t . I • .11 

. .1 mill I ||||||||) nl n uniiilifl ,.l mi* *••"•* • h " 1 

ill 1 M"- i 1 • •••»»* IMH, ff li#»? I»»f I *• •• H * f 

iJ Hu* I i • from I' n (i|ff«*t|« w »Hi 

• I *|£ •» f r#» 1 * I • avtll f»rrn«i • i, »%lt|,!» it t* »• 

r I* % * *| It 1 1 • * * l lin»*l* , ,»r*tl »»»• ! |*fi.iinr*» # 

»!.•••»• f|f *• «« . I f •« | »!••• i|i a » i**l»*, ♦ I i . *4 

• . ml | it t • i r » t| * »• mi* « •, * \ I It at | mi it! | la' I* 

*•,»*• |fa* pi* l.tf* I'th* * , i •• •** • It* M * mI, ' •* 

.Mill#* lillfttftM ‘ • »»fl-*ll|f ♦ I •! jit |l-*l*| *Mt-l 

• i • . I I '•ittiplt' tl*Mt« f I' i ll'r, il|« r fll, rt 
t|,..tll III#- fl llfl* » •• t I* • *1 H, »• • U I , *1.* it- » 
lull •flit* III til.p l «• ni'1'1 '• nil I rt|j»*l*if 

• t»a I • I tal ii 9 ■ S.i l l-,*», rlnt|*l y , mii»I **t la »-r ill*** 
prra-iiltl* f itl|t|tl* « • •!»•. '• tf«»’ "I Ml***** 

I 1 1 |a fill n l *l| ttf I 1 1 tffi , M 1 1 ' I (T * I H II * •* 

f *«a rtlftt til ^ • l» U It* mil. I '» t • * - ' *, M •* 

1 1 1 1 1* !*• ft ||*i ,, t tliin l | •• I l-t I It i it • * "I * • ♦ 

. h|H * u. ■ • ii# , I | • Mil*  • li* - l i* |:* »• *i 1 | I iiM'-l i-i 

/i hluil I 'inn, I- V n l-i-i- M x •• mi l"fi f . i , . . ;.i i ||i i 

, , - , I I I, 1, . 'Ml | 

I % f a I • • l!l*1* lull III » • I 1 1 l!|«l*l|ifi'|f. i . 1 I* . - » ■ ' • ’ • • ' • I IPII a int| HIM I'l "III i||iri|Hi'|f, * .a 

t tl ! i*' ll irjiOf * mil*' IH* nl* ,| |, r im*«itioi| wl-trli I ntviil'i^'l boifl;' nil \r\ l .r tl.r r.n'| "|l 'iirltirrfP Itf lltr i|,|ti 

.• # • I A I I ,1.. stll ft - 1 . . . ’ . I... ..111. I . i niot»Mii ^ •»!. A. I» l.alilwoll t n ||f| f;, ^ orn l»l^ on* f*»r n •nnl! lorrr to rnn* 

' . " til. 4 °| fit '’a V' *’ n P* (Oflil fl*r^hftt 91 f |V\ I r"MH)Vf'l lliv 

1 .jt •« ii i fBf» » n  a oiirfiMt|»iiiont frnmn t »« tu n lroi| ynr^U tf) n 
» t‘*a ( n 'inpri nu t olijn, tlin ntror) . : - n he A*  wo* • TlM^rfnorrrfv; m ’ out it n tt’ftlit, thn ou r *» 
f**.. It. AA . 9l^t^Agt^9| *1 • |„v, n ’vrti Inin friNl vtrmi ♦, rnt*»rn»t our » ' I 

•i I J. H. '* ' r t • m n , fin I ill n I m mil ** 'ill " *k 

f ^ |^,fiOrh|PW^ tl» r * f „| tl „ , M nilr tl r* * v p* n«tt •oti« whioh t!my f ij . Mrv; wno tl»n f „| M | n ,^ r nr*.v which tlmv 

I t pt i*u for at o it tw ♦'lily iionuirB, mu! 
• «*|ii’n -n -f tliifl fn^’u’C t'"'t tnf* l iar* i . ,!« n hn»t\ rrtr-it. Tlirrf* M-ai 
•I'Ulitrjr «*»«;* •• '. 1,1 '..'call • It,", i --.I I'nmi th-ir 

r . ' 4i*|rstt'l' a lll rtll tliytciuni- * -I ' f ,| 4 ij , i ,i y vvrru i* r ' ■ • t „lt; lli-'ir lct 1r 'l 
' nit.t tUn hfl »f»i % iWiii'inil rn il I h, t Inv n fi.*«u InMi'mii 

u jiiUftnlof I'm pr\' »t • non • ntf* thill v ovni. I nm ln|»|»y to inf‘»fm ^ on 
‘ v **'•' fwrfjr ii) C. or»nrci: ; tlint^^hrid not t\ iihii »*ilU»»r killnl or 

I’m *v , v o rf'iiVnlor of tlm fit *- i on- u |\| v vlan|t I'l.r.-o, inr|i»*|iM» l'f» »f fit t* • Will'll Will ill V |)V» Ilf "II i |m 11 " 

l*|fi|ii* lilr. Nor iim' Mi* ficri ni|ilij n(« ' ,nt ' %v 

*tifl'», li» I w h i I* '* * uliii, fo ill r. * li | - j’ Ill'll w 1 9 1 a 
|i » I f.rin • i a | r* • t,( ,iih'"t. .-9*1 *f frlig'lllti* lilt' ilny* 
i* Irlltrflt 1 1 ' • r»n l V «• •, It til I f la f-.flii ?"oi'lil«, 
tin dp tint l*i*l Mi il ii lull 1 * Mill if ii i ii f rvi*f t'lfl* . 

!"• cffillf ill, n I" I. la* rnty mi'l i Hi j Lniiitv ill* ./ 
nmtif * ' . •*» , l I • • • win Mi ♦ ••♦n i*f il"i» :,*. . r i ( ,„„i, i 

I'trhl, ivlnrli ,,",,|l. f, ,„ .If.nlint •••»•* 'll- /f ir 1, t..f.*l* I I Ilf 

tl- ' 9»» M||*|*\ r i -nl in *, I tti in , ,v ’ 1 i t r . 11 , ,1.14 . ,r 

i . I , . i , . . til J Itllll llliO^f I !••• •• If* 

I  1 1 1 1 1 * * • I • Will I-, '.a ill r I t * li''’ pip . * % 

t pl|i a h I -I r Ml, I • o , 1 If* -•rf . ..... •*, 

. i *. , 1 1 , I i,r» J ' i  Ml II |-U,. 1 , I |l . 

♦•"9 9- 9 f ♦ 9l*' »• I ll* | '1*1 1 * ■ 

lion lo pit •*•, m« lii* »# .!# 9 1 r • • 1 1 

il m a|ift 9 «* nl M »* |*iililin |»'il» •• • 

lh« Unt I*"' *»* II «* **ll Mi* • • I •* #*t| i I*. I 11*1 !•»« 

9 laata fm W »'(!»**• 'I Mi 9 9* i , 
ii,.* i ir^«jt i*f tl.** i»ii*« 
hum f»l»t* %•'!»• •** O' j III -f t i»if« i»t Im 

t *' rii h i U a '» » it|*plirtl Willi tin- 1 * wtHi'H jan J 1 1 1 •* »t I §aMp* r* o I |, f , itiMtii Mofrl a • * •• i •*•••1 9»» olff* » • I ho *li«r. 

TIMW. H MI.mm v \N. 
l.r ningt'in, ./ »*l% 'I'* - 31 — * hM *» 

I «' ••••% ilia* ./ "tf il, 'I 1 y Hi' • ■ • * Of 

- ift t« 1 * 9 « faiafl^ff**, I'r *anU f*»r9 I » i.-o »»tw*» *1 'h 
...il /l. oil •*.••11,1 I I. f, . 11 . rli*. Ilia r' *" *'»• 

i f*.- 09 a t i’ich , w 0 rr'iiiiilof of tlm fir- 1 »in* . tiin ,.|,thl,lih!ini,'uMif n Nilii'inl ( 'pj,,. r',,„„ r „„- s ,|,v of mount -i c ,. i, ' «iii i,« r*m„i„, .11- , 

I v 9ii • 0 n '■* ol 91 Nttionn! I?i!» . ,, ^,,,,1 a, did lint nx \ I Iwo liunilr ’»l; tl*'' 1 f'ifrn*ii ' r nit.a »|if I Sa 1 1 1’lf |’|n\, n*a*| * 
-uii, uil nf If JiWiriiHM T'lriir. '\| '*i'-n|i lori- 0 . Uh I tl' I I from n nnuiul- ilir-l " —* 'im: , i „ viou* nr, | 

’ '• a ." rt ‘- 1 r,ron : i : . ..ft**^*vo I,..,, .r^i r n’:::;,." 

1 , nl. Mill giro tHcmenn. |*r ‘ • i ulir Iroupx, nt. I liv-. Irimlr -I rim | i„ ,i„ M.,m'.i„„ll«fplinlln'f" 
m m r- L tn-iQfl 'i^f O' 1 Oul *t r y , -''tt* 1 1 , ., \*. 1 , - * 1 *5 miilor 111 " run. min. I of fl-tr-ril ,« , , tur ll„* n.r ,,1 1 1 ,.- I',, j-i 1 %. 

. ■ I * , • ■ 1 f • 1 - tur-h. nnd Comm-r-o. ( Tilt* otp-'l'! "n «vn-* litl«-l » it tv t'on itii s- - or fivr *ii*vj 

i -ii' ''' "f ali" prococ-!s or li--' f nr j|, n ro,| roh . ptirp-no of nttiokin" ilii-« in 1 1 - I'rf'i-iriiiorv Uoptirt- 

lh |'u‘ lio Lin,!* nm-Migil t'i", |lf „ t . i*,„. v | m ,| onu li- |,J |,inc«*,*n lour nmtl.l 

; ir.nrl.in-.it in _ tlm "apyuil'ti'r^v , r . ’ Ili,,;„r. . . (MM) 

•n in r -* ndniui' -»t r-.lioif or tin* ( (.',,,|n r ,'hMinil not y-t niljmirnwl — mn-l Mohir. r ot* p-*r l.-h.-n im 'ii- 

'l. W o lonr frit roll ’ ol t j ,,f t 1 n important nimuiiirr!i worn Mill m htromont ?■' I nor month. 

ii Iio o!’t-« ittail iluriiig lh-’ roiitiu- matyim,**, IIhhijIi lilllo ilonbt i *ih|o'l ol' jr^m-li nn,l l.atin, • St.1 * 

•' t' ■’ |ir hiint ii-Imilimtrnt on iinil u || junto p-mhip-*. 'I In* “war I ill” H r ,„ incui-l I’nimif**, - My ivliol-’ (ori-n, inr-lu'lio-: 
nron'fl »•*» » !» *9IV of 9190*9911**1 I - M*| ti.lt . ..I.aihta ..I |if*-plK'll»*9» , 

J \ till- I* V' i**’ , Mt '• »'« fln*19* ll'ilH't* 1 

d' r, l *,,, . r% If , .9 If, 1 " I Srnatar. 

Iinil |f|a r|, ainiM** 91. *f ,»// a»ft*i r rt9 |» 

1 ml m,t|i*nmnl » f 9 Ii * • • • i • a • a . I'ltpil* *• • 

d or ,n,,f * t*** r»- fin" l n» "’i 9 imp rlnriti^ t|» r 

. will I"* rt *  l 9 • • r n Iff* ip fi ii* 

Ii99*; r 1 

• 1'%** *a* *»i»9 f i«. - L'r ' Iflf atC , i'*J nt loH iHry, A"- , ,i )t , v , :,.-*, umlor tlio c-unmiil I of fJ-uoril 
■ . '( o if-n lur-'i, nnd ( onim-r-o, j • fl| i, ) ^|,, 4 Tho otp^lil -n uni 111:0 1 oil i-i of til-* prococ-s of ill" p or (|, n raprona piirp-i*,* of nit i-'ltin- Hii-i 
I’uMio Lnu!a om-uic 'l t'"* i Tin y Iinil min ii lii pioco,. n four 

i; ir. nrlmt-nt in tl," otpmuMiirr* -r. 

ui in f -* mintin' .Ir-itioif of tlio ( 'mni, ,i |,m| not y-t mlyuirnoil— moM 
,|, o fonr t'lot roll-’ o( t . lrno j «»f t 1 r* important nuu'hiirco tvero *»t 1 1 1 m 
|,o o!,loinsil 'luring tli ‘ roiitiu- fil,i*vnii- , o, IIhhijIi litlln tlouliL rx -l n -l *• I 
■ f i' ” pr hoot fi'lrnitiiatrnt on, o n-l t | (0 ,' r u | t junto inmngo. Tlio “nar l-ill" 
• i t it i* li i ali timo t li.it I’m Vi hie 
Pv, nu 1 - i this hour of nilvnn ty, com.missh »m*;u.v \u-:. 

i J ^ |*H*(llin* : a "9 n »!•  at*** »*( 9' f 9*l.afl|a* 

*1 I'irrml I'mioI. inlt hr ."III l» 11 • hi^'-r-l 

I nl*Vrr« *»tf Hi** Mat ol A*»p'** , .” M 9 * - | . r »* t«i • 
l*r«, Ihr fill"*, •air m ml ••!*• I 1 *• *•* a * 9 r* f* »**• 
f llf»i j . Hiiiiil-, Vt n*r nivl| il*M 1 •• H 
Ml mi, If m-: ••»* ‘ 'ili * r 9 ’m • W . M • •*•••»* *’•* , 

I iiritf till* In'I'l l,m*f I a * » •» hm**9l*l, 

iho'tf 9 inti*** f- ,it Mir lit 9» », * **, 1 ^ iiMfiul 

J5 ii S A U U ri N. 

Tl.r l.ifwl i » *•• fill* t.*ry fir*l «|*«»litjr « nn 
.•trrllnil III*' I U I  A |! I . I . I \ 9 « , .i.-l r,»tn. 

Hltltnilf llflflal I . a «*l *1**J 9!**riM»f| Will«l, 
I If will !«•* aiiM **i • *»*• *•* tfa»*r** |im, » i« 9" ami 
ttrrli *ai-ra /  ntl wil’i f •«*! *ic»it*fy will l| r W"i|«l ri ffii**iir|iiff **• *. • i •• 9i It** 9"»l I T 
^ m* t il li|h lifi% liUl In* 1 1 m ;• | . a , i • • * . I I • a i| in* 

f . • * i • hi rr • a wlnr )t lint «i n . *• ii 9 9 rmli-il 9 II* i* 

( ,*f ^ ,i.|a 9 rnfi*i»i ill ri' ff I •» nil**, wlttr,- i 

• il i% •* 1 1 1 h | , ,f f i in | |t ia a lira * ii ,•**'••• * • ilia ’’ '• • 9 '*•••* * .t t 

9'iia not • |, t | f ,| |,4 ||iiat|tt'i'l*, » i, | iiacitlllcai i |i 9 % 

# I - 1 t,i ra 9 lia-ir Milt ini' iur»il. 

ii ii 1 , f n; !tiH3 vnui'iNi u- r aKNi:u \i« 

*| lira#* ro*,.l|,*f Mt-a t, r»* ,,, a| Hr • 9 • » a r 

r 9 *1 .a f If •• |i*a mt* 9o 9 to if an - **i 9* •* i* o •- *• 

t I'l ^ '••*•* ill |*fff 1 1 1 l 9 •*•* • Jill I* • • I* I • 1 *•*.«• I •• a,f I a * #• 

9 * * t« | iff in • Mini • 9 |iM|Hi • 9l*f»ii w aft. *• • # *1 I •••• i* "I 

r*« ttlrff***' v i c * • f , til'd 9 1 * !•'♦' ii *a *1 *»ia • 1 1 • I # • » • tlm! ii I ■’ 

t.9  *a S % » f \ • in ly 9 ** r t *••! i*a 9 Urif hi *9 - •» ) 9 ) I* "I 

IimIi rit , 1 1 • pi|t il an fT**-r t r 9r** i*i I ' - 1 * \ • » i % t * gji* nl ;i '» 

• hiiitifi*l t uii9|inf*ltr cniff, ii Of I i*' 1 * ' • • • • ' * 1 * i'M\«* '• •• 

ant; H l KfUt Ifllllit «f| 9ii(* il'f Va | f»*«*M •• I ♦*» p 1 * •' * 

KC * 1 1 ii 1 1 ||| 9rr 1 1 Imlril, hi *v' *- it a • n * a • 9lff*% !*l" 

• 9 |»«*rniii*'* , 9*9 1 r ••*riii* ,, l 9 Ii •• • * » - • 1 9 • • r raa •' 1 ** 

:i 1 1 9 % • im mriit of (i* :illl», wit»i "if w',m*i 1 1 1 •• **•••'» i 

m«| r , iiii« lull *f ptilliwl 9*lt*«ann» ^ r •• i* 9 f »i* I • ••• l littil 

a r % Wind. Ilinr a llir try in w »•»••• l» ! \ , 9 *mfi 9 vr •• 

i I* 9*» ainf «a* :a * C*** I % !»*•• II’ Ml ini' '*•••»»• l" 9'" , »* 

"lily will with iirij i:anil*- I with !'• .••• i *a 9 1 1 *1 1 ly p M • 9 - 

I • n roll M * i»«M|*l' i* -i I |*» mi*" |' *-• *i i"»»' «  i *•!• I l***y win- 

lit h lln*) rt»iin' t fl| III |,» 1 1 - | - I •• *' • I • II » » l || » * l -III" 

yifiii 9 ir f ♦•r.i in »ii# i #ii- *i 1 1 i a *aa 1 1 W im w ir 

9" lii|i*»Mi*f • |»| 9 l a fil .i 'l •• i 1 1 * 1 1 * i * 

I • • f of ||.* p a .i - • l'i •• * I ,I| r* if Ml* 

|li« Ini W i* * mm ' ii • l » i a *i ' i , 9 ».i ir*ira t i i f "I 1 '• I •# r v* • v 
ri-irn*ily r»M'» »»■»#* %%  • •• «xf, il#* * *■"• 

, . • * * I l * . t \ i i ■ i i I I 

' lf'tl|*l It, I * ”, I i- ||l - *.* Him ••*'-*•• 

, |l« »a fil III** 1,1 t W • a « lir* Ml • 

any almlf f mi*' • i * * 9 • • • » • \ • r v l • I •*• • *f 

•»l*lll|f|Or*l *1 «' -l '• i I , '•*, '.'Mm* 

flit 1*1 if • • la | II 4 \ i »-y III' , Ml u ' »•« 

All |»i it Mr • , ,|U r* a . | I. j , 

f i r •• I t |i In 9 t It i • * ' I M 

\|a .Mf-in-a * 9 1 * * * im * * . 1* M'l •' • ♦* 

9i ilia. |l ll tu ii O f • . • • a • ■ 9 m i . l*f 

Im if ny tl. n-j 91* .9 I • l- i. • »*. -i • *•» 

floor fiiv.if 9 f» ,• i i* * • * Mil •**■ ' 

|9 | a it | mi i* f* 4 9 ' • r • » i * * * - 1 i » it 9 1 1 - 1 I . 

Ill | * I M» I * ill \M* MM I . 

I I | a II fai-ft-afii.il • I'l * l M m ' I 

HIM Ilf Iti.i t a ’• • % . » • *• •* * '» •*' 9 *• 

• l|i*fi Imro nn* a ' ' •• * M - - * * 

4 iMI fa li f ll ; * , . ' ' I il 1 1 Ml i * *• ' * 

, • • i ' - ' M ' at 

♦ if III** tlmll. ' M’ l ** *t * la %* I, It '• • • " - »* 

•9m» • r • i I li... \ a |t. . 

• II . I" Mill hn.a I, ,-n mloptr,! l.y t - • I I.mi-*** ol Hrpr-i- j $,.!, „| nr „ j|| | n ani ,J I j’,r r ;«imI h* rrl|,of-' l , 1 . irrhu.rr fur .hr |,„rcl,,.r ,»,i|,lii- „ I i"i,„'i |' -'• 

nn. 1 1„. , i .lila mil i,„l l « lr‘* Minn '••I, * ", 

,.|i« hii.I t«"  • ••*. ,|'oMl.v «- l. 

j . min n. iioi'HroN, fuiu’r. i in: p.r.vix m 

Jill* 9U— - 1 ' ' , , ^ hrrn,.,,' I 1 ,,-. |,,i,i,-.. S- ui-in f-r oniitinjonrios . 

\ l i rrr n-otll.r r of I, mr-lrfi rnn !,r nlr 
.* i.'.l nn, .hr 4rnil, rut I'liiMinff, - , 'v, no' ■ 'tint Imnror n.ltPi" ty. „ nn , t w ., t, v „ vot- -f -J to I ». ‘I h„ S- mi-»n (hr mntin.jonrioii. 

I, til- "lug party, Imt to 1 I’roiiii lit in to lx* romoinriiloMO-cJiiof „l ; x num.irr „fl .irrlrri -n„ I— „ 

• ri -ii.i I -"P'«\ nioxmiri". -mouIii , * 0 bo r»ia-.l, on, I corlnin Inn-** ,*,.,i „r ,- thr inilonr lmilili.it. ‘ 

«i n-'cr'a J,M na prarlicnf'ln, | () j ( ., j 1% iH^iliorntril l*» r iijn llti% 9iif*fit**» •otMtltlr* tiri* *••. 

sof tlo prinoiploa nntl rn *a.n iron | o( - , nn j„, , nH „ |ivr li rc.-* nn I pro, I iv, u.i.iivr li„ -nh-r* mn lw nern*,,, 
nlliinioii Ins boon miulo: it i, WhHO. Tl,- **ill « ill ^ ^ r.lli.-'ioii Ins noon nwuo; u is *osil|,nca. Tlm bill will |- t’,- J, , J 

•iirl-'.tlio-ig'i llioro is i.uicll opposition to tlll |‘,.., p |, r ,, 
Hrniilrcil, Tint tlio Whip of Hoy ',0 pirti-'il-r s -rlions Ihrv ur-, 

ni Jrimn J4* rhootio in lH.tvi||o, ] Tlm rollon ,-rop througlioul Tox-is ■ ' —I *ii 
sr my of srrrr.jmna. 1 ‘H-l. - promi«.» svoll, ' ni.lpirn H* rhoo.i" in iHnvillo, 

sr t iv of srr-Tr.MDi:ii. rU'J. 

