view raw text

date (1922-12-22) newspaper_issue 

Volume 46 Marion, Crittenden r()unt '. KentucK-y, . I 'i 11(22 Number •DTLAWlJiAllEK I'OWKLL HEATH lf~" 
AliliUfWHIM I'ilULySBVKIIM l 

KILLED LAST WEEh — 1 1 'IIHiiHIMM MNWNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIII I 
Wf liavr clioM'ri till- method ol 

iuK to oiJi fiiends tht earru'st I.o|k "i; 

g /lii'istnia nia.\ tind vou bieHHed with iVact 

.f Health anil llap|»ines . 
OMd On PiMr t| sii;( lAi. skrvi(;k igjjgR pnom ■■iilDiidMi hnUruuMHMi Oitta kl 
•f Mmtm MMllM Farrw in Hilb af 
||Mliftr(o«Mlt LmtNOTON. Kv 

• . rk f - . ■ I .!»  1 1 • I., I f' v ' .iriiiri 

i4mm un til* floor of ki* rnMlpaM 
Iif. m Alh mvMkm of M* fhMHy TkurMhiy 

Mit.H, f tlti win| a (triiVr n.' par- I' Ml* 1 1, i.^i'i' lilt •tfi'i'U a .-la. agrtl obii ii 71 ftmr* m IM bllU of Mvfilfw KMnt), «hi )' 'th rrmailu wor* Utft t ml % »rnU Mid our muwaolunri an) lh» Mr Haalk !• mii.iv»^I r , |„. sifi^ MalTtM llvfiry, and •!« .htMraii 

fnm IW Mil •««ii«ry toM«ti« ' !!»» WIHImi* and Mr* V»ilrr finr- 

» I • . .|. . y 

I \\V ■ 111. , III .111, uf 

I rairir, Mf . lalM M 
I.. •' ( WmIoii A • Wall' « Ik* wHia* 
Am ' i*» n rl n 

Dili, tk* II. .1.1 ( irrMMMt tnai. »i 

•4 foil n KrUar * hatU* (ImH** 
kfotkw af Mm •laM Life hi'inif.-; iio eoniiH'ii-atinii .. . . ' 
etuiiiMi I on t(» the .i(»y« of tnic fneiul.- i:i|i ai.. 
4he a^.^»K lalioii of our li it iid-,. We de^-in t " 

thank you for your patronage during t ie 
pa^t twelve montha. 

Truiting that the New Year brings iluii- 
pinem and Praapeiity to you, we remain. 

Ver Truly \oiir^. 

MARION BANK i 

% T. J. YAMNiiX. Caahier. I 

IIIIMIININIinNNINNMIMNNNMNNWNNHIIIIttlliilinilliiuiiiiMllr '.'ill.il -(iifu' 

AiiiliiorlilM Wl 
. t i.iriii. of tko Ik- 
.1.. Ilik-l. School. 
I. iraibrr A largo 

' ^ ll■ prooont Tho raoa waa 
' lit^i I.' R« utoMat 
i. I' wR- all takon 

 - i ii t«t In 

I humr Uilofit pro- 
written aapacially WlttM BMilniMMMlr 

if ou It BOMU xMl, ymtrrda)' wb*n I 
vaa • kty ' '^ fa'.tiir^ (ari'i nrar 
IbrkNi. Tkorr wa* nu railruati in 
Uw MMUr at thkt ttaa. Mr. Uav« 
utimm «M VMlMMr mi 1 KNMd MTo «r tk» Kutlaw haai M^i 
kV tko »oaa» •rr- 

MT MiMi. Ikdvr. Mi Alfml l 
Kallard. kM«Mt. af Ifea iMk imtn. sVti lw«wl»r «« bmI IMk. 
WiUkOM I'onNM Jaaaak CiMk afwIitW Itati T.i.*... i. ...t Amimmi- 

tn Wl ii»atal oii Milk Ik* CovNir • '•t«1 . . iinu t (ittfurl tkr 
' rradMll 
' ^ • «iio«i Ittr mm u nt* 
 ^ h«ld at fo law« Thill IWlMlklia af llio HaltaH aanc Aroni wUI kaM Ibw 
ky Ik* fidwal mrr f .Mi.l . (fraUoaa w variuw* part* of thi- 

of km r«uM  I' kill 
Ity Ikrw u. .i.« 

Tka drawB'"!' I« 
alod un Haturila) arxi Vf ' It I II. thr 
I  a*« *Krif tm\ Makr t.iur 

tairaUan aia t aat U 

I «• ■ 4r»| if yuu mia« 

■• I • • . . ' • ■ .1 .1 ihr ,,nr at 

kaadii n an*" li - ■( ' ,■'■ • ' I 1*. aflvTMnaa Ikr 

II) thr la l tanil ■■! tir Akkjii 

AcMt t«to IM) Mor* tkt.AcaM* dko IT fm «Mi Am 
 l #iiidi I . tit kaWtfctr—; — 

rtfir- ') . lMil4a af 

^tl lll'l 
«« tkr LOVE LAUGHS 


kaLBRATE THFIR 


AT OHrrAHiBB 


GOLDEN WKI)I IN(; 


PipriK V«M| OHili Ariiw Ulo 


Ml Mr. 1 
ilMlaMlMk taal«M.M 
or W*4M liu 


Kr tV T (l»kl»\ It M aatd par. 


Mr a» ' 


 ... '..,,(. 


' ' ikr dao ' 


If'' • ■ . 
4n . 'iii-i ■' i.« III- I nut.'. ) H"- 


1 . , ' 


Iwt till '•'|ikiiali..ii iif ili'inc eu «lli 


1 Ikfpi.T 


MCb aad M Ik* k*oi of fona H* 


1 iKkl nf thrir t. 


takaa a tpoctal d*NBkt ta tkst part 


rr(o»fi« liOtllrr *'.a«- M'- ' 


hi . ltl' 'nl ««rk H it of ah i' 


I' ,. ' ' f ■• ... V ' •'• 


• taiMi latt mt^k h iwii r a tlv 


T . M. 


trni* af II 
At four o'rlorti l«( KimIo) aftrr 


1., • \:u . : 


Moll Ibr miMMor l • nvnl a moaaarr 


»' 'ti. 1 I'v N'. H..th:. ' 


thM l*ld bMi u. koU kMMolf m 


Mr Ull) • -a*"'-, -t ' ' 


VSAmm to pvrfom ft MMIfTM^V f9f- 


Vifiaoa rramkhil.t'*-" . 


Mf .riN at hia iiaidin at itp a'cladl. 


Bhi iltrr of nlliof t.ln' 


iM got aiarrtad aad Antaii m 


Mr. aad ^'- 


M Ik* mMw. 


aiwftali-i 
Oia. a. H (iwB. iKiii-  ' ' 


»v Ukklqr kaU kkaarif iI'niiJi' 


praprkiu toU 1.1 i  boroikjr Hajraw, 

£ . ii««ik*r af IIm- claaa. aad apiaadid- 
I y.rtonMd by Martaa yaaaf paa- 
^ TtM* play waa fhwi ki laar 

r Thi o.iw wan laid in Batk- 

I . n «i«l i«autifully doptctad Ik* 
= . tLtiitpirtav tkara at Iha Ikaa 
»i. I •• iif Jii«tia 

III' I ««t of .-karaalM! 
J. Ma»«; 
l.ii tLiii, M: iirapi 
U •1.1. lioiuiky rlayaaa; Wlaa Mai 
- i. UM. Wllkorn Raaktn. Oordaa 
IMniMTANT 

M rnt haa ralM ' 
li. («r r 
I s l«t? 

\ !• .aOI 

• ' ■ ! I. vm 

• f rm tmtm % iward t 

Mar Katrlnr* will I. (Ia.1 

|fH*« t*itl, '• • an) niail for Pa?" H* laokad at bm 
awl r*nMriHd. IVka M yaw ffk,' 1 

know wko Pa waa. 

M»»*r« Tom Cawawa, Jaak 
WtU HugkM aad Ottk Daar van ih 

man of tkr Iowa. Da«* Weadi ana 
Uunty Ork R (' Walkar «M 
uf ih* l'r*«* Tki* papar waa 
a tnakly viaiiui lu uur boaM. It 
Vpt throiifh iiii. rditor aad 
Ikai tk* laaiiai aekeel taltd- 
kit waa aMrtad ki H«ln. 

artoa aad Iki ai ^ lha aaaaty Ua- 
l|pr ia my mind to tkia foad day. 
" ' I ka«* kaaa away for mora 
I. I lo%r m) Ha- 
tha aaaaty aad kw laa paapla. TlHqr 
kaaa kaaa a Ntlia itow Ik mH 
m9 iki» 
af tka alala k Aiii 
af k*r in tk* way of k h { bat 
I tb Ink tko artll cvmr alunK by aad 
k» 

I io«n«d lb* UmUvUI* Caafaraaaa 
; aaorliny Urwn in IMI aad t*aa 
ma n I II at 
yaar My woik 

laa aM tka ayp ai t aa itir af ha- 
kit ki anat *my cwnty am) rounty 

kl Waaum KMHurkv 
^1 aai aaw at Uvanaer*. a towa Mr. 01 

a( Harlaa^ k«l flih. «M a 

aT tMi  

I'.inntTiuin* hrtw#^ .,1 «v**wini), Rrv II I I I tRNMM IIANk A TKttT lO i*^'^"'" 
H ■ — - - |tlMr •rbool board at palteally «*r via oVIati 

n» kaar « 
Ml appoar 

a*»»r o'ikk 

at . i»'hi k* laa* it n9t mm la kad "•■h Tkr la*i fr« wovka a( aaM waatkvr » *• --^ l*al ki pMtaai alaai 
iiwika* fwiikl rnani fanam balrk»Mnr ^* iiaklov *•*• ikoif HMai fM «nNi*r aa* TId* la ^' fla. • «*ry taad practtr* aad aa 
kte mioM aita bi* iiMtMl aw i« 1W IWaati «*i ihuuh. .I'll • 
H f aaran. ia«». r «f thi »"e.' lUf 
If* •till waKi'l H) •.' ' II . l'lu^lMl■ ••M'. - 

lu yamu ami  ' 

^rrai ; "\i I"! ATnUtMl HIAlk M M•\^ 

MilCMII titKIHIMIlA NOTICE and In Ik* moaatiia'' lb* prwapMlio* 
aad twMt* itar l i J froai 
kaaw, aad aritvwd at tk* 
aat a Ikaa !• m* Ah rUnna laakt tko aauu af 
M • AiMinr Ntaaall aiaat br pr*- 

•-•1 un or bofuf* Januar) l' , IvSS .Vr.i! rin« Mta* J*rry 
M k (Hlri^ Admr Ion. a iradaal* if '■ ..11 a^i. 
I rlr tad 

Pr»r W I. Matkrtn. prtartpal 
wf hri wbool llr waa a i •a* a aaia IW fft '» ■ 
Itkr Stat. «• • 
Itakirfc runrtm.l iii lA . H tniv), nf iiii* ii .|kua ai : l Ar par paaM aad i 
boai* for Ik* hall iMtMNt f*r Ik* labM^ I \l I till III l-V"- I I'f M I paiaaii HViii* bi ,^ ik* iMto af a B& paaM kat m 

prMT Ikat 
at II.-I an .m hte 
•"•Wl Mil fcr omy ka« kllM Ik* 

fail, Tkt* Igaiai tka «aal of tk* ■*") ""uMa^ k* aliffarf by mi«*Mi| 

a iram Tk*r* waa aaak k n Ml fc* 

lilt* proaprrtiir* bridoffrnom l» in Imi 

'n T . K. ' i. . » , . StaUi.r '•• f"«i it hark kttnr t-r ■ .n i Vit t 

Ik* lOliriwkla*** tr* . ipr»i. I it f : . w iiin a* •^rt' ' ' ' tr *■ 'ak* iH»f.' I ^^|%T 

)• nl It mrat Wta(; I i 

MKIHolilHI  HI tt(M 1" «ui. uiai rartraaa li tlwaal) • • I 1 • - • • " th. »rr,.i..  , 

I haat wil 

bi«r will rraaor aiP" ■"•■• ' n" ' '*" 
raa* at Ik* rkatrk' •- 'M* 
Vaa aia faaMHyj'*" "*aii\ in nt**« da aat 
ia fimA mroii prwlu i 1 
mm- f'til.1*^ m» «n4 ar Mil ! 

MITM M 

- 1: . hr.ix layar af aalt 

I kav* fr.»i t,( .M III I limit aap-I*"*'' '• ^" ■»•» — kanr ia|M* i«p»»«i •«•"' ^'"^ aad 

pk*« f viii.moMIr and P"*  «* irw|kwa*l «*n h»aiil thr .NHind of 

Ik., ■ ■ ■ 

U» ■.'.'.'• ■ ^ 
»• , . ,tf.»,r,i mwad.!- ■ IA poaad kaai roiM .pafca a» tk* yw»n« KiHST BAPTwr cluaca 
xrNUAY. naoaMBsa u 

•" u« «kaal tm A M. 

Ilttt A. a. "hll 
hr tlaaf " P 

1 1. I . tiirr nt Ik* Maaaiab " 
■ l-iial ntaaMal piaaiaia la Uh 
I'xi fur Ik* atroniai aoi l h a 

..ml NMitar 1. V. ■ v., 

• •■«• r M. af CHllrndan 
m tbia 

n. uf Waa. 

Hi«k. M 
r «i aai a M Iv piU ■ w.ini ..ul a* tkr 

Vm MatMiai rh..ir will f«ad r aiprMMrt* r«p«d ipa^ •f llawao n ''frii toward Marion Hi- n.«bt • «  l . • ■ . 

Mw ai l kar tkiaai •atan rain and lb* . Maaday llr aunTnt* i 
had lo dria* alowty HatB*%«r jart 
tk* laani ftaik waa alilkhif alaa- 
an Iboy dm**' ap i» lira OakMy'a 

MK-MTTI ^ WKIi 

Til. - .1 '. i.i _ 

TW aMmoi'' 
Wr aad Mr ivil. u.t. . 
a»at yaaw a nxipir .if • . 

artt*tK '■ i-kolr 
' ..i.w»n« 
I l i.« aaUakW ata thy 
»V ir « Jabiivah of kaaur 

N H DUNCAN. camnriAN II. PIUlM I- tXti (V'i. 
OMiMr t'aarl It » Wwrv n* aai kanah iwr* Nat 

4 Alkw t* «r* iwa dua i  iK' MHilatar ai 

mwnd. r g lit poaad kaai nti 
Janu.i .. laa. ib-.»i... . • '••^» by aay dv 

yaa aM ih* awa*! «f aa aMMMbur f*'*^ 

ao ^ u, ^ prarar- )mii ^■•••w aalt »*«*». .4 -i' _ 

all tk* ataaty biyor tt aalt. waiMi it. K^" •'•kl*) ralM f « Mr« iiak (',.M^nt '*i. M •■. 

lay kl wilaoaa ikr wrraiowy aa4 a ^ tul Itaufbo 
fain lk*y k*ard Ik* aMUid af atkrrjvlll aai »aHr. i - 
ka« f' ' atfoMlal Ul. fWr 'k(4 t^^, , 

.-..Trti.'i I , .n Thr i.Mi.l.' to br Mam«U faai Aim, a. 

ammhiimcs ■hoaiimbkt w 

^ , ~~ Api'U warm rorfbim 

III moal imtil all Ik* por** %rr ni|*d 
k Ul haag a w aaal 4nrt 
lahtac ** raad appMiaMaaaf 
k Wrap with koary p*r « . tiirt . 
•Iln riatk Makr inan i |inM ( 
la dafk. dry pla** tMlh| 
knrk fihiia af haaai dam 
Not* IVppor awy h» aaai wif 
ka aatahaai tf 
la 
M I 

I 14 aa af aam 14 at rai I r*vl«al 

y*ar« acD Ihi* yaar ■•*. o t| 
aata a paatar at IWa. aad 
naakMa. baalhar af NidNa Tkhi makaa aar Ihird y«ar at bv- 
araawT Tk*y kav" b**r\ pl*aaaat I wiak Ik* adMar aad ail lha raad- 
ara af ika haaa a ^Mtty OhHataMt 
Naw Yaar If yaa 
lat thia Mtar to tbraajh. 
la aqr aaM loii*r i-nhai- 111 t4l 
a|i tk* tm. 

a. 1. . i|X  W PLYNN, 
M r^ky lahaal 9m, V T m- 

. r~irr, ^iipt (^wHaat 

■ • \: k 

' 'c i T1 r Cnkiu* klrlll Miaa 

' rhti.t »r of toriology la 

• Tfr lj,t W .r,|. I !■ • ■ I'l i-i i- ■:„fT for Ti 

.■!.«, . ^ . . , \ 'a , irill ar 

t ' VTani and •parMil mao*.  ' .-JiMka) to ipaad lha 
lha kalk^^ . ., I llH-ll 

I ' Ml I.An H 

of Itallav r*» TV wad WOMANII CM** W iman' I'la 
Uaiaaibar Mth at Ih* ttt Oak adjaarard ta kald th» aaM 
laitllaK ^HlNhModay. Jaaaary I wlMi 
Mr« Nawtaa Maor* ada Nkw Mr kiari OrHwa), aaa af J. A Otii i IomI. | «riii , 
tway, and Mi» I itrir Wataaai. ilaii*)' 
tar of Xvm Wai.. ii a ■ i in 

I Tk*y ai* l^ih i«.|.iilar youna Mr* IWiii. .'«» .. 
poapir of lh« lr k. ii..ii Aflar lk*|o . arHvrtl Wrdnr*.! ^ i 

frrmoaf litay Irfl fnl dkMN* lii liila%* Willi In .•l.-i n 

f r W V . . . ■ i.„. II 

. ' I,, !, «p«ml 
1. ila\«. waa, with IT 

V..' itfputv marakalla 

ilipxtt •hariff. kl thr 
Ik- ■n nf a Pbrm Armant R» i iMaMMfB af Hak- • FoUowing OUT UfU- * 

tkr raM aM a«rnt. , . ^^^^ 1^^^ « 
arraa OaaMy. •^^^^ ^^KW WM 

om. . * iH» no Paper next • ttair to atart a* i '  
•r a a*w ral*ada ."^^^ i«i 

Cnunly Agoai ala iii otlallnt  a*  ( 
tk*a* haaka, kr wUI k* ghrf la k*(p 
yaa ttart H aat 

11. A (iIniui ki-.-|iinK 1 11^ iii.l i.t "^^"^^^ 
jyoui farai o fia Uu iia a*ii yaar kyj flhlMTlht tW Hit ftHBk I'l » Hirnx V\ . .If . .ii.i 

■M«r*alV talkar. Rd Wad* hi 
W K.^a ...MaBai4.war r abo.|a We wWl 

iW wmfWm^ ^^^^^^^^ ^^^K- 1 oor Mtaa MIMr*«l Km^ - 
a laMhar ia tk* i ' 

ttatard. Kv . I* at h' t ». 

 ■ i.Uv. wNk 
atMl Mr* J R * readers and patronn ♦ 

* a Mem Chriatmaa * 

* Ml • Bam Mtir * 

^^^^ nnr ntair for * YCWt * 

.llr: WMHi lirrd nil of ihaia., •aaaa*aa*««a 
.sahNk Star MMla. IIKI) inHflCH 0 oooo«o#«««« Ciil 

Wm. Mi MM 

Circutt ^rt, Ktntucky 
ffiimtnc centaintiit l arrM morr or' 

Irf « COMMIHHIONKK'K HAI.K By vlrtur uf u .luiiK -inrtit and ur- 
drr of Sail' of thi i nitii.ilrn  

(■'Ml', rrndrri'il ii' tin N • 

hri Trrni th«r«u( IVi'i, in Umi abuvr 
cauM far Um mm ot Mt.tft with 
M Uw rata af • 111 nuflii iriit ihriv pf (iioiluii' 
thr ouni- i f iK'iKA . .'iili-D'il III bv 
itiadr Kui the iMiribsir prirv tkt 
INirdMMr, with ■nrnrrt 

«• hmt. Jul» IMO mtn pM Mid IntorMt un 
fVSfi from the lit day of Jun* 1V22 
until paid and 1100 roat* hvrtta, I 
t« uffrr fur *ali- on tkv 
rr Uf* I'xaiftl, til thp 
r. at PUBUi AUCTION 
Mk 4w af JaManr. 
im. at I a'riaak. P. M , ur ther*.- 
baoia. avM a t iaiB l af tkrw montha 
tiM faMaaim tewM ptapirtii. la- 

M.' H r Nnvu rnftaa. Na Vl,- 
no. 400 rvv uid kirltiM 

1 Olf twin akr re a ip r waor Nn a, 
ftIA, BlrlMBiad Btaatfard. t drill. N« 
Wt, ClMaiplon blawr aad farca* 1 
rnmkrr ntnnc, I air Imw, 7& ft , 'J 
rhalti Mr -n 'kr . 1 viw, I ptpt and 
lhr*ad ' "iinrfp. wrtM^aii 

BuU and »-as : luitfr, I Mtllltaii 
wraark; I jackhammvr air drtll. 1 
Pallair. ftf flttuwa. ate I 0 H P. 

I No . I7HB. tSi rm . aad 
I pnmp, N uy . tUf- 
an and Bro.; later p i.ir). ami b»lt- 
init I 1 1 J III' Nfivo rnginr .'.flO 
r»v-» and I •mall 2" pump, i t IIP 

Ko**- mfln*, 47'i rr»». hril nfi.l 

pi n«y; S 00 gal motor oil taaki tiilirndrn Cin-uit CDurt, Krw 
C  Km* and othfrn, i'laintif 
Aialnat Ki|uii 
AmHr Higgn and olhrni, ll«f*ndant 

tnc Itgal inlafaat from tka day af aala • Judarmmi and Or- 

tit paid, and havinc tka font andl^ of tli» Critioadan Clivaii 

•!r.'ct of a Judcmrnt Blddiia «U|I^«"'*« Wi^ ad at tka Nm. IWm, 

bf pre] 
trim» Jt,M m 

FOKDS FEKKY liak^rl Currv and lUrman  l.fi ^ ,„min,H ,..„.„,• I. tka 
na4p a builnn* trip III MiawiMN-toHii ^ ^ ii«iu( ahmh. .iiIn\ 

|tun . ! h. in. I .1 

' !■ . : II. . , ■ , • ,f 

II ' il.'l. itli'd |). . .'inl.i'l U Ttu' WiMl.x ttn AlH f«t 

 UU "IK uf 

fiaal LIL 

PhyaidMi and Bbubiiii 

Uflkr III Murioo tenk ta ....„pl with thoarl'W IW in tka ak-a I.:::''; ' ' »" •AtK iC't'it hixiot' .Mart'.n tlir' 

jblKliMl biddor ai I'l HI.K AI i'TIONI 
ion Monday thr Mh day of Jan IW&i 
at I oVIork I- M u« tkoTMbaui. Mt Ballr llu(h«» ami i|«inr i . . 
Krt Raaa l^oftiin. upvnl ••nc la\ i»si 
K..I. ikr vuoaU of lira Alvak Hat 
l.ony Lilt 

loa baay, Mf* ■ ^iroarlau l.uuka 
at tkaifk m oMM kM W tkaa. 

. Nu'4i P'tKitni* 

(IfOMMl*. ' I'liiriiMi In • taUM 

QMOllOn H rd in Antwar f|^^, ^„„^ «i.,r, . i,.(iii,(a |« 

Jud Tunkiii- .1 foing l i ur • -.,.ri lUab . 

••II alai aad • ■ » ,r* in« ii« ' i la it' 

toaMiaMkiM . . ' I 11 tr.n ' ri l":itt»Bdrn ( muit loud. Kn.iu.ky a rraMt of 

W K Kmitk. PMMW ' !•. « ai- W aMNilka tka laiaiatia 

Aitaimt (:i|uiiy proparty. lowlt 

••.urrnr Batm.. . 4,. Hrfrndant ^ •'^ 

By virtar of a JudmMil and Or "" '^"""'^ * 
d»r of 8al« of Ik* CrlttMidfii f'tmiH '-"nd-l 
Oatrt, tandarod at tka Na* Tarm IMS. in tkf . I la 0lhr far nala at tka a* follow » 
t.inninr N I :.' K 7' 
tkaac* K IP K M at a alaaa, 
ta a alaat 
lao la two ' I ■•• H.t :. ...1, 

• '•III' Haalk tt StkaalM^ Mo . at 
1. • ilwl tkr funrral of kl« fatkrt 

\ii. \ I'' I ,f • ' 
K' . i -\ t III ,1 f. H .1.1 , ,., ' V, . ilie 
fiirci of 1... |..irn't, Mr and Mr» 
T N Wi.rTunl 

Mi llrnry I'killiiKi of i a«.i.l •i««l ,Mi and Mr* J I. Rankin 

' «lan Bramai rwMntM !!.'•«•• i«al v. I. m. Monday tkr Mh day af Jan IP8S " ^ * 

at I oilatk P M. ar Ikorrakoui. " ' ^ 

(l»tii« Caurt dairl, apaii a cradH of ' ■ ...n 

f and It awNlki tka fWla«Hat da-' 

a.rlb«d proportv. lowii ^•"^ ' ' 

Kitaaiad. lyiai and kainc in tkr "' ^ *• ^ , 

MM, af t'rma.*n and .ui« «f Kv ^^''T' IJi"^^ ^I^l^* w „ w„b..r„ 

.1. . i.i^ taari 
t 4' .1 iving la Hal- 1 
»MMi  at M* 

•prntina tka 
• nt*i in af »M»r H It 1.2 I. J» 1 i polm u 

a kMwrjr, wMk two biMk |M pakN.r ' ^ 

ara r«wr to aaw; Ikanra wMk aairTli* » 

otkat Itaaof a^ga* Kaa.^—ia.l**"**' *•■■■••»• ■••a IBiior otkat Iter af 
 • (taka or 
, a*m* wttk « M K P 9-« 
NTMr to 
Bw af m M «r 46 
s a R « I ta a 
Ilia to a CROSS i.\m :s 

of la ' ' ■'■ . and hartnd at Ml 
14" alaal cakb 
lag waakar aal. 
««a. kaarli«t. I IT P Nam 

Ki. ■ «■ ■ • l l 

I ... (.. I A .... '. ■ , •...',.! 1 jmp, I 
f it adi: I rm -r\ »hn ■ .h"\»i», will' KalMof,-, lin. V • I .1 wkfvl kairow*. 1 •indlaa- and ^iP"*" * • • 'U*"" m lu 

•III UradburiM i-ofMr. BMn- 

. (Mtk* u a •tana Bradkuri.  . 
n»i . tkvnrr N 4a I: 7* potaa and I tLba, ill tottla. ote alau I tool 
■ttkriMpaadt 

IV*a 

aad al«» all of tkr 
aiiiklaaiy. lupplm and flaar agw , riacr m:., ( rttlMidrK • uunty Clatft'a 
' ..•to. H 
Aba awlhar tnci a laai Ipiag 
^nd kalSB ki C il ll illilii aaMlp. Ky.. 

 . .'ir^flMlgal M 

'• rnor; BkiHP • Bl W U pal* 

i N M hr rttMod M 

TW III! • .111 IK* 

Hr* (h" !»• Ill 1,1 . ' r . .... 
Hal 

l r. DrMfctll tiaitad tkr to^iMr of 

|. giUttIr JakMiia Hoar* Jr . on* day 
# Jloai .tofc r«iMi tH i»t 

In ifnit'fut u|i|iri* 'inli fi for the 
|w rmikni. ki« •lurv ilur 

iliK lb*- iHioi iiir. il«»irf ■« 

tflwl to UUf hulHil -ll- III lullliili- III 

• r 'I. ihii V i.iii iiK I'l' u -111 iiii 
H \IKI{i{\ rHK|V|N|\s M i tlH 

-•It- .11 lia • lll«i*l ••tlJtiVMtllr •«•• |t 

jrou all. 

~I.M .1 . . u ittr ..till. ..k. I ' Oir . !. 