Ilo lrnl, Tint xv n inritn, nml.lo 

nit’.t " M lo-h of Konttiuky, l-y ‘1 he l - 


t t-r"*in *il 


i* 


9" lie fliihl. tj'ijli 


j 


Ur, , -,*.| 


hinn 1 . 


.»*#• 


ra «-f 9|ir 1’i‘ltf.P 


,n ; 


he la-rj.nr 


i ■ 


, ri 


e )V4f9ic(||ir 1* 


' r 


■9 Oil 4 . f| 
- 


»l# rjt* 9" nlfi-t 


’ *9 — 


i nt, it,- 


r, 4#,'h 
'» ! hy tin tf fr i • 


ui-l 


i f t-n rhoii o 1 1 0 


mi 4*. 1 hr 4 • .'9 


9 1 e 


1 o.i'i.r 


r »'i ii eher 


It 


4i till f hr i r I rn tr 


n. 


M f n | ; | 44 , 


1 k m rn 


Vf 


* 1 1 io j »*r O'* »*i 1 1 
on 9 h e  *» 


• Miii'h. ti a • • 9 


* *:r log *9ifdl • •• 


t*n 


**9her dn » •. . 


1  


9 '• U pirlicnl 'l 


« f j 


Iln-ir h , 

V 1 9 * •’! 


I,.. , ! "hi 

• P,,| *.'•* 


at 9 


A . 

i.ilia *vhn # 001 ! 9 ft 


lii-j 


• titnt Kill 


mi#' r- -f •• 


• le 


1 (*f (t|ftll‘h mw V 


imll n it*, t i" \\ lo-'h of Kolitm-kv. I v ■ ir I’OIII i** *' 1 *'***• »f cImu,*' ,■ m llir, ■ 

*, or aut'lt tl-ilrgitonaa thoy nwv | Tlio Nntv Oripnn*) I’ir-vuno, of tlio Cl' h l- " ■ 1 - 1 11 „,",ti,Hr I- 

• ■t in onthnl twenaion. nn-l jlnst.. hns .Isim I'flh’ M**xico t- tho .hi, "* , , ' 
on l , « hos*. iii-iIkhI of t!-.o orginiz- - inst., a ml from Von Cruz t- tho ,, t) , r ,, M1 . _ , jMittic* 

. Win  "Tty of Kont-rhy. 1 Soim* tilirtv of I'lO r-loosril Toxi--l Ilmr I, "l * . . I - 1 i . •* . 

Fv.ilrrd *1 hat nil nnl OTor’y portv iprisourr* Ini orriflnl Vorx Cruz, mil! I'"--"- I »!-• •• -vt- 

: ■ 1 prtiko of l«l lb*M*» hail a ly.hH wlfl.tbo - • ; J '/■ 

:isa, o.vl I* jolh with ns. ns l iras tMitr. or x . ’ ,1 ' r. I to. Iwl.iitr 0 xi,.. j ,, i,-. r„ • um 100 "m 

... ,;rrifiu—iof t.’io 01 -ot. ! u-'r' il p  '* i-h ' h I-. '■! -J.-kI. wa.tm,- , ■ , 1 •» ■ ' 

J * , . ( t liflv tin rt' U 0 |( it* a nn.'U tv (i'. - iIlsporl i Jr., ^ 

■ bo rontiMtonlo publith Among thkjwlm l.tul . -I • t ’ brt Cfuz. : , 

roaolutiona. wo notion ftlbHnn.'.l Dsv.il * l *1 ,'tnrnrlot aro 

lO.ito, rind I tios. S Sp'vinrr* »»r  ir^mn. f j ,.,a of t**r. pr *a,. P i « with f’ 

* fiillmvod l'i*j C oinniillf'c 4 nv i* , j^Kvpr* ! oth^r*' ii' r n T it w ’lh th^ tnwito % ,f Mi* , ir. »i »** * *• HI** iM*;* •ifion *iiii n. uornruN, Ctifn v r. i in: nnsix nirri •» . •«. r .. p* ’ 

-t.fi't, I t*f*rn*|*i‘ f'lt-y |***aM-aa 9 9»*» » *»f fr«9*»f**'. 

‘ » | fir • \| trtti£ flliht'ia ta • |.* ..lit, f * ll j;'**w - 

Pa 3 l V ! i»f*r fl.r. I.tfl.'i.l 9m* '•Mi,.-..,..' •' 

1 lilll\-'lihr I C a i tt i\ * • I'lirmi i* uhl I-. It# i- ' ' -l i**ltif i 

, . I I _ , | ||H llafl* • m( 1 9a ll Wr l| ill 4 ait ' '1 1 1 *»»|. I III* I'l • 

.1 OR q i!*', ’V l i*! M»i\ *;r | , *r*|,n^-', M 

19 . ' . | mt I ill* »a lift- ••»*'**• 4,1 i ‘ 1 1 *•, « ' 

*sM.c.\ I ».•••• pi 1 1 a Ittiar fir ' r 

iftlwr, ulTr.tir fhc9 h*.f»* - «• r ! ,M ’ 

• ilrnor jMM.rv riHri,,, ,|| ||,r 9lif w.-* » ••♦»*' » ' • ” '• •»»'» • ’ 

m **i « r*nm| I 'ii ii t * Id wliirli tU; j • " f '' I 1 v K |{S A N l * l ‘ • I I ^ • • • h '* ^ ' 

|,f*d t will i "i'l 'nil 9 . i »•*.*»« • • Mrrly nil • 

I. D. aSMITJI. i • tr— III .Mi'fl *M», M . 9 * ly •«' *tlif • ' 

a_n* lln* in»*«( |i"Wi*rlill | • r#t | • r ,i 9 imII* ( l ir - * 

— — •- •*'■ nil**, ii **• I will • »*• »»*••* fiat* 4 «• it r*» fl»»» *•• I' * 

j \ (• J ] j p -^9 1 91 1 9*1 1 1 ' M*i'l:itl"f| "I II 1 .9 If M » I ' * 1 III Ml. \ I  ; 

, lii m .i ,* * • . p In* |a pi Ihf tirkut It lur-Hf il li * 

\ in ) M tiio Ini'll ■* »*f John 

• 1 , . . main : n***l will 9 ••• 4 «»»• •! • *•• i Inivi r • ' 

’ 9 . i r*n i'll* i,M»* 'ia. , 1 tr a#, r n 1 1* ' . 


„ 1 ' , ’X . 


• O' t» 0 9 


r ol rraiurM'x 


• a 9 1 * ' 

•| ..I' ».,"!• 


! \] 11 , 


. t - , n j; '.* w  - • 

lllfill, M« ti* 
(it life Ir. 10 


, 1 . tl.r Hill 0 


i M *fta. 


ri . *1 he I'l, ,r 


xi .0 - IF, 


9 * 1 ft — | f *1 9l*i* |)ni*j ** ,, *r#«. I ' # ••• pilla Itiii r nr 

I 1 'piirf*ti n liir'* » • l « l i"i*a w * ' r *m r 9 h»* hnvi* 
,*. I "ern 9»*r I, ft**" • *tf *"f ji*i • r 4 rifiri*# y Ml ll*B 
,,f | nrc nl 9't** ' ra ”i - • oiiijd i;if« I a* wl»i*l*fh*Y 
l»rf n »*;’ I" d. 

i.i 1 I. 1). SMITH. 

iWI Af.iy i J. r * .• 10 -ti 

1 I fa 1 1 *; : t nl «»r "lolcii. i I) SM I l II. 

.1 ,' -t  uui.;; 'vi liiE.-iiCiM; — ' ■ Tr - 

T-iW-. - * 1 malr * ; «m**I will *••• I"** 
III l* 1 1 l'i* • a 1*1 lit rv'"l" 
ltr«a **f till Hi 'M 9 l»H|* • 
\ « ;a n in* a 9 y fur 9 it" 
It ll • IMIIII 9 l*l'll» ll»»* • Mjaa T*l Ji*‘ e* 
•nn •*. mrr9 # 9 »HI* r*i * 11*9 pi»* • 'ii*)t j* hr 

I i* i'll fill tl III I' m i*f i arv dnrl uni; *» » M . to n.^pori ( j .»., , ,r* . ^ ' a . . • .-t. ' 

tilfiDoiT^rfc tills pl.MM r 1 MlvOh-.frn.. f T..*--"j*-.*l*. HI ' S.„iM •••--i.»wO 

tft* 

'* 0 ttotii n tin bnm S III I hrnl 1/tlWrS, of , M (| ... i . ; . . 1 

Oiito, and Thai, S S-  ,ii- r. of Virginia, j ,j .„. oi *i,r r- ■,. ■ n wfih ii i-fi,s'oi 
fT-’x'i'f-,! othT-ra XI * ro .i'll X* -th tho rsrai/o,' 1 - a, I,* ,if;’ .ilinii 'mill i-ion; | 

I, Ml i, • • ; limit -I.I It.ox IX, I rooovrr. I ■ i'-c- •’ "  ' *• ' • ,l - o„ ,u.il* 

#• I 1 1 #• 4* hrli* ; ,.x/r *. # , , r «, tl . 9tr nl. ||l* i a j ' 

 •! r.i ..ufrl, will, i ,11 ur.« Ihi , 

, 4 1 / •* .. ',,,1 l.o - I*. ,1. iiuii, Hi '} for * 

. I,.",,, „ ,i ,-h i „, ,, I :, j Mil, 11 , mill. Ihr 

_ dull look, f’l' t* i t ; • l r i l r ** . • *"•’"'• ll(* *f I hr ill 9 I *r • 44 I i I lit* ll* I 
| j atffltllf! il»» I ( *• i r, . - m »t* l» M l*a, . mI'-.t n- n »Mig Ir ImMl*-. 

| fn»%T Wff ft ' mi I t I'» II »* * • !i f*d tn hr I *| In# |*r« |iri*f,i 
j» Meiiiftlijr, fin*! i ..»*44 lint -I . i -• ' • * life.— | (| j, , r (f,„ ,l,*| | 4 ll 
j- i ^nid lu*9«r jt :•*.#*• if I' * r:ir« «|' Ilia riinni* | ,.* , . 1 , |,, r |„ 

1 i« rbflh* I I* v f' • ' r II#* v "ti nil 1 i 1 1 * • at J , *. . . 

nm -.• ».'*• I • .uii ^%i»l*a*i *9 *. « avail In* * * 

1 [flflfil for Ihf I** ir ryiif IMm 1 1 ■ 

(; v 5 OWN I- 

j. I.nmlon, In Ky. ' i ipon Mr," ., who h 

„ - A"»H*t . imi. ! hi- i-i*, tin* urn • rt 1 ("in r 11 * 
• lilt y Mild «* 
"d |**ifia 1 1 1 ill fill* a 
- IMI *1 |' fl Iff' I* • 

4 of tl * H it llllh r* 44*11 III* fit IipmmU :i I •** l 9 y the *9 
i| •Itii’ ll' l*i »• l |f, 

'I I"* pr**|ir»i tu* r • i * mi t'rf **|»: 
Ili* 1 p If*!' *h"l t 1 9 1" X I r* 1 1 i' * !' 1 • • 

the i’l*'**- 9 - • r .I. ' I d * I . • • - 1 a mi thf »a p ; • * • r 1 11 
- 4 *-r» il i»ifl.. -»*»i% ' 

n 1 ft . » \ i-i . 1 
* M i* It i»,«44 I**. 

1 l (II tl.r 

I Mat a a 9 |’f Mii'l-'l 

l • I i* f»r l.ahli* itif 1 1 " imjrr', omlCommittoo of Pt»|i. I *.," it • • i thou, -lit tlipv w-*uM mcoxrr. . it-c ■• ••• » 1 ' - - m*- : n-ifurui* 

I |  **l. * «•»* « ’t'A H'l- olli-or ott ioho-l , tnv((o th) ! ri ; r , r , vie t , 

— - 1 -* tlinSml-i ho l .xp.-’u-on, nrrixorl nt 4 j c ,, „ H, ,i it r.’,„hii,r. ,,m 

irxvl.xxv Tli# Plnriirof rtiil- ra Cruz, on tho IIP- io«t.. to a** 1 nr- 1 ulraut-z*. u , n i la Million iu , 

• . ... 1 . r _ _ ; it*- . 1 . . xv xi-i i x \ xi 1 calloj a jurx lonsms propor- . rannom-’iitfl for tho f .iug-.irlntlom'Ml th ! ,lil, c  in- ,1 ll,o X--i‘t |,||.; ll"' T”» ,u:ll* ! Hi 9 9 ft il lii ll j ii t* j I • 

1 n rid atrirt pi »■ -*. »*l »l r* 44 hole ; the pili-rf 
j invito the pn 9 r • » » i»i the |i*i^1ic M» ll *• j 16*1 l*t. I' 3 9ft n, 6 :i i 1^^!! 

c-tin.lri.'- II" j, O’ml.iun. r„:ny 1 [ilSIlVC 

• ndr'Mitnjre* "•-*»» ’ I" iliilintiiu t\r . i «r th'' NowSny Liw. ntlfl th » m i mni *» u mi inc m imry* i\ •• »-ra*u • 
it Ins Im n rmilo so low, that it is tlioy xxottlif ®1) got c*^ l-y tb" nth 

(■ ■ j.. .... rt , xx ill be roxdily told I of, this ntoiitn. . • j| 

.. t|,i r ,ls , — riltfhurph fin:. Ang'.IS. [ Tlioy had all sort of . 1 '^! iiru**|p.l \ o !_  •0 ullry, \v M'Cl. * N Ml 
xvii, t,. i" i»i;-j 
I. II. XV-tl.K K.ll 
* M. TIMIN' I It. 

- II 4VII.I I x X|«, 
' T. II III 4'INIh 
j'i'v SO. |H 1*2— C’O t f ..... . r \ r- \ rn Cruz, on Hu* HUIt inst.— a tum out rf jnlx SO. |H |-.— • IM I 

’xxo.il l hk" to Imoxy of tl,ofr.on : lsol! (|i i|i |it , irv r|r . ni; o| * ,.. lltnnn , „i . — I - 

xsnro* if tiny tliiuli thoro xvill Ik- . |„,||«i ( illuminations, to (1,’iiins iVc . Hi o'-l- 1 T4 :i(*-]i A 9 liM'li-fB.lliln 
ndvamagn »D’ uro l bx- llioinf IVo oliralion of n ro-KTit noliiovomont of Com- 

xh,,i„r'W',,,,.,M. ; ..r,i,cJv S i.. i ,sri ,j, \ lit:). 

1 enn mvje It f» ^m*i tlm | tlio i ornrru^IorM ’ 
xrrtN ; I’axtai o in#.— T lnro in iy hoP”’* '"‘.’V ,r ' 1 ‘"/'"'"'P n "‘ n !" 1 ! 

XV . ixishildistin-tlyundorslmi.l that ! hrmgmg into tlio p„,l of \ or, ( ru*. th JpQ „ k, m ,hr 

x 1 1 * xvhoth-'r tliaro is — on rarth so I host ling (Hanging t-x Yu-atan, and Ir-’in : P^x i. miin ,| 

Imr.x a pla-n.a vox atioii, rxs a pair : on-li’r th* v.-rv gunsol a fortnt ( nf.l|*oix- //*' 'V h.rihrxrrx hi- 

IX’” I nxut-iloont. If ona stoop to cl.y, I LI- ,,,ri,i I-.* ha. . «,ih 

:» l,is In nukori'liiof - or u child lio I I h" V, xn,, ,.,i*,.n- rs rn ifii.oxl m « -* V' .’.'"rT. Vii'i’"'}.'. im 

•i .• 'xlofor in tlm siroot-or to lien Konvrutnt Suiting', mid tho Arorda.ln. . hr,,, ir hi . 

’string— the channo* nm ton to worn paradrd nnd nd-lr-sa-d In Santa A M9I ucuflv | H»fr*I |ii*(i«rlf here, hiuI'm hit 

, i,. 2, ltd xiorso thin lli-il. I porw’ii, nil gixilig lli"ni thoir liherlV .rixurr. i„ the ( nMiri in repuiriifll ih •• 

i all, holt xx'iio i.ilrmlo# upon you at ! Tin? I bar in say, lint th.. Trxinns m 

X 'ki xvitl* ••h ’lls onssi. ’ is ohligod knowlodgod this s-t ol '-ani-rosity nu Hi * tor/.s. If ,HeUC%. ,lltlral 

It in tin passage until xonlmvixpull-il’T' «’f Santa. Ann, xntli ropontod acch- /Coirs, .Vf, - 

, 1 i , * ...• 4.9 V.x nnlinna limine art veil n reetilnr *» p|*r *nf lit or 

xrh-itf yur (wots to ho sure! N* , mnt.ons, :„«•#.« i ,- fl .it.r. l.hd 

■ -ir pantaloons! for to g ’t to tllC ; — — , . n , .j |„' nr |, r I, ud in that r "1 iiimI 

- i straps buttons is ri« inipnmble ns | s - *vr c 3 #* ^ i ( *c,* N. York. » i", H "• .'ro-t utlonii-xnAirf ,1, 

yo jrs'lf up into tlio nir by tho ■ • R -* I 4 I x. n zb #9.-14 . in- I-. r"' , • gr, rr..i"ix, tl h« 

IIX'I Strapp’d pa nti boons! I hov rn. j - r, AVINli ,’»t-rmin-l f* m»#to tin him 'wilh'lhrirtlnn’- 

ix of nothing, xvlion wo wear thorn, H 3 xx , ", I «Ht .. II u* tl « hlatu *i bid.lrr, • If 1 r*f imrl CrtrWirjp 

/•'( /.' (,'./■*// /; vr/.o/r/;/.)'. 

15 ^KSIft.ift! «»!* tlio Pruc 

■ ™|ln ir • mi I i xinctMii, wi9l* i view of 
rr*riic'«ci"u • ’ *l f • n « » • 1  » * ?9i* I ipiuhIp •#**• 

Mon **f 9 * * *r , 9 r #ai*9**' r a t *• r ti* 4f olf*"* j ti I* * I f« »i 1* nl ♦ \t 1 1 m ' * *• *' 111 

j iiififtill. I f» I a U #• (tie l ••«* n* p* MU' » 'i 

1 r -nn U* * m #, w hffh l • * I i *u*'l »hle i *• i; * • 

| til* |t(«, I tar* Id I’D I’ll I  p**9eli 

•oh Iv ie»*e| till**, ti n t «• • • f *f * *• fHlfhef M 

- imi, A aitiifoM* i , z\r«e*MC, n*»f *»* ) ***l“ 

J into# r *1, io m i |h*iii 4 vl*i* 9 * ter. I I * v ifr 

j * f*9 if* I V r"- -|aia..l |.I*|||IU|* Ifuinr"*' • 
|*l* W* 1 1*1 1 pi Mil#, 91" 4 * f 9 •!•*• Ill W Ilf It 

ili.'Ufth I * *o j* known l" •• ferial | *##t i .a ii I r * ‘ * 

| "0*1 r cri it 9 ! • 9 ii a Mtir f ••• m* • t * j*h * * *»• • 1 'll* 
j rnl ehe*ni#9», «*re »a I l.*i *' * im»Um**wm 1 

i tin- t K i*f*riio( prefrii'l* *• I * •’••"lie 1 •• '* '"** 

1 nod wore o#-v# r l»e *»#e aa#lti»t*ai*la r »•# l to * 
l|f|»|*ill • llir mi on# a r*Mt»l»inn 9 1 «*•• » 

| f • a* a # iir-t a | « pa r a I a • ••• l* 1 -* I* a# •••• *a Ii •. 
' 9 (if* f iltllN Ol lit** »( "Ol •• »» il** * h"Wf|a, t I'l M ’K. h i llo* ill r* «f*r» p. e*»her vmipmi* iiop'irifi**# - * * * i rnohtM'b - v III !!'»»• li r- .no * I ' * *1' V IZIlllllxnivi ' 

i* ns , I’.xnta - o ins.— T liaro m xy baP"* nll  »xicroo1o,| in putting out mi ! i 

» ’ xx i ,h ,t distin-tlv und.-rstoo I that 1 hringing into tho port -f \ on Cruz, th 
, ,l,i xvlnth -r there is — on earth so | host brig bolntiging to \ n-atan, ami Irmn 
: lmr ', a plag'n, a vox attoii, ns a pair ' "il-lor the very gunsol a fortnt (’mopon- 
r ppoj pautalnons. if out stooplo, c hy. I 

, his Iian-Jknrphiof . ora child Ini Ihol-xiui pnso.iMrs m ilmotl ntlio. " t',4 |:M llsl. I’l M K, w i9h*»uf r* ••nr, e»*hff 

i»l whole il*' ' •»il, m 9 ' ••9 • **d i iirn ifr, 
’ f »r cn*h e\* , l*t«i v *1 v . Ill* • t • • *•» i e\lei»* 
, H re* find w*ll na#or9e*l, Jp’d ftna t •* e e(*1» •• 

few 99Teka *1 ' 'T frC»'l9 0.1 1 ' J*"'IJ an p|*f i**f f 

i« -. x . .. f *ii i ' ii •" i . 

ri llo 99 "||I j M*\ 11 * 9ft'*» of 9f*.i9pan , I Mfll/rial# 

d in (tip » . «• a j * ’ • t • c: 9*|« l*«, T* •*• I "I I *ll % •! #* i t| i . a 

X- 1 - _ * • r -••'-»■.*!• r al ,, U ; u I- 

% •■ , I  9 * m. II • l *• s l’i infer*. Ca 1 ifo'f*, niiij nil 

’* iidtera «1 a*M I « r- mi hiiv nrli' l*** mi I m line, ii# 
k (| u « 99 ' 1 1 1 pr. * I • 1 9r never ii«9 e *iit Ii Hiioiher 
’ fo*i*ortii"i* ' • 1 * •* I 9 li«* ui- 