.■mil Ik* laai « ••»•»• itia»n.i»i ■«( imi 
«r4» a*fartaMni (an (i«v roa laatoai tot 
«.••- I to not hM.iau 111 waha oa* uf Ifei 
■ un »a|*n«« ipla afi.if.lt 

to rotoply wltk tkr*. 
T. r. HAUUB. (tlMMlH.HUiNKKx s\I K Crittoiiiaa i iraait Oart, Kintoi k y 
J R HallMitar Br. PMMt 

Araln»T 
UWn Woadary Ac 

B9 ttnm af a Ji 
*r •( Brtaatf M 
 (Tor tW 
Mir at tkr Caart IMm Btor ta Hp. 
Han to Ikr ktgkaM blMar at PtTB- 
Llr Al'rnON aa Maatfay tka Mk 
Bqr af Jaa IW at I a'daak r M. 
m «M*aakaat. (kafc* Cmtn 4n) 
• Wadlt nf «ii mentk* tkr fol- 
IMM^f Btorrilwd pmprr*.* , 'owii 

Two trarta of land altnalr4 an tka 
watrta af NtifVlMMa rtaaa mip YMa. 
Ky., Mi btlivBv la tta aaMo of I9M, ky daori af fw. 
^ liaad kaak Na ? i«r 

' • ••. ir'i r'ctmtt n»r 1 H*. 

' l.lw lAaikr Wltit Mid luw b 4J 

i:«ttpalMaN*takatoa8(akr 
la tkr pakMc raad; ikaMr da* 
« Balto to • aMto Bi 
aar to A J Mnlay 
MiHwBNWMyalNtoa 
ar atoM to Bm Lnton iin* n 
to lald Hanlair: ikMaa wttk tko Lh*. 
on Imr N 41 W IT yaba to a to • to B 41 W 41 

» or itow to Bto 
r In iMoai BtaH 
a Mm N II 14 W M patoa and 
• Uaka to a alaka ar atoM. nitnnfr 

and Bradburn^ MTMr; tkmr* N U 

ramrf; ikMto N 4k S IB Mito aflB 
Ik Haka to a aiak* noar a kna* mitk 
t«v aaaafraa paMtorm. IraAMa^ 
caraar Mmi m mM kraark and a 

rfivui.." i"w V 40 r ta pnW» 1.1 • hi Tko abovr d»* rihrd prupvfty kr 

lag tkr MBH laMi wkick Wka H 
Blgga Itaad at tW ti»* of Ma dM4k| 
and kawwn aa tkr Blgga farm aad 
lonaiata aad rialatoa all tkr land 
..ofMd ky kirn at th* tana af kai dratk i 

Koi tko pwrrkaa* priro, tkr pur 
rkiirr. witk approvrd aacarlly ur ' 
aonrttloa. mu»t rirntto kand. koar 
kw lagal inurrtt from tk» da) uf 
aalr aMU paid, and kariag tka Ikrw, 
aad iflafi af a Jadarmoiii Bldd^rv 
wH ka yaipand to ifin.|.i » 'ii 
T  HAKBlh 
Bp vtrtaa af fkarkl M Ihail: kaaaM m Mim. kr- 
al a alaka ar atoM at iBa 
afalBMbitBpaMlBMaf 
T. ■ WkHaia. nrar if iM4 iw 
•Mb MM Mm 1. It I 
I • Babi to a inflPii. 

A B IHaaa, tkiMa wNk liar s 44 
S. » patoa aad M Maka to a atoM 

rortior t aaki Dtion, t k iaw «BB M 
atkrr Una uf aar r \ i« 1 ? r •! 
poWa laB II 

a 'V lioail with (itvu. 
i« . .lib sfigwal 

knr .N n W •* inrtaa to two ktc- 
kortoa on k«ir kill origtnal ramar 
8. n W. 41 pain to tka lorricf Utvrrn M 

M Ealaa; tkmr* 
Mar K 4* B ai Bak aM K. to road I 
It patoa to a lad trart, adjolnlna 
ai bBMiad a« f..u..» , m 

a MaA aak and aaaaf ra* in W aliac* 
Baa, tkaaaa H 47 K . Ml aplpi to a • ^» 
■1th ai 

». uMli. • , mutt 

ina Mraai latartol 
•air until paM. aad kariM Mt* tem 

will ka praparad to riaip |y «Mk 
»to» TP HABMS. affr* of tko frHlradto 
ta favor of Marlaa 
Ciwcor* Ua 
M tka aan at 

an.1 in .*iNi. I ,i.r -^nr ' ' »i .• .■. 
wil. of thr Klh da) of latiua', . 

arkwt fur tkr ^""•^ "t 1'^ or lark A. 

M and 2 o'riark P. M . at ilr Morr 
VbiM iMMri • rillrralaa 

r, Rp., «l««a to I'l BlU 
BALK to tka kigktot UBOar. tka fat- 
Wwmg pra parti (or to aMHk Ikrraaf 
I ft to aaMafy Plain 

Iff .irh'. iixirrrtt and r. »i i ' ». 

rkaira, Tw" I'n-turr M» i .nra.j 
Otr Oil Tank, tinr ll#winilrr ' V.* 

r ' K\ irtiod apaa a* tko prap. 

ri f Ivwry Ofay 

JL UMB ^Ba l a m ka aair m a 

pintrd armrlty r»"iuifr,1 , f -hf. paf. 
■r. with intrfr.' fr. r. .tair at 
ratr of ft pet- »f ! |.rr ar.fi ini, ai d 
^ikavinc 'Kr fiir.r »• I rITn i ..f a B n ■ IB poito to tkr kattonlna . •*^'^ ' 
rr a t a k dag 14 atrr« rr. ..r iru 
kaM laad brk« a part af ito aam* 

J Ptana M Mm IMk *p « JMaary 
IVIO ky Bnd af fmm ki 
N" 7' at aaar 4B Uitnru m) kand. Ikto Bad d^ af 

Iinrmtirt, H?2 

JAM»T WRI(:|IT,AHBrr C N II I ti l.« palto to a wMto 

oil A Hill Mill 111 thr  ri|; 

ktol Mar. tfcracv wMk tkr aamo P. 
la R . M paira to a awaat gMt, aaar 
a hranrk. tkr of1|iaal cantor, Mmmo 
aUk IMM N IB W ■ pilM to a •Ml |.ri«..iu. ha\ nir i lainia 
■h 1 ■•«•. f W I rirmrnl. I Irn.i lli 1 i.n on hill alll, *MW iTra 
W r I» jx.lr- "n .1 .|.iy«ii.i,{ and blarli I'rdoma n aur farm, 
oak to T. H Wallara bar aad wtlklko«.to, addra« J H. 
■OBMWWmrMptfMlkflMlar MHalM. ito. ifir.t I., (llr aamr " virtur of an ordrr In Ik* 

fmm' rrfrmnt aamr to m* 

rommixmnrr tu tako prawf of r 
aM rapart Mtoa ky Ikr M af 
IM, Ibwiliii aM paMM 
M alM agala*! tkr ralato af W. I. 
nwni III drrd , arr notlArd to appiar 
Kf. fr ini al my ^Km in th* raw 
^i h la NT TW firrrr pla r at In ^^ i.ini.lint and rrporl MMd »iU. lurif.t Harna, 
mtaatoaar af (bl 
Coaft, m ar krtkPt 
J R 

OaHi niM Bill (araaM Oiart 
ks BiKly Is as SturJv as Its Chassis 

paaa *^^ iviiy up^mHI 
-I var* If .. in 
la • %• 

f'l ..If •! 

•• ..I , . ,lv . iMll W* lll»» 

V " .■ ' f .1 I 

«!' * t .1 * f , tfiik'..^ Un-ilv Mn* 
I iilai m thr mv mh M* cwto- 
Noto thr grrai luuMm aad thr 
r«to rl* baiU w^ M | i w yadtrf inaMb 
and wiaknioMMp Hairr iiroAirort a kaiBP l^a.itif l« r* 1 .in Till* Sr' ,1 • r ••I in\ta*i i . ii 1 
af tkr ar^^tia ui i-m tntiiat ui.lUv a«i«1 tkr 
— atoatot«t of aiaaiiiii— *■ Thoptkria Tafcr a rvl* kaNnd tt« «n 
ak«.' Try Ih* w»«rrt r- P twio 

aity lr, rvrry laal. T'r 

Aak v auw:r if  v rrrt • T ir 
a Mr ifcai Mm to •oMy-ihoi id i»lr m 
i, ^«* iwh, a« i« ih* 

I .«••••«• I «M MvM r^ ala, . t IM.. rv 

ba I K. - • *' 1 ^ ..v^r* I ««i«, Mil *• - . r^.... 
K.n |i4r • ••••* " * . I' i .•.a' •* l.wri |ltol tl«M MOl)ia.6 ANt t'MK 1 tt «. riKW, 


.iMT aix 
' ' ... rwa.mMf 


aMCiAi. aix 
i raaa .iirw a •« /« r 


III'. M « 

• ra,« ;*.•!» h to N r 


. 1 ail 


Tmmw llltl 


TaatMa |i \" 


•l«a*Mtt H IMI •» 

^mtST!!!! IM 


a oaii nr«w.) iim 


B»Mil««i l« Pm 1 lUI 

• ~i« I • rM 1 i«*« 
(■■HfBifrawi itM 


m Mil i ri.)-. i!\ i ' ..\rn on or NMUa ybaM Ikr loik dM at ManB iM. 

». r. T. fla OiGHUN ft OOMP ANT 
M Marion, Kjr. ■ It II ■TUDBBAXBl TF A K 1 i »i 4 4 

CORRECT [|ML TO CAPONIZE la D«««m in« kf Af* w AM 
Dt Not n*v«iBp llili It ■ ^wit'.iii iitk» l tiM r* ri» 

to ■  »r) iiu|Mir«iiiii i|u««iiua. ikd Um 

«i. ul.! un lmlniirt 

!• !• 1^ |..,».ir,|.. I., 1,11 II,, i.m ||„„ 
ft« ' tl' I I I,, I tl , l.„ „ii«r (11 [T/tC 
P/witn/yi .^j i^ B^lHItPti Review F^'^'^M^I 

Editadbf HOUND 1 IMPORTANT POINTS IN COWi il^' •f Um ilato wImM mm •( iMr Wr wonder wh) k'Hiic |Mwpli' bv- •mi buildtng MffHa df Mwy 

liorriptlon. TIm 
»f MMh bttjrtaK 
•irplwttctny altM. It ba tao 
lifvc tiMy hav« to go Pidueab. Ev«u- 
vUb or MM oUar iMftr ettjr Umh 

MiMour i,p,n T.ii, jurt What ti " " prMWf fUnHwt. Bom 

Look tor In luring HM iMMMriM liarr In offor Tb* huw«v«r, but wti»n this happvni, NmiI cnnrrrti ■ pr««||(i Mi an ad- 

Producing Ottil* 'ii4lMin of niiirh (iirrita rMiprllllMi « •••v uf mil takmf tinii' lo l 'iik .Miugr whiih aorruai to tho brna- 

_- Imii I" Im- hri.iiKhi iiIniuI K nvi'i what Ihf h'liin- loiv TM offff* I' all ita cuntomera 
°l' ' ' t, .| ' -« nnx iiti' who nai  riiiriiitrri (i.iinii i In prtMprr and M' Tui'kvr ha* k'fl Kuthing un- '),:ri|'li-«, ilonrv h/ iiiicii. iiilinKii, 
' 'f'Ui II" !•«*' "»• 1 |M«««T III Mralrrn Krnlurk) I i« locurv many arttclaa in hM;i r i ,. f. * .,f td.- t.uiMem ma- ' ' ' Biiiitli.f a Uilii 
W " • II . m: . 

of .11 irr I. I! . ' . ,• ; ,„J, 

aviMMltan luaka a Mlataiir hui tl.rf ItN- «diii rial« nMiala facto aid Uw pM|d» r*»i ibal tWy ar» Ml IM 
"M to aUII kt iiMgrtiaid M tUwi 

•r» rrn. I. i.m|,i|( aiMMt Ualrjr cow 

■rr •'in.,fi aiatpiMMlMil «n aagla i id( i iir.Klii II. II ' 

Tka u l'l -r aliKuiil ba ^Hf^ 
iMf altl (.xmI alliirhMiH. lliMM 
to ..►n-. t.,,i..,.,| lofMoallMlM 
a*'^ ■'juiff*'' Aiifi laata of good aad 

unir-trtii li a I'iiiiHrl'-all' (lUri^ ( 
ma.. ... I . ( liMr aftMaa • 
to Mfk agaa w o TticKMi rtintmin 00. atoir Uiat will RMka praetkal and aniropriato ftfto far tito iMUdajr 
buyara A wovd to Ifea wlw aiMiU 

Mr. tMrr ul«i i ndurU an W- 
dartoWag aatoblwhrotnt IhirinK tko 

MiM kt hgaiMM ldaniii -.i with thrianv uf tlw- kind in Um counUy. Tkis- Ifiialt iikludad in Ua aluck of Ulia 
larga conrarn. anSM to wy tkat 
thay Itova afcaato l ily awythiac tkat 
Ikar* ia la lha hMbar Md buildiag 
auMartal liM «tet tiwir aOI 

work ia of a daaa anaarpaMad by profaaatoMl Hfa of tlu •t mmunity !•'» thia part of tka cvuntry It hM 
A rurniiur* atofa, whan oar ilo|* h« hif kapt In iMMk t»lth all that ial'xnn tu be known aa baadqMHar* 
! ■ d 'iii fat'- furaiaka* Uir aaa«||g|a|ii'« ui tha way af o^aipMHl bat haU"i •« «t tbaM aHMy tbli^ aad by 
Aoui.i ...f. a»a alii.»a"iai "' """^ • • *• "k*^ *• Vmm\t»^^ ami 

•inm ihai i oi.ataia m amaa^ ^ making of a homa. ijiMativa lu tka latrat adantlAr idaaa publk, Iba NMigaay haa not only in- 

falla raihar ili.ir. fli-ak imuvt aHmit. n - oaaltati^ favurahlr •• rmahalmlng (Viurtpou* and affl lrrraaod ita patMMfa bat kald th«|ri iii Milling C« haa Idl Mt • ilna 

A gui'l aa M lullt valaa ladl(«Mi '•■!«' I .' urkrd dairrv*. h han w .i. f  l l  uatoWf* for yoara .nr .ii .'.l to pMdurr In "SWAM" tMr 

tkal tb» uddar la »«n aapirfM vldl I . 
iMg T.u.k« 1 oUk Ha« •« bi Ma Um af Oiunty 1 ftad 
a prumHiMt 
yradacto. 

It it aaiy wkoa aM faallan Mw 
fart thai braad Is Um alaf af Mb. 
tiiat tbo «Mlity of tko coatonti at 
this fuud la givon much rontidora- 
ti M, but with this knowladgv of tha 
tnipartant part broad ptoya In tka 
lioalth of oar paapta It wmm to «a 
tkat rara diaaritolMltM riwaii ba 
glvan whon It aatoas to tko pmUm- 
lag of flour and atkor brsadatafti. 

A flour for oiampls tkat haa a 
kiok of flair will not make aa light 
a hraad m tkr \* rU\ huuaawtfo 
dosMada. aad on tko oUmt kaad a 
flour that la toiktog la 
paaaaM ia ast 
a «arii btaai ii 

from lla UM I And thM 
I i ml ii, til' li .u»- t.. ' 

maki ii iVmfortaMa and braiiiful I ^ ^ From tbia fart tksn wa torn tu tko 
^ ^Iman wtm alfani tii tka pabHr tMi ifiii hrari r..i' ,..n. Ml J N BMsa aad kit two 
!.. ari' thoroughly oMvoraant with 

'U^'l•^. II. iMihK II  faaiurr of iho kaahMs aad tho 
mn) iriMibl i*oni - ami   trr establiahmont whkh that tasatww* dstalla to tht ttoto af aar J N MmON « 
hllMMli4 • I ••• 
•arrnaj 
tort'' • 

ni . 

II. 

llM I • . 

n,. . 

)u»' ai 
jir..|*. . 
daa«ar  
aaii n 

1/ I.... . 
rail an ! to a 

rtiMtnaaos 

s a»n«a onMitlOltna Vllalllj aad "'••'•f^ pat- .if til. Iinm. aiHi 
a«i»ii(tli of eHoittiitioa ara ladiuatod, " •''«' prrairgr uii hi i.u iim * 
by toMd. oyaa a.MfU. sad a lwi { Mr Taakar «ho ladarto a 

*• •••d broad. ii,,,, ,|,„, iM^rii^, |,u m^mtt ia anitb 

toatfly a aM awi " ' 

g| 1^ •"•1^ •lulit' aa hr gtSrt a roai SOT. 

to Int, total I*'"' '" *■' hia 

nwnt fuarUon to a swiiaaafal 
'Tbia I* an laiporlaat fart far tka pM- 
' hit aartloa af tka stoto t . 

VIM- a bao«tod9» takat * "^ 
i««ilac m tar aataMlM** t 
■•f havtoff at thslrlto-1*iM- 
•iira Biora that I* fally' 
! K«i With goads of a kick 
• '■1 ai raaaawahW prifva An to lb*r af 
i-.tMir .if th. .'. 'an tbay ara abto to 

' 'i • •••i '. .1. , ,, if mnrV and to 

I r imptneaa fai Utari.l ,f f|.,ur. both of tka 
 V' ' ' ' I • Imti. aiia^'u 

in thin jiaiagrapa This is a I 
In tha aiodara arilll^ 
tka proyrtotata af iMi aOI to tka 
aad ya-jrandartng af tkto Hrrtaa to tka 
df kaaind- ,uat.irr,.-r "f I 'immunity ara 4Mgv 

AMa aai aMrimt, bu* «\ th • aaini- mt.' "f m . ani 'iint of pratoo. 

t: i' - gantal atut ■' . 'UniMiatiiiir tha Thi- men whv uiitratr thia ronam 

op tn dafa birfMIng aMtar(# eompaity '  " i e mi- ti.i iinimlneni man ln 'knu» tha' th luccaaa of lhatr haat- 

tl.a ha auled irrrstly m th iir\Tl i"  aerlion and dsssrri ! nra-- i » a*. .1 upon th* opp f-nt if ^rittandan •tiunty Thair 
buting power anablaa thia ranram to 
go Into the targaat atorhato aad sa 
cur.* torgt iiuaaUtiaa which ara offar- ih sMccsas tkat thoy katw of tkoir gHM thfto by tha yahkr. 

The l iii Ill aad af tMs 

Their null ' » ba.i an Btotoaal gvavth. h kto 
I tkair buai iiaxiinl tha eaalrarta of prartieany 

dl gaai M- « ' "( Ibr buildin|' f"' Ih. \V,-«, pr.»!i|. U W! 

Ker.tijck Coal (V , tbe Murganftald 
Natiiwial Hank and prarti«ally atnry 
Mg balWhn aad rasidsaia to thai 
 l« h H atMHN that aMi«tato 
■II atikfarti'.n baa haaa laatftoai by 
ai. ibiatr.i K Mr M. N. ttotoakM 
ladlrhau - depaiiaMaL to aa tt Is ttia' It III! t' MULY HATCHHi r aad goat 
aaarii aiwaya 

»e«litruaa. 
• -i«a.i la 

atrrtaaaa la 
a»l aad a sloggMi *a to aM *• lakh whan tka aaaitty af aaa* «m to ba. 
IP I ' oeni, 4fii* a aitat of 
|g aiil that prtrao war* '  if the t t amai i -taasata a aiwtr 
' ) ' k ■•'.•er thia local tM-|ba Inai to Mi Maa. 
retr, ta able lu ontor tko warlds larg- — 
M marbato aad aacaia aaat aaaati MAUON HILUNO 00. 
I!« at yrlMB m tow that lhay affor lu atobtog aqr baataito aatvry af 

ta laai- tka Moar laiaitrlii af giv* tkoir yatrvM aai k to 
iWs rtoarto atod tkat tk«r an 
stnrtog to kalld this baiiMai 
aad again tka lataroato to tkk 
asM an wall awara af tka fart that 
a lattlnr down in tka fMkty of their 

coixfrna 
omutniAS Otoa *i aav o W TA1 I tb « 

todiaaia laai tfeo 

OWLS 

' p««aia laea a( boaala 
• I asgm aoa tha peaaaara af tka 
 ' ''•aaa : ara iwai iagirsii «a 

W-i* 'I rafen la ll.a feaadlUf ar 
p. ' '.• wf lk« M4a Iha raanatnenl 
• laialM* tol ef I. » ai. t tk» • «r» •'■ ' ii* ...i 
• lait«naal , .m - . « 

'at If »•» --ri la M apyaa aaa *r9m 

« ' 

IkaIr 'I I b nap 

aatiMr aMv I* - 
 My IhM Ihtp to* 
fia yraraai af •••• 
p lamor* lakaa at ' ■ 

i.t I* . . ■ . fl la •-. 
Iba paailira k «|» ' maal 1e|iriMl fur 
hia aapf uf egra dunaa the ii»a im 
aM bano ar» ai*)iii4 aM ra^iiMc teion 
Ihsir lal~ f« a* mtt prtaloraaa ga If 
yaa waai r«f* ahva iba aM beaio baao 
Ifm to)lM ba aarv ibal t « balsh 
aaity aaal boio a nfc* bnmii of aarty 
haMbad pot lata iwrniH alaag to aa» 
ftp ttia etfls al that tima .'• 't, 

fall an ' ^ '. i i 
M* lnai'iir a. tl a' II*-' , 

la Ih. f.i a. !.. ■...' .11 ah.' I „ I l««sloa noMMaMa Of Agfkal 

il«ae e«rtt hai.ha.1 |.tfllHa ll.al Iba aaraMi 

II a tabamuia iMtog fey aa«- 
MVtoad tH all Iba tmltM IM»4 
laartodi tbas 
%Sk par ea«i af luWw M laoo cattto 

Tb* laoaaisl ttffi 
tm4» tftlkarwioe bealtb; Is (radnalli 
briaatat Sli««l l.e«»r health an ii( 
tonn II** stark asfar milk -tyf"~ 
aaa maai ariaau.u liaMflia TW pa^ I 
atorlK "f tot «rTui..ala eradlrollaa to 

MALts F»voR SCRATCH FFEo ZTZ":^''::T:j.r IT z 

'■4 "f Juaa 'htn mrf ai(i at' ua 

kslto' a MeaiM" s ia« aa Sia far tM MallM al Mjn 

fawia - «- I aipa. lt»o rasialaHC toSto MM hMt • 

...» n art ' ( ^„,, Bhng Your Gift Liatle 
GRAOrS U. na\« Aiiticiiiatad an umiaiihUy tadg Fridk) 
.iimI .Saturday We wOl hav* a tarn iHmkn «r m&n who 

mil «tnvi to iilwKv yuu. 

If you want fflftn for yout friand* tac hi vr them. 

tf yitti mint thv Hnvat grnflaa for ymir rhnstman 
Dinnrr wr haw them Vnu ran gat glfta foi avary mam- 
har of Uto fkinlly hm A thaHMlitfli to pMk fhNn 
IW May ki Aliniyn Rlckl. 

tn Mftpifltt vMl GRADES MUM I Kll vMmoN.s 

51 TOLD r Mi»a Myra Mitckall of Malan. QArt/lO* 
■Ittof Blaahatk WaaM tkto waah VICV vtoitiMg 
T B Homo of 
G R Oowall Mbw lalU* Wada 
Md wHk Mtos MiMrad DamI 

R H. Uwary wm to 
!a*t wsab. 

t K OaaM af 
tiiday 

Nisats 
U. rlty. Myra 
anil In LoU 

"Hm- ToIu baad wm aalii to 
a- liila Saturday 

Mr« l •. trail aaa to 

\illa thk «Nih. Our Motto in "Srrvif* 
Tkt BiM Ml DEANWOOl) McConnell & VN'iggiM Mlaa naotri.. 1Mb wu Ik* fBMl 
of Mi i- Walker Handay. 

Mr T I. Walhar vtsltod H». T. 
L MWkto aw dv Itot WMk. 
Mr Atlta F Oaato aad Mki Mh 
to Mm hMBa 1 
a a • 
tiavsra at aMNty, aMMMy 
iM«) d fbod k to aai* 

• a a 

1 Nigti gniM to of M valar M a 
grsM f^Hid kaltor sow 

(ruwin 

aaa 

I'eaa h |i»r* gr ali« miiira tbo I htoalp IMto wnt Ika BaNaMy of gM- 
• ••rk I' 1. •", niiail tM 1 ttog iM of lb* •«•* llNl ato a««r My 

rtiifk. niii wter ■ • iiMoari I pay tag tbair based i -«- mwo i 

I IM b*a*| s Isi uiMi Ihe bald to 

l«.i)r«i..iu iwiw h.ii i«-i »r ba I aah* tb* dalryiat fa M It aboald 
aaai l" i r i iaiki-i llin rl |.ini pa) 
to* lhatr lead if i. |it uvat IM IklN 

* a a Suggestions 

For Christmas ( I PF m TTONS 
TIN SK1  

^ \ur vim 

LAVALUERBB kov C T 
pninlaMM al 

and jtanday 

lease Mill of RoaalMMl wa* tb* ,* Y T'avia 
' Mr rtaiMlr Umt 
^'. I e4dto Tla*tS VWitr l hn out ii,aii. -0 
ii.«li.er, Mr teria IbMli aw ^1 fkria Vlll he all 

lot wffk l9«irar Orava itonday aad ayMar i'i U ah«old br la 
to tto ml •* fat both  

I. te ta Kaar Up Porlillty 
Taa r*«a • aii^ aaNht h* aiMai 

th* loftrai ti'it"' lieai 'i| Ih. fee 

Ulll) . *r •»'..! .. I rrr '.■ 

I (. itllii." . '-I ana 
tiiei* ait • a saaa 

Much, aaU a .u « liwiae* and iimny tither uieful articles. We alv 
soliitt'b ^uanintei* every artide* re- UlMSBAIiGAlNSIOBE 
THINK OK 11- »u«i «»nf dav 
in which nti.l.lr Ihr Ihouo 

and anr things •  n'i^* 

awMBMn Ihr luyi uti da« m )h 
T«w. aUad r«ad (• htlx « h' 
at Ika hurt MlmMa. 1^19 
l»h«i»e u«: wIt» aa: «Mr wmu 
b, lu-i .1^ . irifulli takm carr af aa 
thouglt )»u »rr» rtfht in aw alart. 

And whHt watt Mjrkc M, 

pyOM^ Sirouse ^ Bros. 

Evan&viUeT Ind. Oa Stall OntoM iuMaAne' 
— w- THE CKIHENDKN PRESS 

Murion, Ky.. I •wi n i i n Ji;, I'.tJ.' 

Puliliiihrd every KruUy by 
W K lloCAItP * SDNS I 
K r. Wll.liOKN. Ugr Joh I nt UOOMEO TO •PINSTIHHOOO." 