' lUv St»irk iff I’firft. « I* (he f.'lJ.w- 

inj: 

: IliirCN xUlilili. iNil'S Of ev ft i* *1* • * m r*o»» ; 

* i Dvr S|lif r ^ l-i*e le "J ; i * — • * i a »n, rn" 

f»9M r.9 a i\ • • piinlt of nil 1* • •» *M?r* •«! * : • 1 **r "i • im iihii ••  .-t*, in*. | 9 • a- *’ la ** • • , 

llffiiiif art veil a rp^olnr np|*^ **’! 'ai|» *»f |)|| ; (opl, l.-in nnd lilm I, \ urinalif* . *. . *.ii*r *raa •** 9he Mg «•***• .9 .'191*** | '*' r 

T veiiriln i:*»ro|»»* t | *• rt attar* I * • w*4 Ironi P 't I fl t nil** % .raaish 9'f*ia9»ra, hi • nod attnll ft,,- ).*, k a |..i .»#• it jin*** • |olu Hr I" *f. 

j l*»ne eb ( *efierve he hn*l in 9 It * t r mni (n I u .. •»4***rfo *‘ol . ' m**«I of »*ipen *r , ,,g 1 1 , ,,a - .1 l ) 91* m % **n*1 •*• * ' •* ' 

N. York, with (hr %*ri»*( u!len9i«a^wi ih 4 . | % : *-| , - , * i ( | ^ \Vi»i*rr Sf » *ioed,\ hlp.i. ||t(l , , , c »»"*„ n rleno *»«mi* »• ' . r " 
(erif*i«ir«l fo five f" Si* |*n-fraa****i« ♦( he nil I ip * • ,H • •«' 1 4 | *" 9 ‘-ii'.Mt % *• % 1 |,r .. y U 9 he % #"*••, rei»ew«*'V**9 r 

44illti.* i» hi** * .*I9P C**nerill •'» terrhoivv a#,*, \ ■ v n (nwar r I »il#( niol ft* mi* , # |||h i | f ,, M *,d..M" I » *»•—•• • 

lima* wIioiimiv fovor him wilh (heir I rott* « 9 y lartirlea, n k •*• *t tr *r*e| ♦ 1 l.e.»'ih i*» lh** M • mm .. * *"•* U 

nee * M. II. I 4 *  » nrticle «*d I w .11 he wnrrinf 

He will keep » , m»i.9»« 91v mi hi*"! tavaM 1 1 *,| nine «P ' ■ ■ •• * . ef ref *m '"Mr Allot. 1 knwiog 

,|.. ,nl.(4 .fa.* h .n il /;/./{|,whi.»* W ,U ( |,. f a 1 , 0 ," n . 9 .- r*,.- I  1 , • t eon* ‘ 9" w. *. 

arlJ no 9* ••• eorr* a#pa*9i#| itbjj # ,M '' V | ihffr br »»a«»»l » ofl»era4 iar, 94 ill lie **• I'fowi'f* l * .-tnilH l.iiv I ill* *»r* i.u.mn 

•1*4. 1 *aa I"a* Ha *t •••an he Va # 9 il *" lijiw'l/* I 4 r |fi i|fa d, 94 ill* «a tn'irli ,•*•»# . Mini 1*9 the »h 1 • 

^ h* p oil .'I ihi Street, n|*pu«I(t ft "fl With** «an*fi f t(* a, ail.r • red in |i«i D \ ' ^ P I-I** 5 1 A, hy |h r - a . , - 1 a .*1."! 

Ill II I l '1 \ \ , t . 

•VdV 1 *». 1 11 1 i -H- 1 ( ’he up C'i**h **'- tr N’oa I .* ritrr .-f ( ( ,*f *•( , 011 * I rnlthl h -*. *i,»9* ' •• • 1 , ' 1 •' 

A — I M 9 m it nil I ii* r ••reel*, m*i*I •• • fi«l knel ; — "in , /» !.’ ,*•/#»#'»• 

IJ I VS 16 ra'D 1 1 VlJ. Letinet-w, »*iH f» »• r i: h » f.1 , . /.#,•• »i wh' , /• *4*ir- 1 . | *--#t mine 1 a ; 

id ; It "*# *1 (hi. 1 * 0*1 •* t l hoc •9»»'i'»*l 9 1* •• ia. ; mol •* » •• * a • * * v l 

hrttilene I 'ir^ea whirl, «n|l**e9 III th#* * •*** • 

I *• f | *,,' a *»f | It r a, null Ml|*'elHI* ** Hil.ei o *' ! 
Iiiora oliij |itb r | i ft ft % rlpH'-io' 9he*e # o* 
la •* 9 e a *n‘ I* rollM'tl'd **'*••• • ha h a •* • ft •• • 9 

( .p.. . ., »• 1***1 it" *1 a* a • »* "h •' 

tmio ol r% »!•, or •i»*l'l *•»* •' * •• r lie • , *» • 1 ' ' • 

iiniaMf* of *1 M’t* ra. *l‘hi« f e' laaaillU *• ’ 
9 m nil r*ttt|,»r M •• i t a# ••* • * t •« wh* * • 

I * 1 •• •• hnwr m 9» r *l» «9h «"d 1 - •• • * 

pr* mi *| irt* nl ll,*'*# w • 1 1 1 * * I * * * •»•• i»m o •• ’ * 

ll.r niiiirii iaie*lirttiet "* 1 ** , ’l" * 

r * * - 1 * lT *ct of ll e N | 9 a I I A M I I I I I I 
1*11.1.1 |« toeleiio#** the U"'*"'* »»'d "* 
ftvPii t ' • # r, itiol hf tl*i» ii* •* •*•'•% k»er •• 

the lii.'g#, the lieullhliil i* *• I 1 ' * i* ol who I 
a i* * • r a* 9 % lUa^effiln li|»**il the n*£*il M * 9 9 "• • ' • 
iiiiiiii* 4 OIL-III#. I he Monil, wlurh • 1 • • »'* f»r *n ♦*, mi miip't i ii.iii*. I i.r , »4 m if " 

\HriM«he*. ir.! , **iof * r • • • * • the », genet ol the .v**r m »ni aril 9 9 * lie hi.* heat bidder, nc ,, 1 'm n ()oiilt!n milling tn»* , * , *n , , 9 » • *^* m e of the lute 

 v « * 1 mqI oiirvdl coiritf aliond on tlio l  i** 1 " i^ynmi -i *• ♦’ * *4rai ol 

■’••xi-MX i»xneiiit«r »xi are dolsr. nn ' l,rrT 11 - 1 ” ,,r Sr 

, , , . . , . nvf iu'xI. tnr i*r |»p. • s , . , -,i 

i to sol.niit lo .1 no luiigor— «o rut t _ dopid"'llv.--.V. Avrnrtt. e *4 Inizcia i «'jrroe«, 

I 2 x*-’mvn mi,l 4 rh.l'lfi'n ; mi#* n. Uip ’•mi,,,'-’ i« 

ad rr- , „ fir.! rain writ wr. It, i .,«! MNstipr, Ihsoll,- -h’ HI. mix’, I, pnbm ^f*1*C , l ro- , „ fl,. train wr„tnr.,’u k, ,."i ,i„..,nr, lbs ull,- 

Slitlc to xxli.lt yoi| ju*y, Mr. vragosd pluiu xwitxvr. 4 1 • » n,y i.n-k ul 
- t nod * our nmiffl on«»f*go down IHWSl'.S, IK »l«'S Cl I'TLK, 
•h-rily ns n public benef, ictttH— 4- Slll'.I.P, F.lliMI \V ,* i rUVSILS, 
giv..upl,is hiticra,r..pudi..if' ||o„arli« l il .'»n*l liilclina 

•MJ, nl’ioro chrxfing mid qml % i c i is f 

,M. Ail or r ich of these hlul ' S 1 K ' 1 ‘ 1 16 S ‘ * 

. ut .v l.o rosio.ii’d without full. 1 CuitlVlH ihr / --//. II h-„! nod Uni . in 
ilo i ton ii” oho tenth Jturt of tlio ] Mr Slnrx, T A r, 

,1  i’| I-- tiiti I’ll Illness, IMUCS-'I' rrnais — I . • ’SomrrUr will hs rnl,. 

, cut, in • till' l.r It li' O of m-M. mg ’ •" « ••,»••" • 

, , ’ , . lur all «„n, - • wr p. nu, 1 , r II, „unl rH«h 

 . tl'O’ llllgnl g-’l Hl”llg W ill, Olll ■ .. ill nn ha”d lumll 

, . , ... ; ru ; ru l » iu, I* »ill -•"■I I"** *»• M • •HI l*"U M| 

^l. |4 on ,U hi* ^*9 reef , nppiujte ft h 

Drop More. 

•Vav 1^. iBH-fth i.i \s'iiri iii\ : 

f’.v . - : Mji . A ; • ( -'.4 l 

r im . y, v .4 

. s 7V^ ; ' i'Z ■*,'*' ■ 

*; i w r \v ij'jf -.=• * I, i w  OT l * 

fvw/M. t ;«s 1,-or n.„l C. I-' 

* v ,. , I 

,V#»/ fs»* l 'i * I *i / \\ 9 9» 

I * n I w « i ■•**»•• *1 • e :*9 9 he t 

I'l.i-I xa | : I *1# • % • • • a . * | to 'tf* • 

• ’•r* ii Hii i' r nptri . \- hf**|t**l*r» 

•tlfllft **9 • • «• - la* » v ( ft, IO If 0# I'l 

9 '"irt ill ft’ i * lx *9 ( ’lh* e m I ' 

fnr ifier't * il na •* |’..at 9 f ! r "p- 1 ,' Men* j,,,,,! , ,, iinm i« rleim •9 *»*m , h'1* % r -••* 
9 i cd l* •, • f liMMi^U the ten,#, rei»ew«e%* *9 |* 

t ii nd ft ni9» f p i§ tr*ni*-|d" 90 * l« ***• 

, In* " . * * * . • » hen.ih ft *» the hi « -on***;  hf»# W 

Wf J |J |*" | ’ | !.f* lottatWf ilt£ Ml* *••»»*" . file ll»»9»f aa. 

r| 4 ••* M'l 4 *'• IhHIMII* all-*** *ea, 9 •» Wl-H ’ 

I.a f'poro ,'(• v# t-fr’ai’l* Lhe ftVli nM* U o a#n t • »••• 
mid nt the th" a 

D YSPI'.PSI Afl»Y th r anc'ilt eh nr*. 
d.MIN, fifal nod aeennii •9»i»o'M , h#, n»*d rt* *'t 
.* rnrr **f ,) ,» *.l , 011 * I mllht t» le. n*«l •• *a*ft •' -* 

1 ? *1 (‘,0 h».ut % |,ai« o/ iif'/'di^i lh .1 - 1 t ht n - 

1 , 1,1 / fdir, frmprr 

' «•• / .Vr^a* ** v i« h .»• 

s • i.i r • I at ||i|*l * il*l *'| | *4 • a ’•* *, w • ' I » " ' 
1 »*T \ y *4 ,, , • ,9* 1 *| * . 

* .»••*• I , ,, , 9.x el# M » » » *!■•!• •» •’ - wim; ». , . r. 1 

• *• fhe * hinet • 

4 Kaahetta 

»o l»,a "hi Hi*- -it**! 

* I # • 1 » 1 •* f » , » # «:* I * 4 . 1 . a-tft ,a |i*w •» • 

. 4 

, I I npp.Hite the i*f» %'» v 9 • *i * * ) •• • 

— S,»* U •lie ' •9IM***'#hi 9 * l !• " U •" 

lii'in, |4 hare | t hi I" l * * M 1 * 9 . I I 1 

N |! I it'll t f*io*r* ' w *fl n • I * *‘ 

. »*** nnl to »**••« • • n’l*'' 1 * * • * 1 *" 

h 

• ■ • » , a o 9 ' • w , I ' • r . in t 1 4 . 

''.ll ri! 1 , 1 — Ili-ll. 

i I. I*.-.- s *.x. 
lloil-i’, :*i»,J l •’ •  

s »./ t.vT /.Vf; . 

«) |l *’ l' , v ,, ,i . Iti ,. 

I • i 1 .1 )i .N  • AMi ( • i • x 4 . 

t . — , - I . I'l, XI I M ix -x '• ' 

f a a . . ill ft * * • • » • • I *• • ' ' * 

1 1 fro*" a M- Ilf I Ill’ll* |l ll " « 

1 p ' 

/ J : i . , r -1* *1 I " *'••• ‘* M» ' 

' V W , , ,, , 

ifr % 11 ,* 1 ' - ipM 1 1 , im* I he I • - , (»* 9 1 •’ • • - * - 

... 1 1 ip 4 - v trial 

**• the . I i '. •• *• • ' t • 

• ' .r ,"0 't ■ 1 1 41 *|r*fi, t'O’l 4 * 1 1 1 , 1 * • • • 

*• I* 4»4#l, tii**l 9«»f • *|e 14 1 *•• "1 •**•• * "* 

I It \ | i ^ I 'a r-"',a 44,4||MI' 44 , 4 'nn*. Ml 

I’l* I , * I ■ , r,'# I ti 9 4 ( • - • III 1-44 0 III ** ' 

r 9 l A i #fl nil ( I't'U'x Mil b*'d ' " "| I* f « * ' 9 " 

• h r *e«9 i*ot ,*'#• . 

It M , lllO'»*lfi. J H9MI n f 9 a n - 1 a t * I 

* I ' • f v li 9 t * IT * I * 

I *( x / 1 , i'Ai S nc\ 
iVxi kam i:,\ 

4 I’l 1 xi .obf.TItl i )m.i, x ll- ' j 

S’iiiii’. *j. Mi . forii, ii /* 

f J , . h 4 . ' »’9 **f' Ih* I’m -*• * « , 

I • s. i » , 0 . a- 9 '•••*• I i nr I f .r*l, t tf , 

.. . '-I. *.•*, Mil!., 1 , ,s|| . » r fMNfl •# #-'# 0 |P» »** f ,# ’ * * 

'* l » \ '1 \ * • I • 1’ 9 1 * * 

| I 1 1 * a j tell M 1 'll i'll* *- •* ' ' 

Ih" •* , l *-’9 s|*-.|* *, *"•!•• a|9 1 • *•' * ' * 

0 mi h si a ort'V ‘i»* • x« •*#•»•*« ft % * "*• ’ ' 

t 4 , t.’H'.f hi."- ll - J *** • • ■ ' » 1 

• •* * .# .ir ,|r*i* *i«a vteie*'*i«, w I *• •- ** •' " 

a j *i - If li, **| 1 , 49 4*4 |»a tlWilt tie' »»*Hh * •*• 

1 9 « t m. 

I I,,. , 1 , 1 »| e « r •• x* *• • u p inik'H U' 1 «• ‘’nil wiiniMiv j* hm.tl I t, e pfirrft’i.ter w ill he rrqmred to 1 -.^at g i- %il * r .....ot * 1 ' 1 

- xoiv xx-ll.il lio i ool-l only stnnd Kiwhosd sods, ' " 'Mrx;",**| l ,iiiri.;.i - i! nil tlio ti.*#** ,■ Im, t Ills silling 'HI. I'l'N I’RKIVS. A HS| 

, P„, is, l„. devil. 9Ve dof) ni,x' j 1 » |#r |; C \ | | |» • I hVj ,T: 

,g in hi in mix "ly, lns„ oi xih , 

r^K h *’f « r im, -*l i ft’ *• tiin-e th* 0 nod •• w iiim-c (  

xx uii murxj lli.ni throe lion*## in I | ,| ltrPt J K „, xini XI It*;, up i *\d, ih. I «'•*! 4 lll.ruNrRr.4VS. -X- A Its! I VI. I, Ml)' »HU I# I’--, Id xnl 

• *" II •• i itf fiMier 9i *a mm* "w*ijf tel. • •• i* to* 

Til IT I I! I I II 1 9 m- U the her# I’m the II tlfkiupt f, Imi 

foil % *et at, ,*f a r ,ra. -,( i hr* aHire llo M nod •• M dhoc 9 ’ I 1 V * I- *•• Id* w I e* *-w • Kirhioaii I, I *h|* ,, t ifrftt.«^1 I - I I no nee tr..rl| t»»f' • || d*mn W i ill illitlf :9pM*' l |»*‘9|I» 1 |,lnr«* mi tthidi I now hie. luiilttf uuriicuUf* . Hi nr th* I* -or H«*ne, mi 

* 1 * “••|»»l9, nt I h k .a K#*" 0 #«l. *• **■ c* **«•• t % , •*( I * x-a Keoiia-Il. \ (*• ) r *i 

• *# I ,1. • l 'V ll , 1 I I 1 • I • • 1 1 - i ' i * ' ! ‘ 

mot ( nir*|tion(h ’*•"1 • i' a (hnf ftr#* .^ift , i»f (* I** i i# . . a i 
III Wl"U (I II* I’** 4 f ilid | I la * a i li /•' ! ill"* HI', in UiO larririHT nft *n,fl({ I(»a . kl l Mft fl. r-.*H,l . **( I J«. A: 99 ,J 

1 , *, I J|| #*« in*# ,w 11*11 He hna •••*. a* »» U 1 

f llftlflfftl I ’ * • ' * 1 " J • »• 9 • 1 ' m ,, it - 1 t i - - , • » i , - 1 a • * I h ,i f I* 

* An •* ImIIci * * • t«* c»i . mm 4 • ' 

; t ,i I I lii nl* in the high r. M A.lS i1CEiJU IM I - i • 

0 ili- \n o' ., xvc »f. il- ii mii »x„r; snlr nl 15, i * Olll*- 1*4 I • • n'*l ta • 1 1 ntfeiiil 9 «• rill* 

Illl^hU rnialiftllOII, H • fl’ 111 * ** I I 49»t' III • • I»9’d 4| | Ml* n T Ilf rtl HI, Mini 9*-mhl he llinokf*il 9v» hit fro in , | • 

1 * Ml il 9 Ih* 99 . ill, I* of IIHII 'till I • *• * ' Ira Ih lit Imoilt "lieii.e, I he pill* eml pnlri.n ife. I ,» ill he w il h l ••«• e 

, mi. | L.titia hme iKUiiiMfl rt" aNvinbtb rt'pti It intaeh mi’ «• i 1 1 do w..rk lw t * 

1 IiUmIi* 'Mi n h v roimth lHlllllM fl||j| „ (of , ht , r rili* I«r Ihmirr ol vnrm.it ' LLIJ^U UAL ft. 

il Wf tiling ol lU |l9v«N», UMirch 9 — ftf-lft j Julft 9* HWJ — 3m ui’-; In we*U ll ii* I" • v r • l atft I (li t it * • *• iiuii* 

pie va « " 1 1 1 1 flu wall I • a i!*ve Into it  dl|»l •**#* U*Lw 
f*»f lhe|o*rlv« • H» M- • lh*9l he w a *f l i .#-re j T ' " Vk* 9*9' 
rOli«l rv III | * a fft**l 99 ill Ilf feilll I a» Ci||a i *1 , h r '-*l i ** 
mid W"*dd In* I ft* *i i*k hd (-• ft* i • fro o* 1 ! r ,'•• de «»o*»( r * 
•rnl pMlraaH i( *. I* ill ( e w ,il Inn e 'till* Vi ' •• 

li iiit«eh ii fi*j mil tin a».*rk 1 » fur f ‘ I# Wall -ice • 

UJJ.Vil UAL L.\ '%**■ ■’ \ 

July 9. HNi — 3u»- | i. . v « t # |. •* * a r #• • 4 •• hi ! 1 "i » ’» ■ 

, »• H««"d.r I •" *' „ • 

*. \‘ (ft "»adf|)e I'l ! (' 1*0*1 , , , 

, ,, , a m ft! ta **• 91% 4» I " i I * 1 1 ■ • *e i 

,9 l'|l|i e io •' • »-• -l|  

lx , n .- .. | , . . ,, , .1, ,i - I l 4 , l*Mll" I 1 

•'ll **• I I ’ at H r, 99 I, lie C . * 

-iv. . * •' 1 " ' 

inn, ,1, irrh ^,1 .... I kl" -.1” *••*. •" X 

• -- ■ — h f, .. i p. * ( r. R t,l**9 mt* u id '• (hr * . ' 

* * e |,i I 4 *• I' • * * •*• ••*"•*• « *. 

i w ill u u • I l ||(ll l. Illllai. i«' ’*19 Mil's" • 

Y* 4 '' ,v . I 

I'U.T TrttKrr' 1 1 • M 1 1 f 1 91 1 • *, i.-pit U*o*wi* I" e*ir U « a» #•.*• *••••• 

* w 9**» hja f *• ft** #i * I i»i- . all* • I ,, | , a *,* I v il. 9 hfa M wr* a k •, wi ll 4a* *» l i*i I. a • I 

' f F Pl| , |lIN(i**i •O"! • el M I I, . 9 9 1 M*, 1*9 f«*t* -»l I 4* !*••*•• I I ’’H **•• 4 '• 1 1 * * •• 

I he* NhJ Oei* 9 l* .****r "f the f ( i, r „,„i,-h a ma t 1 k inriiiMil Hi# •*• • 9 • 

a. *h*i^(i« la | x .a |*ff an £ | . r . . i.aiea nft tall llilid’t hi * ' eM»- £ *ll»*l »ft*ei ^ « l’ • 

" b* |’IT|’ar» l II.. I, n „ g, b,., ,. ,,. r , ,. ... 

I- *1 Iu nr# »•'"•* ill • 1 9 ••!* ' 9 Km. 

will h. oi. "•*- -• - 

,M» IMmMx si ii, . sad *•'#"••.•*# *••••- ’" ’""" '* 

•av nreferelfVr, 'Ir ft*« drew ceilHiii temedji fortiewna* €**•**• .• r,4 

1 in- 1 xvl'l hr pr *'|-i • i -l | i #n el. Ai#w VVorui#« l'i i'ial"* l fc,i"£ ft r • • #a# the 
•ii'.ufklftoi him M ilh • e nl| , ii.nroiof • nl Iftie fta*»atrl| ((•• •lust ii* *|(er Iu 
. i 9# |tftftV* i% JNl'i-LUtf '•kick Ihrwivrfiliim ttdherti Am^ui*i *tu4 to r *: i*i ii i,i« . 