1 1 •• I'.. I i n . ri««|M«ik«i latonaa m 
"i.' . Mi.iaii* MtiMM IB KurwiM Mt 
d H iuad u llfMiiac tptMMUaa^" 
Wall, ibff* MNMr •! k» aftWObMO 
«hu «lll aMrm itai iMr (|i *• ( m. 
• i l»r aplMrdiiMNl • -'dixm Uiiny 
» iiifii il« not luiirrlml Im- uu « REFUSED TO BELIEVE HIM taw CNORMOUt FIRE WASTt. 
I I'l 11 I i. I. l M«ir« 

thv nw  mn rruui 11*10 la iWA). I» '^ortmir t Rtmarkablt tafli 

•iMlVt. IMHwd ■ Mai «( lljn.1», ' D«i""ng «o CrHM 

•n. ■ar.viliai to • npon MHlt kf pi.. o» Ouniy 

tk* NttloMl BmM uf rm Dkto- 
wrlim Tkii Mpart Is bawd mM • 
aiiid) nt mar* Ihaa l,aim4n tna af HH Jtk. 
I aMM kt •« Ikai I" n i wiial lu. ■■d aul iMN-aua* wMi h m' 

Ttia* atoi KnlfratJ ai laeond-cUaa matur 
Krhruary Vth. 1878, at tbf poatofllca 

•t tUrion. KanUMky. aadar Ika Act "" ' ' ' • • ••»'•"••' "-"Hi-i 

•f Om^^nm Mf Hank M, U77. ' " "■■■'^ iin^mmi ii) tiw HwtUi 

niUI »■ "II' " lir •■•lliiiHtra |Ih 

lUMCMPnoN RATV r 1 viutia 

Ib OMWty aad Zmm Om aii'm- - n.M 'r .i n j^«..:. .uiw. (ii.t ' iIwiiiiki ••••tina 

IIjnI tka fMialo pafwtallw ai aao^Ovuii'' ) ' ••■ I.Tuu,im i .r*.u. ■•■ uil 

IWfprv lb* WarM Mr tkar* war* l.utM p l ulail « uf iba tialMi vt t ••niif. lUot •ilM *• fM a^ 

«., •• 

M ' ' '  "I 'iiarta Maw* ta tal- 

0 'iiii tri i .mil 111 « WratMii i iir, ' lAt QatfM fvlaia 

Mm ■ tvrrliiirt. « |W|tiliir i'itiu ii u-. .-(^ MB aar I* Ika iii la« 

NlBf- m»..l.i-.| Mill, nn intlii-nilal nod (r. iii.l » ' , |..|liidnut irltrlk*r ' Mi- 

Hii : •HlMl him. I hi' it Mir wlili I • 'vni, ii . r ihnM .f \| I UKEiX)M itni Uuti llUatl kla 
latlnlmrnl Halurdav aM 

^' I ■ I i. luiiM 
of \r I.. .1.1 1 iiiir Kritto Tk» aiiOTwrlian palM aui 
Mai l M durlnc ihmr «  • 

havr btofl aulttrl. Ill I.. I nil • iiiii^i M \- •ii'iitn •unm la Caropa w avarjr IflOU mnk ; 
aa» Ika ralla ta l.lll wawaa Iw 9**rf 
IVUt mmh Mai «k«a w# aaalyw ika 

flCinn (hi- | lltli of ((!•'••' Mi'ilirn 

ky Ika Ckmt« a. apirit la aol to b.. , ^^^^ , ,. „ , 

IV«r and rallou. t. Ika apint ^ ^ , ^ , 

' Wh. i.t one. year ^, 

1 .1.1" III. na. food chaar • ti.. - NVtida aad W}raatag. TlMaa aaimntf- 
lag flcaraa gl«a aaaar Maa at (ka tf» 
awadaaa waaia fkat to ra waa |:i.H..M4 vc. I'ui.ip i.ir irni,. ,11, .ward Ika I k» wmiiiK "'•■ii.'  
aui H.Hi llw a*(»riiliini liui ihr la« ««• ajal— | Mm A(r llvml l 

1,1 hliii iinil wImi. Mi. of irliil •'■ina — . ■ 

.„ UeUfrwidaiii hi. ..un«-i ,1,1 fn,„i. Liatutala tka •ftrtl 
kald a (.Mlauliiiiuiii .n'l ii .i ' jI ' ti.r ' H'  • i-  • ■ " 
Ika) dari'Uil 'Ini Ilia - . m 

It alMMlId liltNllt ,.li  I,. ' V ■ . 

At jar) wai iiiargni U) li 1 

Md railrwl l-rvwaily M maraad aoii \. « 

«W fofMnaii Hid n . . ■ »■ •. m .1 .1. Illr it^ 
ria U'Ih I iflitrlirad waa Ihr 
I-'IIk'i lluKhi-i Krula) InM jwar by Ara* la ihr I bKmI Mtaiaa. ^a SikI fba dpfMdaai dui liuiti) " 
r tliii*r km ar« irvtmlaM* | Tka jmigr «H»wad lh# inn II, M.» Kallii lUrnaa* and Mr C 
Hirli«rila«m 'if naar Nturgbi war* 
unilitl III marriairr laal Hunday 

Ml ami Mrs Tom MaKwrn via 
iiiwl rirat Hbrrtdan frtimt 

Ml • alt III Kriiu mmvM to Ma 
rion TuaMla 

, ,,,, \|r Willir KrtUa tialtml hrr ala 

•.ii|i1.!«' inai 1. 1. 1'. 111. iiiiiiilav ami Muii II tkat ia laikikad darlac tkr koiiday 

na* aad tahi 

, itu . n,... •!» | ranu.ll) liDknowm 1 "f H't )ur|, bow l « ||t 

I u. .... ma.« yaar .na, \ z\:::t::ist 

" rir f„r,„„„ .a«wani: 

In KncUnil and Kran..' I »' ' • a. fr. m ..it! if .11..1. Tbia "\\,.|| bnaur Ika 

vii.ua rirtrli Wh mil aaak to prop «,ri lu i«.Hn«i af in oxtaUlalM a k ir4Mi ii|m« tha 

laatr ihrrr ami |ii«. ti. . jnarinahnr.. „,^„, |,m ,b iu. at maay inula ' mllra 
and makr ulkara happy ami hap , .iiuitna aa tHaala ai* fcalaa bora aad Mb aaaaHy." Htnatagkaai «... II' 1. 1 If nut oftvnar, and calUaato a (an- 1 Ta Ctaan kiivar 
Whra allvarwair iMM'timaa laralifcad 
ftera II la putalu wali^ a »« nmiula* 1 1^ 
Ii rlaar in hai •nit* . II will l »b Jktai Nfc* , Ml ML.i i...iMrl 

FirtlM niahl witk kar 

M I;. I ■' N.al.iit mill M' t\n 
I" II ' I'.. I M .11. 1 Mt "1 I'ifi ynuraalf ' 

T ' ua Itri'vtnlM'r la Ika 
ful monih iif thf yaar , I tka ratio will rlgbi Maalf la tlaw ' T *" a liar wa laat kaUaft klai a» { aaw TMa U aa a. «aoiatr«» laalkad 
raMMMp aSt II *aM ka fl» | aatfc." -Procraari?* Q mm. aad aia.. a tltoaaavar 

aa iaak. — — III.. 4 iiiii ^|Knt MmU) 
Mil l Mr« AHwrt MrKwati Of aaaaaal kMaraat la Ika darlvaMaa ■anara' Trada Uaiaii. 
A , .■• i»m.r ha* l«M aJtlMl • nm Ullllll I thai-. b» a rtMjrh S.I ,mr tun j af tha •-H -.iMlinf " aa ap| M to " * r«»^l r»|..n 

rill W. , ,! ' Radaammi birth la' any aw for klM Ma 1. ataaya ki|»' . i'n» ua JT' ""■•^'""ii" 1 1' -mi.-* il.a- 't,, 

lai.',! 'I . m.inth Vary fawjtba way aad arasiiially bvda a lift a.t. ...1. 1 , .' M.niant aaalUy' ||^".'./ mu* »''tim J"iial../"""'' 

|. "i I. n awaa way will a» adaary. Tka ffoiK-b !• a bataf ai-.n r.,. .,irnai fam of ika waid "aa | 

..,.! .«!. H.. nl fraa. otbar pa«pla Ha .aoa n.. t • '...'.^liiia Tb* Raatarttaf* waaa ^1.. n • M.i.*r* aa to wark qalla uw 

If.. II |i,,.iii1h, ha« anotkar algat- ! «» ' «' tba mrrrtMMta o -P  1. i;a.-h aM nilii« lh» I 'I a 

t.aiicr ti. u«, fui It waa Daraaikari fa""*"' '"^ ••■ »''•" I'li*" • ' "•• ••••»*••'' laaaaa. thr .^Igiaal . .,„.., i„ t,.„.i «f 

laAd Ikat Wooilmw Ullaoti and »h* ' • •"'»""" ' 1:1 •"•rara" of ■aaiaad Thr naia* flk n.. \\- ihr. .-atmoi 

'•imar Tbara la a» bntb. day la aC ibaaa ■irrkaala rtmm to ka awiMid for.! .1 .. ..in ■ •i,..ii(i, auwr .,t ariter war* h..r 

n.it !:a.i, • ' • 
II' . • . . r , , ■ , . 4t 

ia u'. fui u Ml..,, aixi piur.Ki- inU Ika 
IM a af par ' rkaa i it.» Ufa of iba grmrfc aad fnT bNS 
lb* aw. la aiwayi baft Hid ik* HimhK to nda ar ar a 

all !■• r. ar- aa .1 IV dlvar tlalnf "ovrr apfirar* tnf j llwa af RdwaN t w» tad aa ftgfM 

i-amJUaa «l a 
• mi -^arilaa" "•If. laauml .t t'.' 
illnar ar dlaaflio art illti ■ Ibr ..; i  ■•■.«. ■' .' '.. -. ' '•- 

aar tl '.rMU- I.'lft '• ' ■ ^ i|.ia««.M- a .^1 WWil^B hxi* 

la aa aapaii in that .iin» • . .. .'.■' ur j 

Ito Ijatartoa ai .) i.aa i* m. apylir.) i - r Kn ital puuad. |^,, 

I far Mi at a  Nr .' abr h iwforr la* oar waa r ag a wlid aa aarta i. t 

lh*l ^ Ihr ft . ( . ' I .! Iba baal talaa III I.I* wartd ' ar. 

fur lai'irr (.•- •ii..'« wa'!*"' — — i flUb Ira* 

apirti htnuati Ma •»tti auolM. aad ba . Law aad M|rai«ria«M i MMUar aUi 

lly laada a nto af ■Mp" | Thar* la aa »l4art.r-M  «h a» «a|li  ■• lirb aad 
. r.. ..f -b. 

I A • . * i, 

•I - • la 
• Ihr t'rtm llmr t» tiaia 
■ uii'-r thri l.atr .llaMfaNt a 

•trii.iai uf ftiit'iik' "M afl*. ar 
lac rtiiqi " ' • I f'« roiira 
atfd to Ika apaa af iMk la am 
atoaoM n la a inpiiitln af i 
Mmi WW atafbr a aatoktaaaa af 
■anaMy aa ava to Mi 

fana Afato II to Uia tfaa^laMiua •■ . t i a aiaMaalupa  .u. .r 

af atanii ii.Hi II It aabalttallaa or* 4 Iba; b* gaihri.- : i„ 

ttU* ' " I I" i a a • taal barhii^lt •»uld 

lo«i»r- .. ' Maw Torb Bar ''••  '"' "l Mra Ml grwwtk lk««» Ii 

t u.h) .r J- lak af Mlk Mrily .1 11 ika; .»uid tpartaalMa 

to larma nf ihia .iwa dtaaaMaa. kal • .i.ti • •-••1 ..l trn mira ■ 

wkat Ik* warM aaati aaai la widar an nnur aa.i ti 't^r ..t ..ar ti.ip TlwM 
N«a« aad diipar Maiik wMaaad to , r«ary koar. ika krai aaip w««m ^ a ifaaia f« to a 
aar aptopatttift totorMi aad faattM* 1 pMaiy rttvaaMavifBia ifca wartd, dray I 

Mmi 4f fNM ksfllv pMMlptai 1 Inp? flBclHV Is few ffflfMW 

Ika mraally ftaat rataaa af Nto aad waM Ikraa yaara i* aaa iba laai of 

A total of lZ7ia.it«0 ama baa b*aa an.i laM l. i |.i« r IB IB* •4  r 

Mortda Wart II ibay kaiaid »B' Xmaft Time Kar. I . 
Ma|«r. br .' 
ihi thoMKliii. .1.' •• ithi'l , 'V»r*f hrurt 

trul)' apprwiati- •^411. .0 a* 4rin.i.*ai4ai 

bifh iMi thr lal .riairl af MrBB I 

to Iba w«tM today lbaiwai»3«.«i I ' 

•ai ■. ranrii ..f -aa. . ,n. .f ■"" "' " ' W»ad*»" i** W»aaa« 

' * ^^w^ " aa* in 'ha' • . I . II • II »'.| |.i**ai llr U.ai "llr«l ' • ' .'. I . i r .a 

aad * brlbrt Iba iaat ol tba liidlaa lar-- ■ ■■ • i.ut b» ibat fuiluw 
to * wiU «ft .. t datald af 

toaadiaa « whi !• «|ian« iliatanrr ami Uring* rioarr IImmp you hnw 

.S« iMi viiiir i hi liikrriiiiti tin- i ^tcitiwi An 
• • .1 1. ■ . I II ifiMirf tl« l.\rr\ • 

ttiiiyi |iii t'lii'tuitraph* for ( hriatnin 'iii.^ci. .ii li i)K'. A fHaad a( miaa rlaiw* Ibat H aara 
boi* It a» aay hatal i» raianaia hit aifir ah* 
to a a^ra aiwayt rtoaaa ibr rnnm arrMiifitiii 

ba m a AibiB* ta 
i U«ltt«to Caartaf ioaraal Travis Studio 

M AKION. KY. 
U Vm Ha«t tfwituim TiMt MmM llavt \»m I'M* lb* Im t".l* nf '.at t ita* «Mtf Itiri «• r 

iu«4«d ail a(f«rdiB( ii (hr tniBiM" af M 

Mtortar a.r -t(r 4 1MThl il.r ir*|uirr a iraiU 

kaa bare i.ain, . ..n ' it ». 'I'l"!* rart airMHttog 

wm kM y*i paiaaiad Tka ii»wia \ -.rk to laa Ptaa n aiB 

yai avaM | Okiaaaa a«tolM*a m Iktaa 

' i4aB«* dr« nn *d *t| i'wt**« aa aa**! 
keawaiaad a lutaNaa IX3.k«» arraa iia* akip waa 

bad b*^ aald to ikaai iwa paaviaraa ... . „it fb* aib*r 

'ri alraaa Ikrir ra 

tl . ..r .»nrr, fa- i. , 

l.r Hi* a Iva ii* r«l t. .f 

Sri' yn, tfr B*ar . I .1,, ulllny af arria afa.k ' ..iiiai 

aaaa. aapMially ib* Atoart.aa H» warlbra h la «(aikru. aad prapboi 
mm af Naiaait Htatory Ik Niw Ta^ 1 1. af wkat fdiakiadM •* • M I 
Naawtowalkara aiki aito i ikM|raBWT watatoifcalataiw 
af piltollHw to*a MMaaMy li wM j — 
iWb* ya that aiidir a aiaa. rwatoawi | Tka t ■ ■ 
Wllb bt* aBraaiaaa. la Hb* b*aaly tha i. i. • . 

ab«aMd Iba b*Ml Maa la l.«tB« hia a' utimy ranw fr.M li.iaaia and ont 

fararto m " '"tra '*»• .a'r-l laitt. thr (iraaanla • liu Bufr 

rteaa dttp  "Tata, a . u-i. aj.,. a .i. i , n*u afin tit» 

If Maw, aa l u • pr:iiir a, ttui a plan gi.i Iff daartat^ iVa hat* a aallaa 'hai 

todtor raaiU- It Does Make a Difference 

Wkre You Buy Your Christmas Goods! A gift from YaadeU-Gugenheim Co*8. store Imm the qvililf IImiI 
makes tht fMng an indication of good ji M Ha nallaMl d»bt aaw 
aad a 

IkafMr aaya K to aaw to a toato af 

parmanrrii ilr -tinr p*rmaB*at I* rtgkt a . 