J • I , III. v tv 

P. I 1 * ! I l Lii* rnitiri's I isilinds 

i lx .»!* *1 •- w-hia hf ti* ftv* *f •l rt' ill* *1 

Vf I* rHi'lllNUa*. no*i ** ♦•• 

jiefui » I l.e* Hfftd Ori'll* "let* **f (he 
Ml* t * •, 9hn^ h« It fc"if , r* o »ri ,£ 

H # 1 ' la he I’rep'ir#’ 1 lh- h *pra 

•ft(*f rtf’ 'ilo (Oi’irftf v nil »J9 1 • 1 1 l*f M'l li"l. A | o ' r i *, 1.4’ 1 ’ 

m “ V ’ *ji f f * a e • • « * 

Lp li. l.i»*‘is-« 

• • » «•' f 7 

\v »• *•• ♦ i '»:«. » • • ' 

XX., 

t:. ix 4 t \ 

r AVI’ a*s.’ I. I I «'■',*•* 

J* (. , ,.| ,| ,• I. X ” . 

imI It , |a Nil 9 u* »li b« a • Ian M il l* ' " 

- a* a 9 1 1 |«- V •- 9 * • •*»«• i Mi*il»a- •» • 

i r mill p.tiet 1 1 , 'll#' Ixil’r *M l» **•' t. 

I'.ihli. *.| i ne, %v heir vi»e »»f b I '»* r *' ' 4 

he eoMauklail. 

jono 4, iMi !'• 

’ i , * ■ t| ;  4 y • 1 

.! ll III il I A i i '» 

1 1 x i t.v KMsx'i’ i ixt*»r i ni« '* ’’ 4 i - — »*dth« lit**? pwpor.tyof tUepro ! 

Cijr 

iiu'iimknu. k v. i;tr:::'::^:r^v:rt"i:^r.: 

, .»,» I«,|'|, iho-JM of VVliriwrv. * M '•*• , . ,' 

Snliirtl tv, Vh,. *‘M ' k„„I,,,I, Tliwt this nrfviln* ro«oI*« *'i 

* = ,. ,n *-’( ml.. :. (’LAY ('Mill; whorwuponlhoi 

Tli* nWnt-ouf i'i" 1 ' | i*" r ' '. i-ollowintf ponlloniot, *7" rt* viiv II ’ 

■httloriol ....tier On' *««'•'«. 1 IV*r.' *• I Wa M*u'»» -W.llwm H. W«U.,R. 

hN.ii. I, S . tvlwry* I - ” 

.w ^liT jaa ii’Al'S’ia.. 

:;rir:z: 

til* which O'" 4 nilll.mnw.VI "l" 1 1 1 I — 

MV»: ••Tlw I’m ' .! ! -It Oi'iy  1 “ , ‘ KI N I’I I'KY KI.I^T'ON. 

t i,| tlm I mill, to I hi  " l ,K ' i » '*•'■« l,,r Tim follow in,? mtiirii* fr*»'" » '«» oW, ' on 

M,mui.r." of .... i '-m'. I- ‘ nv, ' r  ul H.i.Mulo, ma, n. fnru. wo Imv. r*»»- ft?-* .. - . *— 

: " . 

j i ]k 

7V*irtf-— Alb w l - f** 
„ 1 »V,«H//..r.l. -*MbnmY ! 4V » Tr.wi/r.-liM.i" 1- *■*"« t "V i p( ,o 

iVwjf.— AH. ir l A. A- . 

IV //or. I. Hh* ton. J- , 

III. rl.«- .ffUW" l#r.lniH I . hHthI 

,t/u..l*..o.rrv- — =■ H. iT, 

 .*«. -*R. M.'5"’.i.««o4*' ■ | th° | 

w JukepU I!, llmifrrt. 1 , i • i .ml O' » ... — I . . 

Whioof On III. I" 1.11.1*0 tJ alll | . IW .. ..,ii|Ml«Ml fniin nil ll.o source 1 , billow ny— Thomas M Joiww. 

«iown i.n • ° kt' ...if .on.. f~..» » .*• .V j. wiikor^ 

t. , lo.vii [?'• out i. ii "■ 'i V rfornii" : 1 - 1 ' .. r *«Uh.” In .*l..~.l ln K *h* 1 

r . 10 11 . 0 ^ 0110 . 1 . t\ ■ ■ cm,.'. « "' !l ,,t ■;] | 0 , t .1 ...I..'rw . «| w»n ll.o a.l.joct ol rulmf. , ln| „| llM(l „ * *'»»"? 

, I u * it iilni* - l country. ' ult | „ ao.nul |«olili... wo l.nvo niinn.1 atnc- 1 1 „ hi,i.,u— Uol»..t N I 

Wo wo il.l.lw it i.. • . nil » *• . n.lu» 0BM— y . , ltll llliy hnvw iNH..' I.-U iiilM orriir 

Jo t',o St. ut'i.a . ; ... I *v .".to.. " *‘!; , ,0 |iT u' 'ison-' * R.iVi'jn—J"-'.’ A Iml. 

'• - ■ ?: -Airily. 

. , . *— U*«i I iialiliii i i III I j iX. V / , - - A lloil 'I N»k)# t I IU N 1-11,11 d SAI.I'., / *«•- 

II. I’ai • lik"W. 

KI N n ( : KY KU’.l’TION. 

Tim f.. .•« in,? Mums from the oloot.un 
io i,o  Si . to, urn, ns fi.rns wohnvn rncniv- /famo ,••• Hich.ir.l I’nrhor. R- 
1 1 1 'Ho-Jtwni.il Rowlnl|n  

I’, m//il.in.--Jol"i " li‘»ilnr.t 
I'ufii.Ai.. -J-.I.i. (Irillin. R- .. 

.Sonioml-Ho'lTlV I- * l«rW». A “• 

John'V Tiblmttn. R. 
Dill, i.h— Win. T. li.irU.ur, K. 
r, . // — l 'l.iuon.1. " I .yon. in t'.o St lU-t'i.u ""[ 
ro.in-m’S'- — I r mil i i.-t ■ . — i a ... ■ 
| ro»ni.Uli * . i . 

Mllllt'.III.AII, tl.. IV 
t lo* ori.of, ... N. ' 

... . oritv. 

In i'i  In .. mi Son .! 
ii. . .fit i' ... S -. i I.. I 
Jl .n \t. . .. .!_« no 
u in  ".r it . I to 1 ....ll.o 1 1 - ; r in lnl.it i l..r 
, it n! ; .1 I.. .1 a ** 4 '• - • *• i*'"*' | V -AIIoii T N.ki. 

I., u. I ... ion W Iiij{ iiioss.ir.ni, uii.l A l.imr ltavis. 

1 llnivo in ul,, t!ios[4] sru tlouUlf.il Mloru. It u'.-o- .Sl.i.ll.y t olloy 
lief, " I".,*, Mi IhliHO r -t', 10. 

M'..\ I foils EI.F.CTKIK tu n to I. --.r I’l-uni. % O' 

, A H. I ri-pr. 

., R. I'OW 
ll. J of III 

I M'llll 

. I |.nw. 

jlivfli 
rson. r i o 

| ill n 
o. rn 

I r»l»t 

'* t w iO» 

•- J 

I.. 

— -»l r 

M. 

■ . • Hn 

j nw] 

Tworoull- iloil J • h . i » 1 ' i ' * ' Wni in v i a ♦ 
I lit I !» is *, a 'hi it a Im 
v. *. t . » o ii M ii ill luun j «.«■//*..... Will'. l . , . l .i*(‘!,oiinnlt —A, It. Tl "’ r '" 1 oiUuJo.ir.tiil ..f ll.o 15tl. i.wt .lir.ml 

n.ial No//.;. \\ i.lior l'. Ilruku. — It . »s n: - A iihii n'iiin.1 SlrmUnWwns mml r . 1 1 

Ii , J mu ,i , mil Woo IJonl, — Tnclter l.y u Mr I .iillill., in I.'.'.* cunty,# f‘ '* j 1 ^ 
Win.U.ii — A. II. ,|:,ys sini-u. StricUoit iiui mtly o*|iiro l." 

' /io... n.i, I V/i Aii/.a. — Jotin M. Mnr* ; , * iimk y 

" ' A i; ll , 1 „ 1.1 ,o, v . ort iin thnt Mr ^ ? 

, Hir.ti , ill,, I .«/(. — Willli.iu Coll- Wuhsi f will rosir;.. I.i'wwt ... ll.B i|f c 

"'iW.-'i.l ^ will, in i. inry nl.nrl tinm, mi, I thnt A I r - 

■ ' /. ■„ n ! .* Janus V. Wab l.*| lu: ,ta will nlw» ro»i*?i. I.,' »  .t in tin. So- | ,j 

»-.iy I*. •. t hi, to, no. I .Mr Wcl.sior will l.o uluclc.l in!^'' 

,t .to, 11 '• "’* t'M* Ills III;. . 11 . Wo biiii-.nr.'ly l.n|.n ho 

.V.-oW iin.l /.i, /-i^.i„. — I liioli Nownll.— | ll A.i/iMj' Timet. | Tim N vli * » i! ImI i ; "i 

mi. "U iii 
n miluiii v% liit’!» li t s '•  u s 
•iriltv a Ml Mr W 1,1.41 • i, S i 
•ml » i.i |» irt ut* i 1 1 t i . i 
S 4 » *i i I.um 
\ • r «&* t l»nl h i, w . \ ; mi. r. i»i la.' I w.ti 

• 1 M | I'l lt it ( .'till* 
ii » »ii. tl iii lint i'll y 

, S i i*i ry nl Si i lti» 
. I S. a aiul 
.in tit , ti i i!»t» ji irl til l.y I t  i’n tin »r .'I* l . • I inl -.l Slal •* Im ir/J, i ortir, . 

I I 1 S Ml ill | If t*. urn. I . it . I • \ ill. I 1*0 I V * *. . , 

/ * i^j!* C alto nty i 

Hi tit S’.\ vmiIiv ) «• ijt . i * /’.ii S ii.»tn jVk'tl li«»yt| 4 

j; ll Tli V t./Liii; Wil i t. Tlln.ii (■» .Until ului g, (t'rit,* 

I rit o|' art j*iavtt A i i ir,. t*r,il vv ill |.ro'» i* — IMI s |l| r . 

I. s Ii . , *'i Ui'.»i tl'»y n '• • i • % Any ll.i.i * «!c» /, J */ , i' ’/ * V t * \ J ' i / / 

% tivo I** «lt i j «•» l.ii • v ii ft. n rmilj lUn- . .. 

'j .t'tiy. iv .Ik 

* ^ /V4f»U//l.~(’l l ', S 

ll t?’i*.M .14 ll * ...Ii-ll.i .-Itrtl' |»ln-i»;iro • U.i'k.h * 

lo ! : .rii t « ii a. jiu.. ti ti intiif v-vth liavu VNj.iii ]..uvuril ,\, |)a 

.«».t '.IIIT l V j* • .* . I \ 1 ill [ i » l.TtlM t.l till* * ' 11 '*• “•••' ‘ .•».» ^illl.'T I V »|# »IMV n I »t '.l lilt lt I 

of t.t i N *r*V • 
’i’ii a f^ " ».v hi ; 
t jii’.irn . • 

I'll K Ills 
rr.itl v : .1 . t I'm l .Him. 

I » 1 il.j'MV t! M 
|4»v.i»i Ii , I, 
j'.i’.l^ M . 1 

I I III » T s. » 
ll 1 'Vltl.-A • 

M «i Ji tv • 
•of l*r:.l 'Ml » I 
• til" l i ' lit.. , . 
.1 • III, l *•» || I | 

•! i*. ir. i u • 
!»•»« il »••• .» i • , ' 1 * - it Ii. .IlhA, 

: I I i t i'i ii v; iliolori ,, . 

; * i i ,.»il . m 

" V' /-■ . tU I. iai 

i... ii .ii m* t‘if Airoti^* / t #. 'i'iifi i, *. 

. ’ , • • ■ ' ' 

.S»n i »»• 

... . A. J# li, 

. . . . » .  •  ' li iva *il* , 

, ‘ ••'•• • .it* 

i u i v. • • / •»/ if* i » , . . 

. , • owirtf.-wrJai.i s ! 

• , It, " I l I i %\ .lOlo, II, ^ j 

 “U.*« * j tv . 

■ ■ l " ti ii K 

- ’ I, ’ n ", A./, -I) ,S 

' " 1 ' |.l, .... li. 

t,w /. J, m . IV. n i .. v in .) lli i work 1 

i i • . n i »• a lli 'ill III 
‘ » l i •' k * i. • M *| H'4 * i. ' ji- • A n llj j i .n* It Hi If O I 1,., , 
I i a h'i. i h i 

n. ,«vi In ti 

I ' ' ■ , •• 

vi :»'» a i •.-, . i- , 

Vi^i.i.li [ 

l, ii 

ii« ini. 1 1 u . - , 
ii • 1 1 ul i i - ]• 

» I |iif i 

1 .I' . ' 14 II » » , 

II ll't 1 , , , 

null*, — l* 

Win.; 

A a 
li o trin^* i 
jowiil- 
#.l llrJa V If * 

f . .. I mm* 

 J- * 1 . fl Ii • l • M t ut i w i t'«l i»j oi ir.li 1 

. » i J 1*14' • .’Hi ll J 'tiii'tll I 

• w* tr.l •! l»i 1 1 il i ]», in j 

• a i ol I« o. \\ • i iiitoijor • 

» .1 ol m i r r ’,t to l in 1 

. .It! i |, .111 l |*1 I (.t.l 

• t t t,l l i j hit |.i, t**t* ul 

 afl'it a f.t i lnf.il urn* , 
v i, nt l»i a.-ti ij ii* 

♦ r 1 1. ii.in h n* mi ! m'.hI 

• t »N ll .» I 4 1 1 WO li*! tfl.V 

• • • • ' -i t . t r, ir in i for li i  it* ■•• * ' lino, (till .or w riuwttr " "t ^ % 

i» vioruir.t. iji*» pi, 'n o. Wo hiiu'urnly liojin ho 

an.l lit. n ilu^li Nawiill.— | H lulling ’iimrt. 

... . ... tho ji .rl O' "it Iloll., tin and Cor it ll.— "'I, ..inner wo sou am h mowrka • » ll“ I’l"^ 

r.l iv ir .it. i.iiiti. .1 .loin. - li. itluin, i-o niii^ front a W pros', wo 

tin i , I 'orl.r, ,\t — William Con- nro r \ Ml v ■-oustrai.io.l to s-.y with ll.o Jour- ^ ^ 

, ,, . „ owl, - I'I. al’s .. »traii|i«i bopo lor a Win,? tVl 

rmj \ pspjf to .npn'.'-s, nn.l t'lcrn is prsc'nnis lit- 

MoiLL «. ti, wofhluUr #«-l iii- pr.b-im.-t of its m.r Iminj ro-iliiod.— ba.i.^ 
./nni.vmj. — Ibiis |i, r, Wo boliovo tlui l.«^ijliituru of thool.l bay j T 

“*• Him* is too ilion.iio|.ly uu.l onll.uchingly . «-.l;n, -u 

I* rn. ;i. st: \ n in t..s llecuuk u , ui . ;i ovof t , b!lilJ i*-,„i„i Wob.u»r#ipnn 

w .Iiu.i. tolhu S- II * 1.- of llio I’llil.-J Slat ,-s. 1*01, s I lllov! 

A t ' . . .. S. M .rolioa.I. A. R. nity imosiijy r. ) that lli.it ;?lor. unsold blalo |(| j , 

l,r , — R.i'k-ii S To. 1.1, Owen lb will conli lu tiio roj,rosoiit;iiii.ii of lior nov- [ . j.l, « i 
A ' l*"l' -y. — A. R. oroioolv In n traitor, w ho, to tin. o\ICIt|of, l ’«li» J 

* • / t» • —l -I lit.* 1 I A il ill.**— A* Its " I .1 .1 .1 . . ||.- ; I A fj a 

k 4 vv In.'* now *u% liaa lu l.'il vv i lli till) tr tilot 1 ta**- 

• » o / - M 1 1 , . (ii ,s. 1 1 i|,n c — 1 (, 1 n . |\v.!!u 

-l/.o, ||„.:lior.--A. K. "*•’•“ »'•“ pilminpo of llni 

i: ..a S, in tli. — It tii.v.Tnln -lit lo ll.o un» grotil pnrp.vsk of |;\. ;. 

' 1 *■ I 1 .1 . To, '4 m, \. It. |olb;.iio^ Vm . fct.uUol IJ.-nry 1 lay J’* - tin , Jl 

l‘ ^ j - , »— «.i it * 

• • t I Wil 

• liilltftl, M illiam !'•* j noaiiu*! Major No il., aiul oxjiri'** in.icli ill* ^.-i 

* 1 ‘* j Ji^natiou Ik w.iu.’k* ho I.-.h aiiivrt - iKhI in ol * |ia||*af 

^ . • Jtf.— Jai.i •* !!. MjCamplkill. — j t lining mi 1 ir ;n n ilmro of I'xu.uiiv « ntiJ 

~ f j otlior \t itroiiapi fur Ini innv |».i|iar t tliu ^ 

■ n j. .Min H \ .Miyli’iu.— K. I l iiion* I lit Inni na haul ai you will, guii* Alt 

'* * 1 1 ’ ^* Al Kuo,— A. K. tliuiirii; nut ’uso lii tit of wlml you inny; ing of 

j *’ " f " '• * Vi i» A* JC. Lli* you tiannol lln -v u tlo.nl tiv^r Ini binilm^ »lin^uc 

j ‘ 1 1 i.-t, ». , lafu or cauMi l.iiu to loi  Ciiiliu r !ii» tliuuur tiav , lli 

4 ,* . . -J.iin * h M . !» i.tl, i\v t "R, or lii» ruaular sit p. - /Vt^,wir. I-Im *nui 

' 1 * *• M nil, tin i M trih il.t i to" ,, , . r iil.UiA.1 

A llo.t.,,. -I ll.rlon, li. I Uo W,U h' uo 11,0 rom:lrU “ f i 

J . i i. An, I If, I, I j, u, i l!n Jouru-il, ;,s lim.:lnn^ llm nbavu . nistio I 

J ' "" — I* oi.oi II. J | irrisnn, Jninos roo urk — ti.iil p-.p.r •■)». “ I'I. it’s t *"' • • , \\ .^l lt , 

^ ‘ ' 11 r A- I*- I i.nou^li, fiioiul Ifaljll. Nonbjtosilio,. ul'Mion, 

j« r(i ( |. , I J ' ' ' R" 11 -. '.Hillt j Ali.j.ir No.li's iiif.ii ,y, bownu.r .li.ininiig, 1 iMiu- U 

• ' J '.o, ' . it*. R., o, lilmund ll- ! c ’ ,n ovur ** ialttrl » *'“ l,or hi * “ r :, l- 1 'S' " 

I’m. U, | p. l lu. linl woiil.l you Imto iisl.ul. m 1 

,' 1 ' '• "in- I’. I'I, .. hi 'im. in, A. 11. Ibis nil'uiisin-ss lu • mu this nil. r in- , 

li | i . - . I *-' • • * •••' 1 •«* 

I- 1 a •' * • ^1 'refill | It. Amaibilily loa'intno, ,.a o:;:' ul iliL Ininnn I iVc.ni ’ 

;; ' • • l “: '• l-nnwl., R-J uju:.l,l 

. '* " r ; ' * * ‘ rr . v ^ I Tl»c tiue rCitbon o! lln» vtlo in lint nairitoe 

u’VV; j,v ‘"’ii " 1 l !. ...... u •" *** '*•!•* «•••»"•«*•* ri. . ti* .it». /• ., " * -^a-i , Iloiu Ahll|j .\|,|j„f 4 \ ul ii* a mil. l.y, bow ou.r 

. . rru, i .w, K.i.o.l It J 

I- ■■ ■ J v\ . iM.uti.ia 11. i 1 ’ ;wr ll '* lurli - 1 

'* I'm. li. | pet lu. lint Wi.uM voU lm\o na r .. tfi 

1 1 ‘ 1 ’■ N '* -rr ' 1 ", *(• I ,-tmis.bilitv los'n, mo, a., n:;.- .-1 ll.c Imnisii I f, c.ni 

virtue.- . »i- .'*« 

*• 11 I'mud., k. vidua, i 

. '* ' " r; ' • *' ,r  ^ i Tl, c tiue rc.ifcon o! lln» vtlo in lint nairito® 

* • *i l . .S. . | H*en in li*t; vtlo imr.ij*, ll i» m.l | 

\ |. ‘ ‘ * v 'J’ ' ‘" la '4» A* t?oV. 1 lit |...li.) wl. It’ll I.I-. b ,1 il, Iliu ,- mi 

t.„ S iniu-1 4). Mi.l.i! -ton u '-Ml I» J«hn T)li-r*, pulii). Ii .1 j l-’. M^s 

4 lunri.l", U ' ’ 'J 1 " **“V , “* 1 "ul. n. i, bid, ... ' 

Or,,,,. \yl.Uu If,,,-.,.,;, 1-21. I *°* ri ‘ ,l0 ‘ l '-l", i ""l " H “l) *'•■•)■ vlld I’ll. H4 iks 

war,!, t ' | i.vil '4 .ini, like n iiou, in Iii, p.illi, ll.., ' a bln, , 

mi, ,1 l| , , . \\ Johiiauli.l a-*! il) b,|l Inni li.-vii |i.i„i tl inu.ilbs ii-o worlliy'i 

Jr, -U am. r (,’iti.t, IJ. , I’Iiih U lliB •ulpiiin Irnlli. Hmot 

/" '■■• J I'm y. | \U- sit. ill util now slop |« 4 -k|,rr»« M ustryl, 

'/ 1 - ! ti,,. 1 1 . . . 1. 1 ll.c i,..liu,Mliuii we i.-.-l ..t tl.i, ii.ovi i, inn I'la 

l loi, ■ N i in . , -,. i inn u,o.,» oulr-.|?u iipnii pop, il-,, i ij.l, | s-irvoi ll 

On j with Abu ; Ol C4tllllty,) | Mini lln- 'p.lll ol out III r loal.llltlo,,*. nul"limlt 

* • utl, r. ■ i t Ul I \V*u Hro must dkri.il.nl I   Miriutv iil|* u *htp^ 

i n i i v. i , , 1 S. t ■ ti lounty ji Hu- w i ( ‘ti In ti r.oi'lii iuu nl uur oiiliap- I llenl, 
■ o «-.o,uity ) j,, » uiti, Ii), im nut. tl l.y ll.o mutt I. i iinipl#, «( 

**■ ‘ ' m Vr.UU’Hv 1 * 1 ' *-f|*» Jl’wivu ImvmIWwmv,,. I Of ll.* T 

«... -i u u ' j uuuto" tl lo f„r„|,l, i| K „ .-''^4 

. .... . wib, r , ulllly \| mid livi, In lliti u.|i„, , » p r.i) ol 

. ’ i f ** u “* .iwONi: ,m w fowl’!? 