•a rill' llki- ll'tt alii bav* l« darlto* . 
fOTtor l^f.irt I' (ri* alpad *at « 

- - - ' . k^.. ■••I.rl » II ta * 

^  - ■ ■ ''HiB j rwaaar 

mailt «i  i» 'laiii*.! In r|j} . a .N8I  

af plaatoin rkirbwaad aad aaya Ifcal ra- 

dlaplar* Ik* aalMwnkNa 

• . .11 . I ' .1 dia suns aad lb Ti.ir'.-' ) r Baa aSt* «f 9^ 
■D at. a xBiMNiiaB waa asMMi • 

•tw A 
a Waai 
wa. praytoi. 

Bkiial 
|itr r' ar far* In M.iawia la I.MI 
raktra for half a a il*. ar akaal wkal 
atoi to ka tta rwai af a Mp araaad 

pair af afcaaa Owrv M aba* 

waapvaaa M paya to iMa iMi^ sMalM4 Ml 
Ika Napbratta u af aa krvfi in \mf% all.. Ib rna«t|. ..f n r 
BB ' ' ••«.*. 

••iii( iikh n*l»r* a..r«, * iTt ta r« ll« 

I par raal —naif no finer icit t 
—you will like our 
wonderful vahieit. aaa- 1 || m aald a ato i* i«ir of atwrr.iwa 

Ihiiia af Iba aailaty af Maa»B aad Ika and a nr«t ..r •).• • i-uag i^awawa 

laravit.rt to cat la tti ktot at ailb Hi. Sap wkal 

BBdh""! .i«awik Nwp aiw 
• aNB W Mtop at* paar 

via %\ l«Bil* ar* b» 

li.( •• Aal.HiniltiMl aa 

lb*a»*-i II !• II .aaM« (roai a BMfi Ua ' rraiao Hr ..r. i.ii. ai. l 

ki f « A new mit or 

OVifCoat (•! 'iiint'i»:it 
The priff.s uru iva- 
.sunublt'. ' aaparl aapartoar* attd artoattkr i tr iit. n.-rhM-auar n makr* h.4(ri fiir bia. Tb* I* a^aall) ladaatrlnaa. 

Maa iaa» waai lara* an at«y i* in haap Ifea 
■aaay at i '  ih i mii' ' ..I' rrotaa 

ka apl''" ' ' • »i»rri' ai .1. ' • It Nrit ' !■' ai am pa.tnani It Ika 

aintta ymrntrn af war. ia aaa dMp 

M twaaip. wka aaya ak* awrrlwl f»r ^ l . mr 

Ikoald h» . tl I I.. Ihr «...|lik' 

a bam* who It rrai to t*. i . Inev«ry esier and 

TiMy are the kind 
that wUl be Mful 
all the year. \ II \ i OK ( .vr 
n K ( \v 

SIIIUT 

Tie.« llamlki'ichiff 

Sill SiK'k^ 

WiM.I SiK'k? 

sITi MtuI Wool a SockM 

hi MS 

l.tnon Initial Hmlkn. 
Luundry Hafrs 
Suit CawH 
Cmlirt'llas 
GLOVES LAUlb 

and CIIIUIKEN 

Sweaters 
Silk HosiiMy 
WiMij n(»sier - 

:iiiil uiNil HoM 
HA.NhKKUCHIh:].^ 
a^ilk. Linen. C^itton 

Talilf ( 'n\ iT 

Tal.it .'^tarfs 
liaiul \\\\\^- 

I M l-s litHMls 

Silk. 

Boudoir CapH 

CamiwIeH 

CoatH 

frloVCS 

Silk Umbrellas ^ RUGS OF KVEKY SIZK Make Waaderfal Qlfti. THK (.11 1 I'UdliLhM SOlaVKU AT Tb*f» ar* |ir..|.lr »!.. h*«r I'r r| 

traator. m tad Ibali wHii iba a.wi 
aawiba. !»«■ ba«« toaw l««lae YAND£LLrGUG£NH£IM CO. ^ 4 
LAY A UTILE 
ASIDE EACH WEEK 

Vol ( AN »U*» HMiMhini m4 
\ mount t (III «4 1 r t« util M» llM- 

im 

IHiriaiil an tlw Imi iImi |imi at* m*- 
ri ihi  *«*. 1i» kaMt •ill SMK 
iriia un |M Mrf TM will kr agrvP' 

■bl aarprtMi al tW aanMiai uu 
an tfMwIag laNlwl M •! Uw •a' 
•f ■ jrMT 

WtPky4% FAOW t MltllR Ml Mr, U. tt. Jobnaoo want ia 
i furd Mmm. T. B. WaHwr and II A 

ViMon mM to Civ I Mr W B. Hwliiti. iT OnMil 
( iti amvad W«4Miity to ipMli Mh 
 °lirlaMMa halUayi with IHwii imw. tt •M l ■I W Ulyr wrnt tu Uruvv CvnUi 
Wfdimiiiy M • kwrttag trip ilMl ika wvlat to i 
tok«tik»k«i. 1W toll i^B Ita* baa 
tor many a aad toto. II Mr No4«« McCmimII oT thMtv 
(jriiva, mm to Ifct ttey If )uu •Wi t wpblallivMi,* 
Useful 
riirisfliMS . II feaa kaab a«r ai|*rrltMW Ikal tka 
mm •!» tolka OMat M}a ImM. Ml UiukIm' I Iriiirnt, af 
|wrt, lj , hii' unit' ' I" ^|M-ni4 (ii# 
IimIhUvn »i", h.^ i I II . .Hr.cl. Tkafa WlW • 

I i-itmi! all. I Ml. ^ni oil, . J rl'li umu Mr ami Mn C C U»v« cf Ital- l*r P. M UmM •« lha Wi 
»» tiaa «!• to tka rity Wi Ml ^ It Cmrv of Onyaa. «n» 

•til- lit) w Art itlMuy- |iri/ 'i| nm^t liivtil) \ u «il|Ctntiun, why Dot 
M'tiil )uiii (riviHj tt t ii. iif 'iiir 'iLivlity nml'' Wf know It will ba 
luxpLubli and ka a ylft h. mIiu K th ■n'.m funul aiII sharr Ju*l 
U'll lu wkara to aiMl it and it will Im- ttivn- on timr (Jualil^ ('/a»\ 
witk comfort in avary ptoet. No. 1 Lump Coal at Yard 26c 

tkVrdl'ltT^t.'rua'"'*^ ! ^ Lump ("oal. Delivered 27c 

I Hest Nul Coal. Delivered 22c 

iie.st Nut Coul. at Yard 20c 

■OV C'OAI. IAMB raCB Al UWT 

TELEPHONE Ko. 9 It 

Talif*to«ll»»aMwi«» 

raM 

Tka T r | Mr D W HMM BMita 

• m In " ** -* uxA News i — , 
.( lkt Tt.(...lH' 

.1. it, fintat Ur* I'aiirtiwy Harris aad Mm 
A I TicMT uf MMUra, wor* to tka 
rtiy WadMnity K» M T Okktoy an •» Mr 
to ife* (My «f CrayM. «w C J Travto w«it ui BMIi 
y an Mr J tl toMyar 
•toN to Mavtto Mr B«ara( Naad wmM * i Mn Haw PrtotVt iif BiPi PMilito 
Mo , t* vMtto4 Ika iMBlly of itor 
yraiHifalkaT. nrMivllW Ntoton 

Mn (tol«« tXii't. and Mm MuUt 
Br^Mra, af : in Marv.n on 

aiiiM .!• 1 KvaaaHUa to 4m (' (• TkoMipaoii want to ■ - 1. I , 
fitrnd* m Mir rNy. 
M««4a) Mm wko i^a to*i 

Muair «t Huard. arrt«* t 
ItoHMdav ••• •prfMl tka katotot* ' Mr M H W. I !. .1 Mill* W 

\ « l u Wim aiV' l ir uf Mnr- 

t.'anl a)4 b*M . aluntoy lu al 

• Ntf Ika aMHa iiri* Mr« MUwl Ba«ar •«« 
Mwy Mto BaMHi. af Maain^ «ai» 
MartoR vtoMata Wwtoia^ 

Mr*. H I. Sullivan will Im« 
Uua waak tar I'aatoa. Mlaa .. Ui 
Ika 
Kl«a aad Naaar 

rarr iji 

•Hit. Ml J M Hill • ■ Mi«- \iiK nia 
ol Trtkiiw awva m Uir ray Wodwa- 
day 

tm W B Yala* wto ka« Jaal 
a toHHki at M Mh,Bmh, 
airtoai haaa Tim«Ai» to i|Mii tka aaa *' •• * ikr« wii aail 
faaiixi- ' ' i ^ I ■•irvfi *i. iHJ* ■ ilai «1 k~|- i1 «l»» 
aaai ^nnlitxt  jr* a fxd •'■01 

Lagboru bait  r ,1 t i(ii* aad l^ai 
•U* ar» Jual i «|MiUr aa atar IRA T.PIERCE J.WESLEY LAMB If all II.. rul. • I; j lliirioniioal (So. 

JOBBERS AND RETAILERS OF ThE FAMOUS N0.9 COA[ \\'. l..,lhrf atxiut lb* | r|i» df fB» 

atlM' K *rytMdi « gulittf U |Ny H. Hu«a«rr Minir aailatT lrail«ri war* 
kigk ;m bafart tb* atriMnn* oat la a 

• wrn^tt Ikata'a t.iilir iiradford. af i:niy«*. 
Uara MaradRk, «f Maaira wvra rtt 

TMay Itow y«a1t toar af aaaa raal 

Mfdady baa a datlto to anrart 
fr«« aaMka Hat «Wit i* tar 
Ika MM «t8»i MNMNHHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Miaa Robarto Maaaa «ke la at- 

cwllofr dl rkmge, amvod 
aadav u tpaad tka Ckrtoi 
Mia b»iMar« wMk kar pMWNa, Or 

k I Mimrr and Mr« MmM' „^ M I K S«w«^ur 

Vlte • I- , ,^ 

*' ' *"' ' -•l^h«lBMyfHn*. 

It .U I" 'I • .)»»• » •' yr ^^^^ 

panau. Mt aaU Mr* J I Hir ^ ^ . , 
.M» th» WIHarv k. h al SMhtili*. 

• ' "t I n. I a t on-li til iivnd Ik* 

koltdan witk kw aaraato. Mr Md Mr It T Tarry af raiaal Qmtr 
■•a to «to «to .v. I M liakrt ad Bnto ft Ma 
•a tba riit T a rada* Mr K L 
Laaiavtttr TaaadM 

Mr J I I JaaMM dr««* 
IM af tea vkito ftoad aaNla 
IM M toMk Mra O i. Ml i'mI Mr* J r Wi.iAal* and 
iMflktor. Ml** i;«lda. 
WaMl.. MO nUIMl frwad* an.l rrl- 

NVMd to Ika Ma to Bw riMr iMtoiy oTMa aaa in tow. J r 
■I L ""f" Br and Mn 

' ""^1. , . f \uaaa. PMIw tuunit i:iarli L. E (Sw 
Ikia waak at Tata, «Mlk« 
MalHtoiHk Mr T J Slvon.aliri. .if I iin« 

iprtogi, «aa in tka nty Kriday 

M . Ml and Mr. Will ( Hafkaa. af 

dauyfctai. M.. \ . . ari. tlw Hak»f. w»r» In Ika flly 

hidw Mr aad Mr W i; « oncar af 
ft waro w tka rity Iteaday Mr C W Bald waal to Pradonia 
Taaaday to apaad a faa Mr G W Tarkar af Ik 
mm aHlaa. aaa to Ika rtty IW- 1 p*^ II' ii'i., vaa T^Mirtt 4ii Mrak I* aaty T rmia • 
pt.ui 'i III Arr^iii'X hat IT* a laag 
•al «alk fa (m iwra Tb* vf \r» f la at toH li 
u_ 1. . •! V. , , . _». I lla •!»«*. "aft IJ  

^ . „ _ . I abl a »i« li« • 

tat. Baky, mtn ii Barf WaiftM | 

da p,, 

^— »'«i. la I*.*!' • ■! 