 •-.«- ,n , — l „ i,ft. _ I, i, ii„.„ . . ’ i,..„ ,.r J ::kt, vm. 

■ / i 1 1 « t lira:. in* 
i r. -1 mi, t . t 1«*'» 

I i.i i w . r** tlli.t* *i »? » i..r t .a 1 


 * * ii v; 


' ■' 1 n, 1 ,- i ll 


4»» * »t i a j v* • it 


1 • •» *. a. tt 


I I*' ‘ -»-4l| lit ll|() 


«'•» » • » *»f | , 


v . p irl v 


••I \» r r iiuii an 1 


•» « rii.i.l v rr 

• *! *»i i r 


»M»m n-1 io . 


a r w 1 1 , t' i ' j f * | 


* ' 4, W til l 


' 1 * »4 li l ,, , HI 


AJ iM. iii, * , • , 

tt i l r ' » 


nf 


"l " » » ».'i 


j* . . , . . 


r » 1 • • 1 Mill 4 


*'**..» t •, |, ' 

4 stt t t, 
vtar.lv t 
I* if . 
/ .. 
ii, 

If- 1 V.,. 

l toi, ■ 

. JI, 
ull . 

I dO/l-4 i 

4 ’ irft 


' m lion I,li n l,i„u.,i,  |, |, ,i /.,' i.i ‘r ./, 
•» war t 
u % , ir . i.i 

t . . .i n.u 

» -i ill. t 
I- - . . , i , , 

»'•" : : -t 
mil ll.ll.l us l 4 

' 1 1 1 • o.i ; tj Iru'ii. ' ’■ ‘ M»“ : '*'.„u ,-..„,uy.) htr-ik.lf.i.an.iUMi:, fkiu.u-,. h.’snii,,,. 

, "l.-.l „to bevome Mill,. 4iuvv, iimu ,, I' 1 " 110 * 

’ ,l ‘‘ llrr ' H'r- w 'llioi, in it-v, nut.- by ^'J’l 

Uno^u,:. . I, .us (i,|! , HU., i ul.lv- nn.l lorrupl iml.c, ,l„ vv»,«, , t t X 

'• ::cj. w'^r - !.•.% •* » «„r i« 

• a ( i.i '• • 1 lu iu.ir r 

*• ’ 1 1 Mik i; a ...... 

i'i ' , ... 1 1 . ,i J( . . | 

’. Ti, it , « , | , 

1 ‘ ‘ ! ■ "ii tl V li a - . ii. -1/uiv.l ill. 
.1 loo, 'or- . ! 
Mu; I. » w il', ( 'allow ii v' t'lv t 1 
I lU'iril V|;i\e-y, " * J i 

■ 1 Mi. UW UUl-t I"" '-»*'« 

I |,|._ _ ' . ; l hi .‘mbs 

I Im rpii-kiion ul i.mii- now, i, not mwl ulmr 1 

' 7“" - 4 

. , ' *"' 1 4 »OH-‘-|"|.. „t, „,„l Sub- I 

1 - r . '•: il or Con it. , uno ol mere .io ordinal, nubu be- (*., ,i 
lw “" 4 ih vur.out brunt l. , oil lie j«ov- ' uu.M.i un, 
- fv.iic tt . r.uy.i eotn.lv .-ninienti not one of voi.,1, 1 , 11 , 01 , ul| Uno l \ 

• i.ii.* i v" '.mivcuhi.c i„ 1 ., 1 „ llluillll|1 ii.i,..i 
1 ’• Itill.T. * l,l “ I. m-cnliv, -turn 01,0 ol I«p, die,,,-. !.orsuf id 
imr. - ( .",| lVl 1 1 I*. .Murr.ll.J, ; u "' 1 I*" 1 ".* i '"‘l it iv il.k v ,l.vLai.,e.l,o„ ,r “'""y » 

'M.tiu- 

ll-Mry’-l ktum.s Uo Uobl I itutf. M/:T*|ei- in, l,"nplW n I"*. , ' 1 *• i it iii. n ii r ! 
: 1 ’ '• ■'•"""mill II, I , 1 , I,„t „„ , u .j 

1 " - *.* •■• 1 of v! i ,r li.iu t ... j,. , j, ■ - ^ 1 
. 11 1 I uluouisluii.e, I,, tt ( ,„i. 

1 «l ‘ ' 1 ' • 1 Ml ! , \ I,,.' 

' 1 lllu I" '!• r , il«.r of I! i- '..’•T I l , |. m, , pnn. tp!t s vv iv. f I lu l 1,1 

11 ' r I'i 1 ■' I. Nil, 1 * 1. *1 » li V I s. 

A // «.••- .S'. ,tb. I. i; p..j„,. 

s /wf/'v- — 1(0 ,« ik 

Mo.ln,„t - h ui, , \|. p,, A. I? • 

!•■ — I'. Iluj-.o.t 

• tiii/tiiUM Ival.n jl -, I wtiii.ia, J{. 

' 1 ‘ “••'Ilf .IJ.-li,, ll..p„, |(. 

,\ii 7 *o/i« i . , ■ i , , , ,m ( !(_ 

t-'of,. r Thom . !. V, |j t '«*"' “icj- M/ -T) I. i- i, , I. ,„iplcilw.l‘''I'' "... 

mIow.i I lit, I  14 , pi OINt . *’ V 

H » U.inb iu,,v no ,., r '‘"'I 

nienlt.ire in ee„,.,-y to , H, 0 . | 

l"- 0 |'b I . • I I, 

..ill, mi in, »-lCguv 

'"4' I) •• pi.«n an, end lie,. I it. ,i„ ( t , „ l ”’ 1 
, -4.t,mo., t ,e.lu« l«»* -itea v | ' 

v : y"; 

.v.r i„i,, K ...I Tin: All An Airu.n-HIATIUN I ■' ' " ; 

, , h , , , , I JMI- III ill I ill! lilt* 'III it in ' •• I|l" »»•"•• l M 

•""i 1 i.i !.-itii.«.«. ""V.r..,*, «n»v \ ufii. 

in k •- .i.»i". i)i". '«• " ||,M i "" h, n m»i •"« 

" • I»‘Iih:( |«iri»;:i.i|il» nl I lie •" 1 " ,||,n,r In i uni ilmum, i. .1 n n r Iti.UI* r «•*» lout 

.;•! I« H.i Ill'll. llll|Olll III , Ill'll • • l n;i,«l|l| |«nlll Ml |. .• W' 1 lull, lu 

1111111111111111 (lift i! ill I . \ i ml 1 1 1 1 1 'I | | ( , ii' in ! o lin let ii'U . ml I' l »ii , * • -«»i •• Ivrfiu 

• i viiilinnl. Ilf. I |ll. |.n., .la lull. Ill mi I. n "I III'' II ,'f«|.IMl, i.l I l . . I ■ I i- Ii i *-'»*•. 10 «* 

MU' I’.i.riiii.iil. , iIi.^iii-i il I' I a|„, ,1 in Ii \*iril,ml nnl.ilii In f'|'ul I liilil III mo, 1 ■* * ' ! •• l’ • 

nil Hi |in - 1 «• inli 1 1 i • - 1 • Ini' t i-a i i ili. I Inn ,.i. Nmrr iHiliir.' Iidil lli • in nr I -.loniii ’ it 1 ■ A l*»n ni...ll 

III I " ' Ij IlltU 1 I'' ' 'HI | , * i ■ • ■ 'I I, ; , 

ili. ii lii will mlmiii iIIIh' lull Ini i , 1 1 ■ i . . Im,ii. •• .Mii|ili»li' .1 iiiufii I r in’ll 1 I, , nun, l i at *•*•* ' h mt  oil,, r 

.. || In .1 !■ Il IlimU III.! 1. 1| 1 1 » ! • |.,l.,,r |. if III 1 irmitili  III " "ny * ’ llii|'li'in» nti la I. 'I’’" • • ' ll1 * ®** 

I i la | | ii i i i 1 il I «• i uli Vi i i i • 1 1 r i il, nil I Uni I • • ill llin I "l ' i| In lii i tr . . " - .'I •» ■ • ■ 1 * 

i , in inn,! - i •ni man 'll). iluli n In ulnl iiliilra. tmiif ni»|i In,', p 'l"’ . ■ • ' I * ' 1 • " '" ,n l* 

I ,. v will Inno tl.fir H' infil ill llm "writ ..,i |, :nly I'ai' l i n i in 1 » "I ' my: 

N I ii. 'I " ' I "' 1 1 I I'. 

m Hi* ilm l\ni(:lv 'i !"'|" , , .i 

,1 ,1 ,. 1 .',.. 1 ,. I- linin’, Il .Inly llll ll»l I*"- ■ •(? V Ml II 1 1 I , III II II ’ M 

,, Mil.., Hl.nwl.lt. «... .1 ti| ( ,|„|| |, v 11,1, I ... , II ’•'« ulil H III III, I III. N' II 1 •* 1 I'" 1 1 lur lin.. I iiil|i,iiriiin ni. I 'll" hah i 1 i i ii lur in,, i 11111 . 1111111,1 in. »■• 

ll„ t ii.im iviiIimi "I „ I „.„,rt ynti riliiy for llm u :■ 

i, am I "m Minim "I K.f, , II,., m mini JftitM; 

i 1 "' l'”!” 1 ' " "• 1 "" •’"* i • |j,i n wi nlwll .,.■■■ 

I'll 1 ). \\ III. Il I'Uflll I" I’"*'" H l*,|' lllO.i. III. ,.l'l III. SUN l,|H. * 

|% i |ni Itli* 1 N\ r «!r ii »* *m» i H' im [ l ’i Hut- /mi / f «*•*! 

m hi. n«N t»» is i u« •• l • • • i • •*•»•! ... . j , 

• I . i f|M% I I'. I* il lit M • ! ilH • I I I III lln ^|t \ I. Ill • ..tjHI*% All It I I I • ^ | V 

I •, • j . , i 1 1 nf »M*II 1 1 • • • •* • * • !•••»* I In 't MM mi til. «li« IlM* III I ^ *'*• 

J .j i (| n{ (|,i I , i i • « i I • • I | • » 1 1 'in- • inli !•» I • • * !•»«• il iMV I • ' I 'ii *  

, / f»M» • *. • . , ••«• *•! ll.tr |M -|i. . \ |. • .% « | nli* . 

vl i h lit.'' Illlll/* t.n | * •.«(« !.-•» Mt*M».ll t II 'III* l»'»* * **•••» . 

j • j | ( 1 1 |' M , ,, • .»!• ■. •• « t • • 1 1 n hi« li | it It it n ’ I • l • « I Util 11,1 m At., I 

• i i, It. ,n. «' , I ''‘O J 

.. «iN 1111111 mi 11 • 1 ' ii 

. im i. . . ! mi* a in *1- 1 ' 

I.. II ’ll. II 1 / I’ll. I I. Hilly li.il.il I a.ul *’• -M ill " 

11 , 1 ’., . 1 . 1 • |i*|ililnl loll 

ts . ii|ii»i, hi, A* hi . ii . a i mil i 1 .'I .in I" Sli.li'. .iiullli'j a I- 'I 

■ , II, l.,:, . l.l .1 1.1 ill, |*. \ i i ., I I I lll.lt W In II 1 1 .« M' ’ 

i.i /mi f if ’» l.i * l* * ' ' ; . 1 1 in in I in n I y llll I ' ill I ' I- * 

'■ 1 . . 1 . 11 ' m 

'• i • II. . it I.' ii Ml , M , ,, , ili,. i ill, in*. Ml • -• • * * • — ■ * 

. v * 

14 I I W » • 

• I « , IIP) 

f Mir #, 

t i a* 

i . i/»# 

lint |* 

, . . «M.ir 

, i * » • . ii .1 

uti ti n ’ • *tt 9 in 

• . hi.* .. i u, 

, |.l tl -nil •».”* »»«* 

t Ii . I • i r 1 1 Il)«u ^ 

I • I • if i • illt Hll.f 

• 

I . • ii • 'I 
• it un II it.l*, 

1 i ' l'ii ti' • i ^ • 

, • t U »l , , ilf ii • 

I' ' i ,f v, t . ii | ; I,, , | | . 1 , 1 ,;’,’ .III, I lull.' Nl1 "' 1 ' 

/ 1 ‘ ... i|. .1 .,l . - ii lion. Tin, , 

iii •;*«.! i» | , i 

, n i l«» itii’l ’ t i . •, •* •••*• . , . i 

I , 1 . I I If I ■ 1,1 lull. Ill, III I HI ) 1 " 

r mill In* nil- 

, t | i a i , . I if il, aiul Im a la u . In in 'l I UlH "f 
I Ilf I HU* 
w l MiI'ImI - 

, ' le #i r% 

. •*». IU’ ' r 1111,1 In 


♦ ah h.. •' »• 


it . . 


. , 1 . r»i "it 


im Mu ta, 


‘I*"** 


il ni i ‘ii.* 


**it mu r, ‘iiii 1 


U « t* 


i- . 1 # Him 


i tljl • Ml- l 1*1 


*al at ’ 


, IlM ft, . MU’ 


f .11 . 


•itii 


ll 1 III t, . ll 


I | ,| »■ .1 Ml V M. , 


it will 


! iii 1 • 


- |*. ’'I 
it Mill ii 1 III! 


1 Mil 1 M l it 1 1 


, 


1 m*\« r \ 1 


nl an .a uli. 


• Ml! 


a a ml 1 •* 


t) ♦.III • Mi' 


V n»#» 


:il tilt 1 ‘m.miii •! i it.i. 
|.. I \l ol 


t! 1 . i, 1 tll-i. 


. r. - • 


llll.'u 


1 v, , 1 '. 


. 1 I.u!- 


1 | .,- ri! 1 


U . , 


. Mi 


,’ i.n.l 


" ■ • ■ 1 ' 


v ; « ..1 


. . .* t. lit 


t ,i. 1 . . till 


11 1 1 ,. * 


1 I, t • , I 


r 1  y 


•.I. ii.; 


ll *1 ’• • 


In . • ,, 1 t , 


‘ 


1 |i il,.. 


.11 1 . 1 , ' - 


;, •• .t 


IV. . 


. ., 1 .. a ’ I. .. 


i it,*.’* 


ill llll 


I f l . , 1 1 | .t t • 1 till 


I* *f 


4 1 hi an 1 


I).!*! ' 1 l \ \i 


h mi. 1 


.... If, 


mi t • r i . ni 


1 , .,i, 


r 


1 • , '• V . 1 '. lit 


c*r ii.,- 


'* ' • — *• 


- 1 • ' - • 


•*» r • •• 


1 . ' *’• 


. . a 
•*i lli.i 


ul. .a r i' r 1,4 aii 


r \\ , . 14 ,... . . lit* l .iiilli': HE« I mU * k »' . i l .. 

" ’ *“• II * I';:’-  1 '' . ■ l.l.lrt, 

, t | l.i I ■ , I if |l, ll.ll III' il In 

"• ’"" I lii imM-S 

1 1 • il.t l il r ti . i 1 1 . l» i I \ \ .’ • 

|| t |  ti, .|ll | f ^ |« 

) it II • •*! Ilif... I.tnii- i , .. »r »itfl 

} % . | i , Ml I I 'ill, lli.i' *i).» I • ll)«* • f • ' , 1 . 1 . I • i.f 

- 1 • .,i,„ „ «iiiii,n i„ ,i, -j " : k J' • i ; ' .' 

1 1 \ t l .1 mi ^M*.I • Ii .III’ I A . 1*4 K • » K u I II, ^ f , !.«• f (• 

; I . , , 1 1 . , I . 1 1 . l i . | l..’ « it i I III |.t t • li.l III il h » I i • • • 1 1 • , I * • 

,.| ’.h-.. hi. I'lm Miiiill ',.1 i. lima 

i I • M i.i U Im 1 1 * .* Mortiiuo , «i vtnl Ini' ( . 1 1 •* \/n 1 1 

1 !,« II i» J 'll I III l»*M»ll U .13 i':Ut *1 III IlM I. It Ii . , | ), .11 In. .W «!■•» 

S:. llll III .\.!.|||| , \\ I AO |il m« nli ti lo t ** 

. .iit-i 1 1 i in. ilti^ tic it I* .iNt || ujf L « w ti h fil » M » i iO f-wt- 

m ,t mil i l ti,.tl»t.tj ror|»ii ' ) l*v 1 1 **:  # f VI, y 

\ .ft V t*i» . | * 1 1 In-. ,ltt . 1.1 is ».u.| lS..tl llll , - • . m • \ L ti ti »-« 'J i. w I.u, I !. „t . ..I! r out ll..: uulilnry , p MM) |,| '. III,'. u.L.r i.nirt . 1 , 1 . i. i i .. . |f« l.i A- I t t L* „ i  . i i. t , ir.il l o 

, , t I ft.l 

1 .■) ’ 1 ’ 1 ’V V*; * . 1 . . 1 .. . I.f 

' 11 '* * I * • » » ’ *• .1 .. I. . I »l I t.tl’i I \. 1 1 1 litA 

\\ r It’ll t I’. I« I «M I Oil l|l J llui.l lilt ||ti *. I I l,l 

.■I i % . • Ylu Ci 

• • • •• ••.**» . , . i Itr.» ! t : i » ti i»l t | ’• I Ll »l It. 

I,. » - 11 ... 1 llll 1 h It t i”il’ .i ul I % i«. 1 in l mm r . .! IlM 111 MM i ... ltp» ! f ' I tl Ml I t I 
I -;lMit 1 a • »•!•'■ Mil « ll . 1 . , I III' ill' 1-4 HM|  ■ t’llll ^ ^ 4 . 

,1 im.* ( ,Vil| I f . fc .ili» (in. I l»I .) ^ «• i to i#- * ^ 4 j. . j-. I ,f, lid a Mi 0 ( 1 .Vi t| I ii ),illl lin. I t»l •* “ 

* tmjrit \ .1 ! a;jtf .1 1/.1 ii,; oll«.u« p f i 

... , . \ 1 * 

• » " • t U . . 1 , •! i III I .. ,1 1.4 . . it , ||,4 1 J* I «MII III » ll  ^ ^ i i . t M.i’i 

* ' 1 " ’ ^ 1 '* 11 ^ 1*1 I “ hit lit i i t I  ll 4 W IlM Ill’ll II ills ^ *' “ 

• ‘* f ^ “ I* •• (I , , . - in iii.!, iiU limit 1 r . 

1 4 . 4 « i • .» lii itiliitiMii 
’ n • -J , tl.C l-M It ni ' • , , w 11 . 1 1 1 . . i m * 

' " V \“ • -’l I 1 ' " ' Ii* .lUiliOill) llloli 1 1, ,, J •.!.«. T.IMl'KIN'S. 

" * 7 '“ : . I.. • . 1 1 1 Ml, ll ., 

i . 1M( , nr.,,,, ,, tallying t .. ill . 1 ; 1 - - 1 tl'*’ Sale 

 •• im* •» 1 •«««.• I,. 4 ) S*' J,  ..‘j a .LA ■ 

. . .. . . 1 * i . 1 “ | , . , 1 , . 1 l \ on J llm limU ul . , . 

. , .1 . .’in 1 . , • 1 I 1 1 f 1 1 ,nv’"i„ir, 

u, *» ' , , -II , *1 II. nl nil oil* I, flit l. , .. (( , ,, , 1 , 1 

ii, I, I , 111 III'! . 11,111 •’« ' 1 

. 1 ' i ■ 1 ; 1 I In' , It.i, .a l  1 in ,.nu*r.l * . ti .. . ' . , I '|'. . h ill. 

\. ; . r„ ., a 1 I ,u Jo, . ' ii , . . . » 

1 , . • , .. o «.,i ii , iniu I l,io|».,iol \ oloiilt r 1 1 I" ".ii. 'i ' ' ’ ■ I 1 . I , , in* •  ,l.i , 

 M»" 1 ‘ ' , , , , .1 bl.U 4 .lb 1 .lv.il, 

..... " 1 1 ' " “» **• '■ ) , »lll* • ii i. i.tti r • . 1 I im 1 . ti 'i.t 1 • • l 

,1 . • it lilt tii. i.l i .1 M 1 . ,1 I...I 

■ n\j»i ■» t 1 . t.* . i.l- it. 1 . • t.i l.. 

'I I l lil'l t ill! l it M it '. 

• l % 1 n.it iti 1,1 J t! V 1, j ,jt .'• » t ti ul 

« I' H' • 1 1 i»j, i . » 1 1 m . 1 I*,,.. «i,i 

, '• J a i » ,,i ♦ 4 .tii 1 , ii, i.t* I ..T lit «i \ f • ll’ 1 llttl \N ..ll i . .T 

. ! Ill itlijy |» 1 I h itl h t.  * • 

" 1 :v ' Im \V.„l,fii^ioiMorn*|KMol, ,1 

' ' ' »i . ..I 1 in.iiv l*.,i,i. il., 

(..ry i,„lVl,l.... 1 „„l„n.. .'I.U.,'.., IlnVlh,,^. 

I 't * t 1 1 i»itr mmi.iim , 1 . 1 v . , , * +* 

’ ti* i'..uv u» ^ . / rn , * , ,i|t ,i- 

*• ■ , hi I I 1 1 »l in , * • . 1 . 1 4 . 