Ml VA MrKtr «ml |.. I tldri tlml tW 'uir tl • • 

Pdav to aprad tkr i brtat naa kol' 
davr wMk ratollwa ani fnaad* ■■aa r rrtoa IBad an .r. 

at Fraiw"- y-.t..),* n, 
- i«w 
Ra* H C I'an- .• . .11 at 

al Qiaad Blvaaa Baaitoy Aa))' ' 
balf^t I j.'h  a •rf. laiili) »»ar 
• IV Tti. piiaa 
■ xinalilrralr 1IIIIIIIIIIMIHMIIIIIIIIIIIIIIHIIHHN Tb* hkpBtimd tiMit a nt« Bd. 
iaiM can bring tn yoor tanily 

cannot ' Bj|||[|||p'' ^' ^ ^ 
•r rift [MIfhtftt) hdura around 

thi« iirrlwl I'l.iTiiiifraph will 
anipU rojia\ 'ii.niKhiiul- 
iwM in nnividinir a new Bdidon. 
You Bwy ehooaa fmm a varialy 
orartiatk 
in and tail H 
I G. W.YATES, MiMcSlora 

MARION, KT. iiiiiiTnii Ra% K4ibvrt Imi tilUl tka pulpit . ^ 
at Ika M ilkidial akartk flaaiay a« .'•^\ Hniaki iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiinniNiiittiii 

1* tka to — — 

.'•I'litilflia a I ■ - ■ Mr J II »tuyd Ml fill .'^iin. ' 
pari lU , Maaday to apaad a tow) 
day'i wllk ratoll*** ami frtvmla 

^^^^^^ »"v r ' r 

Mr* KUa M«('«Nin«ll »( lovr mi- 
wka kaa kna tMMw Mn T 
J. Atoaanito «M taatty. Ml far =1 I " '.#11. ( n 
w '. i1u( lip Iba to^aa 
aiiffk • • ' aril III a mbartn Mlaa Vman . . .  
UatnnBraf  

trlU ipiBll Ikr lu'.i.Ut Kiln Ik I | «i 

MNh Mr. aai Ma D W. Mmw i an raaan 
la Ikal Opi 

af •Ml rtolda BaB. taka iM kaaa m 
l/ alanHa tor Ika paat Mwaa naalka. 
tokiai a roam af toaWaHlw to Baa 
typa eparauaf, to at kaaa to aparf 
IkakaMdar* «Bk B» af kia I tka 
Mr and 

Mn. D. A Uaw i . yaiaraad u 
al I^M Oak Kr. T r 

ptiinlmaat al Mr ilM an ai - 
in «)ra*«a wka ba 

»MI l  Mi«« ar. • Tba -M«f n 
af aar a niaa i 
ara tba «aly 

artl.4. I 11.. ' •« ' • I •l.ollt 
■to* I* "**l a'"" ' *l **) 

■■a ib*r* t* aa«i ia« un to to It ba PrMay aad Baturdagr wiO ha tiM Uf 
pinK l«ya ia MBiioa. Visit obt 

Mannn 

liift Buxan. Hulidav Uuxaa, TBgl, IBB MBM ti 

OoUa, Tojra to i«» btoaa aaay pan 
|to i««ara tiimaaritra aa aaiaral^ | 
Mr and Mr* W k Cnira. 4 
Oayaik «Mn to Martoa Mr vmrn * 

to B» fMT TWaday Mr r H KklrckUd, wto. 
a rpar winr naar SalaiB. a»aa to tka 
isly TUaadar 

Mr Jna^ KufiM-t. mlh and Ikroa 

fklldrm i f ll.nli.-l.l. Ill . ar.' r. 
pariah li nrrivi- Iht* waak !•• viall 
Mn. HMkn' paraato. Mr atol Mn. Mtaa Marii- Tavhir. «h  ■• al 
tap Ward Kalniiini ( ••llac* al Naak 
*iilr, will arrlvT ikk waak to apaad 
Ika kaMdapa wUk kar pannto. Mr 
aad Mn Oaa Taylar 

MU* *)«rtla RIktoa. af Ctoalan, and 

M' i lkina, af IMm. "'II ■ 

ri\. 1 1\ ( ■ apaad Ito- • Hiki 

MM- l..ili U - aitti '• •'" Man-nl*' Mr 

aad Mn . B N Ml llrni\ I'rin. ., ..f (.a l I'rairir 
Mil Man.i I 'li.ndak l« j '  

kl* f«.l .  llir Will m» «• HtHrgt* Tba Maablatfa I**" "ara tka M 
ha I iriurnni huirr I uaa a •«  i* H* °bl*t Uaabla. It MM 
I to to " tba MMtol tnM to Bto 

Ml ...I will' ^rn...' aaHaaa Ljult 

f*oai tJtii' i 1,. i«T.i II. 

CkrtolRM* boi.Uat «itk bar ' •" ''•»"•«• paivnu, 'I rt.ii uia'.« • ititlal 
titiiiMt I damaad tor af aay B'uiil I... Ml.' Ut-n rrr«l«a«l bara 
ikai Miaa KUaakaU UaUar iiaiiraint Mr. Ii^aaa BHMnBK aha to 

anaadti« Ika tTa l ia i iB l af Uaia. 
vUlTk wUI arrtoa kana Bda waak to V Mid Mn J W OnnaM 

Mr* J a I'atoin ..f Mi t , 

I barn tialUlV nIaMtoa " Mi«a) tv b«r« wat tba old llaw 

i.ly. lafi f^ kMnr Mun.!,. I"»aal«« far aitfaiacan.-a. bW to 

^^^^ liiiuwr |a*ir«.)lB ilaya II toaaM aP 

■r t a Htoa. wlh apmi i ' 

waak aad al kana, Ml tor Watoi. i f„, i ,„^, |||„m la tonnil*ila« » 

raMity Monday maaag aaauaaa aplnat tx* i p ltol 

L bat. aafartaaalal). bnMWf 

1^ (' r. HtoHMa Mlad aa 
to.ataiaat at IN \li KK( lATION— To iiiii nuwT Manda who hBvr 
iii'ljx'ii ii til niukp th« yaar IMI a lamM Ib b bBti- 
ii ii.'« wu\ . vu«h to dajr Htfiy CkritMBBi BBi ■ 
Hapny Naw Yaar.' MOORE A PICKENS Mra UMdmra Tabor aad MUr aaa. 
CBftaa, af Crapaa, taan to 

itr aknpiilna Mi ' Mililn-.l Siiniiiii-rv ill. ») ■• 

Ink' Kli(ll*h III iKc lUiar.l Mil'). What 4.  ' 
SiImioI. arri^ad Saturday lu aptoxl lb  * " 

h. liday oilk kar paraato. Mr .ton) 
Ml* Uari HumaianriUa Mara Mo.i'Kilr* Mra Kala aaodtora taaal to Ua- 
i*vi«k Maadap to apaad a ffaar dva 
rwttkw fttoa* aai to dp •i»i tap 

i nk af 
, ' .f 
I ,f MB M aal a a i ta a tka 
B « itoa a waato af liaa to Ikan art aa aatoy worry pr« 
iktoaa to Ikto raaairy A MawarbaaiHi hmh *•« • ibm 
•ktotllaa olll i-urrai l ilata.(i r tpa.rt 
Many aiaaliol p» n*i* w mim rnibat 

a OMii •lulln llian aliKili romi'iiiint r»tl*i''' ' l  *' ** 

lhai 4 lial" «•*! n I'-' a* 

aa aa a to aa m lilW. lan i far uai 
M Bto aap It B aaaaa ■ raaal Training . ' •• ji'ni QrOar 

Ha| r I' ''•' "'• r. (. ivniTa all 
1 u .. i-. I:. nr*t ivoraatf to 
Ma uiuiiiri. Ulrkiar. 
af 

vallw in. Mnatln 
i,.»iiii' 1.1 . li 1 
■toda «C tka v.ii uitaa. I 

DRY) II 

i^...p.:'nI6 

ii |m KAimiAL DRY CLBAMM 

Tet tB Marion. Ky an* 

\ 1 4 ■ ititoiiiihi 
DAIRY 
POINTS Animal RaqylxM f—4 in Aco»r4aaM 
WHIi Am«unl •! MUk $lM !• fUM TO niEVIIIT tMULTIM M PtU. fkU «• bMT • BMllMr if 

fMla af inllw Ml pruduitliMi iwint 
m imun bf tell Boultinc Thi* l« 
9»flMp« *l) Miunl kImo •* ' ••Mid 
•r Utt ttvri OM It werkUw i"«ard 
Mrty oMiunt) tmt produninn ky 
■MM tt MM fcwuMM Mfly hatiii- 
ii ( Kti I h»««« fMtiiw l) t« Mtiirai 

fnr ''ri i-iirli hati tirM piilit l« In »tnf 

U.' ' » 1' ' " I ' ■ 'I' 

k»».T. ■ • . c.r I 
111)* It* ' r . ■ : ' -urs , ' ' ' 
tr ri««i - k\ hi «n 111 ' . ii ... nf 
f*»il ■••rr or *»n1r 'iiiwi.' ! . ' i 
l(M|lll ml** I' '"li I 
'. j.f^il tn pffom lfn« '.. 

Lull i.ii,. .. ■■ II 

Hut  A|irll iikI U*) an nm- 'hr 

1. ProrMi' fiv» filler durliK M ^ »n 

l A« • -«!' ■•!• -'i'MIH ■( 
4 I'' ' • nMr I- .!» 

f' I I .O • ■ *■ |MtI'. ' . ■ ' ■ - I ■» 

^Mrtrr* iM^f.ir* pr -' i • ■ ••• ■• 

$. A»"M ■n ••lil.lrti i '..mr t' H- '"^l 

^H* or nanMriiwat invr pru^iMiati 
 %Mf«ttr«t Mia fto man; -kwi ar« wiwM. A 
«• w«l«blb( l.iui i» uD(li M«4i Wife 
4a; for thm MUiMaio^ of har bady. 
•a aoMwat of foad aqaUaim lu tfeal 
to • iaiM i at «la**r kay aai 
af 

ttia faad i^pfMni « Tbv (uOfui- i *«*u 
iral IblU Ihr ipi^lllr Wfeaa Laala la mui lalklaf ibroak 
Mt tai ka^ IMiHg II 
A paMlatM la a pMklcfcar vka 
kahaa Ik* karAolM Ǥ. It laa'i a •*»|i| iu« Mana l» 
If • «*ar klu II «Uk bto kaad. 
■mlty U ik« aavl af wii. Amtt 
IW iMa waariat fakay rtaikaaV 

I'rtiur JBi'miav !• Jur ii ili» WMN 
af ylartint raibar Ikaa la ptarMag FEEDING PIGEONS IN LOFTS mm la Ma** n—kt f't 
Oaar Wi4t Araa aa« ftm't h»tf A 1 
Airliit 90 paaMi ■( 4 par 
■ day, ir yraptrty faC 

ar bar frad la 
Mr fa aUk praAMlaa nuiiw^ 
•kM a Oairyaaa kaa faaa i« ifca «» 
priiw at aapvtylac ikai kaif af Ifta 
(vad rvqalrad Ikr 
cw« ■ ixidy. ii la fm 
kaidaai af tta aikv kalt all a( •kuk 
|u«a t pradaca Milk. A 

aaauui ar allk aha la aMa la 
daeai Tba k«fy partMV aarti 

ftru. trt/'i, roufiiafv* it iafa, 
aHLj nuaiaii iA« ibMt^ IimmI I 
I Ml» Uawaaar. • (u«d Oain m* 
I M aal Maa^ laagbaa* ta Kr '11. ihooM *iiu|H 

matia, "All ika ■aaa' 
artat" 


aa a llmlOad 
r ikai^ il la 


riiilrr » t 

l'"lan 1 1" I'l.K • 
I'hnay 


X i txrb la 
■ i-nMil ayat 


Thf laiiih I'. ■ 

llbal) to batr tlx *■ 
bla ayaa 


 ■ . • n 
..I 1 i,i ' .  *t 


aa dVrtti'naii' 


 ap 

a*-" 'I'lu taflfe 


s ' r , . .• . 

(nlng li III in i.k 1 ! 


1 Ihlok af 
ihrf.- •aaal a ^■o|.u.4i M«(h«a i( u Ha«a 

Haurt foi Pliamg Oral* 
Autipir I" T'Oua*** 

iair-r r lln^ h- , . ' r ai* avi'lna 
Inail Duwadaya la ilw infia nf r«(«raa 
llitiin kiwdara Tli*lr artunwii' la 
tkal lti») bat* lint r'" i;i1 it |r. lli i la 
la bar* a»t»ra| Ib)( .iii|'l; nf (rata 
vlthia r^ b an tbo blrda nai baiy 
ttMMrlVM at will Tkaia aia !«• 
iaaai«a for thia rirat. infMlw 
aiaaba ar» r«i«.l in lofta wbara (Mi 
li roaataiiiit Mitrr tii* btrda. aa IkMa 
la n ' iv ii«rti a'Mttnc Ika bnadlaf 
ai(i~'i.« in ft^'iifu 'i 'ir yoaag, vr- 
ai.i n.» ' 'tiMiKiai pii-klM ai Ika 
grain vtHttiially bmda la pat 
Hi-* rMaiitat la lha ai«aka 
a . iflftHd* II A ChriahaM Preieaft 

Worth liivf your l ii\ "I I 'I a S.iunK- lUnk Uttuk Im Chriitt- 
nmi«. Utif Hollui ' II' .11. ai i iiiii ('an ynu think nf 
;iti\ f liiiic that vM.uitl iii.ikf .1 iii'iii'i- ^rlf| f.ir your rhild'' 

(ur iiaiich our i iiiltl to imiv«- Ur h«vt a 

your Iwby and om for amy child In jrour familjr. 

Wt ptir hW ww i on 8nvt««a. ftmmimk%'Sm(k 

Martai Kantudqr AbtMii Itm* r T ' I'll" fun* ro t »tia 
raarklaa aal r»r inmaat** fr m Ikal onr ii|»a at prraanttad latiaaM li 
lha mau mhu (alia la laar tb« •akk*4kalrlal«r aa( "Hill 
aUna^ a i 

la I 

Tka kaal Ikal ^aa ta mM 
paraaaa la nMi ikay da aat 
•Ilk Iba •Of! af Mkar* dMkattl^ witk 
ka«» i» KHit^ail 
k i» kaar fMr taf^ tnrn vaadvriac 
a«ar wi4» aa araa aad Hiva'tiaa 
aala kk iir l a a fanaa T ' k m* m'*' i 
l^adlat baatllT nlfM atxl tr' n.iii 
dii "-t .r»« ..ii-r aM. I t'lrtfta 

r»: i» ■ ■ Mi Ui*ii lb*) ofTra t' 
fcr ' •' I' I. kiK4 ar. 

r.Tt ' ' : laa la la 

drl  I' M .1 -lifr aail »#^' 

AvBi 'hrr^ It : iMtaiD 

Ir, • • •■■• « iii.iat 

»f '•- t ■ mornlin. 

ar l !■ .1.. r iixiallf 

aa far fmiii tioii.» . •■ . • :| ,|qr 

toe Ika da« • • ' )• ir « ana t» » rrala. Tbarafora, la 
•Ml Ika '■ •vvujioi (h* fai 
aai ba a cmm 
tt lid KaaK ua • 
fwa 

a At laai va 1 Kaad al, lb 
aai ua «iii aal mm 
nmm, a u, laaMad «« 

I r*ra nain ta 
aaaadi af n. ,k iir «la(ad 

Ta • JrfM) jf iaaraa»j -on fi 
a j , ti! ■ fralL f.^r r» I (^r«a 
till*' aail aaa-hair putin ii r ■ Tbar* ar* » alphalota na» la 

bat. al that lha wnrlil 1 
f'm a t r af paa w aklaa la tli a tUmm. AynfeU*. ur sf «rt- 
Mk tead a«a pooad af graU fnr aack 
aar la Imv aad wakalf pauoda af rtiM* ara 
Bf'vaaary in 
ka « Ikat « II M  1»arl» il)» fan'' 
ai ■ • .. • ti» wlik 
' la a I 
Maat Ctmmar Oaaaai 
la SMlir PaMa aa« ^aa* 'A ' 1*1^ ' a a*""^ iit4M '•' 'l»# 
A*t' •i^llafa aa 
tba; lafi't ipHI I 
Htm AWHTTliOSh liin IH\I \u\ 

mwfr OCT AT mi: last MiNin:? 