I liiiil^, la I. • I I ' 1 . • f* m  4 

U . .r.i r .l.i , mi, I 1 , 

I I 1 1 l 1 I . , 1 I 1 

I • • u. , I a'i'v ii N lit i v 1 i.t m\|. .’ii. i 1 .. 

I I III]. I it ’V i ... . HI ,, I V . , , , . * 

' IliMliM’V, if. 1, 1 il ll J illllliit Hit' t'U t lll,|| , l it) 

itii i'll! |iM fiiUCU Him Ml' a Mm. t* ... . . . , . 

"• i 1 i i 1 1 *.4 til li'Miii; ami u\t*rv • l « • I . 

,1 « ,1 .til l IV.it l Mil.* Milt ill MJft. 1 , *1 ll  - 

I ^ 11 hn\ a I 1 1 * I I .l M.ir MjIIIIIm , 1 , I V- 
, • , I il I 1 I \ il IM I » 

* ; . . 1 . vi •; in llm v,,'l„. , 1 r. 1 , ; in- , . . , . ■ 

VV„«Uin ... l.i n „ . 

I ■ VI.’ • I lull* I IW *li»u| tilt - 1 

IM* I . W.ir-tiMlI , 

M , , , I . aiM 1,1 V..’ -I, all 1 «J 4 % O llll rilWilUl) t  Vt 

, 1 11 *. t ii !„• rt mm ii, ».•; t » . 

A • •, v 'I tl » V,U •• OMIl, V IMm:*!*’ • t, .. 1 m! 

• itll|i«ll» l) hM*!|.’l|i';, I,, l , I , ni* * 1 0 • * * 

1 . i'.o \N *i .*♦! 1 ul! t* in i , ii |*. in, i pit , * u ., 


. 1 . 1 . 1 ml. 


im,* 1 1 . •* . 1 / , | 


I*** * ’ 


.1 1 mt, 


1 . ; .a 1*4 fill ttnl. 


|,il*Mi n,| 1 1 mi 1 . i 


' * . 1 1 i 1 • v li t * 1 tl , / 


.1 ’ 1 


n.i,« 1 „(*!, f 


Ilf e !*, • l 4 !’l t 1 , 


uu ll.. 


1 . ,I.|M , ., If 


I.l 


• Pi 

^ -u) 


* ’* «• i 


:: Mi* a .v\flj. 


,.l ; i. ' 


. ft .Ilf -.1 


Ill’ « 1 lilt* IV llll* 4 ’|‘ 


l . 111.1 1 


1 U ni.’i lii 


• I.U, 1,11 ll., M|« 4 


1 • ll # , 1 |il 


 1.1 il • la .1 


’ « 1 ’ » Ii *, ttl.l'fl'i II J * * 41 


■ . 


vi la .• M 1  


* • ’Mil It’ll It ll, * Ii .,114 


l;.. 1 


1 \I-M .1 


• mi , liior .ti 1 ’ |«i 1 


■i .1 


.Oil . 1 , 1 1 i 


’ 1 1 Mill, ,'iv i .l i 11 . 1.4 


i’,iii 1 1 . 


1 *. nil it 11 . 


Ml I 1 ., Ill'l ta l,hn, il a* ! nf 


it.*-  , 1 


Hit,,., , 1)11 • 


1 III 1 lift, 1 . I It « Si 


^ 1 • 1 •, .1 


II, ' 1 , 1 . ll .1 , 


t » 111 tv lil tn » la. A 1 m 


tan. 


• 4 . 1 '. » i 


- - i. 5 :, s:j 


%» jd 1 , ' • S 4 !*•' 


I:ty X  


/' 


' . 


r . ...vs/as .... 


11 . ll 


. A 


» * 1 t . A c 


. 1 1 ' ’ 


1 . . t. . .tii. 


l. i-l Mt. v , 1 . * 1 , 1 , nil , ■% 


1 « u, 1 i 


!•. tit til 


1 . ,”Vt 1 . vi ili. .fat llliij* 


1 


... l.t . • 1 s 


1 tull’i, j *| ■ 1 '1 1 1 


m ii 1 


1 V V • 1 1 tl . 1 1 1 


lift 


1 I IM 


1 . . llll 


1 , »  i * • 1 1 M . | 1 \ aiiitt 


1 .1 1 . I.t 

lilt . 


. .1 , IM if 

• ,M % 1 • 1 


1 : • . ti er Im it i* % 

1 l Hit til lit 1 |.|. | i.l) 


1 ’M il 


itii 1 1 1 • t 


• 'III 1 1 vl h III Kill 


. 1 ,” ’ t • • 


i »i . M.iv 1 . 


M 1 , • 1 , 1 . . 1 1 1 ■ 1 1 ■ 1 • | . f 


il •! tl 


, , 41 ■!, 1 . 


• 1 • 1 4 U 'I III 


l , . it tin 


1 , 1 , 1 , 


!«• 1 , V. 


*•', \ I.K 1 .It, ( 1 uu % t . 


\tl.M- 


1 hi 1 . : 1 


• 4 I'll. 


t l:. 


vn 1 :. 


l'ii y:\ 


( 1 ) 1 ' 1 ii 1 .I.f 1 , 1 aaU 


.1 »i , 


1 I.* ti.. 1 . 


l ( 1 . 1 , 1 tl V ft 1 1 , I.l 


1,1 .. 


•*i t, !• at • ll I. 1 


1 f It 1 IVt 1 •  1 lh« 


..1 1 . 1 /., 


' t 1 .. . 


. • r I.f si. Ill It ■' I.’ 


’ I .1 Mi ll 


»l .. 1.4 1 . 


. . t , 1 tai. I't 1 ( ..in 


•It ( .’III. 
I* \ 4 . 


iA ro Tin 1 l„ 


! till! 1 


• • , it * • V *1 . 


i.l, luW *41 . • .I t A I* ’tilt* fa .*• n, • : . *• . . I.. ll.n I „ . , it . S, ‘. “ ,4M * M.»JltV.--Tlw fin, iiin.it, V V ll . ,1. 

In )„iMii.i|i, nl X, lutil.i), in.; 1,, . .11 . 1 11 

'. I ill, •*,’ if* .!.■ -a. ...Ul .in'l.r ,1... of \| Mlpt „ • 

I [! I? ' ■ 11 

. ... ;i, 1,, | l’ r 1 • .1 , llml im* urn*. 1.,. , ■ *-*'• ‘ * * 1 

IV...: I |,„ lublH*’. Hour. 11, lur, nu.l |,\ .In ,, i 

rill,. .., III.',. , ,. |« . tnu ‘l‘,,l tin. 1 .I..I of ,ln. , -(rtiou 11 ... :* il..,. . 

. ,0,1 iik ut |ir. *ii,.; 4l„.f|, „,. . ..1.,; , .... t * 

I!' ill SA V Alii!, „ /. I I .' ,1 1 l,v liul. Ill,:’ lli«' Inli* n, 1 1.. I., mi 1, i.l,.,.. . .'.'0 

, 1 , A. .'.I/, I. I'liltoHi, .4 • i.'rv .„ h rii,,, 1 J -. .* 1 * , , .. 

. — 11 liut liiila 11, 1 iimy is in 'iri',ilu.,.ni m ‘ '' - 1 '* ' • "" 11 ' 1 

1 — ll,oSl l#i.o* l.'o.ul • * ■ , i |i” i" u* ml 11, l..,„l, „ : „ 44 Ml... 1 I.l,.,. 

It Mt.11.fa \ t Miliitt fit it iliiiiiaaii.l .Mi»\a uli «j* •: I.4 1 4 ,4 

in .1 4 lot. Ii. Ml,, I . In, J,-. *“ U ‘ ‘‘ l - 1 ’j A lUlt‘t ',1 i/l.'.U, 

■lo.tl, i, ml • *, .1, I' lo* .null — - 1 1 . , 1 ,, 1 ,, , 1 , , ,, , , 

''.a "t " • ' " 

. , , • '• • " . . 

t »lu„4i,v ... 1 ■ , ... I. vt, 1: • 

* 1 I*. 1 ' i. v\ , * ^ il 1 . A 1 ' 1 • 1 » \ *r M.it’l ..t 1 h v t’f. Villi* 

V . • , 1 I hi,, 4 1 \\ .t I l«t , 1 I * 11 , 1 , 4 I, I, tilt- lull I.l, * lti%« I, / 

y ♦ V •» • ft • oiili'injil.dtil in it ,!»' if |uiring „ A krlef rt;vi« w I’flbr pn'ifiit 

* ' p 'I ' "V V Ai V * I* 4 ,* |*i ...nui ol its i| . rulim,, li.ul orcilrit  1 . Ion ol tl.u |iul liv tin, men will 

• J * 1 1 ■* ‘ • IiImi.hih: nut • »* ir) , in lli«! o|iinii ii« illii*CMlr |lio Iniivruinlilion . 

To rin II. i, ,.r j{. „ u v ,„ «•»' Mil, Iti rniw lit.-, r.il.i „f .Inti. I I'iohmii), nml txl.ihit »t» «*•»•« 

of . ml I fin n ; r.»ii » It In i .nnt: nut»»-,ry, in llifi oiNiti.m»l in illinlr. 
• I nil, i» miie I In: r.il.i of ,lntn » u|n-in I'liniiii'). 
|'ii|...i If .iliovii CO |n i i ri.t;, mill, mill .csslli.i: ,.| . 1.1 '"II .if inov.i VU |n I n III., mill, mill •••niimi , 

» hi,«.l : i mi , I I ii„ I *' ' *» « In Ji, ui III.: avnilal.l. j inMhn *0. of Am ml, , 

i.„ ii, t a,...:..!....' ‘ ^ , »• ' ' 

' , ' M,,n V , •■‘.'V " ' , M Kn.,., 1 ,,,,, ,.C n lf,.„. 1 1 'Vi.Vuru v T'T * ‘ 

)• .1,11 . 1 1 ( • A iirovitk* ” . •urimi iv i»«.«r i « i «t H i !•*• • 

. i . I " 1 1" '* mill* $*«*.0»0 I II I.* iVnui IH.jMrU, Mi * 1.. « 
i * lily t\\ i liiy • .. 

!in| «irl.«( f hlltl I'M* ntk«T II i : . 

tii.; cm h • it »• j» tilths) i.t tii a 

» • . •; tip' it |. • ,• r I • • 1 1 1 1 1 m* t , !ii i 
»l in « iiiitl* r ti n* 'in. ,.0. i » 0i , i. 
t 1 It' im;. *(t uil *1 U» w ii .mV. 

I i 'III I' it ilil' •«): . I l Ul .If Ul i. • 

!ityU:.t.ir. ; \ * * In* V... t.i , . 

in-; i  i tit i f I tii»ii, u 

. ii (ftit! Hit . . ■ ■ s' **a 1 it'M « 

'» t'j'V', l I • . Mil I • ■ 

1 ruin' I !»■** i *t ! ' • • . 1 1 «il , 

tu* tv i* ! • »»'.s i , i„i •-! i 
»i |iflU t ill V i' ' «• 

j! i. it j» U‘ li. . .* i • . 

. t l ... . 

t.r.l il I' lrtiii . 1 ' » 

t!iu »u- v.1 t*. : 

i ii’.ar i*t 6i . 

Ill I in . . 

U iilijU'vsl ».» 

iiijj I'iwMi; *t 

It Mil .n . Hi . nun ' w I * • .1 l i Hit IMMIM mum 

• 4 MU t»» I IH till* llwtlv l HI » nnllll^lj, |l|l|lO •*!« ti’t% -«« nuliMtt ili lt(| 

N"l||. lIu'Ml ill i% ^pll it ol •• 'A IMS il Im I I III «I»H» III Oi !'.•»« r % H0 V II00 

, |, kill I IIMll»Ml t lor (lie lull l%»U olljfll uf tll‘ I . • M ' " 1 j 

utivo lonliii^ .tiii|ilt* rt'Ai fiih* *«»r (In ituvcrn- ' f# I 0 Q v m 0 i)' .1 lo • ' I .1 

•, M lltlVO 

.i ii, I !i:i il 

it i.i ui 

■ I I.N till* . it itm, 

i!i m nn nl .nnl in. iilfii I n I 1 'inl. . l, On In I It. i.,,„i .!,••, ii.,,« 

. 1.1 i. n ii.iit l i ..lit lit a Ol ilniinalir injillli v. i it. i II,. lit I i.l lilt 
iii I ni«i» |irr*M*t|, in Hu: iini-l t‘iii|ilii.li. loil, ^ MO, Odii 

I ■ l.'ll I. • .1 . lAll * I..II;’.'I :;»• I COIli.l cm- I , 

• | lot , il..- ni-t . pil) .1 i.ii.Mng (lie I iti.l » 

1 "I - iIm nl il.ililu tu liter Tr i.a^i '3 n« ill! •* .. • II.I'IIV HI ill'' I I.l. Mill in ll,r ' , 

Ji.l1.li,- irr.li:. I .li.l iml II, ini. 1 N '** ' 

I . V. ,1. „,.|. IS'I, .. I "I ‘ li.i- ... ^niMiv* . n-tlil. I -I i.l ii. U I liink 
tli.it I i «u|lti AtMinl • \t il, nt «i t - TS '9« j 

I'l'lilKil, Ik ItM'tr llic |m 0|»1 : ol lit#: lJ,i 
 It tmi' itOill.l I ii'xm i ih it To i«i \ • ! I ,i itilK'.l, l.tl.MV.lif Im i * I * 1  nl III'.: II. i , -"'"I 1 * tl "' 

 ,i. . I ,.!cii At it, i - ! "f I'iMt mnl' r (Hill. -I 

..in., r, i tiiuiiif ml lln- „„;iii',yol, t,l « | .UI,il'l , l , ;n. | c , .t"'-. , ".ul. , "l 

.ill II. lull I IHtl!« llllllll II, ill, ivillmut l ." 1 *’ 11 

■ , tin c-.t.i.i.-t 

... «.| nil II... (ngili.iut. im.inipUlM ' ' '* 

"... lot. . -I- » in.it mu u- j 1 .* •VV!V!?| 

i, , , ili.iiil Vl. .11,11011 ii. i mi.k, .a.V' 

... iniiii.iiuf " i |i iiiiiin.ii- • 1 , J 

,i ,. -j! , " n A.»'i|-*» •tit"*', - it HiiQilS 

.1. l.mtiiMr- , ii,n, 

t " |, j • ‘ • "!'*•' ) ,,,.,‘",1, oi ,i„. eiti. i„i. 

I,.* I.ihU «n I.iimI i.tl»-# f imuJ' r «i ntt!*» , , .1 j* 

n.il, Ilf l,il,. ...nl III . Ol.,|ili. »t Ul.Jt.tAt .,1 lln: "im « l 

.fill! .... 1 ,,'H, . Iit.lt I.l (It. i 1 “»•'« Alt.t.ftUl.tl MIIMIIIC III 

I'miMil.iii.in; to lli.it tl ,i ■ oIIimioii. ‘out" »o tl.f »l.4tfmcnl. -mi 

fxlrt'iiu It l.c tl.i.iv, .t.-.l ... *u. li L "" “ ,,d culn 

it nl«ny« nru, f.ninjt I'""* 1 . '*) * • ll " ; 

„ I. l.vc -,1 Iliu 1'A 'rutrvL' I.I..I ' 1111 •" 1 ul dm 'I ill Nt'|ilt:iii! cr l.itl, o 

I. I, t.: I.i nidi. » i.l llic Cov.un. ') •' •"«'«) 

...cm, I! I.,.» .I.turcllj not Im... • S ‘*'V», ""J 1 " 

,,,.,,,1 . .tin ctiott. i 1 1 it: 1 1 '. I*.’ in Of or I.l 1,1 ‘ , '*'* 1 " 1 •'•HJ'illdmMol'y ol.ile 

.nit it ,ml Mi i, I.i, i uii.l li .ml. .1* i I.i- ,l n-l.l* *" ttc.i..U M ll.n eii.b.in.im 

...It tl... ,,..u Of lln l ol lit. I I . •**'" I , nliorJt lo ll.C 

I, i, mi l . Cutmi fM .iliU .C-a.Ii iUtiftt,, S...U » llo .let tl I. tl.'l, 

l , ..I llm.r.t . nl i i'**. il In., I' N " d " U ' "1“ tioill Ini- tti.te out ,h M "I 1 * l ’ 1, ° 

i I.i it w i* tiii IimihI iilioiil \I 0 M 

I") i it ■«' , 

ihr* " f ,,UI?lh 1 l iHlt lf*| *1 

u’ li t: III*# Hll|| # III Cl I 'll, 

^ ^ ! .ilitiiil .v I KM) | »t i w ij L ky i 

nil ft 1 1 1 1 . 4 » ♦••• j’ ‘ it lUV^if* f r ‘Tt} i ^ 

1,1 .11. lit! I.. .11 till tillll llll' tl# uj.ivt \ *r s V 


4 .. • |. -It 


, «'t it j 


■* ’O .1 Wtl'ts.s'-I 1 


4 


. Aiiu, 


nil ijuirif.b • j • 


fw..l.. . 


• HH«iltb , 


sA«t Ui • ! 


, 
with imy * . . t ■ . . 
. * HI 4* 


lor.ty r* . . 1 1 y ts. 
. ) t«i| 


rt'lluctiuii i?it ' 
•; -* «ti 


tho 1 ‘oustvti,: .■ 
* tl |c*: ( 


1, ick to • 'nl, - 1 


r.tti 


t.l, 1 0 


i'\4*r u.\ j** .. ..I 


, . it 


... |,ro. ( 


cioelv ■',• 'in, 


; « ‘ lit. 
* *.| l |.i mu' ' ! 


, I.g 1 


ut j r*f 


i'O'tli 0 ! l iJ t 


t1" 1* 1 ' 


..'U. I.l 


i!»o * : : 1 . 


. . i llll i », 


a 1... • 


hut ti my 4. ;'. v . ' V 


.i lililKVtt Is'V 
l OilVl 1 i» ill • Ual \ 


• 


• ! nil.* 


tho J-r, ...at t  -- 


1 1 t 


*t li.f ' 


; of 1 . ' .* i 


..l, Il'tW 


Hi !.b Alt 


l.lOlVO H.Mi.t i », 


!i.t. iii** f  


iii l i ' 


gi'intral „t . n 


o.ii * • t».'p : 


1 1 \ Hil l 


. rritil, 1 rcconiu 


I bUll it 1 


f, 


t ion ; but that re 


• Il.l-. I.i * .- 


1 IK « ll 


r.rn , viin-» ty . 


ii W IIU 4 - .i * f 


. v 1 * li At t 


rial tdii limit » mi . 


• •it* iliuultl 


a- •» t \* 


e - ,! tl.u rat. a ' 


r f at. |ir. \ 


4.1. .1 I.V 


ill,' r . 111 ,, n 


1 of IV. t. 


1 1, ,-», 


hi,;- l nr:., l--t i. i 


.:.! ’ c*ii .'.it ' 


i a! .i li.l 


l it a t v . nv.b .-I, - . , . - 
* a*; 


.Mr. I'wiug, t .- , 


• 4.1, ll til ‘ 


1 ,a.ia- 


ii rs ( " Incii v. . • 


'y fu'it tSl 


. t. •• 


!»»r » 1 ’on 'i. ., .ii u 


I- !. ii*' r. t .hii 


1- -t 


tho i.i.jMa ti ill t«f . 


. .t l if i •: 


ui 


j*. r tv ut. ti / r 4 . it • 


* • i ii". in*  


■ . . ! w t \ ’o tl tcrtn oil!* iI.om* ol t lilt/ 1 ! k 1 4 ut i hi it Ion 
UliiltHiliUiil) U tioill \o tlu, Hilt! }• •'** 
tit .i lull viitu.ill) ii»r it liuiij icj.u.'liii, ^ moil l *»l tin I’m .oiii A, iiiIorJ9 lu 4i*c 
j, Si.iU a iiu i|c 4 itlt tl |t !if|, 

nl tin., lit, . ul.tv, m H 1.-..I , • N ' 1 ' U ‘ l ’' " • Uom tl.i* Uni. 

Ill n liRl.1 to .1", nil. I of 11 . 111 ^. It iil,Ui l|i.iU .1, Ulllfaj. tt lull 

•• »t , ooiiltl Ik: iimkI tit t i.l) tit ’nloit .1, lln 

IA . . . . • t I .„t.., .Ily lor a limo icuti .liu,; ui- V iiTt «■ 

.. ofilu. ...t ..Ml.o HI. ..H.l,l im n f.in. il. .1 i„ 

I S 1 1 . Tim bill ti nt return. ,1 ll " •"T oi, '»"on ul I" "» nin -ol) 

in ttl ir!, il origiiintcil, 1|,UI u •' U  ‘ **V ** '"' c '! l • l, '  ,on„t 

nl.p rtioila to it iKCO'uing ,lsl . ‘-.It-jl-dcl i...»,4 

ill! ii view to j.nyiiit, if |-o- ^"utt-ly i- 

I 1 I . r ,S.I I, ll , , ift, Vt.l l " ■ 'fM.n Ol ll.lll,, 

»|.rll t lf.ig.ri llllllll ofoiill.-,* ’• ' J 1 , I 

1 , , , I , 1 ! ! nil . t. II if UK in. -CUl will tA.U'lu 

Mi. lilt Mi llll.t). Iltt. 1 t til'it ■ . . . . ill* fill'll ula.iult'i llllllll 01 t»i. hi- , , 1 , 1 11 .. 

1 1 , • , | . |. ' 4 4i II if Uu^lilt acul lull Will' III 

• I Oil it I'tllllt lllll'tll I tilt, 1 1 4l 4 » K ' , 

, mi,... In .IU.-I...U ll.il I ll-lTHIllcJ ll  .....C I. I |,.UtO lO I.C |.t.- it'll till it |."llll Mi III |'0 ( ‘lilt I 141UK 
■f. In ilofli.rc (l.i.t I rr gm . Iu,l ll '‘i "" 11 •' *" 

.u mi i ml . in - ..•.title |.i'.'r.'.|ui»iti: to till tl.iol t* 

mi .1 .ii.' .... .iiti.f ..I 1 0 .-niy ,.r. rr id "‘ ,v r , :i 

fuiiU lli.it (lit m'l oflliw -llll S.-|ilfi»- ! '.r I'.-. V. . ' ,1 ■; " u,, “ 

l„ 1 il.l 1, hi tin uni . I in It- -^.•„l-l »'o ‘ootm..- 

I.rtivi.iuu.. M) r.:n»ou» for tlnil 0|iili- d '-.u re .n.-an..,o.l h 

m„ m in .1,1.0, nt. It font lot 111 in tl.,: -l-’H ' ‘""uu ..I tin l-im. et lit. 

■ tt I.i. 'li „i , on.,, li.inl tin: iv. 1,1 1 d d“‘i . i^iil I» isronuj 

tun. „l III,: lull — h In. Ii 1,0 couMitu. 10 - |*l" *“l d , d il.ta hill 
oil It ..to tiuvii '‘'O |.f fiHHl. .1 to l.rtomo U Utt, i..||ll 4'l,l| »0 I..' 
y,» on lit ii«. »v iitt.. 
1 ,1 ll,.' Ill, -III III.,,' lot. 1,(1 It;, If-ing into .1 I.i tv. 

Tn.: lull tt lii. It it now licf.no in. 
j.roj.nv 1,1 lit -J 7 il. s.t lion, lln. lot,. 

1 •'!». ,. I of . 11 ,,: of ti.C |,l n\ i-iol.f ill ill. lt it ji|M flit llll 'M it 1 V. II ll tlilS Mill 
iturc |,i r,uul..l lo I,, i onic . Utt, 
1 ul.. , 1 . .(mg ,d il ,lo, , lln: (iroocrils uj 
lln: I. ill, I sole-, mnl -n' i.l,.l lU ill il ill tl.ll 
l'li.,-, 1 , y wool I ,n  r , ttliiill vt null 
l.l,l|, ll.lll ),|ll',ll I. 1 itolt'w llic lioc.-a "U 1 . : in 
ilit'ir, r | ii,- I !. 
i 1 » ill y.i »r 
t *r, tii*) *• . . 1.1.; .. 
tiiiit or .» ii «\» . 1 v i'- 
will 1 #  u .Mi ,ill» 
tii-* 4 J Vvirui*i .it, 
Aii.m.itlv •• 

lll'Hn »l t i l ll 1 . 1 i 

C • li ol* l W y /.* V . j , * 
it » t nil yr. ib j Nit. 

1* *!•:•* i i it  

• 

t l 1 ) |'\« ‘lit IV , 

4 : til irl ll'.t 

dll 1 I t 4 111 tV tit . 1.1 
I I li. ill tliilUtM! . 1 . t 

1 . k *ly tu.iitiu 

' * • MiKiri, li tvi.i » 1 
t I 't |» *» *,. •!•; -t. • » is 

e t • ... • v. .1 

!»y I'u ■ i ,* : try h 

tl » I' Is llll  St 1 

a ». v 1 . 1 ; u ! u ■*, 

 ■ • 

s • » 1.1 i i, • 1 .me nl luO |Hi»\l‘)o|»s in tut* r 

R i. 

. . • f.‘ir 1 1 r, \ ... ml*. I ,. hi tin 1 r i,u ,- r. ... , in .I.l,- in ,ii.,,,| t I .t 1, y c mg mt,| „ A 

‘ i "J  - ,1 . m*o r.il.i linn*, in lln: pi-i ioii U, i , ,» In, . ,,l ,411 y *,il'I .lie r, nr. si lie ^ 

« , I 1 U iv il.iy s, to llic ncr.-St.ty ofciilirr tv 1 « 1 1 1 1 , c I'lcns ny 1, njw.lt s , 

,‘vit‘g in. ■* |.|, r.» v.t I lo 11 ii.rntn I '. 1 I'-d’lu to .lull! tin's lor I in. |iiy nicnt nl 1) 
tvliifli, in nil .fi lil.ci .itr jn-lgru.f i.l, is .ni'stilinlinjj i'lrasi.iy in.li*. SiSfl, it | k 
i» ftn.ll.fl tt ilh grout |nit,lii- interests, 1 ‘" •;loo.m nit tmo n !in li our liii.mi:i il\ 

».' ■««! nli.mil.:' d lo (lit- llnjso in 'U|i.u liiicnn,o,v | n v nl.-, mnl tvliilt,. 

it 0. 1 gi. Intel, 11 illiiiii olijcfs * -*Ilv I'.r lln: rx, ., iso ol ,1 ngi.l ecuh* j, 
lions. \\ I. nil nil link il, lor llio “illy in lln: | • . 1 1 j I i . e x j.unililuic-s, Hnd 
; I' '"-'n “I il,in tvliitll tt ,1,1 I.l r.-|i|i:ii- d'O l.lnl, ting .it. ill. I, lr ol nil tin' ' 

, “i, , x , 1 (. .1 Tun*„,y, .in, I 1 11 1 . nn ,111, w 1 1 I.i si III, 4 olit n.l nl 1 Iiu Dot ,. 

... ■ 'n l* - -'-T' .1 ii.nl lirnltliy riirniiiugo* ( '"‘‘' 'd, I .110, l s. rp. . tfnlly sulii.iil n, 

irniil I,, in. , n.i.it nl in.liisli t , I r.ilinnt 1 “ Inlltn I Ins Ii mo is » limu to gi t  Mil 
1. i ni ' .ittn, ,! nt tho Mil l ili. e ul ll,o m jii.i, . . ,| s ol llic Inliil silrs, 1, 

i- n ,,l 1. 11 iii'.ny of lln: . unit try,, " d.o ). ■ till, |,,inl» «:..i.»iilni,- .s t ll., 
| !l -, d" . I i!  , oiiticlioiis nl |,ulilic ol “lii. li.ul nil ull.01 , Hint Iiu iii.nlr 1 p 

i'" u, 1 l U!, ' ul s -i»l,‘tiiiitg tins nulilir J 

IV. . 1 1 1 1 - 1 1 crttiii. 1 iii tit.. i!..t 1 1 ...ViSii; (Hi .!|l[)niV.ll III il lllt'ilall I',* 
which, in 111 v th.'iilici .ili' ihJ tiifiii, is - . 

t *  uf 

• •  i J It* • • tV .* tliii'.: 1 i».i» . s 

s - u. Slilit.it i lt.t 
. ■ . J • . . I 

■l*t ry ’a Ct iii  ..i . 

*• irj»!ui, | 

. I ll 1  '(ll ini' 

• - .timi I.'. 1 

. '...in ,,f 1 . of I’ ‘" ‘H 

, .1 .’I. •“ 

I ,,..1. . ' • l ," I ,1',, 1.1 

tn.; tt ..iu . . . ,.| umi.:i,, - . ,1 

. if t ul l . J 1 . if 1, I V , . 1 * 1 

•"* l'.t I- '■  ' , uf llio J.u'.'t.' 

11 I • ; . a if .a any 1.,.. 1 

• ’ ul I I It u. 1 1 , 

' 'll . “* I *, ill 's mi in,. 

"• n Im) is 1.11 ul 

1 - • u ..'■•!«. I Mill, ill, I tinyu.i I l ... 

*- , , t . », In it nut, lj»n 11, . 1 
u 1 I11 ,n!iio nl tin :!i iiun 
■ 1, t,.nii 1 in ,lis:ritmiiuii s „,i, P . 

. .. ", ” ..j , ii„ lo " li ".. use inn 

»• *'" ! u. run,,.. “ Us* Is 11, ig t other* Uo nnjn.it «• - !! V l’"’ 1 ' ‘V“ 0 '*J 1 1 Uy '.Imy 

•« '"Hi,.., a I -.i* *. .1 jn 1 , - olroiif.rnint !„ wlii.li ' ... .jr.-M ..uungmonsns , , 

I* - r • - r. lu lgf.r. Ill Oltho Kxccni.tr I ‘ “ ' ll "l"'.,.Uui., ll mot.lnbly I 

• ' • M.y on, lobe •nlijcilod [Tt' V " “u “ "•* ***** " " ,l ' U|HUt \ 

l: "' tin, 1 , n .l luy 01.lv ul.n-, l, u u‘ tu ! ° U ‘. u “l 1 *^ » fuK.ro tonlu.l, nil 
"■ *0 l lo its , UII1I ' «|- |(| . {*“' ' ■ ‘ dung hr ii„,, u InlnlJ | 

i  .i. ssi.it, I.,.* 1 n 

• I » dCf, would uol fail tot lies ‘ '‘/'‘i" * 1 '*- fyial 

g.i pottvr, H * 1 » «»'.»..| ., ...s .l.stmctivoofisll ■ lurill ' ^ '* , 1 | '*I».aw ll.u j .\i, 

■ " .inmtmcoiiicu: ,, ! 41 ' 1 '“ ld tuns, n nl.oi.s lugisl .iioii.^ 1 , I' ' ’ m i, .1. Inr Ht pOar 1 lilt-, roils* ; lo 

" : '•'» ... ' 1 1 toue i.irnMiii •, fM'li ngirenlilo ou-l! ,' , V " M " |M*li»lc.s| 'lusj; 

 t. I. to tl , BiVht h - hu. ' M 'loir cliit-f ttnlil is ,.f r - 1 lh.ni , 

d , : ... ujiuiinsj' of ‘ll.,- mg dm. nnitr.l, im.l H,c m'uij il,c ‘.''“"''“v ',‘ 1 “ ’’"'"‘d). Knili .111 in- 1 tcnie 

, '""g'.-s, tin,,.,. "■ *. of usccta^ lend lo (I, c “*VV‘, ", l -“" i 1 b« nu- 1 1 ,. , , , 

. vt. ..tr.lmmy duli- I" ’"s' ol !-.«*, ||u , .? ^ 1 " , ‘ l ‘ ‘ ,u ‘ d.u m oi.omi- , ,u. 

-iniv fi.ihnirnat. ,1 nrotiso . m ilil, it" ainit.liii j* ulono cum- Is* 1 ‘“‘dnu-a oi liovorisn.oiil.— !i,ouiii- 

1 ..I t , l o.mtry , b. gnu tu '•  tnl n in .jo.lly in ila fnvor. ’ • • •*'. ric.sc .undo 111 lists iv|llt , 

‘ " V 1 '* , lt , '**• . -*• 'VI, lie the Treasury ,s u •* 

•• -mm, •• 

S; , of i . roiuon* which lutyf 1 1 ' ' • 1 ■ 1 11 d., t.nt, ■ n mi-ui bug. n 

' ui'o l-' Il.l. ntncliisi.il,, | irfci " l " 1 ' "i".uli. , til to ollirli tthuiMih 

t. V . t v . 1 ! . 1 . : 1 '•'* I" VI nit III .-•v.i'o* tu t ..Ii-gr.;»»,| d' 1 J '!"'|,u it » m ro.i.ui iuil is iiutc* , 4 , 

. I t.s-i, .1  s„..juin llio folloitiit«jt j : 'dy to Ms,.ply iisuttsi ttmiU? At.il ii ,.*, 
I- T " l" l ....lira l«o sulTi. ct/ : “ouM not l,e..Ulo Us suUV. ... , 

• !.. li, -11 f.u . unl.ntiugnn, nll.nil.’ j , ' “ |,r * , »‘ J, u"» ",c at 1 of 4 lh S. js- tl.^ 

* - •" : wholly j, ,* ‘•' 5l I.11.UI1 u„lc|.o.ilcd 111 .sol 

’ in lliric . hnint ter. It i, I, nth |4 ' V‘ M ' ‘-.tf ,'o.U.ti'y H .*» it.volvtil III war r .n 
1 "|.|»»o|.ri.aii,n lull. i 1 coins,: now just .» in.jntrn. | il,,, 

" tl.u, oll ll(U Mgeci-! V -. ! “v ‘.V ? TV ■ l ‘" U ’ - 

‘do. i" *'"• ll, st plHCP,thc-.tcrra,i.yl ur “’. A 'uniniiu to In- -„ | 

I ", Hut ,t 1, u l, •. “, l ‘ “""hi hr llll, Llll, in (hut 

or ^ rrj.-. tin ' \li',| 1 IVV ’ ** '"'luri- un: lon luit. the bill | , 

• ii.i . OllscrwiM J : V '*•) ol 'J" -ti"U». Uy dutj 

I ,,i* if n si. . : , 1 l“ o •ul.ju li so 111, 1111 onions ns - ...... It hr 

' t il lent that tin- hojtea un- 
1 '* ' '• 1 1 -n't ul -His ,Sc|jlLinl,rl 

1 ’ . M I ...... j 1 

It m t ... , y, , u. tlirr of fongrcaa win, 
li.ti.'iii ! nr I .sr. ulivi; who Ulli.r.,- 

fr.l ll.. f.. . S. . . ' 1 )' *• »l. I lit. t " l lll loti n," inf' 1 ' s'r c::a ;; 

, 

( • - - mV t 


f f* 
V V. _ _ «• f'*-' -  - 

y 


-Tt •ii" pcrmnnriil il inu.l rmmiMiul grtt- 

*.. Till MCi|uii'M I'flrr. I'nl i .in mi Ii |n i, | 

*f iimumey tirjil»llv l.np, ,1 fm il lln l.i fart* rweTintmcii tMTfT.t!i;»ni f *, I 0 ‘yThoT/vof.. o f i-jT^-i^iri' of Ohio? 
tl r mn r r in in - in l * hi ii miii rl. it wi.« u.hioiuhI • * Il him ill tun I... n. . i.l ili, i nothing ta 1 l,,r 11,0 |*»»rp« -w» of dtslrietmg tl.u M«|o, | ill i|lit: 3 (inil lir ruiiiili'il "illilli.il ol ti il In limt.in i iiiivi. li.iii mi ill i mm I hi , "il Urn I o- iii'ii ur .1 m.sl.le l.ihKldO 

' ' . ... . . ..... 1 .... .1 ’l’l._J- ... 1 . 1 I,,.. •Ii i it ii i ion, in lii tv Im r Ii (i - i inn* t on* I it «»r nl Mmoruun, lull ii c-i r il'ul nil n 1 H fll» I'Wi I I tuff* f»r«' but /unify- ■ I.. 1 III' HIM limn i \ i. . I till : H» , n lo III" ex|mrHi«:i»l.i al.iehir* « llirmi. I""' Ii l"i | .'l.o, ni id llmtu or" ikiilp 

't • nr .,111 .1. r Uililtf. VVn h,l..»W Hill} III, In' *1 II lllO I. ylnlllliim M ll.l W.U.tlUgO . nil , mil llin I'eoph'* m Mill 
( Hi m||'|hhi *#i bun 1 in .1 1 iiiivi ii • nlisi»''t prove lUrmhly. .... - 

I Hlml.’i mUU'r I III# l*jr,u ill.. , 1 II lo Im n mu- 1 ,,r: ' r *«. " I " 1 dm:l, wnuls lu pi, I n dif 
niH.iiu I.,- in, i.i ;.„ n,, s * r v “i"* 

,, hiiiiiu Imi .mils sol ,(viii:;ln r i.iliniiii lin i, a •*' ■* 11 ' 'Hiprun.im llnilUiPy ilimlo llirn# 

, ", 'J*" I' imrtmuHiy, «ve venium in pros, lit n viirv i »■» I n  cuu i^iunp Iha ll.i/t w 

•• * • '" miwll i.iri of lliyuviilan.-nHlii.il In.# n, . '"i", i'; piH"K lun, llir.o.nr fuor, 

in; m liltll« "tilling II|I"I| Hv II, *{'»• ,.„ n , M | #1 , n ,| in Eyrufr mi llii-i niiliji rl. »" ofdinK lu Oiruuu.aMtKM'S, tu niiedialrtul, 

" iilinilliil Mini..' i.l r, tmii. nl H „ ,|,|,,|u from I ho I. l.m i.-mcrt. of , *'*r au Imio in. ,1..,. 1.1 tlw.t il aoul.i isko 

Iln.iiiilit it |.ropnt, * .1 l.ir.;r In |m;|*| 1 pmuiising I'nl ill, ■ i ililnf h'lil M I - • I •  ' or four nf t of tiiorn lo repress al 

case o| luxes on I lie l' nplt f • • I In, |niii|iiilly i \ pro*'.. ,1 Ins liinln'InT in iho i-x "•"* ihalriul* Slid I ini **Vf II l' n n ii grin, I 
Itllll .IC till •• I |*l i.|i.il 1 . 1| In tl.i‘. i I, I'll (Mi ononis ul l)a I iliinla.,n , ml jihiS liiio |n.rt,i»ll nl l iO l.nil* #1/ ulrfi iliUlli ipluma of 
II illnl l.is mil nils upon .-ili Ii tin ' '» lh iilnl Julia u'liny II ,, III III re,:oj- 1,4,1 |n '*|ito anii.d pn iinr, |ir. sci. Iiil — /»/. 
,ni * li i t 1 llnl 11, uso girls biioslilntuil lliuUsn. 

t I kin. w lli.il it is nrpi tl, lull iin.sl "f I *r I 'i f.tilii in Musin. i iji.i, iiinl ln» o*. | 

'i inn inisly hi iii) i.|,iii|.,n, lli.il in ; liil.ilinlimf itii'in nioiJ.M'i.nvitrls ul limns - 1 

"Vliilii) is in i .ii .i ill |ii.s.l.t« » i Mr Wnholy ms., I*i,l In iml tlu 

irl.iiiiiii" lin* ...il, In I ' , I " hnhMn .tur, pnif Iho Im I. l'„„ 

••Tim I'irlslipit mm Ik i ii nmlur rxj. ri 
iii—iit Irnin in in ly 0 ill llm ninr.iili ; lilil'l 
li'ii in llm s vimiiip, mill ns Klunh. th O’- 


l 


CO M .M K HC I A C. I i 'im ll «* (.••tu villr l‘ri • • r*iifrciil, Aug. 13* 

i:t:v!i.%v or this .makki.t. it j. ii n* ul l « 1 1 hih 

llllt is •is irmn 

ill! I » III 1 • Hi) ollivi , 

t| t IMI* , 

ilii ll a l'l.itioii, as ii i*# ««ti • I f in lin 
111 * 1 ) 0 u il l ul a. ili *. Il da i« im it* 
litlll^ in lliis n * |  i Iiuii ii i «| l llt nil* lii .1 ti.sa.— W n urn  nriMml lo re| ur( ft 

«!' .ii •! iiiipriiVf int in in lirsiiK wtt mm eoiir 
it- Tri'iMM' iKH.* in ^rofnritD Lutu been j l\i y uni ovnlnnllv Snlii riii;; Irniil ft .« ilis tiy no i.i.smi in iu.mi!. ishi.iai.lJ ill hourly 
min of .liukmms, nn.l m t.nn.i i/n/ hi. #j- i ti rv in. I-.ii. u ti.r , i. (fur iut.niy mar* 1'1.,-s lu Lil l i in. |.n -1111.11 nl ilnn. • mi Ur *i fot iloit rim n).i«ii.H« u» I,, i, ** .ilm.,1 l.i.m^ iirUhly ousy, dm* 

ti . 1 1 . o il •. I iii ml nl ii».,"n mi /n l.ia iinuihr uml fiiusi i «./ 1 is i,/ i.nl pirlil.iml lim il, shuns iilid K |, ra |iffs« 

• 'y ilil I* ■ ■! Ii inn il mi. i . . * 1 1 1 1 y /i.s.s u.7n. d  iJ /.. .m •kirmf, lliu .'i|Ktri. n i m nn.l r vvh irli nil. i ... ininiinl.us srn 

f *»**»•. *« . i,.,i.p. . I In* i. i ii in ».| ",i . . -.„sj.nnd the pirli I ,l liiiili.r.l r. r ...:r..n il. Thu I. ,.l.t dus uui.l all goul l"l *1^11 i I I Him* IS I 


• •it Hit; • r»i t (ilio rcuiiioiM u ul Mr V\ «Uriy .) !**r j. . j# r ul b'n»it ilitfi, fr.jufy# TUu ntec 

|, mini l iv. i.ins ..I *.iin i- in. », pi I’m li M|.iiil. Alluriln; pii hin.,! Jsj. in .1, i,i., n». ,i nlmil i, i.mtsiucn our lust, hut is 

."mill i \, ili iin ut in 1 1 .nl i , .intl.i • Ii M iil.uly nvulu n I, .A i,,,,.rl,s „u I, hi I nmv I.. I ! iiij. s! m I , , , nl, 3 I'll tv li to r in 
i, imI t.ii in) i.l ... I, ci 1 i in ,iii.,i hi, f- •* .»! I.-  ii t*itnun.i ,1, ami ilivlnr ,1 ifisi, ms i^u o.H.. , ,l. Thu ns,. I . . m ilm Jills is - 

■i ii CUIirl.11,,1) .iii-ii, ;j In , I ||,u hu njiiiunii, the 1 clfui'ls a hit'll tt iru nl In l ,1. 

tlilli nl on. in i.uii lull ■ p  • .uni ,lu- ,r " m wlinl hail I, , u U- nii.min.it d 1 Tin. lu.mm- ir^i nf l.iinip, tthusl, 

l! I vllf, ami III i till*! tltli'll! « i , , vl • I ***• uu » inrn, \i., Mill l.u/t nmiu ul n ioi dom y 

it le let i i.il i)|hmi ii, i I,, * 

Is I it* tioin.tiii in iMtSiii.ti \ linns mu f 


• * I I In* ^ ,n 4,1 JftuaioHM til I litiisi i i) mil)'! tnlnn «4 |»ui in»u ul r • • 4 • t luOiif ciliiuiiu 

ovnr AtiturttiilioJi 19 l'»:i tt lili lUo Oil U« r\ a»:l**;a»cj laU*ly 

i pul. .Ii il 1.) I ,1 1 . 4 it 1 l'' rJ "® havo. llm ci.ii,;hi',i,.ii In tt lu 'li t .tn.l. ‘ - 

li. I. b.ius ,u . 1 , I, „„ ,, . nil , ' ,ll ‘;. , r ;,l l'i„ I' -t n* - .\ h |'|,l) nl harun cifli- 