VO|t CAN OVr THKM MKItli 

Utaat raprr«gkl ffctlM BCMIKK BOOKS. WMIKK 

PlHKKT HIM Iks 
H)ll.n AIM It l.h 
VANITY VMr» 
fTAflONAIIY I'Kltn MKS 
I IUM'II|.ATI-  
UOUaH llifta for »vm mMnlM r of thv fanulv mav iir found 
hrrr Santa ('l«u \i' .' ' rr »v«ry iliy and alwaya 

iravn a Iuk M««.nni. iit . i , if ( nmv aar whil hr h«» 
for vmi lAR AN» A NAITV NtW YIAt 

J. RORM£ a " *""""**'*" '""" "*"'"" T""rtTff"fttt»Tmtit nnnwiii i m ii n «i 
IhaT 

I' c • ar.. 

ff" 

Il ' 

Ir. ' 

f- 

a'l 4 I 

n -t 
« t-  t to paa 

■ ..' ha IN araan fmu a«'awl 

af lb* i^iiwr wurraa 
lb* ,r, •' . f Unwad 

. Kg 'va 

■I lb* ral' . ' • aa 
.:ik palla . r tm-:u»t 
• « . for f riWad 

° tug* lb* pall on a poal 
k oilboal «aa^Ul( It 
( far a  af» f"r -alf 
«ariB vaalh*' an'l iba 

haB4 ritra \ atitlaa 

' -arlnf ' • lillA 

«aar.w! : igbly 

aR 1 «*r" 1*0 Mlbar 

bat waiar aod ibaa t» •IVE CALF SOME AnENTION Mt fa' will N 
Praaukia hni aai iHHftiia aa tti  ... 

ar» »»•• • I « • ••! • » a 

b«»' ^ I '"la Ura 

Ma»r I' ipa' h» (1 rt. I«|.' ■ 

AmMmv ah* fMat akaaf Mat a ' Tt aaa ar» tMi«i tiMwi 

mil-' aaWal la Ita' u V . ' la 'te'** aTrlM* to tba aM«atoc aft 1 at 
»»n . n*« It" W * H ratoato far aboat t«i hoaia 

dkati Ikay ata » np«lMl aad lnnM't 
. ,.rt- atini^Kt b* ipaidi 4a«a. V Ibr »alar la mi« aaat' 

» .,1. a iraiW i.«r»a' t*^ •••"111? afti-r (ba Mrdt aa • 1 » « 'h» fmnp *• I' IfcnMtit baiMaa. «b . Ma dnak if N 
aad Nf- n •ha' «M» fane*'*' •l»»'**a 

in.ra. noiMiii aiM „rf y||| ^ WWM MfOIVTiiOi 

•(•[.'a r • J . ! ..|.i r,tM,.i,,,| rata 

Mbia'a I »m9ni la laaa") a fa tfi 
• •'■ *" »'• »*• 1 Ptaaa t tiaa a»a Da.a apmaat af 

•11' iit'ig Jtti'U* I «' ir.iri( r«4 afHH T I Vav-ii C «a 

11* •^rnyn irt h*** #1 aj -f .«*r'1 illtrrt* | 
aal; wa) in rail-' 
Oaa mtk aaa a i aril 

' •• . 
af ■■■ 
« Maia 


^ I- 
■a par 


laa- 
■ la Ika 
•'•'■!• t 
••Ut 


• •• • h. 1. ■ 


• ' ' •a» a 


af M 


r «Klr*«la m 


' * .a 


l»fla 


• ■ •«« 


•a 


lar* 


1 .-n • ' n il ' f " ► 


•.'■.' •■ 
of th» fr^ wii , 


a • Wiahinc iMir laithiol aM fiiili aad oar 
tuMa oaH a 

ttitxxvi (Lhmium 
Mia 

%^VS ^^^^ 1 » tia(» 

" II la 

■ I'uat 
■ •*u 
aa ll'a a prrlty kaiiBaitrt tbaar t. a 
l  fa 1 lb* oMfaMi 
wb« tiaa paM aa Mill a MBtt aad flSTi'.n' BIG VALUE OF ANIMAL FEED | P||OM 31-2 

mnUk AND OML YAM) NliAR 'da fr. KILLING OFf BEST CHICKENS Matat M alaba 

af aa * « t a . . bar 

• •• • .-la 

la aal II M 

•Ma I • tha 

rataarai- !i ai ^t' 'i- u-'ti a 

yil aaaity avavy aiito wasaa 

Mm to ' ' ' n kiniaa at Imv kH» 

•M Al'  hapiMa ta fet 

trata 1 pfi liaH 

t»i fc .i.d I ' • k- .1 I ' raaa HlU , 
My r«rk»r'l n i. . IMIar kr i 

I'rf' r I '  ' I • iivfl aaa a* I ■ '» ' •■ I 11. ' i aa I 
aaa k'l' tr'nibf rrn 

lafit'' l'ur'n» aiirn'f* 

ya«a« aniri'aia ar* fia paatur* aal 
laart aiiaaiina li aaadrtl aa paaiara 
rau fanMbH iha baM artafeaivaai 
r»r i avanaMa Maia and aa akaai- 
tmr* nf rraati •at»r ara tw« raai^ 
Itoia whirb Ika raradat biritoaiaa * 
A aapy i -»i b iu*«iii*d r«lf 
M aaia n ' ti«' p*ii ky 
d( dia^r - ;'n*'^* 

■ • ' »at 

' l IB fala 
laa ral«.-- •!'  I «r I al ilM 

Naa — «. .ifura. •ifcr.nirai 
■lar li' in»MUail aad 

iiirii Nava haaa aMd 

vtib r |iia. ) g'K/ : rvauiia Il •r»ii. aia «ll to ra« 
• ' raiiiu ibai It ta 
•i a a i«*kaiy «lw a 

l».»l»a Man itbe r niplaiaa al Iha l«'nr la 
baoi l« tba aaaw abbapp; (« 
liat fPawli abaal ika atada to ikt la bla4a al a«rawa Uxiaaaa 
■B« »ad Oraai iMraaaa t* 
Iff Pr*4 t«tia I We can proaiiar yuu that will tmk» II 
yoar vMv faadlir if jtmi inijr rmtr r«al flraai aa. City iM 4 Itmki Ci. 

R. S. EHdnt Kaai ba 
lilka «aa« ar 

Ma ItiparlnMN 

A ,t I II   r«tty alM«ad aa 
|«ro^' f ' m ? • It' 

9m S . la a dnidad talaa * iMMiiiMiiMiMMMMumMiiiNiiwiiiiiMiMNMiiMaiaiiiiiiMiaMMiaMaiMiiwMaaaai ■ ■ et 

 1 1^ I 
- rap aad I di • tt' waf^r Mt  ar l 
a kirtar ra « al.uui I ft 
Mil, l.a. '« -M' l ' lb* 
§M la ■"•'II II* |. o,..~.. ta 

kil^ It. io«. aa far ai lb* a«*raaa 

f aaaafc |r y..«r (ia«aa ar 

awi I il *a to «(••» 
1 1 « I .«rr aba iiii a aa kard |u a* »aftoa i» iba 

aal hi« Ctrl la aMfy khk ■■toralU a * a Ma»a -'•raai ta tatd kbaaid la la.*« h « *ta**ifiil 
diai •■aranioai 

liaali'a la a. iia i ii 
af lb* arasa Wioulil a|iur pulllltiaaa to 
la iMiad Iba daplk jaal a*** lour 


rf**i..«- 


• ti*ntinn 


'dMi ^• 


.1',, '. I 


It... «. 1 ti 


• « 1 1 «f 


«W aM 


■ it^d 


to b**t 
fltan 
■ 1,. ■ 
I. , 


ii ' . 


f.. 


|.lni-«^ 


1 the I 


^tkta 


It 4M*a» 


1 l-aj l« 


*"* 'na 


alilbr 
ttal aff aal to ba I aaa 
A l»apa«ad feted wtti 
Ma aa* aa a tei I WWI 3foa flUend anotliiT Christmas kivm- 
I \uv that yum honu* i « not pinUsctvii by 
INMUUNCBT Cm jFOur famitr. liM to 
tekttheritk? 

Wt* writo all kinds of fnv insurance. 

nu INI vwB mauunioi aaa 

' !•**• I. If* 'ti«iia 
« ' III i.'ia » '• 411 I A to« bf f a a ai iaa la not ii**.iaa |a 

Ma -mi* mar«paaai* i iwuitrr" tfw 
I aalkaab M-a iha atw i*a ai* 

rklM laataa aad ka aa*»t far « ?ai va n i« iio «ai.i'r. iiki biaa ' at la MB| aaaw at n* i ' •*« «f 

kat Ik* aliaaii'O' . I'll! 
aarlaa* aiiwugb la  aaM 

la Im aaa 

■fe to alxifitaat •■ la hlflili 
Mllli I I |t'«l. lallt 
M iir**fitlqat t.ii th* ioark*-' nn') 

ka«v a baiittr dam ibaa il«aa fad m •a iiHMa iMi m I 
•awd Mb Older A Woods Co. 

C W. LAMlf Mi.'^ nf:i,i.k 

MAMOmftYa i Make This Christmas One of IMil Gifts and THIS STORE YOUR GIFT SHOP Vuu Caa Please ALL Ik Fauly i( Yui WiO Do Ibk Ik Entire St«re If Fall 

llaJul (jfle lhat ■» jiatigfii _ Mat Omkj llmAil Bat Koautifiil 
The N( w PYRKX Wilfli in buli- 

iHK Disht's l*if IMatoH, Bread Pans, 
Caiwei 'lr ( k(. Pmm, Puddinff PWM 
Ramkin SeU 

Motlx - ! Wife would onjoy a 
nicr Turkfx KoHMter i- m' (^J:i!it\ 
Aluininuii. U:uv \'\u MIKUO l.raiui 
1- ^/l AUTV. Sjiccittl IVicei* on Mcdiiitn si/e 
Small Si/c $4.4K 
UNI .\U . « . I'm- I'ans. llrcad 

I'ail-. llrilm Ki'ttir-. Saurr |';m 

ruddm^' l*an , Ki« »' |{«iiU'i . I t a K»'t 
lU . WkiT Pitflu i s. Dish Tans. Vvr 
colatonj|Teii Tra '8. Waih PMia, wH 
iihmk«m and many other pieota. 

( I TI.I.KN ..fall Kinds. !»..nH han 

(ll«' i P.M-h't KMI\r-, Sta^: Ihiiullr 
I'.ickri Kni\»'- Kiii\ '- tf all kiiul- .22 Short Cartridgw, £Z Lonr 

tridk't's. :J2 Ijong Rifle Cartri 
Leader Sheila, Reiwatv SheUs. A nice NUT flBf would be appre* 
dated by most anyone, this ilom hit 
a numlier of different kindi for 

to make your M'lection from. A 
tiful lot :irf 'i..\v »n display in our 
Show Wuiduw. Uin'i fail to aee them. 

COMMUNTY BRAND Silvmwt, 

Knives and Forks, Table Spoons, tea 
Sou|i SjMtnns Ice Tea and lier- 
n Mmkiii-, ( Irani Ladles, Jelly Sorv- 
rr-. ( »\ irr Koi k^, Salad F(»rk . olive 
Knrk-. ( n|(i Mrat Forks. Orange 
SlHM»ii . Man indivaliial Tieces. All 
fi(» year Guarantee. Beautiful De- 
aiirns. Uile PMtema. 

|{u\ - Wajfons. Rollr- Skatr 22 
Kill.-. llMS'".* (;uns;MnKl«' Kairell 
Shot (iun-. Iv .'( .ilinjr Shot (Iun'^ 
STLUWAKEk Motor Cmv. Light Six. Special Si\. Bik Six. A Ridinff Saddle Ridinc Bridle., 
Up Hoke 4Mr Taim Bridle noold OHke 
in ideal gift for FMhtr or Brottier. 

We also have team harness, horse col- 
lars, Hip Straps and anytliiiiff in the 

harness line. 

Anything in the Stove Line will 
satisfy. Four Burnei Perfection oil 
Stove; :{ Burner IN'rfection oil stove 
Dul ling Sto\ (-^ and lianges. Moore' 
Air Tifrht Heaters. 

PI TTBES Solid leather, beauti- 
ful oilor. All Size-;. 

Tilt (.UK AT M \.Ii:STK KANGi:;- 
Shop \N ith as. SHOP i; \KI Y and You ^ ill Imd what you want to kwv. SHOPIMNti will be KASY 
and Nou will lu Pleased. It oti ha\* ahead\ dnix mmii Shopping, come to nee U» an wi^. We will be glad 
to aee mi and want yMi ts sec our Fl LL AND COMl'LLTIs; UNfi. Telephone 81 

T. H. G)chran & Co. mamon.ky. 
MNNNHNNIilHlllliniHMIIIillNHniMtlli i The Crittenden Press cordially extends 

greetings of the season 

to its many friends 
and patrons kr : a. t The Crittenden press (Marion, Ky.), 1922-12-22

8 pages, edition 01

 Persistent Link: https://kentuckynewspapers.org/catalog/xt7wwp9t4550
 Local Identifier: cri1922122201
 JSON Metadata: https://kentuckynewspapers.org/papervault/cri/xt7wwp9t4550.json
Location
  Published in Marion, Kentucky by W.F. and W.P. Hogard
   Crittenden County (The Pennyrile Region)