. »»... ..... I who iv ol*o ii di inltr ul I* trlii- Im • 4 tu t'uiau m. A ... fur il it 

. , 1 iii* m, j t.iiin .*,111 iur I •# Ihmi m til ij.\ |*i‘ri.tH , fii , »i i »« : w li.. i Ik.u* r, t.in! it ia linn ul 

i 1,1 i ■ * * . ' ' . * i vi* » » I i.i " ... . , .i . i iiittitla . . • ; i *•.*., i it ttuuuiis itf * li ft 

Iii.iiool.il ttii.i tin. I.ihp , 1 , ,1 mil |,c piouuf .\lusumrism. a 4 } 

* J»*:i tu I ul 
III! .it ! I l« h tiul (•tidiviil lli.il ( 

m.ui I'M! tiling I ‘ti*» I 
if# ni III ul liintl a.t i*s i 

I Or 1 1 1 1 : iurti'iiti* tt fii« l» (Uiiti j 
hi l s;ii, Im::.., .,,,.1 is;si;, ., 

, In (In.l p. , till ii ■ , .ml, I, in, ,,l 

I,; «',l, l, I, I„ll ,,| unu ll., 

.Jll'll OAtl.H. 1,1, mil) , X, II, 1,1 . 1 1 - t ,1 III . 

 m, .-r i,i, ,1 -jiu, i.l, , linn il,,. i li.it,. ,\i, 
., » HI,', I In II..' lu in, , i * I , in, ii, i ,i» 
u,,l llll'nlilt. I, M.n I,.,: i, ml ,.| ,i 

till rpll 1 1 ut iltiti l,lu,,, , ni'., ii. I n, ,! 

i t ilium rt ilfin ul tiinlili, un.li i 
Im , vils ul til, ,i.i Hit* , ,H„i.) titll 
1 Hip, niul tt I u , , ,i i. 1,11,11' i :,,i|„ ,| 

1 nut Minn , , , ,n . I 'ui ul, imp in, 

1 illiiouul III int i «lllll III- 111 . 1 , 1 ,' l ! 

| nlc intli t'ul . 1 ., la in ||., |,,i lil,, 

• up lIlllM' I.IHI tu.,1-, .III I ttlm.ll 

Itllctl J.1,1111 l.ll',',', , ,|',.,I In innlu 
l I tV ul, I) ) u , - pilli | is.-, I.il.llip 
-,t , J |,l ,,, , ,*l,,p I,.,I- 1 ( 

V- I) I'"' f t, 'I I'uH .1,' I, .Il ul tin: 

• ^ \ ~%+~' 1 ’ 
lM !»{ li.-l-.l 
ill iottai: 1‘nuii 1 1 mv /.u/jAf.uf A it cist, 1H 1 1 , mu *4 
1 ‘*ft c ,1 ‘ I IIU lul iuu.i, fur llm itilurtit.ilioii uf, 

1 l tt uil l|lj llul UJC itiMl |M.n til a. cn ti a Imirttul; 

'.MuuttiuriNiii im in #1 y ,-t 1 1 1 1 1 li * ui^linrl in l* ruiii.v, Mini Inisi Unit tlu an i l# \ Airi . l • if* 

«l) , tiuilliy of nnullu r i mi ' nt i l mu, *j i„. 
lin- lima uf l..ii A eitiif'iuy ul MihIu mu li. - 
b 1 * * * u:; iui \wiult.ii l»^ u il *b.-ii* *,mii tilt i.»i*» 

ul Kir.l il* iitbiMU, 'J’ltsi M *m;:n.,iM ii.itu 
l»r. i i»'!i il llm llmir ufoly i« rt » *u J tt tt till 
lb* 5 a ij*.i uf l l*o hoc!*, I be It n I*, (! t ii ,vr!; 
r • il tin i».i;?b uluito ttnlli. I • i li i r l.tml- a 1 ItlU, it** I'# 1 n»4 lUilltil, 

ti r\ m arrr ; l.*u,,u, t»*. 

•nls.O Ul.l! lu *1 .. — til I i.f la (llinoeit Cfl* 
IT* y ail i,*l il* i w,t! I uili lii'.rt) ULsi im 
.\*;m ltin:i»»i». \\* i i.irul Miiliiui It IQ* 
ry mih 1 1 i»l i«l 1* ..a, I «» a i., » ■* VJ]l 

|»*w « 1 i.i im i.l I i • i.l aiunllitf^ J I i*i a.- iiiit.a l im 

cm 
i‘**ila i l li 
uelii ll a . « U liti ill 

It'll |*t*t*M. 

, a Is.iiiilli 

la miii ii. 

' , If il««S|lt It 
I- * vt i; ,M,.i i.i * •• l* 1 4 Iilid lie., (» 
till Ili-S ikil* Ul ill 

!..* |i.« I., . ..il V2 ‘ 

••tail i ilitU ; u nil uO  

vt 

% U *• mm i ly fcpurt 

i. 1 1 •• b!ti i iliullUlt^ a ii* I iliviiiu li.o rot ili ul 
1 Ml jMclmllt Tlio ; T*U, •-.» 
Jwl.il C) . u Ik 1 in- I llo I • stii'l fu rtlinr U o 

* i mi c o . a: • * j l tit . V ill M lU 1 1  li 1 
u» i fill*, ilf, 

I 'lliil-l A li .1 1 1* 'll u ilil III' 

1 ‘ « mil e i.f lull r con- 1 1,4 r ; , « ,,nl lo I' 4 *; '"l" • 1 •* 
mihulisls 1 " ; 1 A 

iinvu stituni ut; * cun.li's 'uuilu.l I. i II ii Iii! i *’h '•••*',, m a 
tho iinli^sl. s wurn iluinp, n ml in r.-iiinl ‘‘i.ni ■ lipnt. 

" lint im.-. pninp no in il.o ni.uiii. /. M t./i- 1 1 •“■•• M * 

/jy ,'ju.iu ul' lliuir vnlpnr iillnlii.i*",; nuiJiis T 1 " 1 " 1,1 l'".\ s . •' 11 ‘ 
it is, uulll.osu.iHiof tli.iir oilt.-r lrn:U sns- • v '* 1 " *• "n.l ■!' 1 , 1 , 1 , , ; , ,1 
oi'ptih.o ul' l,uiii ■ lost, .il, .M. I ,ir, im uir, ml ' ' * 5-4 • I* l',l sihs.u funner 

 r/, u  ,./ li.DUi) lriii.fi in i.ny M «u,.:r, . 1 ; ” 1 •* •* ,l Hi. ■'*  * In a ll '.,uu»l| 

tvltu shut, M |.,U o it sou „ 1 . l„, I, si ,*ii|ii^ h‘u,i,- Il »u..i n, .1 1 , .sums billets 
liin uf r.i'tlnu; ttil'ilho •),•# I, ,u,l ,p„.| “ i,r * ’Hit! ,.1 lirm l y. 'K.linu 1 . Tins 

Tlioiiiu * li ... 1 ti,r i!m ,. hi . n, ui .1 1 us l *' I 1 '* 111 1 1,41 '* h.-*l, - «,i, Wo horrr 

ii' ,t. it . » 1 n, . "* 1 *t»h 

r * 

r , 1 ,, ■ t 
, 1 ,-fr.udi'h,\ 

I.i - ui'v.l-l. ,1., ij, , ,,j i|, .'jx.i, i,l-; 

Ihn 1 'in 1 ■ , ;u. I.r.ilu I pr.il . ,.rs nf t',n ' h ,' ' 1 1 : h .! • 1 . . 1 1 \l- ; 

.1 p JUUu Il -l I iliu) , mi I in in 
Cl) 1)1,111, h ul ,1 
Inn ) ,, 1 luu lull 

llnll* ul II s I, , 

I I, till! U. ■ i|, u II 
■ ll III) (HlXIU'M ,1 • 
ll, l imp I', lu llm 
i I, it hl.'u ii -In, II ., 

tt ■ , ll I s 1, 1 l ! 1 , ii. ,1 * In lu - llul 1 fm 

, r.iltum 01 j, 11 t.ii 

nl 1 1, ' ml ui , 
uu-li,: 1 , i.i, mi) 1,1. Si! 1, 1 ; , ,1 uu '1 

7 i*--; ll hii-s 

i'ullMI',, U I.l li 

hit, I L "' : " * 

iirtich* .lull. 

1' ...ts-.^l.) Is— -Oi th linti sT" 

' ..,l Tin* 

»Ti".  ! i n «*', — 

• , M •sb l.'.ippi at 

'• • • ii v? i • i.,,:. * 

1 „ I.nl r for en-n. Iur;: "nil! lim tt i.i, *" 1 *' ■ , * 1 hcil 1 , 11 1 -min I u ii Iii n tlm 1 hr u 1 o.ir* 

In r. .t,l  t',*n thro , 1 h 11 1 ,ui mIuViI nl' 

|,i|, u. *i ,,r v limn Imt tin, iir 1 

lint ' ,llV " 111 ' l-'U ill ilisjr.icu Irmii I'lrij, 

In » "I* n ■•!«•* ui |,rm jners *' - ‘i -•».) L— Ul t:„ In.tt ^ 

, iilnl 1 ‘nimlr , t-.ii m ,)| .1 1 .1,....” 11 , 1 , * In *,, ui 1 1,1 li ... I 1 ,..,11 ol *!).-. 

"0 »u-, AU.I -M, J^r,:^ nnd ... u-k, 

UUMj :til, i. ; 1 1 * t|un fit* . •» . I i 1 . 1 ll 1 fl ill **a aril u*t ti . . • i*#. ] 

I I . is* il III I I '• V' 1 * 

‘* h h * * l! Miur. 11 . l 011*1 1 . 'iistla.-ikV' I. II |(tll prtc » II Uii.i. *, i, , ;i till, ila.tU.ni |N. 

lu u*i'ii|ii'i ate CuitvAiil lull.) iMlIihl by ll.tj bilxiftu^l^ 1' • r * »*.•, lu o.* • j» u.t l i it* emu act ouiil Mi*,.k 
•iai; ut si 1 . i v% chjuuI 1 . *!v »»t uii!!!| 4 * lultl. 1 mh. \ V *j Is. « r * • l • t* tlo of 5(jv)uL» \ \ 

ir -« 

J i *' , .a i a l I |M» bill « I r.l|l. ll 

il ) 

ll III Mini.; (lit tu,; li* It- 1 
Itll^ «tll tl»u UL! i li’lit.l 
\ I I lj*ttl t’a 

» It* I all, life I lit! I ul » 1 ,’l ,l )intf 

• i.i.) I i *i:s 
. i n, I to 
- ,.! I lie 

|M ul,:, tuni „l I no la *!., m Mil) tu i .,11 un I ’uimi, » In u ,l, r lltc »ui,|, ll on i'x, I.U l.M 
M’t , unu .; , 

w.i 1 till I li I v I 

th  1 1, 1. ■* ,1,!. 
n'.ilt'r liv. 
dish Ilf crcsa 
„.*r, I ,• ,\| t ‘ 

• if in. I -In I, I a, u.J ul - — • * | hv „ in -it'll ,,'luruc, ,,| 

I'.tiiri i. Ti.o lii v | r , I'* ,\», ,l.nl ol '.Oc cioh,. 

I | .»UpI.',». in • ' I V J. m-ll, ! . , , '■'-'' '11 I,' li.'. 

iiiin.n in n Iur'-' ptrtv ivhar.* In'*-., v.— I lull ■ t If, ,, is- 

II... mu Uko . m. mill sum *' -N«“ "n, li. a I.. , u rominp ur 

hriil.ly. it is ill iluti, ,n,l nl 4.U: Q husliel, 
ami "*’ tin,,.. III. i pinsji . i is fair Iur ."» 

mu. O.iis, III a Ihc. Curu. a nun proa.uit A j»n*.'U 
a I, nr; pr. j .,ii.*.| mi , r ,lm 
t.’.ai was oMr.ivtu mlly In,,. I 
h**'|K il hints , *11 uni, '), in, us li " ^ ", I irpuly Him, ., i, y nlltur lotraon, nn.l ns i.o 
u,l, 1.1 1 lull, .1 u,., nil |l) ul III , nl i,|l lia .,, I , , 

s , J Uiu u ii tt lilt fin * * a 1 4 \* ilii .i |u‘ *iil i i r \ iif u- 

ly "1 ttlfli .Ml* isis.^ivi.M. Uti.i .il loll l\ • ulii IliilUc* abuit ! *1 lie mi l.tvtir ul 

Ilia *,! «.| 1 1 , It s\ * 1 ! bi.v UillC si lill) 
lillrrl.tltillliu in v ob|i:i tiui t ^ ( {„ lk 
• b'.ii .mil tu. un lt‘**i t ifor ui* 

I' Ml ul Ut! 1*1 4 'i'b lll, |ltl* |UC* 

Mluil ui lilt- I UMMliUllUil I) ill.il 
1 1 1 ' i j 1 1 1 1 ( 1 1 * a a ill It, loiiuJs s Ituii ill 
b, ^il ioillitl Mi litis I .!»!•, I*,*V ill * 

• m 1 1 u 1 1 ; Iv ili«t liai^t il my utvit 
» I • lull a lit’ 01 ( 14 1 ly it! I|i|l 4 .ei*c Ml W lib l ,  i.i. a t * i.i l Iui ra^i.itb!. .1 NYUls.’li.-'tb ***** alii.ili . 1,4 

«() 4t V.*!,; • 

41 • \cry lull t tl. till tilt). Wo quots 

ui uij .. *». .- .Non » ui i.io rta ur. 

L *!• lia Ucit cuu* i 4 ui aluin lanlly 

1 ir ii- *l. It 


it u 

: uUi-,| tv » -, 1 k 

HImjs.i* |l| un..,i, ( ,,uuov of its dull. 

,Ij uf uuii.i. ui.inliuii li ,•?'* • ' ! ‘* *'*•' *• 'l tins «J.*» ill), si U shod-* 

i u„ , hil im- il.u uppini.l!',' 1 ' ’ ,i4 -* h Vi ,*..,4*. Ilol Ij a 4 jo 

,ii In. I" mi I in mu, ir ,,f . Hi l *‘-’i ninl.'V ii . , slur.'s. 

•lyolui'l^. 

m mm.l uf lh, y,, ul ‘impj.N^" 
ui„,,|i:,ny i\ ur.) r 

-V 

' 

,)(!l i , n ', i .. u ,i . .'.*as. .1 l,i„, mill ..I),- M'l’! " - ■ »|b ‘ : i'J . . lUf, y^c; lair, 4 nil. JOHN TV I. Kit. 

nalilupluu, Aupu.i 'J, Jbl'J. 'I 

»•*. 

\ ill 

 1 ; 

h s l,i. • liii II s ,U s, 

i*. i tln'r ,!.. . 

■ . ut i. jl . . J. 
- -\t u *j Ill 
- I, lie. (Huu|, , , •AiJ I. We, I M I ill'll,:, wj im.Miu niniv. — A lutu Iniylisli 
. ,a i lie lullntviiip iiLi ounl ,.i ., 
V,oi, ,), *,x. the nil ui .cnli , - 

HUt s yu itriiiu i„ 

iili.'liadiiopp 1 1 and Hi, 

I,- pmni.ip I., ; a irm thu liiilium'usn’lhisluu, ,S *T ir 
w l.uii llm r,u , n l u* pot lino ! •* oiryor r*i 
I * 11 'I, 'A * 1 if. I in mil yu o’ Nuliscluul- 1 '* 

I I I i’ll l*o l.ocsiisu I’m Uiltliu , 

uni, ; ilia a, i .!’■ ' liin — -l.imsHul, i n ii U. c p-r g.illr*n* 

■ ■ . ^ 'i'nnn. ib', ,vitb u t'dll |K*r l.l,|. ZSporni £1 
Ih.aiuss.ai.v, — On tb« yittl, uli.. n liul. ^ 1 -*H|* r , 
i'll, SOU ui' Hr .Infill As,h. so-.. 11 -..J in;. | ‘‘A .'H |( 

I’., , 1 . 1,,.., , n •. , d iuloutly ui p .iho'r iiij' *’•*"’ ' 

ii, i , , . . , Ik.nuinl l.ilr 

I ! ,i Ll, ,rii ilmpi^u h,» Ins, Ul,.. -I V 

1 V I .11 pur ipun^ *,,,144 uMlhc* 
; I.cxii^lnn, ou ,n, jn,r jjkllml. 


I, Hub! |.|*,.l ml,, liiu in, lor lu i, ui 

,,, ,cr m l Ims hecu Inltlv nd lud l,.,l, l,,,l In,.l.,p Inuiboll' ,l t ,m, 4 hi tin* U la l,,| ,,l Ol l.lllirc* lull .ll 11 , 1 ' 
nlnil, s, , ms l.ir muru , ,*.,,!. ,1, 1, 
un ** Inul, I,.,* hitli.'i (u hut'll lu- 
ll ll is » .illutl phunucr.ipl,) | ,u 
I) «i limp l,y sound} Hnil i.-, 
u.uli ti,u,l ux.u lie n. il is pm- 
, d. ll ilnus in*., V i.llupt'llie,' •ill,,* In Icliuii. lueltio,! ol 
I ,,, * ll, sill, el npns lo, nil llie 
,,l l lo Iiiiiii.hi voice, ll i* np- 
lo nil l.iUpll.iee*. Wo Inn, 
il. , Ollluilinip ll p.u t ol ill.: I.lli ull leet 

uu« iii I’.uplisli, I 'rot. is *■ » 

’huie 4 *, , inn I I Ichre n , all ** nil, u 
^ mu , I'lt.iim lf r. Null.* I’o.,,. — rinoill bill bin,* u ..da ut uur for* 
liter till, nils of i"l 11. luf UlCSS, 01,4 4 
ilul's l,u' p, null. 

Me . in •- flu, ,1- maiuJ s.iuoolir Inst I, as 
Ih‘o» psbl. A s‘i :hl udi i.cu is milked, 
.i„4 l„i|. Iur. mo lu im r H »* h«*.',r of s.,h a 
, i' a..; I !,l„ls, ruupuip I, on, I •, r.Je, nccur* 
diop U, ,,.,.1141 . Ml,. !. i'phl. 

‘J i *- * iun| uii, ur „l "A* a ’‘He in half 
h.'iis, m l ux », to n M. ■ Vounghysoi* 
(it If . i sii* 1% o.ssi a ini doiuaad li.niied* & 

rv | 

M y 1*1 b* i il I li Vt IM ! il wllti ll a • 
Mtt. • |t|i Ci*l 4ul I 4i.il .i* 

• ill)) li.»l.u|l I 

, 1 1 1 i l A * 

iii 4|iuviituti it- iin 
lib, i lltil.l.li,; (tl! lit 1. V » J 
* 'i .JlllUil IIS IM(|I 

t u •» I *ili »l y • ju*i « b. iui ttl i lulu \s !.». It bit Vast suabiii 1 ; a *U *1 out 
l»»r ht*l|t. Mr^. Aiuly# hit* utoibur# Imnriuj; 
tliocry# lit bin r a* u , but luU4)il 

b.-rHi j u’mu uit il. o to ha vo tlio Isul, or Ut 
tu. I li ia. ll. Ilur cricti bruu^Ki to iutr an- 
uailatt* u !t* r in irm »l tbiu^tiinr# M.s Uoyer, 
w lu* M|ii iiir* miii ibu uaUir, Iml .mublu 
tu 1 1 |. cl any tfuii autl tiiuy all ti iu ‘ bi* 

tliA* jk.u l, iiii.t'i r, ilauj;biar hltAi anu. 'i bu ujulttlc. . ho.W^‘Sm 
|H iiiii lit U itii'li l i au |AjrauiU» wi'iu ilruw li- # 1\ t .4 i bavn fcllutltcf iluil ut*ck 

i.l i9| |*orlia|ttt| nul moru lliait taoiity It »*l lurt juit, allbutiilt tbuio i .u UcuttttttC- 

lu fAfV^, t)iuu ( ;lt tbn u .ilur ittiil kull tttUil tt|u f» 3 i, a ub biivuru, vvbu n t.l t inDuiutiltus 

aIa I |l Lou. ( ihj (iuiClii . li|i* li .' i . I.f kill’ t»* liHl*. sbuiliJ ibu I®* 

— — A t i|ilf* A»b tub iOA-O Ju-tll v tl.Kir sloy. Stile® 

N si»ti% i lie Union uf Frivl.ty ol iuv,5, .ivil . ii*), 

lifts till: Mil luu ini’ : 


w M Wu I* ui I It (Iml J i »bu II. Uucltor, living 
un tbu \|*u liAt. itliuiuiiuli Ittr it|»* ).d v mti * 
ntilt'f 1 1 am * i \ tslivillti# altiil 1.19 wile VAalor tlay wait a itllu. .SUaj av.*» nut ilom) u bun uur |k»|*. r wont tu |uoMi but «ltc in s»n iti !%• 
!m* t! iii^utout!  ttouiitlcd, uutl lift liSsuly l*» 
ii* over. Tin. i) (ti.otbur ul* lit 
I j iiit% ut iut»Hai|M)r | it.* i, i s is. I ol) » i iii* .4 • tl* Until null jOv'4 
Ilur.) «, I iluil.ir .4 1 iluilur * ui l»k*a 

Uit t- \ i ■ i  liltlu l.vuiui|il(4ll,®ilk| 
ilio ti ilf 1 1 *n y l * A*uii.-iil* ri*»l a» iluli. U ci 
I|uut V lit N.l , Lolli ftcifi wst|jifU» *u4 

fclof 11# 

Will. I — \ in y littit' C'Ml.it u in* H4td OOfK 
bttlorl itm.ia .lull, u* bed/JUu ftVi 

l*n, ft) , « n. * 4 — . Farmers' chronicle (Richmond, Ky. : 1838), 1842-08-20

7 pages, edition 01

 Persistent Link: https://kentuckynewspapers.org/catalog/xt7c2f7jsq0s
 Local Identifier: far1842082001
 JSON Metadata: https://kentuckynewspapers.org/papervault/far/xt7c2f7jsq0s.json
Location
  Published in Richmond, Kentucky by Joseph Turner
   Madison County (The Knobs Arc Region)